Naukowo-polityczny panel dyskusyjny nt. sztucznego zapłodnienia

Transkrypt

Naukowo-polityczny panel dyskusyjny nt. sztucznego zapłodnienia
Koło Naukowe Cywilistów
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Naukowo-polityczny panel dyskusyjny nt. sztucznego zapłodnienia in-vitro.
Organizator: Koło Naukowe Cywilistów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
Termin: 16 maja 2011 r.
Miejsce: Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie (aula Jana Pawła II).
Paneliści:
− Marek Balicki (SLD),
− Bolesław Piecha (PiS),
− Aleksander Sopliński (PSL),
− Ludwik Skurzak,
− prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku).
− ks. prof. Henryk Stawniak (UKSW),
− ks. dr Henryk Niemiec (UKSW),
− prof. Marek Wichrowski (WUM).
Program:
9.00 – 9.15 – Powitanie gości Paweł Głuchowski – Prezes Koła Naukowego Cywilistów,
– Słowo wstępne i otwarcie panelu ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Rektor
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
9.15 – 10.45 – Wystąpienia w/w panelistów. Każdy z zaproszonych gości przedstawia krótkie
wystąpienie dotyczące sztucznego zapłodnienia in-vitro z perspektywy dziedziny
którą się zajmuje.
10.45 – 11.15 – Przerwa
11.15 – 12.30 – Panel dyskusyjny z udziałem panelistów. Prowadzący: Marcin Przeciszewski
(Redaktor Naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej)
Kontakt do organizatorów:
Paweł Głuchowski
tel. 506-874-930, e-mail: [email protected]
Karolina Samul
tel. 798-664-665, e-mail: [email protected]
Koło Naukowe Cywilistów
Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 839-52-64