lennox e - Firma Frankiewicz

Transkrypt

lennox e - Firma Frankiewicz
Pszenica przewódkowa
LENNOX E
Sprawdzony na słabych glebach
Pszenica elitarna
Zalety
Połączenie wysokiego plonu ziarna z bardzo
dobrymi parametrami piekarniczymi,
Odmiana o niskiej słomie i o dużej zdrowotności,
Znakomita do produkcji elitarnej jakości ziarna
po późnych przedplonach.
Wskazówki
LENNOX sprawdza się w uprawie na każdym
stanowisku pszennym oraz w szerokim zakresie
terminów wysiewu.
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
Krótka charakterystyka
Profil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rozwój
Termin dojrzałości
Odporność na
wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Odporność na choroby
Mączniak
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Stan: 18.10.2016
© 2016 SAATEN-UNION GmbH
Strona 1 z 4
Pszenica przewódkowa
LENNOX E
Sprawdzony na słabych glebach
Pszenica elitarna
Profil
1
2
3
4
5
6
7
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
8
9
Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ
Odporność na choroby
Mączniak
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik
sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze
100g mąki
Wodochłonność
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie
wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii
Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i
doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce
rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 18.10.2016
© 2016 SAATEN-UNION GmbH
Strona 2 z 4
Pszenica przewódkowa
LENNOX E
Sprawdzony na słabych glebach
Pszenica elitarna
Termin wysiewu
Od 15 października do 15 kwietnia.
Gęstość wysiewu
Wczesny siew
Późny siew
360-400 ziaren/m² (połowa października); 420-450 ziaren/m² (kwiecień)
400-450 ziaren/m² (listopad)
Nawożenie
Siew jesienny
krzewienie
BBCH 13-21
60-80 kg N/ha
strzelanie w źdźbło
BBCH 31-32
50-70 kg N/ha
dawka późna
BBCH 47-49
50-80 kg N/ha
Siew wiosenny
przedsiewnie (krzewienie)
BBCH 00-13
50-70 kg N/ha
strzelanie w źdźbło
BBCH 30-31
40-50 kg N/ha
dawka późna
BBCH 47-49
40-60 kg N/ha
Regulator wzrostu
Siew jesienny
BBCH
25
0,5-0,7 l/ha Chlorek chloromekwatu
BBCH
31
0,3-0,4 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,1 l/ha Trineksapak
etylu
Siew wiosenny
BBCH 25
0,4-0,6 l/ha Chlorek chloromekwatu
BBCH 31
0,3-0,4 l/ha Chlorek chloromekwatu
Ochrona roślin
Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów
BBCH 31-32
+
BBCH 47-51
Tolerancja na CTU
Można stosować herbicydy zawierające w swym składzie chlorotoluron.
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie
Stan: 18.10.2016
© 2016 SAATEN-UNION GmbH
Strona 3 z 4
Pszenica przewódkowa
LENNOX E
Sprawdzony na słabych glebach
Pszenica elitarna
wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii
Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i
doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce
rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 18.10.2016
© 2016 SAATEN-UNION GmbH
Strona 4 z 4

Podobne dokumenty