REGULAMIN VRPOINT 1. Osoby korzystające z usług VRpoint

Transkrypt

REGULAMIN VRPOINT 1. Osoby korzystające z usług VRpoint
REGULAMIN VRPOINT
1. Osoby korzystające z usług VRpoint dokonując rezerwacji i rozpoczynając użytkowanie
atrakcji oświadczają , że zapoznały się z niniejszym regulaminem.
2. Z VRpoint mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby poniżej 16 lat do gry
mogą przystąpić jedynie w towarzystwie osoby dorosłej.
3. Ze względów organizacyjnych z VRpoint korzystać może maksymalnie 8 osób.
4. Przybycie do VRpoint z opóźnieniem skutkuje krótszym czasem zabawy.
5. VRpoint zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia osób, których zachowanie
wskazuje, że są oni pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania poleceń obsługi VRpoint.
7. Przed każdym użyciem nowego sprzętu uczestnik musi zostać przeszkolony przez obsługę
Vrpoint.
8. Obsługa VRpoint ma możliwość przerwania zabawy i wyproszenia uczestników, w
przypadku gdy jej uczestnicy zachowują się w sposób niezgodny z regulaminem.
9. Na terenie VRpoint obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz innych
środków odurzających.
10. Za spowodowane szkody materialne wynikające z zachowania niezgodnego z
regulaminem odpowiedzialność ponoszą użytkownicy.
11. Osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek zapoznać z regulaminem pozostałych
uczestników gry.
12. VRpoint jest niewskazany dla osób cierpiących na epilepsję, choroby psychiczne, choroby
serca oraz kobiet w zaawansowanej ciąży.
13. Każdy uczestnik korzysta z atrakcji na własną odpowiedzialność.
14. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji. Płatność możliwa jest
tylko gotówką.
15. VRpoint jest własnością firmy Znajdźreklamę.pl i wszelkie rozliczenia dokonywane są na
rzecz tego podmiotu.
16. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.