Wrzosowisko 20. X.2015 s.2 - Konstanciński dom kultury

Transkrypt

Wrzosowisko 20. X.2015 s.2 - Konstanciński dom kultury
2
KRONIKA • KLUB TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY KDK
SPOTKANIA KRAJOZNAWCZE 2015 R.
13 stycznia 2015 r.
Rozmowy o Powstaniu Warszawskim 1944 r.
Tragizm i współczesny sens Powstania Warszawskiego
Moderator Zbigniew Krakowiak
Spotkanie krajoznawcze w sali mutimedialnej KDK z pokazem
fotografii, filmu.
17 lutego 2015 r.
Wielkopolska.
U źródeł polskiej państwowości i chrześcijaństwa
O św. Wojciechu – ks. Szymon Nowicki (parafia w Mirkowie)
Moderator Zbigniew Krakowiak
Sarkofag Św. Wojciecha w Gnieźnie →
17 marca 2015 r.
Wielki Post i Wielkanoc w polskiej tradycji
chrześcijańskiej
O ubóstwie, samotności i nadziei
SENIORZY I O SENIORACH W GMINIE UZDROWISKOWEJ KONSTANCIN-JEZIORNA:
• o potrzebie społecznej solidarności;
• o rządowym programie wspierania osób starszych – Zbigniew Krakowiak;
• o działaniach samorządu Gminy Konstancin-Jeziorna na rzecz seniorów –
Andrzej Cieślawski, Przewodniczący Rady Miejskiej;
• o aktywny tryb Ŝycia seniorów – dr n. med. Czesława Gasik.
29 kwietnia 2015 r.
My, naród...
Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej
O prawach i powinnościach obywatelskich
Święto narodowe 3 Maja. Dzień Flagi 2 maja.
***
Apel do mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna:
Wywieś flagę w święto narodowe
Polsko-niemiecka gazetka internetowa ,,śycie codzienne
mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna i mieszkańców Gminy
Denzlingen’’ – redagowana wspólnie z grupą nauki języka
niemieckiego KDK.
Temat: BoŜe Narodzenie w Gminie Konstancin-Jeziorna.
Spotkanie uczestników kursu nauki niemieckiego i goście z Denzlingen →

Podobne dokumenty