Instrukcja obsługi

Transkrypt

Instrukcja obsługi
N
I n s t r u k cj a o b s ll u g i
HM 3X
-
2-Way
HF 10X
-
3-Way
[email protected]
www.alphard.eu
www.alphardaudio.com
Hannibal HF 10X
BF 63 10X - 4pcs.
dołączane do systemu HF 10X
PF 110 10X - 2pcs.
dołączane do systemu HF 10X
BF 67 10X - 4pcs.
dołączane do systemu HF 10X
PF 281 10X - 2pcs.
dołączane do systemu HF 10X
Hannibal HM 3X
BM 60 3X - 8pcs.
dołączane do systemu HM 3X
PM 118 3X - 2pcs.
dołączane do systemu HM 3X
PM 160 3X - 2pcs.
dołączane do systemu HM 3X
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcja ta zawiera podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania systemów wyrównanych liniowo Hannibal
firmy ALPHARD . Ważne jest, by przeczytać ją uważnie, pozwoli to na zapoznanie się z systemem mocowania i montażu.
Ponieważ system ten posiada wiele konfiguracji montażowych, więc tylko osoby posiadające odpowiednią wiedze o montażu takich
systemów powinny zajmować się ich składaniem. W ten sposób uniknie się uszkodzenia tych systemów oraz zapewni się właściwe
ich działanie. Wszystkie materiały, wykorzystane w systemie mocowania, są wysokiej jakości i dobrane odpowiednio do obciążeń,
jakim systemy te mogą być poddawane. Podczas wszystkich prac konstruktorskich i pomiarowych stosowaliśmy zasadę „żadnych
kompromisów”. Dzięki temu kolumny spełniają wysokie wymogi bezpieczeństwa i są obliczone ze specjalnym zapasem
wytrzymałościowym, który gwarantuje ich wytrzymałość i stabilność. Przy zastosowaniu 10 modułów kolumn HF 10X współczynnik
bezpieczeństwa wynosi powyżej 10:1, oraz tyle samo wynosi przy zastosowaniu 24 kolumn HM 3X.
Firma ALPHARD poddawała systemy mocowań testom, które pozwoliły na ocenę
wytrzymałości ich jako bardzo wysoką. Firma ALPHARD nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia systemu oraz za wypadki związane z tym
systemem, jeśli wykorzystano w nim inne systemy mocowań(nie dedykowane do
tego systemu liniowego oraz nie zatwierdzone przez firmę
ALPHARD ) lub nie były one wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem.
Przed montażem, a także po zmontowaniu należy dokładnie
sprawdzić system mocowań pod względem uszkodzeń. W
przypadku podejrzenia, że jakikolwiek element montażowy
może być uszkodzony, należy go wymienić.
Firma ALPHARD nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z używania uszkodzonych elementów
montażowych. Firma ALPHARD nie ponosi także
odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z używania
niekompletnego zestawu.
DOBRZE
ŹLE
Należy zwrócić szczególną uwagę, by używać elementów o odpowiednich długościach, nie należy stosować elementów typu kołek
o długości większej lub mniejszej! Elementy takie powinny być zablokowane w sposób uniemożliwiający ich wysunięcie podczas
pracy. Elementy powinny być włożone do końca bez pozostawienie niepotrzebnych luzów.
UWAGA :
Przed montażem proszę zapoznać się z szczegółową dokumentacją, oraz koniecznie konsultować
z wyznaczoną do tego osobą z firmy ALPHARD w celu uzyskania naszej akceptacji.
WPROWADZENIE
Dziękujemy za kupienie naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania. Nasza firma dołożyła wszelkich
starań by system ten był w pełni funkcjonalny, o parametrach znacznie lepszych niż w innych systemach tego typu. Życzymy
miłego korzystania z naszego sprzętu i mamy nadzieje że ten wybór okaże się najlepszą inwestycją
ALPHARD SOUND TECHNOLOGY ETP
Tomasz Modliński.
Nasza Firma oferuje dwa rodzaje systemu:
• system duży, złożony z kolumn: Hannibal HF 10X,
• system mały, złożony z kolumn: Hannibal HM 3X.
Systemy liniowe są kolejną generacją wyposażenia estradowego. Mają one z założenie dawać dużą efektywność przy użyciu
niewielkich kolumn. Przy tworzeniu tego typu systemów wykorzystano najbardziej zaawansowane techniki pomiarowe.
Wykorzystano w nich także odpowiednie ustawienie (podwieszenie) kolumn, które zapewnia „pokrycie” dźwiękiem bardzo dużych
powierzchni. Jednocześnie pasmo przenoszenia jest stałe dla całego obszaru pokrycia. Poziom ciśnienia akustycznego jest
niezmienny w całym zakresie odległości. Dla systemu złożonego z kolumn Hannibal HM 3X wynosi on od 4m do 50m, natomiast dla systemu złożonego z kolumn Hannibal HF 10X od 6m do 200m.
Kolumny Hannibal HM 3X oraz Hannibal HF 10X generują dźwięk w szerokim paśmie częstotliwości.
Specjalnie zaprojektowane obudowy oraz tuby głośników wysoko tonowych (PROSTAK 4 i PROSTAK 8) zapewniają powstanie fali
dźwiękowej, która przenosi energię akustyczną na duże odległości. Wysokiej jakości głośniki PROSTAK t17, Hannibal 6,
Hannibal 6F, HANNIBAL 12 zapewniają wysoką efektywność kolumn znacznie przekraczającą 100dB.
Kolumny te doskonale nadają się do nagłaśniania imprez plenerowych i koncertów. Znajdują one także zastosowanie
w nagłośnieniach klubowych. Do uzyskania pełnej głębi niskich tonów doskonale nadają się specjalnie w tym celu zaprojektowane
kolumny basowe Hannibal 18SL1 oraz Hannibal 18SL2, wykorzystujące głośniki Hannibal 18. Zestaw taki tworzy w
pełni integralną całość. Wszystkie kolumny z obu zestawów posiadają dodatkowo wyjątkową cechę – można je łączyć ze sobą w
dowolnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb oraz miejsca zastosowania.
Prostak
8
zgłoszenie patentowe: P383117
Nowatorskie zastosowanie czterech głośników tubowych,
pozwala na uzyskanie dużo większej mocy sygnału
wyprostowanego liniowo. Dodatkowe przemienne skręcenie
zamontowanych głośników tubowych, które pozwala na
optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz
kolumny. Pozwoliło to zastosować głośniki o dużej mocy,
a więc i o dużych gabarytach w małej odległości od
siebie. Konstrukcja tuby pozwala na połączenie sygnałów
pochodzących z czterech źródeł, oraz odpowiednie ich
dopasowanie pod względem fazowym i dopasowanie
mocy. Wykorzystane skrzydła mają na celu podzielić sygnał
pochodzący z pojedynczego głośnika na 2 kanały, przez co
uzyskuje się powielenie źródeł. Odpowiednio
dobrana długość skrzydeł oraz specjalny profil mają na celu
dopasować fazę sygnałów oraz wyrównać moc sygnału
oraz wyprostować czoło fali dźwiękowej na poszczególnych
kanałach. Długość skrzydeł dobrana jest w proporcji do
membrany głośnika tubowego. Wylot tuby ukształtowany
jest tak, aby kąt promieniowania poziomego był 120°,
natomiast kąt promieniowania pionowego 2x6,5°.
Zastosowanie mocowań głośników tubowych w postaci rur
skręconych względem siebie pod kątem, pozwala uzyskać
równą długość kanałów dla każdego głośnika tubowego.
Odpowiednio dobrana długość pozwala także na uzyskanie
odpowiedniej kompresji dźwięku. Stała szerokość kanałów
odpowiada wielkości otworu wylotowego głośnika
tubowego.
Prostak
4
zgłoszenie patentowe: P383118
Istotą tej tuby jest wykorzystanie skrzydeł do
podzielenia sygnału pochodzącego z jednego źródła na
cztery kanały. Konstrukcja pozwala na odpowiednie
dopasowanie sygnałów z czterech kanałów pod względem
fazowym i dopasowanie mocy. Odpowiednio dobrana
długość skrzydeł oraz specjalny profil mają na celu
dopasować fazę sygnałów oraz wyrównać moc sygnału
oraz wyprostować czoło fali dźwiękowej na poszczególnych kanałach. Długość skrzydeł dobrana jest w proporcji
do membrany głośnika tubowego. Kształt wylotu tuby ma
zapewnić kąt promieniowania poziomego 100°, natomiast
kąt promieniowania pionowego 2x8°. Przedłużenie mocowania głośnika tubowego w postaci rury zapewnia stworzenie
odpowiedniej kompresji dźwięku. Stała szerokość kanałów
odpowiada wielkości otworu wylotowego głośnika tubowego.
SYSTEM LINIOWY
Hannibal
Projektując ten zestaw przyświecał nam jeden
podstawowy cel: „stworzyć system liniowy o światowym
standardzie, który będzie dostępny szerszemu gronu
użytkowników”. W trakcje projektowania braliśmy pod
uwagę wymagania stawiane takim systemom na świecie,
a także uwagi naszych klientów odnośnie parametrów oraz
wyglądu. Mamy nadzieję, że system, który oddajemy w
Państwa ręce spełni Państwa
oczekiwania.
SYSTEM ŁĄCZEŃ W SYSTEMIE LINIOWYM Hannibal
Tworząc system połączeń staraliśmy się dołożyć wszelkich starań by był on:
• prosty,
• funkcjonalny,
• wytrzymały,
• bezpieczny...
HMR 3
Na etapie projektowania starliśmy się
przewidzieć wszystkie przypadki w jakich
system liniowy miałby pracować. W związku
z tym musieliśmy stworzyć system połączeń
na tyle uniwersalny, aby mógł on zapewnić
łatwe i szybkie łączenie kolumn przy
jednoczesnym zapewnieniu jego
uniwersalności. Bezpieczeństwo było
naszym głównym priorytetem, kolejnym było
funkcjonalność i prostota obsługi.
Na system połączeń składa się połączenie
aktywne w postaci przegubu oraz złącza z
otworami, które pozwalają na
podwieszenie kolumn pod odpowiednimi
kątami. System daje nam możliwość kontroli
nad pokryciem w płaszczyźnie pionowej, nie
wpływając równocześnie na obszar pokrycia
w płaszczyźnie poziomej. Do mocowania
wykorzystuje się kołki, które posiadają
specjalne zabezpieczenie przed
wysunięciem się.
HFR 10
Szczegółowe opisy elementów oraz możliwości konstrukcyjne
przedstawia dodatkowe opracowanie dostępne na stronie
www.alphard.pl
O KOLUMNACH
Kolumny HF 10X stosowane w systemie dużym
zbudowane są z wielowarstwowego drewna,
podstawowe ścianki mają podwójne wzmocnienia.
Wewnątrz kolumny znajduje się dodatkowo gąbka
perforowana. Sekcja nisko-średniotonowa pracuje w
dwóch oddzielnych komorach z otworami
wylotowymi, wykorzystano tu głośniki 2x12”
Hannibal 12 o bardzo dużej mocy.
Sercem kolumny jest specjalna tuba
wysoko-tonowa PROSTAK 8 z głośnikami 4x 1.73”
PROSTAK t17 o łącznej mocy 320W RMS. Tą
potężną tubę wspierają dodatkowo głośniki 4x7”
Hannibal 6F, stanowiące sekcję średniotonową i nadające pełnię brzmienia całej kolumny.
Specjalna konstrukcja skrzyni z wewnętrznymi
wzmocnieniami nadaje kolumnie dużą sztywność,
co jest niezbędne, gdy w kolumnie znajduje się 10
głośników. Bardzo duża moc całej kolumny
1600W RMS sprawia, że sygnał liniowy
przenoszony jest na bardzo duże odległości. Całość
uzupełnia grill zewnętrzny z dużymi
otworami w kształcie plastra miodu z warstwą gąbki
filtrującej.
Kolumny HM 3X stosowane są w systemie małym. Kolumny
te zbudowane są z wielowarstwowego drewna, wewnątrz
znajdują się dodatkowe wzmocnienia i gąbka perforowana.
Sekcję nisko-średniotonową stanowią głośniki 2x6.5”
Hannibal 6. Natomiast za tony wysokie odpowiada głośnik
PROSTAK t17 z cewką 1.73”. Tubę stanowi konstrukcja
o specjalnej budowie PROSTAK 4, która zapewnia
niepowtarzalne brzmienie o charakterystyce liniowej.
Konstrukcja skrzyni zapewnia dużą sztywność, jej wymiary
zostały odpowiednio dobrane do tych specjalnych
przetworników o wysokiej skuteczności, dzięki czemu
uzyskujemy tak dużą moc 300W RMS, z tak małej obudowy.
Prawdopodobnie jest to obecnie najmniejsza kolumna
w systemach liniowych, o tak wysokich parametrach. Całość
uzupełnia grill zewnętrzny z dużymi otworami w kształcie
plastra miodu z warstwą gąbki filtrującej.
Istnieje tu możliwość wykorzystania trybu pracy
Biamp dla sekcji średnio-niskotonowej Hannibal 6
Połączenie kolumny HM 3X do ramy
Połączenie kolumny HF 10X do ramy
Połączenie dwóch kolumn HM 3X
Połączenie dwóch kolumn HF 10X
Przykłady połączeń różnych konfiguracji kolumn HF 10X oraz HM 3X
System można skonfigurować w zależności od potrzeb przy wykorzystaniu mniejszej lub większej ilości modułów, możliwości jest
bardzo wiele. System Hannibal HM 3X i Hannibal HF 10X można stosować jako całkowicie oddzielne systemy, nie
ma konieczności łączenia ich. Przewidzieliśmy to tylko jako jedną z wielu opcji. To samo tyczy się kolumn basowych Hannibal
18SL1 i Hannibal 18SL2, które mogą być użyte zarówno łącznie, jak i oddzielnie, do współpracy z modułami Hannibal
HM 3X oraz Hannibal HF 10X. Polecamy stosowanie wzmacniaczy serii V, modele: V 6.0, V 8.0, V 12.0, przy odpowiednim
doborze mocy, można również użyć innych wzmacniaczy tej serii, takie jak: V 2.0, V 4.0, V 7.0, V 9.0, V 10.0. Do regulacji
zalecamy equalizer 2231, kompresor/limiter 166XL oraz crossover SC-202, a jako kable połączeniowe, przewody serii DA-VINCI.
Te wszystkie produkty firmy ALPHARD są doskonale dobrane i gwarantują najlepsze efekty brzmienia, co oczywiście nie
oznacza, że nie dopuszczamy użycia innego dodatkowego osprzętu peryferyjnego nie będącego naszej produkcji, aczkolwiek
konieczne jest, by gwarantował on równie wysoką jakość.
KOLUMNY:
16 x HF 10X
16 x 18SL2
16 x HM 3X
8 x 18SL1
Łączna moc:
RMS: 54 400 Wat
PEAK: 217 600 Wat
WZMACNIACZE:
6 x V. 6
4 x V. 8
10 x V. 12
Łączna moc:
4 ohm - 61 400 Wat
2 ohm - 79 200 Wat
Do nagłośniania dużych koncertów plenerowych polecamy system Hannibal HF 10X i tu kolumny Hannibal HM 3X mogą
stanowić tylko dodatkowe uzupełnienie, np. boczne nagłośnienie. Kolumny Hannibal HM 3X są głównie dedykowane do
mniejszych koncertów i imprez na halach. W dużych halach także doskonale można także stosować kolumny
Hannibal HF 10X. Do tych systemów należy dobrać odpowiednią ilość kolumn basowych Hannibal 18SL1 lub 18SL2,
w zależności od preferencji i gatunku muzyki. Zalecamy nie eksploatować kolumn do uzyskania maksymalnej mocy, gdyż
przekraczanie maksymalnego poziomu powoduje powstanie zniekształceń i grozi przepaleniem instalacji i przetworników.
Zalecamy, by system oraz jego komponenty nie były włączane przy ustawieniach maksymalnej mocy, zagwarantuje nam to długą,
bezawaryjną eksploatację sprzętu.
SPECYFIKACJE
Model:
Model:
Frequency response (+/- 3dB):
Zakres częstotliwości:
Recomended frequency:
Częstotliwość rekomendowana:
Lowtone Driver(LF):
Driver niskotonowy:
Moc RMS / Moc maksymalna:
Sensitivity (1W/1m) / Max sens. (1W/1m):
Efektywność / Efektywność maks.:
Midtone Driver(MF):
RMS Power (W) / Peak Power (W):
Moc RMS / Moc maksymalna:
Sensitivity (1W/1m) / Max sens. (1W/1m):
Efektywność / Efektywność maks.:
RMS Power (W) / Peak Power (W):
Moc RMS / Moc maksymalna:
Sensitivity (1W/1m) / Max sens. (1W/1m):
Efektywność / Efektywność maks.:
Input connectors mode:
Gniazda wejściowe:
80Hz
140Hz
2 x Hannibal 6 (2 x 6,5”)
220W / 880W
98dB / 124dB
1 x T17 (1 x 1,73”) + Prostak 4
80W / 320W
104dB / 128dB
120 x 6.5
100 x 8
8ohm (2/4ohm, 4/8ohm, 4/8ohm)
16ohm (2/8ohm, 1/16ohm)
Kąt pokrycia poziomego / pionowego:
Impedancja znamionowa:
90 - 18 000Hz
4 x T17 (4 x 1,73”) + Prostak 8
320W / 1280W
109dB / 134dB
Coverage (horizontal / vertical):
Nominal impedance:
40 - 18 000Hz
4 x Hannibal 6F (4 x 6,5”)
480W / 1920W
104dB / 132dB
Driver średniotonowy:
Driver wyskotonowy:
HANNIBAL
HM3X 2-Way
2 x Hannibal 12 (2 x 12”)
800W / 3200W
102dB / 131dB
RMS Power (W) / Peak Power (W):
Hightone Driver(HF):
HANNIBAL
HF10X 3-Way
6 Speakon - 3 Pair (LF, MF, HF)
Dimesions (H x W x D) :
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.) :
Net weight:
Waga netto:
2 Speakon - 1 Pair ( LF, HF )
4 Speakon - 2 Pairs (Biamp)
480 x 1245 x 577 mm
230 x 600 x 270 mm
70kg
15kg
Deklaracja zgodności CE
Wystawiona przez:
ALPHARD SOUND TECHNOLOGY ETP
Tomasz Modliński, 05-600 Grójec, ul. Drogowców 10
Deklarujemy, że kolumny głośnikowe
model: Hannibal HF-10X, Hannibal HM-3X
są zgodne z Dyrektywą kompatybilności
elektromagnetycznej 89/336/EWG.
Spełniają wymagania następujących norm dotyczących
kompatybilności elektromagnetycznej:
EN 61000-6-3:2001; EN 61000-6-1:2001
Szczegółowe opisy elementów oraz mozliwości konstrukcyjne
przedstawia dodatkowe opracowanie dostepne na stronach:
www.alphard.pl, www.alphard.eu, www.alphardaudio.com
ALPHARD SOUND TECHNOLOGY ETP
Poland 05-600 Grójec, ul.Drogowców 10
Warranty Card
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
(Karta Gwarancyjna)
HF 10X & HM 3X
Model...........................................
Serial No ..................................
..................................
..................................
(Klient)
Name (Nazwisko) ...................................................
Street (Ulica) .........................................................
City (Miasto) ............................................................
Country (Kraj) ...................................................
Buying date
(Data zakupu)
...../...../..........
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
Name and address of dealer / stamp
Nazwa i adres srzedajacego / pieczatka
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
Customer
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
Warunki Gwarancji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sprzedający zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna
w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.
Ujawnione w okresie gwarancji wady sprzętu, bądą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od daty dostarczenia sprzętu do serwisu
Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy sprzętu.
Użytkownikowi przysługuje w czasie trwania gwarancji prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku, gdy:
-punkt serwisowy nie wykona naprawy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.
-punkt serwisowy stwierdzi w formie pisemnej, ze wystąpiła wada niemożliwa do usunięcia.
-w okresie 12 miesięcy wystąpi konieczność dokonania 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady
uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Pojecie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest
użytkownik we własnym zakresie.
Gwarancja nie obejmuje:
-uszkodzeń mechanicznych, które mogą być spowodowane tymi czynnościami,
-uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym i niezgodnym z instrukcja sposobem użytkowania, przechowywania
i konserwacji sprzętu, niewłaściwym podłączeniem sprzętu lub podłączeniem sprzętu do niewłaściwie działającej
instalacji elektrycznej lub innej konserwacji sprzętu.
Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku:
-dokonania przez Użytkownika napraw sprzętu poza serwisem sprzedawcy.
-dokonania zmian konstrukcyjnych i regulacji poza serwisem sprzedawcy.
-naruszenia przez klienta plomb lub zabezpieczeń fabrycznych,
-samodzielnych zmian zapisów w karcie gwarancyjnej,
-uszkodzenia lub zniszczenia numeru identyfikacyjnego produktu.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej pracy
sieci energetycznej, skutków wyładowań atmosferycznych oraz zdarzeń losowych.
W razie utraty karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wystawiane.
Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli zawiera: numer produktu wraz z numerem seryjnym,
datą produkcji oraz datą sprzedaży potwierdzona przez punkt sprzedaży podpisem, pieczątką sprzedawcy i dowodem zakupu.
W przypadku konieczności transportu sprzętu do punktu serwisowego w celu naprawy lub wymiany, użytkownik zobowiązany jest
dostarczyć sprzęt z kompletnym wyposażeniem w opakowaniu fabrycznym wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
W przypadku braku oryginalnego opakowania użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie
sprzętu w czasie transportu do i z zakładu serwisowego.
Uszkodzenia i wady powstałe z winy użytkownika będą naprawiane odpłatnie.
Zobowiązania sprzedawcy wynikające z niniejszej karty gwarancyjnej obowiązują w granicach Polski.
W sprawach nie uregulowanych niniejszej karty gwarancyjnej mają zastosowanie przepisy art. 577-587 Kodeksu Cywilnego.
Date of report / Data zgloszenia
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
Date of execution / Data wykonania
...../...../..........
Repair details / Szczegoly naprawy
Date of report / Data zgloszenia
...../...../..........
Date of execution / Data wykonania
...../...../..........
Repair details / Szczegoly naprawy
ALPHARD SOUND TECHNOLOGY ETP, Poland, ul. Drogowców 10 www.alphard.pl
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
www.alphard.eu
www.alphardaudio.com
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
ALPHARD ORIGINAL WARRANTY
...../...../..........

Podobne dokumenty