i detektor tlenku wêgla “camp-signal” System C

Transkrypt

i detektor tlenku wêgla “camp-signal” System C
Detektor gazów “camp-signal” System P
i detektor tlenku węgla “camp-signal” System C
Camp-signal Typ S/2-C oraz S/2-C
Z dwoma stykami przełaczeniowymi
Instrukcja obsługi
Nr. zam.:754765, 754773
Do zastosowania w domu, garażu, na kempingu, jako urządzenie oddzielne a także
w połączeniu z centralami alarmowymi. Napięcie eksploatacyjne wynosi 12 V DC,
granica reakcji wynosi dla czujnika czadu (CO) 100 ppm, dla czujnika gazu: propan
0,5%, butan 0,4%, metan (gaz miejski, gaz ziemny) 0,8% w powietrzu. Sygnał
alarmowy poprzez głośne nadajniki sygnału.
Urządzenia alarmowe posiadają obok półprzewodnikowej elektroniki czujnik i syrenę
alarmową.
Uwaga! Prosimy koniecznie przeczytać!
Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą Instrukcję Obsługi. W razie uszkodzeń
spowodowanych nieprzestrzeganiem Instrukcji wygasają roszczenia z tytułu
gwarancji. Ponadto w przypadku jej nieprzestrzegania występuje niebezpieczeństwo
utraty życia! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody będące dalszą
konsekwencją takiego postępowania! Instrukcję obsługi należy starannie
przechowywać.
Napięcie robocze: Zaprojektowane są do połączenia do 12V prądu stałego. Przy
napięciu niższym np. 6V system nie będzie funkcjonował, przy napięciu wyższym
urządzenie elektroniczne zostanie uszkodzone. Detektory wyposażone są ze
względów bezpieczeństwa w elektroniczny regulator napięcia. Ten regulator
wyrównuje wahania napięcia. Pole tolerancji DC 12Volt ±20%.
“Camp-signal” System P posiada obudowę o charakterystycznym czerwonym
kolorze. Reaguje na gaz płynny propan-butan:
Propan
0,5%
Butan
0,4%
Gaz ziemny metan 0,8%
Urządzenie to powinno być montowane w odległości ok. 20 cm (jak najbliższej od
podłogi) i w niedalekiej odległości od urządzenia gazowego (np. kuchenka gazowa),
ponieważ gaz jest cięższy od powietrza „rozlewa się” tak jak woda, oczywiście w
gazowej postaci i unosi nad podłogą.
Przy gazie ziemnym metan urządzenie musi być zamontowane w najwyższym
punkcie pomieszczenia.
“Camp-signal” System C w obudowie żółtej reaguje na tlenek węgla (CO)100ppm.
Urządzenie należy montować w najwyższym punkcie pomieszczenia w pobliżu
urządzeń mogących produkować tlenek węgla, ponieważ CO jest lżejszy od
powietrza i unosi się do góry.
Mocowanie/montaż:
Można umocować za pomocą przyklejenia do ściany lub sufitu, należy zwrócić
uwagę na to, aby podłoże nie było tłuste lub zakurzone, nie należy przyklejać na
tapecie itp. Oderwać taśmę zabezpieczającą z tylnej strony urządzenia przycisnąć do
podłoża.
Możliwe jest również przykręcenie za pomocą śruby: małym śrubokrętem podważyć i
zdjąć wąską jasną listwę na przedniej stronie urządzenia. Przykręcić do podłoża za
pomocą śruby znajdującej się w komplecie, można nawiercić uprzednio otwór w
ścianie. Ponownie przymocować listewkę na pokrywie.
Układanie przewodu doprowadzającego. Aby przeprowadzić kabel zasilający pod
okładziną w przyczepie kempingowej czy samochodzie kempingowym, należy
przewiercić otwór o średnicy 5 mm, wyjście przewodów z obudowy jest tak
umiejscowione, że obudowa zakryje otwór. Przy kładzeniu przewodów na
powierzchni okładziny, należy co 30cm przytwierdzić przewód za pomocą kleju lub
pasków.
Uwaga: nie przebijać kabla pośrodku gwoździami!
Podłączenie do źródła zasilania
Podłączenie /wyłącznie do 12Volt prądu stałego (DC)
Tolerancja +/- 20%
Włączanie
System wyposażony jest w przełącznik do włączania i wyłączania. Po zamocowaniu
należy włączyć urządzenie, a wtedy zaświeci się zielona lampka.
Czas nagrzewania
Po włączeniu czujnik systemu ostrzegania potrzebuje krótkiego czasu na to aby
osiągnąć właściwą temperaturę pracy potrzebną do prawidłowego funkcjonowania.
W tym czasie uaktywnia się syrena alarmowa, po osiągnięciu właściwej temperatury
milknie. Trwa to ok. 7 min.
TEST
Zielona dioda wskazuje elektryczną gotowość do pracy. Aby sprawdzić system
camp- signal P dla gazu płynnego, wystarczy użyć zapalniczki gazowej, otwierając
zapalniczkę bez zapalania płomienia. Jeśli czujnik podłączony jest prawidłowo
uaktywni się syrena i będzie tonowo alarmować aż do momentu zmniejszenia
koncentracji gazu. W ten sposób równocześnie testujemy syrenę alarmową oraz
czujnik.
Dla systemu camp- signal C nie ma tak łatwego sposobu do testowania, ponieważ
reprodukcja gazu CO nie jest tak łatwa, można jednakże wypróbować dymem
papierosowym, lub wydychanym alkoholem, lub w ten sposób jak wyżej opisany.
Fałszywy alarm
Detektor ustawiony jest bardzo czule na wychwytywanie nawet niskiego stężenia
gazów, dla tego możliwe jest, że syrena alarmowa włączy się już większym stężeniu
dymu papierosowego, aerozoli np. dezodorantu w pomieszczeniu.
Alarm
Jeśli w pomieszczeniu zbiera się gaz płynny lub CO (tlenek węgla), system włączy
syrenę alarmową 85dB (A) 0,50m natychmiast po przekroczeniu wartości stężenia
dopuszczalnego.
Należy otworzyć okna i drzwi aby wywietrzyć pomieszczenie. Unikać wszelkich
źródeł ognia, iskry. Nie włączać przełączników prądu, wyłączyć urządzenia typu
lodówka, kuchenka, wyłączyć wszystkie żarówki. Wyprowadzić z pomieszczenia
dzieci, osoby śpiące. Następnie należy zlokalizować źródło ulatniania się gazu i
zapobiec dalszemu ulatnianiu się lub sprowadzić fachowca.
Zasilanie
Pobór prądu oraz zakres temperatury pracy
Stan nieaktywny ok.
200mA
Stan alarmu ok.
260mA
Temperatura pracy
-20st. C/+40st C
Czyszczenie i konserwacja
Obudowa może być czyszczona za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki do
kurzu. Przy bardzo mocnym zakurzeniu można odkurzyć lub zdmuchnąć kurz. Nie
wolno polewać wodą (może doprowadzić do uszkodzenia elektroniki). Nie otwierać
obudowy- to spowoduje utratę gwarancji oraz może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Gwarancja jest
ważna wraz z fakturą/rachunkiem zakupu.
Dane techniczne:
napięcie eksploatacyjne 12 V DC+/-20%
prąd pobierany spoczynkowy 200 mA,w czasie alarmu 260 mA
styk przełączeniowy max. + 12 V/ 1 A
zakres temp. -20°C do 40°C
ciśnienie akustyczne 85 dB/ 0,5 m
załącznik - wyłącznik zielona kontrolka
wymiary (śred.xwys.) 58 x 40 mm. Detektor gazu.