Quality Funcion Deployment

Komentarze

Transkrypt

Quality Funcion Deployment
Politechnika Gdańska
Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego
PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY
- zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki
Model ułatwiający generowanie innowacji
Przemysław Kitowski
[email protected]
Politechnika Gdańska
Ul.G.Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk Wrzeszcz
Gmach B pok. 709
Gdańsk, 8 maja 2012 r.
realizacja większości projektów innowacyjnych
Określenie
zadania
innowacyjnego
zwiększającego
konkurencyjność
firmy
Realizacja
projektu
Opracowanie
koncepcji
(business plan)
Ocena wraz
z decyzją o
przyznaniu
środków
Wdrożenie
innowacji
w firmie
Sprzedaż
know-how,
patentu itp..
2
Proponowany model
Określenie
zadania
innowacyjnego
zwiększającego
konkurencyjność
firmy
Problem: Jak stworzyć innowacje produktową „uszytą na miarę”?
3
Tworzenie nowych
Koncepcja modelu
przestrzeni rynkowych
Tworzenie nowych
przestrzeni rynkowych
Quality Funcion Deployment
Burza mózgów
4
Tworzenie nowych
przestrzeni rynkowych
Wybranie najlepszej metody
tworzenia nowych
przestrzeni rynkowych
Badanie
grup strategicznych
Badanie
grup kupujących
Badanie
branż substytucyjnych
Badanie
dóbr komplementarnych
Badanie
funkcjonalno-emocjonalnej
orientacji branży
Badanie
skutków ważnych trendów
Opracowanie własne na podstawie: Zarządzanie innowacją.
Harvard Business Review, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2006
5
Tworzenie nowych
przestrzeni rynkowych
Wybranie najlepszej metody
tworzenia nowych
przestrzeni rynkowych
Badanie
grup strategicznych
Badanie
grup kupujących
Badanie
branż substytucyjnych
Badanie
dóbr komplementarnych
Badanie
funkcjonalno-emocjonalnej
orientacji branży
Badanie
skutków ważnych trendów
Opracowanie własne na podstawie: Zarządzanie innowacją.
Harvard Business Review, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2006
6
Badanie
branż substytucyjnych – przykład pokrycia
dachowe
7
Quality Funcion Deployment
Tworzenie nowych
przestrzeni rynkowych
Quality Funcion Deployment
Burza mózgów
8
Koncepcja modelu
Wymagania klienta
Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych
„Domek Jakości”
9
Quality Funcion Deployment
niepowodzenie
Tworzenie nowych
przestrzeni rynkowych
Quality Funcion Deployment
Burza mózgów
10
Burza mózgów
Tworzenie nowych
przestrzeni rynkowych
Quality Funcion Deployment
Burza mózgów
11
Burza mózgów
Pomysł
Pomysł 2
2
Pomysł
Pomysł 1
1
QFD
QFD -Techniczne
-Techniczne
priorytety,
priorytety, wzorce
wzorce
ii cele
cele
Pomysł
Pomysł 3
3
Pomysł
Pomysł 5
5
Pomysł
Pomysł 4
4
Pomysł
Pomysł 6
6
Pomysł
Pomysł 7
7
12
Burza mózgów niepowodzenie
Tworzenie nowych
przestrzeni rynkowych
Quality Funcion Deployment
Burza mózgów
13
Opracowana innowacja
14
Opracowana innowacja
15
Dziękuję za uwagę
[email protected]
16

Podobne dokumenty