Zestawienie Realizowanych Projektów przez MOPS

Transkrypt

Zestawienie Realizowanych Projektów przez MOPS
MOPS Dębica
Zestawienie Realizowanych Projektów przez MOPS
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy
Społecznej „Ad Astram” w Dębicy
1

Podobne dokumenty