Ukazała się praca w Journal of Chemical Physics 130, 074707 (2009)

Transkrypt

Ukazała się praca w Journal of Chemical Physics 130, 074707 (2009)
Ukazała się praca w Journal of Chemical Physics 130, 074707 (2009) M.Litniewskiego i R.Hołysta. Od
ponad 70 lat do opisu procesów parowania stosuje się wzór Hertza-Knudsena na strumieo masy
odparowanej z powierzchni cieczy. Już ponad 40 lat temu zauważono, że wzór trzeba mnożyć przez
współczynnik fenomenologiczny, aby uzyskać zgodność z eksperymentem. Oznaczało to, że
najprawdopodobniej wzór ten nie jest poprawny.
W pracy z JCP przeanalizowano nierównowagowy proces parowania cieczy do prożni za pomocą
symulacji molekularnej dynamiki dla płynu Lenarda-Jonesa. Pokazano, że w tym procesie strumieo
pędu daleko od powierzchni jest równy ciśnieniu wewnątrz parującej cieczy. Stad otrzymano wzór na
strumieo masy. Wyjaśniono dlaczego używany od 70 lat wzór Hertza-Knudsena nie jest poprawny - w
jego miejsce podano nowy wzór, który bardzo dobrze zgadza się z symulacjami, a jest równie prosty.
Przy okazji tego problemu poruszono zagadnienie temperatury w wiązkach naddźwiękowych (znane
zagadnienie analizowane w grupie doc. Jerzego Sepioła) i pokazano jak należy rozumieć
"ochłodzenie" wiązek efuzyjnych.
Opublikowanie tej pracy oznaczało prawdziwa batalię z recenzentami (5 rund z trzema
recenzentami) włącznie z odwołaniem się do decyzji edytora. Batalia została wygrana, a praca
opublikowana.

Podobne dokumenty