KURS: KIEROWANIE ZESPOŁEM

Transkrypt

KURS: KIEROWANIE ZESPOŁEM
KURS:
KIEROWANIE ZESPOŁEM
Sprawd
pozostałe szkolenia:
Asertywno ć
Autoprezentacja
Budowanie
i Zarz dzanie
Zespołem
Efektywno ć Pracy
Kierownika Wy szego
Szczebla
Motywowanie Zespołu
Negocjacje
w Biznesie
1. Definicja zespołu
2. Cechy efektywnego zespołu
3. Etapy tworzenia zespołu:
- etap formowania
- etap cierania
Organizacja Czasu
Pracy
Prospecting – Czyli
Sposób na Zdobycie
Klienta
- etap normowania
- etap działania
4. Synergia czy konformizm
5. Złote zasady kierowania lud mi
6. Osobowo ć lidera
Po uko czeniu kursu otrzymasz:
 Za wiadczenie MEN o uko czeniu kursu
 Certyfikat
Ilo ć miejsc ograniczona!!! Ju teraz zarezerwuj sobie miejsce:
ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice
Telefax 32/ 203-41-75, kom. 720-820-804
[email protected]; [email protected]
WWW.EFFEKT.BIZ.PL
WWW.FACEBOOK.COM/EFFEKT.KATOWICE

Podobne dokumenty