Nowe rozdanie w Inneko

Transkrypt

Nowe rozdanie w Inneko
Komunikat Prasowy:
Gorzów Wlkp., 26.01.2016r.
Nowe rozdanie w Inneko
Spółka Inneko zakończyła 2016 rok z pozytywnym wynikiem. Problemy
finansowe
o których mówiono dotychczas w większości zostały wprowadzone na prostą.
Jest też program poprawy komunikacji wewnątrz spółki.
- Wzrost przychodów dzięki otwarciu nowych kierunków działań w Spółce, oraz
dyscyplina budżetowa, pozwoliły nie tylko na obsługę wielomilionowego długu spółki
zależnej, pokrycie strat z nieudanych inwestycji z lat ubiegłych,
ale również na
wypracowanie zysku w Inneko. Jest też program poprawy komunikacji wewnątrz
spółki – tłumaczy A. Czyżewski, prezes Inneko.
Równie ważne są też relacje personalne wewnątrz spółki. Tutaj interes pracowników
oraz kwestie finansowe są w tej samej mierze istotne. Na skutek niepokojących
informacji, które dotarły do Rady Nadzorczej, jej członkowie zapoznali się z
wszystkimi opiniami załogi spółki: pracowników, kadry zarządzającej, a także
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
Choć spółka w kwestiach ekonomicznych stabilizuje się i przedstawia coraz lepszy
wynik finansowy, faktem okazują się być nieprawidłowości w komunikacji
wewnętrznej
z pracownikami przedsiębiorstwa. W związku z powyższym Rada Nadzorcza,
postanowiła rozszerzyć skład zarządu i powołać jej nowego członka, w osobie Pana
Seweryna Stuły. Decyzja ta będzie skutkowała dwuosobowym podejmowaniem
wszystkich decyzji, w tym kadrowo-płacowych.
Seweryn Stuła jest gorzowianinem, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie wspólnej
polityki rolnej Unii Europejskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Pracował jako dyrektor kancelarii doradztwa prawnego oraz dyrektor ds. rozwoju
sieci handlowej. Od 2009 roku zarządzał nieruchomościami rolnymi i ekologicznymi
gospodarstwami rolnymi na terenie województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego
oraz wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz prowadził ich obsługę prawną. Od
października 2016 zajmuje się w Inneko Sp. z o.o. nadzorem właścicielskim oraz
piastuje funkcję prezesa Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze.
Społecznie angażuje się w inicjatywy sportowe i historyczne.
Ponadto Rada Nadzorcza zarekomendowała zarządowi spółki współpracę z
ekspertem
ds. komunikacji. Chodzi o usprawnienie procedur przebiegu informacji tak, aby
pracownicy uzyskiwali aktualną i wiarygodną wiedzę na temat sytuacji w firmie, by
członkowie załogi mieli możliwość na szybką ocenę sytuacji. Zaproponowane
rozwiązania mają skutkować złagodzeniem konsekwencji forsowanej poprawy
sytuacji finansowej spółki oraz przywróceniem harmonijnej współpracy kierownictwa
z pracownikami.
O rekomendacji Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności zostali poinformowani
pracownicy spółki oraz Prezydent Miasta. Pan Seweryn Stuła współpracę z Inneko, w
charakterze członka zarządu, rozpocznie od dnia 30 stycznia 2017r.
Rada Nadzorcza

Podobne dokumenty