Liceum w Białym Borze 12 w rankingu!

Komentarze

Transkrypt

Liceum w Białym Borze 12 w rankingu!
Związek Ukraińców w Polsce
Liceum w Białym Borze 12 w rankingu!
W rankingu szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą i Perspektywy Liceum
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze znalazło się na wysokiej
pozycji - 12 miejsce w województwie zachodniopomorskim i 261 w kraju - wyprzedzając w ten sposób
wiele renomowanych szkół z najbliższego (i dalszego !) regionu. Podstawą do wyliczenia zajmowanego
miejsca były cztery czynniki: sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki
matur z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matur z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły
przez kadrę akademicką. Wysoką pozycję w rankingu szkoła zawdzięcza bardzo dobrym wynikom
maturalnym, które są efektem wysokiego poziomu nauczania.
http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110113/ZACHODNIOPOMORSKIE/706315226
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=795
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3324&Itemid=791
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3350&Itemid=791
GRATULUJEMY!!!
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Białym Borze – kliknij!
http://www.zup.ukraina.com.pl
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 19:12