Wizja dnia jutrzejszego Wkraczając w wiek XXI, stulecie

Transkrypt

Wizja dnia jutrzejszego Wkraczając w wiek XXI, stulecie
www.evolutio-persona.pl
Misja
Wizja dnia jutrzejszego
Wkraczając w wiek XXI, stulecie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości człowiek stanął przed
koniecznością poszukiwań nowych rozwiązań kultury organizacji życia i pracy. Tylko rzeczywiste
zaangażowanie i nieustanny rozwój potencjału ludzi gwarantuje nam wszystkim autentyczne powodzenie
w życiu i biznesie. Evolutio Persona powstała z myślą o ludziach, którzy chcą świadomie kierować
swoim życiem, skutecznie działać, osiągać wyznaczone cele, by móc realizować marzenia i mieć poczucie
spełnienia w swoim życiu.
Nasza firma świadczy wysokiej klasy usługi z zakresu ustawicznego
kształcenia: badania, budowania i rozwijania nowych możliwości firmy, dla której skuteczność działania i
osiąganie celów opartych jest na wartości pracy każdego pracownika, jego rzeczywistym rozwoju i
autentycznym zaangażowaniu.
Misja firmy
Misją Evolutio Persona jest, by marzenia ludzi stawały się rzeczywistością, by każda firma osiągała
zamierzone cele, a organizacje skutecznie realizowały swoje zadania.
Nasz cel
Celem Evolutio Persona jest nauczanie ludzi skutecznych umiejętności umożliwiających osiągnięcie
autentycznego sukcesu. Do myśli Anais Nin:„Marzenia w działaniu stają się rzeczywistością.
A z działania biorą się nowe marzenia.
Ta wzajemna zależność tworzy najwyższą formę życia.”
Dodajemy naszą dewizę:
Rozwijamy w ludziach potrzebę poznania siebie i pasję tworzenia, by mogli realizować swoje marzenia
czyniąc świat lepszym.
http://evolutio-persona.pl
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 19:13