Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja

Transkrypt

Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
oraz SpeedUp Group
ZAPRASZAJĄ
Studentów, absolwentów i doktorantów
oraz pracowników naukowych i dydaktycznych łódzkich uczelni
NA SZKOLENIE
Jak wykorzystywać internet, w tym www, portale społecznościowe
i inne narzędzia w internecie – do komunikacji i realizacji celów zawodowych
– naukowych i biznesowych,
Czy internet to tylko www? Znaczenie komunikacji internetowej w biznesie.
TERMIN
16 grudnia 2011, piątek, godz. 14:00 – 20:00
MIEJSCE
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Łódź, ul. J.Matejki 22/26, sala 110
REJESTRACJA
i informacja oraz regulamin udziału: na www.lapa.uni.lodz.pl
Udział w warsztacie jest bezpłatny, dofinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego, Uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału w szkoleniu.
INFORMACJA
w Biurze Projektu „Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej”:
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź, ul. Matejki 21/23, 14 DS. UŁ, II piętro, tel. 42 635 49 83 [email protected]
lub kom. 669 56 17 10 Maria Głowacka lub kom. 508 390 708 Ewa Postolska,
OPIS SZKOLENIA
Cel szkolenia:
Pozyskanie wiedzy z dziedziny komunikacji pisemnej w Internecie.
Pozyskanie wiedzy na temat wykorzystania Internetu w tworzeniu własnego biznesu
Oczekiwane rezultaty - umiejętności nabywane przez uczestników.
−
−
−
−
−
Poznanie zasad efektywnej komunikacji pisemnej
Poznanie praktycznych możliwości komunikowania się przez płeć
Poznanie praktycznych możliwości komunikowania się przez typy osobowości
Poznanie praktycznych możliwości komunikowania się przez wartości
Umiejętność wykorzystania poszczególnych rodzajów komunikacji w kontraście do istniejących stron www
oraz portali społecznościowych
Metody szkoleniowe:
Prezentacja multimedialna, ćwiczenia indywidualne i w parach, praca w małych grupach, dyskusje grupowe
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Łódzka Akademia Przedsiębiorczości Akademickiej – ŁAPA”
prowadzonego w okresie 08.2010 – 12.2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Transfer
wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja i rejestracja na wszystkie wydarzenia na www.lapa.uni.lodz.pl
ORGANIZATORZY:
PATRONAT HONOROWY
PARTNERZY:
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul. J. Matejki 21/23, 90-237 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4984, fax: +48 42 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl
[email protected]
SpeedUp Seed Funding Group
ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań, tel. +48 61 827 09 99, fax.: +48 61 827 09 98
www.iqbator.pl
www.speedupgroup.com
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PROGRAM SZKOLENIA
16 grudnia 2011, piątek, 14:00 – 20:00
Łódź, ul. J.Matejki 22/26, Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania, I piętro, sala 110
13:30 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00-16:30
16:30 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 – 20:00
20:00
Rejestracja
Część I
Tytuł modułu: Współczesne trendy w internecie, a marketing 3.0, www, e-learning,
społeczności internetowe, mailing (+e-mail-spam), reklama sieciowa
−
Zasady korzystania z Internetu
−
Jeżeli nie www, to co?
−
Podstawowe założenia komunikacji internetowej
Lunch i networking
Część II
Tytuł modułu: Inspirująca komunikacja, a internetowe przekazy marketingowe.
Warsztaty z komunikacji internetowej
−
Lingwistyka internetu
−
Komunikacja przez płeć
−
Komunikacja przez wartości
−
Komunikacja przez osobowości
−
Ćwiczenia praktyczne – tworzenie komunikatów internetowych –
www/społeczność/mailing
Część III
Kawa i networking
Część IV
Tytuł modułu: Kreatywność w tworzeniu marketingowych przekazów wizualnych
Warsztaty twórczego myślenia internetowego
−
Zasady tworzenia szablonu newsletterów
−
Zasady przekazów komunikacyjnych www
−
Zasady komunikacyjnych przekazów społecznościowych
Zakończenie. Wręczenie certyfikatów udziału w szkoleniu
Sylwetka Trenera : Szkolenie poprowadzi Łukasz Kuciński.
Absolwent Wydziału Filologicznego oraz Marketingu i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji
Marketingowe Zarządzanie Firmą.
W latach 1999-2003 właściciel firmy o charakterze edukacyjnym, prowadzącej kursy językowe przygotowujące do
egzaminów międzynarodowych. Jest autorem lub współautorem publikacji z zakresu nauczania języków obcych.
Od maja 2001 na stałe związany z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi na stanowisku Dyrektora Działu
Nauczania Języków Obcych. Poza tworzeniem planów wydawniczych, budżetów, budowaniem zespołu redaktorów,
specjalistów marketingowych i handlowców zajmuje się intensywna promocją i marketingiem internetowym przy
wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.
Jest inicjatorem efektywnego systemu mailingowego, zbierania danych i deklaracji w systemie on-line, pozyskiwania
wiedzy rynkowej za pośrednictwem portali społecznościowych i systemów ankietowania on-lineowego.
Od roku 2006 członek Stowarzyszenia NLP Polska
Od roku 2007 członek Grupy Trenerskiej NLP Polska
Od roku 2007 założyciel i koordynator Klubu NLP Polska Łódź
Od roku 2002 prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie stworzonej przez siebie strategii Inteligencji
Pedagogicznej, technik motywacyjnych i procesów edukacyjnych
Od roku 2008 zajmuje się głównie szkoleniami z zakresu Efektywnej Komunikacji i Inteligentnej Sprzedaży i Motywacji.
Prowadzi indywidualny coaching dla menedżerów i kadry zarządzającej
Właściciel firm szkoleniowych: NLP Biznesplus, Inteligencja Pedagogiczna.
Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
ul. J. Matejki 21/23, 90-237 Łódź, tel. + 48 (42) 635 4984, fax: +48 42 635 4985
www.ciat.uni.lodz.pl
[email protected]
SpeedUp Seed Funding Group
ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań, tel. +48 61 827 09 99, fax.: +48 61 827 09 98
www.iqbator.pl
www.speedupgroup.com