Konkurs fotograficzny LGD Ziemia Chełmońskiego

Transkrypt

Konkurs fotograficzny LGD Ziemia Chełmońskiego
Jak co roku Nasze Stowarzyszenie organizuje
Konkurs fotograficzny „Ziemia Chełmońskiego 2012”
1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie najpóźniej do 14 września do siedziby
organizatora maksimum czterech podpisanych imieniem i nazwiskiem autora prac
fotograficznych w formacie 10/15, oraz cyfrowych wersji tych samych fotografii na płycie
CD. Preferowana rozdzielczość 300dpi. Najlepsze zdjęcia znajdą się w kalendarzu LGD na
2013r.
2. Temat prac konkursowych -„Ziemia Chełmońskiego 2012”–
tj. ludzie przy pracy- zanikające zawody, zabytki, krajobrazy
z terenu gmin: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów,
Radziejowice, Teresin ,Żabia Wola, Jaktorów, Nadarzyn,
Rybno, Sochaczew, Nowa Sucha.
3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
Imię i nazwisko autora prac, adres, telefon oraz e-mail kontaktowy.
Krótką informację o prezentowanym obiekcie i miejscu oraz przybliżoną datę wykonania
zdjęcia /minimum rok i miesiąc/.
Podpisane oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac i zgody na
przetwarzania swoich danych osobowych.
Podpisane oświadczenie o przekazaniu organizatorowi konkursu prawa publikacji
nadesłanych prac w wydawanych przez LGD materiałach promocyjnych oraz
prezentowania ich na wystawach pokonkursowych.
Małoletni uczestnicy dostarczają ponadto zezwolenie prawnych opiekunów na udział w
konkursie.
Organizator nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.
4. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
5. Nagrodą za zajęcie I miejsca będzie aparat fotograficzny . Dla pozostałych
uczestników konkursu przewidziane są różne nagrody rzeczowe np.: albumy.
6. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace nigdzie wcześniej nie publikowane. Komisja nie
będzie brała pod uwagę tych prac, które nie spełniają kryteriów regulaminowych.
7. W tym roku poza konkursem planujemy zorganizowanie
wystawy pt. : „Ziemia Chełmońskiego na starych fotografiach”- prosimy o nadsyłanie
kopii starych czarnobiałych zdjęć z naszego regionu prezentujących miejsca, wydarzenia,
ludzi. Każda fotografia winna być opatrzona szczegółowym opisem z określeniem
czasookresu z którego pochodzi. Za pomoc w organizacji przedsięwzięcia przewidziane są
ciekawe nagrody.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
Gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Radziejowice, Teresin, Żabia Wola
ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola, Polska
Biuro: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00
Tel: + 48 46 858 91 51, + 48 795 58 86 21, + 48 795 58 71 14, +48 795 58 48 76
www.ziemiachelmonskiego.pl [email protected]