ZP-2380-436-15/2015 Mycie zewnętrzne karoserii pojazdów

Transkrypt

ZP-2380-436-15/2015 Mycie zewnętrzne karoserii pojazdów
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/22105,ZP-2380-436-152015
-Mycie-zewnetrzne-karoserii-pojazdow-sluzbowych-jednostek-Poli.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 21:19
ZP-2380-436-15/2015 Mycie zewnętrzne karoserii
pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie
garnizonu śląskiego.
Przetarg nieograniczony w podziale na 10 zadań.
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji 03.12.2015 09:00 194.63 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 03.12.2015 09:00 156.82 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy Data publikacji 03.12.2015 09:00 133 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Data publikacji 03.12.2015 09:00 109.48 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz narzędzi Data publikacji 03.12.2015 09:00 24 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania Data publikacji 24.12.2015 11:56
97.21 KB
Informacja o cofnięciu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 6 Data publikacji 29.12.2015
15:24 58.97 KB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 6 Data publikacji 12.01.2016 11:34 72.86 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data publikacji 22.02.2016 15:13 183.78 KB
Metryczka
Data publikacji 03.12.2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Wolska-Szkliniarz Zespół Zamówień
Publicznych
Osoba modyfikująca informację:

Podobne dokumenty