MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI Tytuł „Młodzieżowego

Transkrypt

MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI Tytuł „Młodzieżowego
MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
Tytuł „Młodzieżowego Championa Polski” może być przyznany na podstawie 3-krotnie
uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów na wystawach, w tym co
najmniej jednej wystawie klubowej lub międzynarodowej, bez określonego przedziału
czasu.
Dyplomy „Championa Polski” i „Młodzieżowego Championa Polski” wydaje Zarząd
Główny Związku na pisemny WNIOSEK zainteresowanego, biorąc za podstawę
sprawozdania z oddziałów.

Podobne dokumenty