Wykaz podręczników do III KLASY GIMNAZJUM w

Transkrypt

Wykaz podręczników do III KLASY GIMNAZJUM w
Wykaz podręczników do III KLASY GIMNAZJUM w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Koszalinie na rok szkolny 2013/2014
Lp
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autor
Wydawca
Numer
dopuszczenia
Uwagi
1
Język polski
Język polski Między nami. Podręcznik dla trzeciej
klasy gimnazjum.
Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila
Krzemieniewska-Kleban
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe M. Dobrowolska
Sp. j.
63/3/2011
Nowe wydanie
2
Język angielski
Access 2
Virginia Evans, Jenny Dooley
Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o.
85/2/2009
Zakup Access 3 nowe
wydanie- w trakcie roku
szkolnego
Access 3 nowe wydanie
85/3/2009
3
Historia
Historia 3. Podręcznik do gimnazjum.
T. Małkowski, J.Rześniowiecki
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe M. Dobrowolska
Sp. j.
158/3/2009
4
Wiedza o
społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie. Część 2. Podręcznik dla
gimnazjum
Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara
Wydawnictwo Pedagogiczne
OPERON Sp. z o.o.
96/2/2009
5
Matematyka
Matematyka 2. Matematyka z plusem, Podręcznik dla Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta
Gdańskie Wydawnictwo
klasy drugiej gimnazjum
Jucewicz, Marcin Karpinski, Jacek Lech, Adam Oświatowe M. Dobrowolska
Mysior, Krystyna Zarzycka
Sp. j.
168/3/2011
6
Fizyka
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 4 Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria
Nowotny-Różańska
+ ćwiczenia
"Nowa Era" Spółka z o.o.
93/4/2011
7
Chemia
"Nowa Era" Spółka z o.o.
49/3/2010
Chemia Nowej Ery. Część 3. Podręcznik dla
gimnazjum .
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
+ ćwiczenia
8
Biologia
9
Geografia
Ciekawa biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3 Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier- Wydawnictwa Szkolne i
Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec
Pedagogiczne S.A.
+ ćwiczenia
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy
trzeciej gimnazjum, cz. 3
35/3/2009
Roman Malarz
Wydawnictwo "Era" Sp. z o.o.
7/3/2010
M.J.Lopes, J- T. Le Bougnec
Didier
73/07
Wydawnictwo WAM
725/2008
+ ćwiczenia
10
Język francuski
Et toi ? 2
11
Religia
Chodźmy razem
(Nowa wersja - matematyka z
plusem)