Document 41922

Transkrypt

Document 41922
SPECIAL MESSAGE SECTION
This product utilizes batteries or an external power supply (adapter).
DO NOT connect this product to any power supply or adapter other
than one described in the manual, on the name plate, or specifically
recommended by Yamaha.
This product may also use “household” type batteries. Some of these
may be rechargeable. Make sure that the battery being charged is
a rechargeable type and that the charger is intended for the battery
being charged.
This product should be used only with the components supplied or;
a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is
used, please observe all safety markings and instructions that
accompany the accessory product.
When installing batteries, do not mix batteries with new, or with
batteries of a different type. Batteries MUST be installed correctly.
Mismatches or incorrect installation may result in overheating and
battery case rupture.
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:
Warning:
The information contained in this manual is believed to be correct at the
time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or
modify any of the specifications without notice or obligation to update
existing units.
Do not attempt to disassemble, or incinerate any battery. Keep all
batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as
regulated by the laws in your area. Note: Check with any retailer of
household type batteries in your area for battery disposal information.
This product, either alone or in combination with an amplifier and
headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels
that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long
periods of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable.
If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should
consult an audiologist.
IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before
damage occurs.
Disposal Notice:
NOTICE:
Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how
a function or effect works (when the unit is operating as designed) are
not covered by the manufacturer’s warranty, and are therefore the
owners responsibility. Please study this manual carefully and consult
your dealer before requesting service.
Should this product become damaged beyond repair, or for some
reason its useful life is considered to be at an end, please observe all
local, state, and federal regulations that relate to the disposal of
products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is
unable to assist you, please contact Yamaha directly.
NAME PLATE LOCATION:
The name plate is located on the bottom of the product. The model
number, serial number, power requirements, etc., are located on this
plate. You should record the model number, serial number, and the date
of purchase in the spaces provided below and retain this manual as
a permanent record of your purchase.
ENVIRONMENTAL ISSUES:
Model
Yamaha strives to produce products that are both user safe and
environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the
production methods used to produce them, meet these goals. In
keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be
aware of the following:
Serial No.
Purchase Date
Battery Notice:
This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if
applicable) is soldered in place. The average life span of this type of
battery is approximately five years. When replacement becomes
necessary, contact a qualified service representative to perform the
replacement.
PLEASE KEEP THIS MANUAL
92-BP (bottom)
2
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
FCC INFORMATION (U.S.A.)
1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not
expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by
the FCC, to use the product.
2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/
or another product use only high quality shielded cables. Cable/s
supplied with this product MUST be used. Follow all installation
instructions. Failure to follow instructions could void your FCC
authorization to use this product in the USA.
3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the
requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class “B” digital
devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential
environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies
and, if not installed and used according to the instructions found in
the users manual, may cause interference harmful to the operation
of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does
* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.
not guarantee that interference will not occur in all installations. If
this product is found to be the source of interference, which can be
determined by turning the unit “OFF” and “ON”, please try to eliminate the problem by using one of the following measures:
Relocate either this product or the device that is being affected by
the interference.
Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or
fuse) circuits or install AC line filter/s.
In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the
antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the
lead-in to co-axial type cable.
If these corrective measures do not produce satisfactory results,
please contact the local retailer authorized to distribute this type of
product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact
Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600
Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620
The above statements apply ONLY to those products distributed by
Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.
(class B)
OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar
ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.
ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålæenge
netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — også selvom der or
slukket på apparatets afbryder.
VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta
verkosta.
(standby)
Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)
Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder
Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren
Sie sich bei Ihrer Kommune.
(battery)
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
3
ZALECENIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODJĘCIEM DALSZYCH CZYNNOŚCI
* Przechowuj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym
zranieniom lub nawet śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, zwarcia, urazów, pożaru lub innych zagrożeń.
Zalecenia te odnoszą się między innymi do następujących zagrożeń:
Zasilacz/łącznik zasilający na prąd zmienny
Ostrzeżenie przed wodą
• Zawsze stosuj napięcie odpowiednie do używanego instrumentu.
Wymagane napięcie jest podane na tabliczce znamionowej instrumentu.
• Stosuj tylko określony łącznik (PA-5D lub odpowiednik zalecany przez firmę
Yamaha). Użycie nieprawidłowego łącznika może spowodować uszkodzenie
lub przegrzanie instrumentu.
• Okresowo sprawdzaj stan gniazdka elektrycznego oraz usuwaj brud i kurz,
który może się w nim gromadzić.
• Nie umieszczaj łącznika zasilającego na prąd zmienny w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak grzejniki lub kaloryfery. Unikaj nadmiernego zginania
przewodu, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. Nie stawiaj na
nim ciężkich przedmiotów ani nie układaj go w miejscu, w którym może być
nadepnięty, pociągnięty lub przejechany.
Zakaz otwierania
• Nie otwieraj instrumentu, nie demontuj jego części wewnętrznych i nie próbuj
ich w żaden sposób modyfikować. Instrument nie ma żadnych części, które
mogą być naprawiane przez użytkownika. Jeśli działanie instrumentu jest
nieprawidłowe, należy natychmiast przestać z niego korzystać i przekazać
go do naprawy wykwalifikowanym pracownikom serwisu firmy Yamaha.
• Chroń instrument przed deszczem. Nie używaj go w pobliżu wody oraz
w warunkach dużej wilgotności. Nie stawiaj na instrumencie naczyń
z płynem, który może się wylać i dostać do jego wnętrza.
• Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
Ostrzeżenie przed ogniem
• Nie stawiaj na instrumencie płonących przedmiotów, takich jak świece.
Płonący przedmiot może się przewrócić i wywołać pożar.
Niepokojące objawy
• Jeśli przewód zasilający bądź wtyczka wyglądają na uszkodzone, wystąpi
nagłe wyciszenie dźwięku, pojawi się dziwny zapach lub zacznie wydobywać
się dym, natychmiast wyłącz urządzenie, wyjmij przewód elektryczny
z gniazdka i przekaż instrument do naprawy wykwalifikowanym
pracownikom serwisu firmy Yamaha.
PRZESTROGA
Zawsze przestrzegaj opisanych poniżej podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec zranieniu siebie
i innych osób oraz uszkodzeniu instrumentu lub innego mienia. Zalecenia te odnoszą się między innymi do następujących
zagrożeń:
Zasilacz/łącznik zasilający na prąd zmienny
• Jeżeli bateria się wyczerpie lub urządzenie nie jest używane przez długi
czas, wyjmij baterie z urządzenia, aby uniknąć wycieku elektrolitów.
• Podczas wyciągania wtyczki przewodu elektrycznego z gniazdka
instrumentu lub gniazdka ściennego zawsze trzymaj za wtyczkę, a nie za
przewód.
• Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
• Odłączaj łącznik zasilający, jeśli instrument nie jest używany oraz podczas
burzy.
• Nie podłączaj instrumentu do gniazdka elektrycznego przez rozgałęziacz.
Takie podłączenie może obniżyć jakość dźwięku lub spowodować
przegrzanie gniazdka.
• Jeżeli baterie przeciekają, unikaj stykania się z wyciekającym płynem. Jeżeli
elektrolit dostanie się do oczu, zetknie z ustami lub skórą, zmyj go
natychmiast wodą i skontaktuj się z lekarzem. Elektrolity działają korozyjnie
i mogą powodować utratę wzroku lub oparzenia.
Lokalizacja
Bateria
• Zawsze należy sprawdzać, czy baterie są włożone zgodnie z oznaczeniami
biegunów +/-. Niewykonanie tej czynności może spowodować przegrzanie,
pożar lub wyciek elektrolitu.
• Wszystkie baterie zawsze należy wymieniać jednocześnie. Nowych baterii
nie należy używać ze starymi. Nie wolno również łączyć rodzajów baterii, np.
baterii alkalicznych z bateriami manganowymi, baterii różnych producentów
ani różnych rodzajów baterii tego samego producenta, ponieważ może to
spowodować przegrzanie, pożar lub wyciek elektrolitów.
• Chroń instrument przed nadmiernym zapyleniem i wstrząsami, a także
wysokimi i niskimi temperaturami (np. z powodu słońca, umieszczenia zbyt
blisko grzejnika lub pozostawienia w samochodzie). Pozwala to zapobiec
odkształceniom obudowy lub uszkodzeniom wewnętrznych elementów.
• Nie używaj instrumentu w pobliżu odbiorników telewizyjnych lub radiowych,
sprzętu stereo, telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych.
Może to spowodować generowanie zakłóceń przez instrument lub inne
urządzenia.
• Nie pozostawiaj instrumentu w niestabilnej pozycji, gdyż może się
przewrócić lub spaść.
• Nie usuwaj baterii przez ich spalenie.
• Nie próbuj ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
(4)-10
4
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
1/2
Obchodzenie się z instrumentem
• Przed przeniesieniem instrumentu odłącz wszystkie podłączone do niego
łączniki i przewody.
• Nie wkładaj palców ani dłoni pod w otwory w instrumencie.
• Ustawiając instrument, upewnij się, że gniazdko elektryczne, z którego
chcesz korzystać, jest łatwo dostępne. W przypadku jakichkolwiek
problemów lub nieprawidłowego działania natychmiast wyłącz instrument
i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
• Używaj wyłącznie stojaka przeznaczonego dla określonego modelu
instrumentu. Zamocuj instrument na stojaku lub podstawie za pomocą
dostarczonych śrub. W przeciwnym razie wewnętrzne elementy instrumentu
mogą ulec uszkodzeniu. Instrument może się także przewrócić.
• Nigdy nie wkładaj ani nie wrzucaj papieru, metalu lub przedmiotów pod bądź
w otwory w obudowie i klawiaturze instrumentu. Jeśli zdarzy się to
przypadkowo, natychmiast wyłącz instrument i wyjmij przewód zasilający
z gniazdka. Następnie przekaż instrument do naprawy wykwalifikowanym
pracownikom serwisu firmy Yamaha.
• Nie umieszczaj na instrumencie przedmiotów wykonanych z winylu, plastiku
lub gumy, gdyż mogą spowodować przebarwienie obudowy lub klawiatury.
• Nie opieraj się o instrument i nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
Podczas naciskania przycisków, używania przełączników i podłączania
przewodów nie używaj dużej siły.
Połączenia
• Przed podłączeniem instrumentu do innych komponentów elektronicznych
odłącz je od zasilania. Przed włączeniem lub wyłączeniem zasilania
wszystkich komponentów ustaw wszystkie poziomy głośności na minimum.
Upewnij się, że poziomy głośności wszystkich komponentów zostały
ustawione na minimum, a następnie stopniowo zwiększaj głośność w trakcie
gry na instrumencie, aby osiągnąć żądany poziom odsłuchu.
• Korzystanie z instrumentu przez dłuższy czas, gdy jest ustawiony bardzo
wysoki, drażniący poziom głośności, może doprowadzić do trwałego
uszkodzenia słuchu. Jeśli masz problemy za słuchem lub słyszysz
dzwonienie w uszach, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.
Zapisywanie danych
Zapisywanie danych i tworzenie kopii zapasowej
Konserwacja
Jeśli wyłączysz zasilanie instrumentu, ustawienia panelu i niektóre rodzaje
danych zostaną utracone. Zapisz dane w pamięci registracyjnej (str. 73).
Zapisane dane mogą zostać utracone w wyniku awarii lub niewłaściwej obsługi.
Ważne dane zapisz w urządzeniu zewnętrznym, takim jak komputer (str. 84).
• Do czyszczenia instrumentu używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie stosuj
rozpuszczalników, płynów czyszczących oraz chusteczek nasączanych
środkiem chemicznym.
Tworzenie kopii zapasowej danych z urządzenia zewnętrznego
• W celu zabezpieczenia się przed utratą informacji spowodowaną
uszkodzeniem nośnika zaleca się zapisywanie ważnych danych w dwóch
kopiach w urządzeniu zewnętrznym.
Firma Yamaha nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacjami instrumentu oraz za utratę lub
zniszczenie danych.
Zawsze wyłączaj zasilanie, jeśli instrument nie jest używany.
Nawet jeśli podczas korzystania z łącznika zasilającego włącznik zasilania jest w położeniu „STANDBY”, prąd o minimalnym natężeniu nadal płynie do urządzenia.
Jeśli instrument nie będzie używany przez długi czas, pamiętaj o odłączeniu łącznika zasilającego na prąd zmienny z gniazdka.
Pamiętaj, aby pozbywać się zużytych baterii zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ilustracje i rysunki ekranów roboczych zamieszczone w tym Podręczniku użytkownika służą jedynie celom instruktażowym i mogą się różnić od tego, co
w rzeczywistości widać na wyświetlaczu instrumentu.
● Znaki towarowe
• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft® Corporation.
• Nazwy firm i produktów wymienione w tym Podręczniku użytkownika są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich firm.
(4)-10
2/2
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
5
Informacja o prawach autorskich
Poniżej zamieszczono tytuł, autorów i informacje o prawach autorskich utworu zainstalowanego wstępnie na tym
instrumencie.
Mona Lisa
from the Paramount Picture CAPTAIN CAREY, U.S.A.
Words and Music by Jay Livingston and Ray Evans
Copyright © 1949 (Renewed 1976) by Famous Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved
Composition Title : Against All Odds
Composer’s Name : Collins 0007403
Copyright Owner’s Name : EMI MUSIC PUBLISHING LTD /
HIT & RUN MUSIC LTD
Can’t Help Falling In Love
from the Paramount Picture BLUE HAWAII
Words and Music by George David Weiss,
Hugo Peretti and Luigi Creatore
Copyright © 1961 by Gladys Music, Inc.
Copyright Renewed and Assigned to Gladys Music
All Rights Administered by Cherry Lane Music Publishing
Company, Inc. and Chrysalis Music
International Copyright Secured All Rights Reserved
Wszelkie prawa zastrzeżone, nieautoryzowane kopiowanie, publiczne odtwarzanie i emisja są zabronione.
Firma Yamaha jest właścicielem praw autorskich lub ma licencję na korzystanie z innych praw autorskich
odnoszących się do programów komputerowych i zawartości zastosowanej w niniejszym produkcie i dołączonej do
niego. Do wymienionych materiałów chronionych prawami autorskimi należy, bez ograniczeń, całe oprogramowanie
komputerowe, pliki stylów, pliki MIDI, dane WAVE, zapisy muzyczne i nagrania dźwiękowe. Jakiekolwiek
nieautoryzowane wykorzystywanie tych programów i tej zawartości do innych celów niż osobiste jest niedozwolone
w prawie. Wszelkie naruszenie praw autorskich ma konsekwencje prawne. NIE WYTWARZAJ,
NIE ROZPOWSZECHNIAJ ANI NIE UŻYWAJ NIELEGALNYCH KOPII.
To urządzenie umożliwia wykorzystywanie różnych rodzajów i formatów danych muzycznych po ich wcześniejszym
dopasowaniu do właściwego dla urządzenia formatu danych muzycznych. W wyniku tego urządzenie nie musi
odtwarzać tych danych dokładnie tak, jak zamierzali producenci lub kompozytorzy.
Kopiowanie danych muzycznych dostępnych na rynku, w tym m.in. danych MIDI i/lub danych audio, w innym celu
niż do użytku osobistego jest surowo zabronione.
Znaki graficzne na panelu instrumentu
GM System Level 1
„GM System Level 1” jest dodatkiem do standardu MIDI, który gwarantuje, że wszelkie dane muzyczne
kompatybilne z GM będą dokładnie odtwarzane przez dowolny generator dźwięku kompatybilny ze
standardem GM, bez względu na producenta. Znakiem GM jest oznaczone wszelkie oprogramowanie oraz
sprzęt obsługujący GM System Level.
XGlite
Zgodnie z sugestią zawartą w nazwie, „XGlite” jest uproszczoną wersją formatu generowania dźwięku XG
firmy Yamaha. Oczywiście możliwe jest odtworzenie każdego utworu zapisanego w formacie XG za
pomocą generatora dźwięku XGlite. Należy pamiętać jednak o tym, że niektóre utwory mogą brzmieć
inaczej, w porównaniu z ich oryginalnym zapisem, z powodu ograniczenia parametrów sterowania
i efektów.
USB
USB to skrót od Universal Serial Bus – uniwersalnej magistrali szeregowej. Jest to szeregowy interfejs
przeznaczony do podłączania urządzeń peryferyjnych do komputera. Jego zaletą jest możliwość
podłączania i odłączania urządzeń peryferyjnych, kiedy komputer jest włączony.
STYLE FILE
Oryginalny format wprowadzony przez firmę Yamaha, korzystający z unikatowego systemu konwersji
danych zapewniającego wysoką jakość automatycznego akompaniamentu opartego na bogatej gamie
rozpoznawanych typów akordów.
6
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Gratulujemy i dziękujemy za zakup instrumentu
Yamaha DGX-220/YPG-225 Portable Grand!
Warto uważnie przeczytać niniejszy Podręcznik użytkownika przed użyciem instrumentu,
aby w pełni wykorzystać jego rozmaite funkcje.
Zaleca się przechowywanie podręcznika w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu również
po jego przeczytaniu, tak aby mieć go pod ręką i móc do niego często zaglądać, żeby lepiej
poznać lub zrozumieć daną operację czy funkcję.
Wyposażenie
Opakowanie z instrumentem DGX-220/YPG-225 zawiera następujące elementy (prosimy o sprawdzenie, czy są
wszystkie):
• Podręcznik użytkownika
• Pulpit pod nuty
• Płyta CD-ROM
● Pulpit pod nuty
Włóż pulpit pod nuty
w szczeliny, tak jak
pokazano na rysunku.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
7
Funkcje specjalne DGX-220/YPG-225
■ Granie z użyciem różnorodnych brzmień instrumentu
str. 14
Brzmienie instrumentu uzyskiwane za pomocą klawiatury może naśladować
dźwięki skrzypiec, fletu, harfy lub innego instrumentu z szerokiej gamy
dostępnych brzmień. Możesz zmienić klimat utworu napisanego na fortepian,
wybierając na przykład brzmienie skrzypiec zamiast brzmienia fortepianu.
Poznaj zupełnie nowy świat muzycznej różnorodności.
■ Granie z użyciem wybranych stylów
str. 19
Chcesz grać z pełnym akompaniamentem? Wypróbuj style automatycznego
akompaniamentu.
Muzyczne style akompaniamentowe są ekwiwalentem kompletnego zespołu
akompaniującego i oferują style muzyczne od walca, przez ośmiotaktową
balladę, aż po styl eurotrance… i wiele innych. Wybierz styl, który pasuje do
gatunku muzycznego, w którym chcesz grać lub eksperymentuj z nowymi
stylami i poszerz swoje muzyczne horyzonty.
■ Performance assistant technology
PopBossa
087
str. 29
Graj na klawiaturze, gdy odtwarzany jest utwór, osiągając za każdym razem
doskonały efekt… nawet jeśli grasz niewłaściwe nuty! Musisz tylko grać na
klawiaturze – na przykład naprzemiennie lewą i prawą ręką – a będziesz
uzyskiwać profesjonalne brzmienie tak długo, jak długo będziesz grać w sposób
zsynchronizowany z muzyką.
■ Nauka gry może być zabawą
str. 36
Instrument wyposażony został w szeroki wybór utworów obejmujących różne
gatunki muzyczne, których z przyjemnością można posłuchać lub które można
zagrać. Możesz rozpocząć naukę, grając tylko jedną ręką, a nawet ćwiczyć
w swoim własnym tempie – nuta po nucie, tak powoli, jak chcesz, aż będziesz
w stanie zagrać utwór w oryginalnym tempie. Odtwarzanie utworu będzie
automatycznie dostosowywane do tempa, w którym grasz. Do nauki możesz
także wykorzystać utwory pobrane z Internetu, więc Twoje muzyczne zasoby są
praktycznie nieograniczone! Instrument potrafi nawet ocenić Twoją grę
i wystawić Ci ocenę!
8
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Excellen
Spis treści
Informacja o prawach autorskich............................................. 6
Znaki graficzne na panelu instrumentu .................................... 6
Wyposażenie............................................................................ 7
Funkcje specjalne DGX-220/YPG-225 .................................... 8
Konfiguracja
10
Wymagania odnośnie do zasilania......................................... 10
Podłączanie słuchawek (gniazdo [PHONES/OUTPUT])......... 11
Podłączanie przełącznika nożnego (gniazdo [SUSTAIN]) ...... 11
Podłączanie do komputera (port USB) .................................. 11
Włączanie zasilania ................................................................ 11
Kontrolery na panelu i złącza
12
Panel przedni ......................................................................... 12
Panel tylny.............................................................................. 13
Krótki przewodnik
Gra różnymi brzmieniami
14
Wybór i gra brzmieniem – MAIN ............................................ 14
Gra dwoma brzmieniami jednocześnie – DUAL..................... 15
Gra różnymi brzmieniami dla lewej i prawej ręki – SPLIT ...... 16
Gra brzmieniem fortepianu Grand Piano ............................... 17
Zabawne dźwięki
18
Zestawy perkusyjne ............................................................... 18
Efekty dźwiękowe .................................................................. 18
Odtwarzanie stylów
19
Wybór rytmu stylu .................................................................. 19
Granie z użyciem stylu ........................................................... 20
Granie akordów akompaniamentu automatycznego ............. 24
Korzystanie z utworów
25
Wybór i odsłuchanie utworu .................................................. 25
Szybkie przewijanie i zatrzymywanie utworu ......................... 26
Rodzaje utworów ................................................................... 28
Łatwy sposób gry na fortepianie
29
Rodzaj CHORD – granie obiema rękami................................ 30
Rodzaj CHD/FREE – użycie rodzaju Chord tylko dla
lewej ręki ........................................................................... 32
Zmiana tempa utworu ............................................................ 35
Wybór utworu do ćwiczenia
36
Lekcja 1 – Waiting .................................................................. 36
Lekcja 2 – Your Tempo .......................................................... 39
Lekcja 3 – Minus One ............................................................ 40
Ćwiczenie czyni mistrza – funkcja Repeat & Learn................ 41
Granie z muzyczną bazą danych
42
Zmiana stylu utworu
43
Słuchanie utworu demonstracyjnego funkcji
Easy Song Arranger .......................................................... 43
Stosowanie funkcji Easy Song Arranger ................................ 43
Nagranie własnego wykonania
45
Konfiguracja ścieżki ............................................................... 45
Procedura nagrywania ........................................................... 45
Song Clear – kasowanie utworów użytkownika..................... 48
Track Clear – kasowanie wybranej ścieżki w utworze
użytkownika ...................................................................... 48
Kopia zapasowa i inicjowanie
49
Kopia zapasowa..................................................................... 49
Inicjowanie ............................................................................. 49
Obsługa podstawowa i wyświetlane okna
50
Obsługa zaawansowana
Dodawanie efektów
53
Harmonia................................................................................ 53
Dodawanie pogłosu ............................................................... 54
Dodawanie efektu Chorus...................................................... 55
Funkcje przydatne podczas gry
56
Metronom............................................................................... 56
Tap Start ................................................................................ 58
Czułość na uderzenie w klawisze .......................................... 58
Funkcja Sustain na panelu ..................................................... 59
Pitch Bend.............................................................................. 59
Kontrolery stroju..................................................................... 60
Funkcja One Touch Setting.................................................... 61
Ustawianie poziomu głośności harmonii................................ 62
Wybieranie ustawienia EQ (korektor) w celu uzyskania
najlepszego brzmienia ...................................................... 62
Funkcje stylu (akompaniament automatyczny)
63
Zamiana wzoru (sekcje).......................................................... 63
Regulacja poziomu głośności stylu........................................ 65
Ustawianie punktu podziału ................................................... 65
Granie stylu z akordami, ale bez rytmu
(Stop Accompaniment) ..................................................... 66
Granie stylami przy użyciu całej klawiatury............................ 66
Wczytywanie plików stylu ...................................................... 67
Podstawowe informacje o akordach...................................... 68
Wyszukiwanie akordów za pomocą Słownika akordów ........ 70
Ustawienia utworu
71
Poziom głośności utworu....................................................... 71
Powtarzanie A-B .................................................................... 71
Wyciszanie poszczególnych partii utworu ............................. 72
Zmiana brzmienia melodii ...................................................... 72
Zapamiętywanie ulubionych ustawień panelu
73
Zapisywanie w pamięci registracyjnej.................................... 73
Przywoływanie pamięci registracyjnej.................................... 74
Funkcje
75
Wybieranie i ustawianie funkcji .............................................. 75
Podłączanie do komputera
78
Czym jest MIDI? ..................................................................... 78
Podłączanie komputera osobistego....................................... 79
Przesyłanie danych o wykonaniu do/z komputera................. 80
Zdalne sterowanie urządzeniami MIDI ................................... 81
Funkcja Initial Send ................................................................ 82
Przesyłanie danych pomiędzy komputerem a instrumentem..... 82
Instalacja dołączonej płyty CD-ROM
85
Istotne uwagi dotyczące płyty CD-ROM................................ 85
Zawartość płyty CD-ROM ...................................................... 86
Wymagania systemowe ......................................................... 87
Instalacja oprogramowania .................................................... 87
Dodatek
Rozwiązywanie problemów .............................................. 92
Zapis nutowy ...................................................................... 94
Tabela brzmień................................................................. 100
Tabela zestawów perkusyjnych ..................................... 104
Tabela stylów ................................................................... 106
Lista muzycznej bazy danych ......................................... 107
Utwory znajdujące się na dołączonej płycie CD-ROM ... 108
Tabela rodzajów efektów................................................ 109
Schemat implementacji MIDI.......................................... 110
Format danych MIDI ........................................................ 112
Dane techniczne .............................................................. 113
Indeks................................................................................ 114
Obsługa podstawowa ............................................................ 50
Elementy wyświetlane na wyświetlaczu ................................ 52
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
9
Konfiguracja
Wykonaj poniższe czynności ZANIM włączysz zasilanie.
Wymagania odnośnie do zasilania
Chociaż instrument będzie działał zasilany zarówno przez zasilacz sieciowy (opcja), jak i baterie, firma Yamaha zaleca
stosowanie zasilacza sieciowego, kiedy tylko jest to możliwe. Zasilacz sieciowy jest bardziej przyjazny dla środowiska od
baterii i nie wyczerpuje zasobów naturalnych.
■ Korzystanie z zasilacza sieciowego
Upewnij się, że przełącznik [STANDBY/ON] jest
ustawiony w pozycji STANDBY.
• Korzystaj WYŁĄCZNIE z zasilacza sieciowego PA-5D firmy
Yamaha (lub z innych zasilaczy wyraźnie zaleconych przez
firmę Yamaha), aby zasilać instrument z sieci prądu
zmiennego. Używanie innych zasilaczy może spowodować
nieodwracalne uszkodzenie zarówno zasilacza, jak
i instrumentu.
Podłącz zasilacz sieciowy (PA-5D lub inny wyraźnie
zalecony przez firmę Yamaha) do gniazdka zasilania.
Włącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
• Odłączaj zasilacz sieciowy, kiedy instrument nie jest używany
oraz podczas burzy.
PA-5D
Gniazdko
elektryczne
■ Korzystanie z baterii
Otwórz pokrywę schowka na baterie, który znajduje się
na spodniej płycie instrumentu.
Włóż sześć nowych baterii alkalicznych, zwracając
uwagę, aby bieguny pasowały do oznaczeń na ściance
schowka.
Włóż na miejsce pokrywę schowka, zwracając uwagę,
aby dobrze się zamknął.
• Podłączenie zasilacza sieciowego automatycznie uruchamia ten typ
zasilania i odłącza obwód zasilania bateryjnego, nawet jeśli baterie
znajdują się w pojemniku.
10
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Instrument do prawidłowego działania potrzebuje sześciu
baterii 1,5 V, rozmiar „D”, R20P (LR20) lub ich
odpowiedników. (Zaleca się używanie baterii
alkalicznych). Gdy bateria będzie za słaba, by instrument
działał prawidłowo, wymień wszystkie baterie,
uwzględniając niżej wymienione zalecenia.
Jeśli to konieczne, upewnij się, że wszystkie istotne dane
użytkownika zostały zapisane (zobacz str. 49), ponieważ
po wyjęciu baterii ustawienia panelu zostaną utracone.
• W tym instrumencie należy używać baterii manganowych lub
alkalicznych. Inne rodzaje baterii (w tym także akumulatory) mogą
mieć nagłe spadki mocy, gdy obniża się ich pojemność, co może
spowodować utratę danych w pamięci flash.
• Należy zwrócić uwagę, aby baterie były zainstalowane w dobrym
kierunku, z zachowaniem właściwej polaryzacji (tak jak pokazano).
Niewłaściwa instalacja baterii może spowodować przegrzanie,
pożar i/lub wyciek żrących chemikaliów.
• Kiedy baterie się zużyją, należy je wymienić na komplet sześciu
nowych baterii. NIGDY nie należy mieszać nowych i starych
baterii. Nie wolno używać jednocześnie różnych rodzajów baterii
(np. alkalicznych i manganowych).
• Jeśli instrument nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij
baterie z instrumentu, aby uchronić się przed możliwym
wyciekiem elektrolitu.
• W czasie przesyłania danych do pamięci flash należy korzystać
z zasilacza sieciowego. Baterie (w tym akumulatory) mogą się
szybko zużywać podczas takich operacji. Jeśli baterie wyczerpią
się w trakcie przesyłania danych, zarówno dane przesłane, jak
i aktualnie przesyłane zostaną utracone.
Konfiguracja
Wszystkie połączenia opisane poniżej należy ustanowić PRZED włączeniem zasilania.
Podłączanie słuchawek
(gniazdo [PHONES/OUTPUT])
Głośniki instrumentu DGX-220/YPG-225 wyłączają się
automatycznie, gdy do tego gniazda zostanie włożona
wtyczka.
Gniazdo [PHONES/OUTPUT] może działać również jako
wyjście zewnętrzne. Można połączyć gniazdo [PHONES/
OUTPUT] ze wzmacniaczem instrumentu, systemem
stereo, mikserem, magnetofonem lub innym urządzeniem
audio o liniowym poziomie sygnału w celu przekazania
sygnału wychodzącego z instrumentu do tego urządzenia.
• Należy unikać długotrwałego słuchania przez słuchawki, gdy
poziom głośności jest wysoki. Może to bowiem spowodować nie
tylko zmęczenie uszu, lecz również uszkodzenie słuchu.
Podłączanie do komputera (port USB)
Połącz port USB instrumentu z portem USB komputera
w celu wymiany danych muzycznych oraz plików
utworów (strona 79). Aby korzystać z funkcji przesyłania
danych przez port USB, należy postępować w następujący
sposób:
• Najpierw upewnij się, że przycisk POWER
w instrumencie ustawiony jest na OFF, a następnie
podłącz instrument do komputera za pomocą kabla
USB. Po podłączeniu kabli włącz zasilanie
instrumentu.
• Zainstaluj na komputerze sterownik MIDI USB.
Instalacja sterownika MIDI USB opisana jest na stronie 87.
• Upewnij się, że zakupiony w sklepie muzycznym, komputerowym lub
elektrycznym kabel USB jest dobrej jakości.
• Aby uniknąć uszkodzenia głośników, przed podłączeniem
urządzeń zewnętrznych należy ustawić ich poziom głośności na
minimum. Niestosowanie się do tych ostrzeżeń może
spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. Upewnij
się, że poziomy głośności wszystkich urządzeń zostały ustawione
na minimum, a następnie stopniowo zwiększaj głośność w trakcie
gry na instrumencie, aby osiągnąć żądany poziom odsłuchu.
Włączanie zasilania
Zmniejsz poziom głośności, przekręcając pokrętło
[MASTER VOLUME] w lewą stronę i naciśnij
przełącznik [STANDBY/ON], aby włączyć zasilanie.
Naciśnij ponownie przycisk [STANDBY/ON], aby
wyłączyć zasilanie instrumentu.
Podłączanie przełącznika nożnego
(gniazdo [SUSTAIN])
Funkcja Sustain umożliwia naturalne przedłużanie
dźwięków podczas gry uzyskiwane poprzez naciśnięcie
przełącznika nożnego. Podłącz przełącznik nożny Yamaha
FC4 lub FC5 do tego gniazda i używaj go do włączania
i wyłączania funkcji Sustain.
• Przed włączeniem zasilania należy się upewnić, czy wtyczka
przełącznika nożnego jest dobrze wetknięta do gniazda [SUSTAIN].
• Nie należy naciskać przełącznika nożnego w trakcie włączania zasilania.
Takie naciskanie powoduje zmianę rozpoznanej polaryzacji przełącznika
nożnego, a przez to odwrotne działanie przełącznika.
Kopie zapasowe danych z pamięci flash wczytywane są do
instrumentu w momencie włączenia jego zasilania. Jeśli
w pamięci flash nie ma danych kopii zapasowej, to
w chwili włączenia zasilania wszystkie ustawienia
instrumentu powracają do początkowych ustawień
fabrycznych.
• Nawet jeśli włącznik zasilania jest w położeniu „STANDBY”, prąd
o minimalnym natężeniu nadal płynie do urządzenia. Jeśli
instrument nie będzie używany przez długi czas, należy pamiętać
o odłączeniu zasilacza sieciowego z gniazdka i/lub wyjęciu baterii
z instrumentu.
• Nigdy nie próbuj wyłączać zasilania, gdy na wyświetlaczu
pokazany jest komunikat „WRITING!” (Zapisywanie!). Takie
działanie może spowodować uszkodzenie pamięci flash i utratę
danych.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
11
Kontrolery na panelu i złącza
Panel przedni
Lista kategorii stylów (str. 106)
Lista kategorii utworów (str. 27)
Wyświetlacz (str. 52)
Lista muzycznej bazy danych
(str. 107)
e
r
t
q
y
u i
o
w
GrandPno
001
!0 !1 !2 !3 !4 !5
@9
Panel przedni
e Przycisk [P.A.T. ON/OFF].....................str. 30
r Przycisk [MUSIC DATABASE] ............str. 42
t Przycisk [FUNCTION] .........................str. 75
y Przyciski [L], [R] grupy LESSON........str. 37
u Przycisk [METRONOME ON/OFF] .....str. 56
i Przycisk [TEMPO/TAP] .......................str. 35
o Przyciski SONG MEMORY
[REC], [1]-[5], [A] ................................str. 45
!0 Przycisk [REPEAT & LEARN]/
[ACMP ON/OFF] ............................str. 41, 20
!1 Przycisk [A-B REPEAT]/
[INTRO/ENDING/rit.] .....................str. 71, 64
12
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
!3 Przycisk [FF]/
[SYNC STOP] ................................ str. 26, 64
!4 Przycisk [PAUSE]/
[SYNC START] ............................... str. 26, 63
!5 Przycisk [START/STOP]..........str. 19, 26, 51
!6 Przycisk [SONG] ................................. str. 25
!7 Przycisk [EASY SONG
ARRANGER] ....................................... str. 43
!8 Przycisk [STYLE] ................................ str. 19
!9 Przycisk [VOICE]................................. str. 14
@0 Dial ................................................. str. 51, 75
@1 Przyciski CATEGORY [ ] i [ ] ...... str. 51, 75
r
w Pokrętło [MASTER VOLUME] .......str. 11, 50
!2 Przycisk [REW]/
[MAIN/AUTO FILL] ........................ str. 26, 64
f
q Przycisk [STANDBY/ON].....................str. 11
001
Kontrolery na panelu i złàcza
Lista kategorii brzmień (str. 100)
!6
!7
!8
!9
no
001
@3
@0
@1
@5 @6 @7 @8
@2
@4
Panel tylny
#0
#1
#2
#3
Panel tylny
@2 Przyciski numeryczne
[0]-[9], [+] i [-]................................... str. 51, 75
@3 Przycisk [DEMO] ....................................str. 26
@4 Przyciski REGIST MEMORY
[MEMORY/BANK], [1], [2]......................str. 73
#0 Port USB ...........................................str. 11, 79
#1 Gniazdo [SUSTAIN] ................................ str. 11
#2 Gniazdo [PHONES/OUTPUT]................ str. 11
#3 Gniazdo [DC IN 12 V] ............................. str. 10
@5 Przycisk [PORTABLE GRAND]............. Str. 17
@6 Przycisk [SPLIT ON/OFF] ......................str. 16
@7 Przycisk [DUAL ON/OFF] ......................str. 15
@8 Przycisk [HARMONY ON/OFF] .............str. 53
@9 Pokrętło PITCH BEND............................str. 59
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
13
Gra różnymi brzmieniami
Krótki przewodnik
Oprócz brzmień fortepianu, organów i innych „standardowych”
instrumentów klawiszowych, instrument jest wyposażony w brzmienia
gitary, basu, smyczków, saksofonu, trąbki, instrumentów perkusyjnych
i efektów dźwiękowych – ma ogromną różnorodność muzycznych barw.
Wybór i gra brzmieniem – MAIN
Procedura ta wybiera główne brzmienie, którym będziesz grać na klawiaturze.
1
Naciśnij przycisk [VOICE].
Wyświetlony zostanie numer brzmienia i jego nazwa.
Nazwa brzmienia
GrandPno
001
Pojawia się, gdy włączony jest
tryb Voice.
Numer brzmienia
Flute
092
3
Zagraj na klawiaturze.
Wybieraj różne brzmienia i graj nimi.
14
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Wybierz 092 Flute.
r
• Możesz także wybrać brzmienie,
używając przycisków
CATEGORY [ ] i [ ] po
naciśnięciu przycisku [VOICE]
(str. 51).
f
2
Wybierz brzmienie, którym chcesz grać.
Obracaj pokrętłem, obserwując wyświetlane nazwy brzmień. Dostępne
brzmienia będą kolejno wybierane i wyświetlane. Wybrane w tym
momencie brzmienie staje się brzmieniem głównym.
Przykładowo wybierz brzmienie „092 Flute”.
Gra różnymi brzmieniami
Gra dwoma brzmieniami jednocześnie – DUAL
Można wybrać drugie brzmienie, które zostanie dodane do brzmienia głównego podczas gry na klawiaturze.
To drugie brzmienie nazywane jest brzmieniem Dual.
1
Naciśnij przycisk [DUAL ON/OFF].
Przycisk [DUAL ON/OFF] włącza lub wyłącza brzmienie Dual.
Po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się ikona brzmienia Dual. Gdy
zagrasz na klawiaturze, do brzmienia głównego zostanie dodane aktualnie
wybrane brzmienie Dual.
• Funkcja brzmienia Dual nie
może być używana w trakcie
lekcji gry utworu (str. 36).
Flute
092
Ikona brzmienia Dual
• Możesz także wywołać okno
brzmienia Dual, naciskając
przycisk [FUNCTION] i używając
przycisków CATEGORY [ ]
i [ ], by wybrać parametr
„D.Voice”.
r
f
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DUAL ON/OFF] dłużej niż
sekundę.
Na wyświetlaczu przez kilka sekund pokazany będzie komunikat
„D.VOICE”, a następnie wyświetlone zostanie aktualnie wybrane
brzmienie Dual.
D.Voice
Przytrzymaj dłużej
niż sekundę.
Marimba
110
3
Aktualnie wybrane
brzmienie Dual
Wybierz żądane brzmienie Dual.
Obserwuj wyświetlane brzmienia Dual i obracaj pokrętłem do momentu aż
wybrane zostanie brzmienie, którego chcesz użyć. Wybrane w tym
momencie brzmienie staje się brzmieniem Dual.
Przykładowo wybierz brzmienie „109 Vibraphone”.
Vibes
109
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
15
Gra różnymi brzmieniami
4
Zagraj na klawiaturze.
Jednocześnie usłyszysz dwa brzmienia.
Wybieraj i graj różnymi brzmieniami Dual.
Gra różnymi brzmieniami dla lewej i prawej ręki – SPLIT
W trybie Split można grać różnymi brzmieniami na lewej i prawej stronie klawiatury rozdzielonej przez punkt
podziału. Brzmienie główne oraz brzmienie Dual mogą być grane na prawo od punktu podziału; brzmienie na
lewo od tego punktu nazywane jest brzmieniem Split. Umiejscowienie punktu podziału może być zmieniane
zgodnie z życzeniem (str. 65).
Punkt podziału
Brzmienie Split
1
Brzmienie główne oraz brzmienie Dual
Naciśnij przycisk [SPLIT ON/OFF].
Przycisk [SPLIT ON/OFF] włącza lub wyłącza brzmienie Split.
Po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się ikona brzmienia Split.
Aktualnie wybrane brzmienie Split będzie wybrzmiewać podczas gry po
lewej stronie punktu podziału klawiatury.
• Funkcja brzmienia Split nie
może być używana w trakcie
lekcji gry utworu (str. 36).
Flute
092
Ikona brzmienia Split
Przytrzymaj dłużej niż sekundę.
FngrBass
042
16
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
f
S.Voice
• Możesz także wywołać okno
brzmienia Split, naciskając
przycisk [FUNCTION] i używając
przycisków CATEGORY [ ]
i [ ], by wybrać parametr
„S.Voice”.
r
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [SPLIT ON/OFF] dłużej niż
sekundę.
Na wyświetlaczu na kilka sekund pokaże się komunikat „S.VOICE”,
a następnie wyświetlone zostanie aktualnie wybrane brzmienie Split.
Aktualnie wybrane
brzmienie Split
Gra różnymi brzmieniami
3
Wybierz żądane brzmienie Split.
Obserwuj wyświetlane brzmienia Split i obracaj pokrętłem do momentu aż
wybrane zostanie brzmienie, którego chcesz użyć. Wybrane w tym
momencie brzmienie staje się brzmieniem Split i będzie ono wybrzmiewać
podczas gry po lewej stronie punktu podziału klawiatury. Przykładowo
wybierz brzmienie „033 Folk Guitar”.
Folk Gtr
033
4
Zagraj na klawiaturze.
Wybieraj i graj różnymi brzmieniami Split.
Gra brzmieniem fortepianu Grand Piano
Jeśli chcesz usłyszeć brzmienie fortepianu, wystarczy nacisnąć jeden przycisk.
Naciśnij przycisk [PORTABLE GRAND].
Wybrane zostanie brzmienie „001 Grand Piano”.
• Gdy naciśniesz przycisk
[PORTABLE GRAND], wszystkie
ustawienia oprócz czułości
klawiatury zostaną wyłączone.
Brzmienia Dual i Split również
zostaną wyłączone – będzie
słyszane wyłącznie brzmienie
Grand Piano.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
17
Zabawne dźwięki
Instrument ten zawiera paletę dźwięków perkusyjnych oraz niezwykłych efektów
dźwiękowych, które mogą dostarczyć świetnej zabawy. Śmiech, bąbelki, odgłos
odrzutowca, efekty grozy i wiele innych. Te brzmienia mogą być dobrym sposobem
na stworzenie odpowiedniego nastroju na imprezach.
Zestawy perkusyjne
Zestawy perkusyjne to kolekcje bębnów i instrumentów perkusyjnych. Gdy na przykład wybierzesz skrzypce lub
inne podstawowe brzmienie główne, wszystkie klawisze generują dźwięk skrzypiec, tyle że o różnej wysokości. Jeśli
za brzmienie główne wybierzesz zestaw perkusyjny, każdy klawisz będzie generował brzmienie innego bębna lub
instrumentu perkusyjnego.
◆ Procedura wyboru zestawu perkusyjnego ➔ (zobacz kroki 1 i 2 na str. 14)
1 Naciśnij przycisk [VOICE].
2 Użyj pokrętła, aby wybrać „117 Std.Kit1”.
3 Wypróbuj każdy klawisz i baw się brzmieniami bębnów i dźwięków
perkusyjnych!
Wypróbuj każdy klawisz i baw się
brzmieniami bębnów i dźwięków
perkusyjnych! Nie zapomnij o czarnych
klawiszach! Usłyszysz trójkąt, bębny,
bongosy, marakasy oraz wiele innych brzmień
bębnów i instrumentów perkusyjnych.
Szczegółowy wykaz brzmień zawartych
w zestawach perkusyjnych (numery brzmień
117-128) znajdziesz w części „Tabela
zestawów perkusyjnych” na stronie 104.
Efekty dźwiękowe
Efekty dźwiękowe znajdują się w grupie brzmień z zestawami perkusyjnymi (numery brzmień 127 i 128).
Po wybraniu jednego z tych brzmień możesz grać całą paletą efektów dźwiękowych.
◆ Procedura wyboru efektu dźwiękowego ➔ (zobacz kroki 1 i 2 na str. 14)
1 Naciśnij przycisk [VOICE].
2 Obracaj pokrętłem, by wybrać „128 SFX Kit 2”.
3 Wypróbuj każdy klawisz i baw się efektami dźwiękowymi!
Usłyszysz dźwięk łodzi podwodnej, dzwonka telefonu,
skrzypienia drzwi, śmiech oraz wiele innych
przydatnych efektów. „127 SFX Kit1” zawiera
brzmienia piorunów, płynącej wody, szczekającego psa
i inne. Niektóre klawisze nie mają przypisanych
efektów dźwiękowych i dlatego nie będą generowały
żadnego dźwięku.
Szczegółowy wykaz brzmień zawartych w zestawach
SFX znajdziesz w części „SFX Kit 1” i „SFX Kit 2”
w części „Tabela zestawów perkusyjnych” na str. 104.
18
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Odtwarzanie stylów
Instrument wyposażony jest w funkcję automatycznego akompaniamentu,
która generuje akompaniament (rytm + bas + akordy) w wybranym przez
Ciebie stylu, dopasowując go do akordów granych lewą ręką. Możesz
wybierać spośród 150 różnych stylów, obejmujących różnorodne gatunki
i metrum muzyczne (kompletną listę dostępnych stylów znajdziesz na str. 106).
W tym rozdziale nauczysz się, jak wykorzystywać funkcje automatycznego
akompaniamentu.
Wybór rytmu stylu
Większość stylów zawiera partię rytmiczną. Możesz wybierać z szerokiej gamy rytmów – rock, blues,
eurotrance i wiele innych. Rozpocznij od słuchania tylko podstawowego rytmu. Partia rytmu grana jest
wyłącznie przy użyciu instrumentów perkusyjnych.
1
Naciśnij przycisk [STYLE].
Na wyświetlaczu pojawi się nazwa i numer stylu.
Nazwa stylu
8BtModrn
Ta ikona pojawi się, gdy
wyświetlony zostanie numer
i nazwa stylu.
001
Numer stylu
2
Wybierz styl.
Obracaj pokrętłem, aby wybrać styl, który chcesz wykorzystać.
Lista dostępnych stylów znajduje się na str. 106.
PopBossa
087
3
Naciśnij przycisk [START/STOP].
Rozpocznie się odtwarzanie rytmu stylu.
Naciśnij ponownie przycisk [START/STOP], jeśli chcesz zatrzymać
odtwarzanie.
• Numery stylów 121, 133-150
nie mają partii rytmicznej
i dlatego nie będzie słyszalny
żaden rytm, jeśli zostaną one
użyte w opisanym powyżej
przykładzie. W przypadku tych
stylów najpierw włącz
akompaniament automatyczny,
tak jak to opisano na str. 20,
a następnie naciśnij przycisk
[START/STOP]. Partie basu
i akordów akompaniamentu
zaczną być odtwarzane
w momencie naciśnięcia
klawisza po lewej stronie punktu
podziału klawiatury.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
19
Odtwarzanie stylów
Granie z użyciem stylu
Z poprzedniej strony wiesz już, jak wybierać rytm stylu.
Teraz możesz się dowiedzieć, jak do podstawowego rytmu dodać bas i akompaniament akordowy i uzyskać
pełny i bogaty akompaniament, przy którym możesz grać.
1
2
Naciśnij przycisk [STYLE] i wybierz żądany styl.
Włącz akompaniament automatyczny.
Naciśnij przycisk [ACMP ON/OFF].
Ponowne naciśnięcie tego przycisku wyłączy akompaniament
automatyczny.
PopBossa
087
Ta ikona pojawi się, gdy włączony
zostanie akompaniament automatyczny.
● Gdy akompaniament automatyczny jest włączony…
Obszar klawiatury po lewej stronie punktu podziału (54 : F#2) staje się
obszarem automatycznego akompaniamentu i wykorzystywany jest tylko do
wyznaczania akordów akompaniamentu.
• Punkt podziału można dowolnie
zmieniać: zobacz str. 65.
Punkt podziału (54 : F#2)
Obszar automatycznego
akompaniamentu
3
Włącz start synchroniczny.
Naciśnij przycisk [SYNC START], aby włączyć funkcję startu
synchronicznego.
PopBossa
087
Dioda miga, gdy funkcja
Sync Start jest włączona.
Gdy start synchroniczny jest włączony, bas oraz akompaniament akordowy
stylu zaczną brzmieć w momencie naciśnięcia klawisza po lewej stronie
punktu podziału. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wyłączyć funkcję
startu synchronicznego.
20
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Odtwarzanie stylów
4
Zagraj lewą ręką akord, aby rozpocząć odtwarzanie stylu.
Możesz grać akordy nawet jeśli ich nie znasz. Instrument będzie
rozpoznawał akord nawet w pojedynczym dźwięku. Spróbuj zagrać od
jednego do trzech dźwięków jednocześnie po lewej stronie punktu podziału
klawiatury. Akompaniament będzie się zmieniał zgodnie z dźwiękami
granymi lewą ręką.
Spróbuj tego!
Zapis nutowy dla niektórych sekwencji akordowych pokazany jest na
str. 22. Te przykłady powinny pomóc w wyczuciu, które typy
sekwencji akordowych brzmią dobrze dla danych stylów.
Punkt podziału
Obszar
automatycznego
akompaniamentu
5
Graj jednocześnie lewą ręką akordy, a prawą ręką melodię.
Punkt podziału
Obszar automatycznego
akompaniamentu
6
Aby zatrzymać odtwarzanie stylu, naciśnij przycisk
[START/STOP].
Możesz przełączać „sekcje” stylu, aby zwiększyć różnorodność
akompaniamentu. Zobacz „Zamiana wzoru (sekcje)” na str. 63.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
21
Odtwarzanie stylów
Gra z użyciem stylów jest bardziej satysfakcjonująca, jeśli
rozumiesz budowę akordu
Akordy, tworzone przez jednoczesne granie wielu dźwięków, są podstawą harmonicznego akompaniamentu.
W tym rozdziale przyjrzymy się sekwencjom różnych akordów granych jeden po drugim lub sekwencjom
akordowym. Ponieważ każdy akord ma swoją wyjątkową „barwę” – także wtedy, gdy ten sam akord ma
różne palcowanie – wybierane do sekwencji akordy mają olbrzymi wpływ na ogólny klimat granej muzyki.
Ze strony 20 pamiętasz, jak grać bogate akompaniamenty przy wykorzystaniu stylów. Sekwencje akordowe
odgrywają istotną rolę w tworzeniu interesujących akompaniamentów. Dysponując nawet niewielką wiedzą
na ich temat, możesz nadać swoim akompaniamentom zupełnie nową jakość.
W tym miejscu zostaną przedstawione trzy łatwe sekwencje akordowe. Wypróbuj je, używając stylów
akompaniamentu. Styl będzie reagował na graną sekwencję akordową, tworząc kompletny utwór.
■ Granie sekwencji akordowych
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Graj nuty lewą ręką.
Zanim rozpoczniesz grę, wykonaj kroki 1-3 z „Granie z użyciem stylu” na str. 20.
* Wykorzystane nuty nie są standardowymi nutami z utworu, lecz raczej uproszczoną wersją, wskazującą które dźwięki zagrać,
aby wygenerować sekwencję akordową.
Punkt podziału
Graj po lewej stronie punktu podziału klawiatury.
Zalecany styl
031 Euro Trance
– Muzyka taneczna z prostymi akordami –
Naciśnij przycisk [INTRO/ENDING/rit.].
F
C
G
Am
To prosta, ale przydatna sekwencja akordowa. Gdy zagrasz do końca zapisu nutowego, rozpocznij od
początku. Gdy chcesz skończyć grę, naciśnij przycisk [INTRO/ENDING/rit.], a funkcja automatycznego
akompaniamentu wygeneruje doskonałe zakończenie.
22
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Odtwarzanie stylów
Zalecany styl
138 Piano Boogie
– 3-akordowe boogie-woogie –
Naciśnij przycisk [INTRO/ENDING/rit.].
C
F
C
G
F
C
Naciśnij przycisk [INTRO/ENDING/rit.].
Ta sekwencja zapewni urozmaicony podkład harmoniczny przy wykorzystaniu jedynie trzech akordów.
Kiedy osiągniesz pewną wprawę, spróbuj grać akordy w różnej kolejności!
086 Bossa Nova
Zalecany styl
– Bossa nova z akordami w stylu jazzowym –
Naciśnij przycisk [INTRO/ENDING/rit.].
Dm
Bm7 5
G7
CM7
FM7
E7
Am
A7
Ta sekwencja zawiera jazzowe alteracje „dwa-pięć” (II-V). Spróbuj zagrać ją kilkakrotnie. Gdy skończysz,
naciśnij przycisk [INTRO/ENDING/rit.].
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
23
Odtwarzanie stylów
Granie akordów akompaniamentu automatycznego
Są dwa sposoby grania akordów akompaniamentu automatycznego:
● Łatwe akordy
● Akordy standardowe
Instrument automatycznie rozpozna różne typy akordów. Ta funkcja nazywa się Multi Fingering.
Naciśnij przycisk [ACMP ON/OFF], aby włączyć akompaniament automatyczny (str. 20). Część klawiatury po
lewej stronie punktu podziału (domyślnie: 54/F#2) staje się obszarem akompaniamentu. Graj akordy
akompaniamentu na tym obszarze klawiatury.
Punkt podziału (domyślnie: 54/F#2)
Db Eb
F# G# Bb
Db Eb
F#
C D E F GA B C D E F
Obszar
akompaniamentu
Prymy i odpowiadające im klawisze
■Łatwe akordy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
■Akordy standardowe ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ta metoda umożliwia łatwe granie akordów
w obszarze akompaniamentu klawiatury za pomocą
jednego, dwóch lub trzech palców.
Ta metoda pozwala tworzyć akompaniament przez
granie akordów za pomocą zwykłego palcowania
w obszarze akompaniamentu na klawiaturze.
● Jak grać standardowe akordy (przykład dla akordów „C”)
C
(9)
C
C
C M7
C M7
(9)
C6
C6
(b5)
C7
(#11)
(9 )
C M7
C sus4
Cm
Cm
C
(b5)
)
)
C M7
(
(
(
• Aby zagrać akord molowy
Naciśnij prymę wraz z najbliższym
czarnym klawiszem po jej lewej stronie.
)
Cm
(
(
)
)
• Aby zagrać akord durowy
Naciśnij prymę akordu.
C aug
C M7aug
C m6
C m7
C mM7
C mM7
(
)
(
• Aby zagrać akord molowy
septymowy
Naciśnij prymę wraz z najbliższym
białym i czarnym klawiszem po jej lewej
stronie (trzy klawisze jednocześnie).
(9 )
(9 )
(11)
C m7
C m7
(9)
(b5)
C m7
C mM7
C7
C7
)
(9)
C7
)
)
C7
(#9)
(b5)
C7
(
C 7sus4
C7
)
)
)
(
(
)
(13)
C7
(
C 1+2+5
(
)
C 7aug
(b13)
(b9)
(
(#11)
C7
C dim7
C dim
(
(b5)
(
)
(
)
(
(
)
(
)
C m7
)
• Aby zagrać akord septymowy
Naciśnij prymę wraz z najbliższym białym
klawiszem po jej lewej stronie.
* Nuty umieszczone w nawiasach (
zostaną rozpoznane bez nich.
24
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
) są opcjonalne – akordy
Korzystanie z utworów
W tym przypadku pojęcie „utwór” odnosi się do danych tworzących utwór
muzyczny. Możesz po prostu słuchać dla przyjemności 30 utworów
wewnętrznych zapisanych w instrumencie lub korzystać z nich na wiele
możliwych sposobów – wykorzystując technologię Performance Assistant,
lekcje do nauki gry i inne. Utwory są uporządkowane według kategorii.
W tym rozdziale nauczysz się, jak wybierać i odtwarzać utwory oraz
poznasz 30 utworów, które są zapisane w instrumencie.
Utwór
Słuchanie
Lekcja
Nagrywanie
Wybór i odsłuchanie utworu
1
Naciśnij przycisk [SONG].
Wyświetlony zostanie numer utworu i jego nazwa.
Możesz użyć pokrętła, by wybrać inny utwór.
Nocturne
011
Wyświetlane są numer i nazwa
aktualnie wybranego utworu
2
Wybierz utwór.
Wybierz utwór z listy wstępnie zdefiniowanych utworów na str. 27.
Obracaj pokrętłem, aby wybrać utwór, który chcesz odsłuchać.
ForElise
• W taki sam sposób możesz też
odtwarzać utwory nagrane
(utwory użytkownika) lub
utwory, które zostały przesłane
do instrumentu z komputera.
012
Wyświetlony utwór może
być odtwarzany
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
25
Korzystanie z utworów
001-030
3
Wbudowane utwory (zobacz na następnej stronie)
031-035
Utwory użytkownika (utwory nagrywane samodzielnie).
036-
Utwory przesłane z komputera (str. 82–84)
Odsłuchaj utwór.
Naciśnij przycisk [START/STOP], aby rozpocząć odtwarzanie wybranego
utworu.
Możesz zatrzymać odtwarzanie w dowolnym momencie, naciskając
ponownie przycisk [START/STOP].
Rozpoczęcie odtwarzania utworu!
● Zastosowanie przycisku [DEMO]
Naciśnij przycisk [DEMO], by kolejno odtworzyć utwory 001-008. Gdy
skończy się ostatni utwór, odtwarzanie zostanie powtórzone, ponownie od
pierwszego utworu (001).
Możesz wybrać utwór, naciskając przyciski [-] i [+] po naciśnięciu przycisku
[DEMO].
W każdej chwili możesz zatrzymać odtwarzanie, naciskając przycisk [DEMO].
Szybkie przewijanie i zatrzymywanie utworu
Przyciski te mają takie same działanie, jak przyciski w magnetofonie kasetowym lub odtwarzaczu CD,
umożliwiając szybkie przewijanie utworu do przodu [FF], do tyłu [REW] oraz zatrzymywanie [PAUSE]
odtwarzania utworu.
• Gdy wyznaczone zostaną
punkty A-B fragmentu, który ma
być powtarzany, funkcja
szybkiego przewijania do
przodu i do tyłu będzie działała
tylko w tym obszarze.
26
REW
FF
PAUSE
Naciśnij przycisk
szybkiego
przewijania do tyłu,
aby szybko
powrócić do
wcześniejszej
części utworu.
Naciśnij przycisk
szybkiego
przewijania do
przodu, aby szybko
przejść do dalszej
części utworu.
Naciśnij przycisk
pauzy, aby
zatrzymać
odtwarzanie.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z utworów
● Lista utworów
Lista zawiera utwory, które prezentują możliwości funkcji Easy Song Arranger, utwory znakomicie nadające się
do wykorzystania z funkcją technologii Performance Assistant oraz inne. Kolumna „Sugerowane zastosowanie”
zawiera propozycje, jak bardziej efektywnie korzystać z danych utworów.
Kategoria
Main Demo
(Demonstracja ogólna)
Voice Demo
(Demonstracja brzmienia)
Function Demo
(Demonstracja funkcji)
Piano Solo
(Fortepian solo)
Nr
1
CHORD
Magnetic
2
CHORD
Jessica
3
CHORD
Winter Serenade
4
CHORD
Grand Piano Demo
5
CHORD
Sweet! TenorSax Demo
6
CHORD
Cool! RotorOrgan Demo
7
CHORD
Cool! Galaxy Electric Piano Demo
8
CHORD
ModernHarp & Sweet Soprano Demo
9
CHORD
Hallelujah Chorus
10
CHORD
Ave Maria
11
CHORD
Nocturne op.9-2
12
For Elise
13
Maple Leaf Rag
14
Piano Ensemble
(Fortepian z zespołem)
Piano Accompaniment
(Akompaniament
fortepianowy)
CHORD
Nazwa
Sugerowane zastosowanie
Utwory w tej kategorii zostały dobrane w taki sposób,
aby zaprezentować zaawansowane możliwości tego
instrumentu. Są świetne do słuchania lub do
wykorzystania z funkcją technologii Performance
Assistant.
Te utwory demonstrują niektóre z bardziej przydatnych
brzmień instrumentu. Umożliwiają wszechstronne
wykorzystanie każdego z brzmień i mogą służyć jako
inspiracja przy tworzeniu własnych kompozycji.
Skorzystaj z nich, aby poznać niektóre z bardziej
zaawansowanych funkcji instrumentu: utwór numer 9 –
funkcję Easy Song Arranger, a utwory 10 i 11 – funkcję
technologii Performance Assistant.
Utwory na fortepian solo – świetnie nadają się do
nauki gry.
Jeanie with the Light Brown Hair
15
CHORD
Amazing Grace
16
CHORD
Mona Lisa
(Jay Livingston and Ray Evans)
17
Piano Concerto No.21 2nd mov.
18
CHORD
Scarborough Fair
19
CHORD
Old Folks at Home
20
CHORD
Ac Ballad
(Against All Odds: Collins 0007403)
21
CHORD
Ep Ballad
22
CHORD
Boogie Woogie
23
CHORD
Rock Piano
24
CHORD
Salsa
25
CHORD
Country Piano
26
CHORD
Gospel R&B
27
CHORD
Medium Swing
28
CHORD
Jazz Waltz
29
CHORD
Medium Bossa
30
CHORD
Slow Rock
(Can’t Help Falling In Love: George
David Weiss, Hugo Peretti and Luigi
Creatore)
Wybór utworów na fortepian z zespołem, które również
świetnie nadają się do nauki gry.
Utwory przydatne, gdy chcesz ćwiczyć partie podkładu
(akompaniament). Jest to niezbędna umiejętność, jeśli
będziesz grać z zespołem. Utwory te umożliwiają
ćwiczenie partii podkładowej dla każdej z rąk
oddzielnie, co jest najłatwiejszym sposobem na
opanowanie tej ważnej umiejętności.
: Zawiera dane o akordach.
Zapisy nutowe utworów wewnętrznych zapisanych w instrumencie – poza utworami 1-11 oraz 16, 20 i 30, który jest chroniony prawem
autorskim – znajdują się w pliku Song Book na dołączonej płycie CD-ROM. Zapis nutowy utworów 9-11 znajduje się w tym
podręczniku.
Niektóre utwory klasyczne i/lub tradycyjne zostały skrócone lub uproszczone, tak aby ułatwić naukę, co oznacza, że mogą nie być
w pełni zgodne z oryginałem.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
27
Korzystanie z utworów
Rodzaje utworów
Następujące trzy rodzaje utworów występują w instrumencie DGX-220/YPG-225:
● Utwory wstępnie zdefiniowane (30 utworów fabrycznie
zapisanych w instrumencie)............................................................. numery utworów 001-030.
● Utwory użytkownika (nagrania własnych wykonań) ...................... numery utworów 031-035.
● Zewnętrzne pliki z utworami (dane z utworami
muzycznymi przesłane z komputera*) ............................................ numery utworów od 036.
* Dołączona płyta CD-ROM zawiera wybór 70 utworów MIDI. Na stronie 83 znajdziesz instrukcje dotyczące
przesyłania utworów do instrumentu.
Poniższy schemat pokazuje przebieg podstawowych procesów w instrumencie DGX-220/YPG-225 podczas
odtwarzania utworów wstępnie zdefiniowanych, utworów użytkownika oraz zewnętrznych plików z utworami
przesłanymi ze źródeł zewnętrznych.
Komputer
Twoje własne wykonanie
Nagrywanie
(str. 45)
Zewnętrzny plik z utworem
Przesyłanie
(str. 83)
Zewnętrze utwory
mogą być zapisane
w pamięci flash
DGX-220/YPG-225
Przechowywanie utworów
Utwory wstępnie
zdefiniowane (001-030)
30 utworów
fabrycznie
zapisanych
w instrumencie.
Utwory użytkownika
(031-035)
Przechowywane
w wewnętrznej
pamięci flash.
Odtwarzanie
28
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Pamięć flash
(036-)
Zapisane
w wewnętrznej
pamięci flash.
Aktualnie dostępne.
• Do przechowywania utworów
użytkownika i utworów
zewnętrznych przesłanych
z komputera wykorzystywane są
różne obszary pamięci flash.
Utwory użytkownika nie mogą
być bezpośrednio przesyłane do
obszaru przeznaczonego dla
utworów zewnętrznych
i odwrotnie.
Łatwy sposób gry na fortepianie
Instrument ma funkcję technologii Performance Assistant, która
umożliwia grę razem z odtwarzanym utworem i uzyskiwania brzmienia jak
u doskonałego pianisty (nawet jeśli robisz wiele błędów)! Możesz nawet
grać dowolne dźwięki i nadal brzmi to dobrze! Nawet jeśli nie potrafisz
grać na fortepianie i nie umiesz czytać nut, to i tak możesz się
świetnie bawić.
Są dwa rodzaje funkcji technologii Performance Assistant do wyboru. Wybierz rodzaj, który umożliwi Ci
uzyskanie najlepszych efektów.
● Chord ...................Niezależnie od tego, co zagrasz, rezultatem będzie dobrze wyważone
muzyczne wykonanie. Ten rodzaj gry umożliwia największą swobodę i pozwala
na dowolną grę lewą i prawą ręką.
● Chord/Free (CHD/FREE)
................Jeśli potrafisz grać proste melodie prawą ręką, ale masz problemy z graniem
akordów lewą ręką, jest to rodzaj odpowiedni dla Ciebie. Funkcja Chord odnosi
się jedynie do lewej części klawiatury, umożliwiając łatwą grę akordami
i wzbogacając melodię graną prawą ręką.
Punkt podziału
Zagraj prawą ręką własną melodię.
Na stronie 34 znajdziesz więcej informacji na temat wykorzystania technologii Performance Assistant
w swojej grze.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
29
Łatwy sposób gry na fortepianie
Rodzaj CHORD – granie obiema rękami
1
Naciśnij przycisk [P.A.T. ON/OFF].
Spowoduje to włączenie funkcji technologii Performance Assistant.
Gdy włączona zostanie funkcja technologii Performance Assistant, pojawi
się ikona P.A.T.
Nocturne
011
Naciśnij przycisk [P.A.T. ON/OFF],
aby włączyć lub wyłączyć funkcję
technologii Performance Assistant.
Ikona pojawi się, gdy technologia
Performance Assistant zostanie włączona.
2
Wybierz rodzaj CHORD.
CHORD
1
Przytrzymaj dłużej niż
sekundę.
Wybierz Chord.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [P.A.T. ON/OFF] dłużej niż sekundę.
Komunikat „PAT Type” pojawi się na wyświetlaczu na kilka sekund,
a następnie wyświetlony zostanie aktualnie wybrany rodzaj technologii
Performance Assistant. Obracając pokrętłem, wybierz rodzaj Chord.
3
Wybierz utwór.
Naciśnij przycisk [SONG] – pojawi się okno Song Select. Wybierz utwór,
obracając pokrętłem. Na przykład wybierz brzmienie „010 Ave Maria”.
• Korzystanie z utworów (str. 25)
Nazwa utworu
AveMaria
010
Numer utworu
● Co to jest utwór?
Choć znane jest powszechne znaczenie tego słowa, to w tym instrumencie pojęcie
„utwór” odnosi się do danych, z których składa się kompletny utwór muzyczny.
Funkcja technologii Performance Assistant wykorzystuje dane akordowe
i melodyczne. Powinna zawsze być wykorzystywana z utworem (str. 25).
30
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Wyświetlony utwór
zostanie odtworzony
Łatwy sposób gry na fortepianie
4
Naciśnij przycisk [START/STOP].
Rozpocznie się odtwarzanie utworu.
Schemat podstawowy będzie się powtarzał. Słuchaj schematu
podstawowego przez pierwsze cztery takty i zacznij grać, zaczynając od
taktu piątego.
5
Graj na klawiaturze.
Przed
Po
Spróbuj zagrać obiema rękami zapis nutowy po lewej stronie klawiatury.
Możesz nawet naciskać na te same klawisze: C, E, G, C, E, G, C, E.
Zauważysz, że w piątym takcie nuty zaczną układać się zgodnie z zapisem
nutowym po prawej stronie. Kontynuuj grę, a rodzaj Chord technologii
Performance Assistant będzie poprawiać grane przez Ciebie nuty.
W taki sposób działa rodzaj Chord technologii Performance Assistant.
Możesz zatrzymać odtwarzanie utworu w dowolnym momencie, naciskając
ponownie przycisk [START/STOP].
6
Naciśnij przycisk [P.A.T. ON/OFF], aby wyłączyć funkcję
technologii Performance Assistant.
• Zapis nutowy utworu „Ave
Maria” znajduje się na str. 96.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
31
Łatwy sposób gry na fortepianie
Rodzaj CHD/FREE – użycie rodzaju Chord tylko dla lewej ręki
1
Naciśnij przycisk [P.A.T. ON/OFF].
Spowoduje to włączenie funkcji technologii Performance Assistant.
Gdy włączona zostanie funkcja technologii Performance Assistant, pojawi
się ikona P.A.T.
AveMaria
010
Naciśnij przycisk [P.A.T. ON/OFF],
aby włączyć lub wyłączyć funkcję
technologii Performance Assistant.
Ikona pojawi się, gdy technologia
Performance Assistant zostanie włączona.
2
Wybierz rodzaj CHD/FREE.
CHD/FREE
2
Przytrzymaj dłużej niż
sekundę.
Wybierz CHD/FREE.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [P.A.T. ON/OFF] dłużej niż sekundę.
Komunikat „PAT Type” pojawi się na wyświetlaczu na kilka sekund,
a następnie wyświetlony zostanie aktualnie wybrany rodzaj technologii
Performance Assistant. Obracając pokrętłem, wybierz rodzaj CHD/FREE.
3
Wybierz utwór.
Naciśnij przycisk [SONG] – pojawi się okno Song Select. Wybierz utwór,
obracając pokrętłem. Przykładowo wybierz „011 Nocturne”.
• Korzystanie z utworów (str. 25)
Nazwa utworu
Nocturne
011
Numer utworu
32
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Wyświetlony utwór
zostanie odtworzony
Łatwy sposób gry na fortepianie
4
Naciśnij przycisk [START/STOP].
Rozpocznie się odtwarzanie utworu.
5
Graj na klawiaturze.
Graj prawą ręką po prawej stronie punktu podziału klawiatury, a lewą ręką
po jego lewej stronie.
Punkt podziału
W tym przypadku nuty grane po lewej
stronie punktu podziału klawiatury będą
brzmiały o oktawę wyżej.
Graj melodię „Nocturne” prawą ręką. Graj lewą ręką nieprzerwanie
arpeggio F-A-C, jak pokazano na ilustracji. Chociaż powtarzasz lewą ręką
te same nuty, rzeczywiste dźwięki będą się zmieniały tak, by pasowały do
muzyki.
W taki sposób działa rodzaj CHD/FREE funkcji technologii Performance
Assistant.
Możesz zatrzymać odtwarzanie utworu w dowolnym momencie, naciskając
ponownie przycisk [START/STOP].
6
Naciśnij przycisk [P.A.T. ON/OFF], aby wyłączyć funkcję
technologii Performance Assistant.
• Zapis nutowy utworu
„Nocturne” znajduje się na
str. 98.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
33
Łatwy sposób gry na fortepianie
Zastosuj funkcję Performance Assistant, aby grać
jak profesjonalista!
Tutaj znajdziesz kilka wskazówek dotyczących używania rodzaju Chord.
Jeśli wybierzesz rodzaj Chord/Free, lewa strona klawiatury stanie się
obszarem rodzaju Chord, więc wskazówki te dotyczą lewej strony punktu
podziału klawiatury.
Zanim zaczniesz, spróbuj poczuć rytm utworu. Następnie ułóż ręce tak, jak
pokazano na ilustracji i graj na klawiaturze naprzemiennie lewą i prawą
ręką (możesz grać dowolne nuty).
Brzmi tak, jakby
grano właściwe
nuty!
Jeszcze lepsze efekty
uzyskasz, jeśli dopasujesz
rytm gry prawą ręką do
rytmu wskaźnika akordów na
wyświetlaczu.
Jak to brzmi? Dzięki rodzajowi Chord technologii Performance Assistant
uzyskasz dobre rezultaty, niezależnie od tego, co i jak zagrasz!
Teraz wypróbuj trzy różne metody gry przedstawione poniżej. Różne
sposoby gry dają różne efekty.
● Typ 1 – graj lewą i prawą ręką w tym
samym rytmie.
Graj prawą ręką 3
dźwięki jednocześnie.
● Typ 2 – graj lewą i prawą ręką w tym
samym rytmie.
Graj prawą ręką 1 dźwięk
(przykładowo: palec wskazujący →
palec środkowy → palec serdeczny).
● Typ 3 – graj naprzemiennie lewą
i prawą ręką.
Graj prawą ręką 3 dźwięki
jednocześnie.
Gdy osiągniesz wprawę, spróbuj grać akordy lewą ręką, a melodię
prawą… lub dowolną inną kombinację.
Aby można było użyć funkcji technologii Performance Assistant, konieczne jest odtwarzanie utworu zawierającego
dane o akordach lub stylu z włączonym automatycznym akompaniamentem.
Jeśli utwór zawiera potrzebne dane, akordy będą pokazywane po prawej stronie wyświetlacza (str. 52).
34
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Łatwy sposób gry na fortepianie
Zmiana tempa utworu
W trakcie stosowania technologii Performance Assistant lub w każdej innej sytuacji, w której tempo utworu jest
zbyt szybkie lub zbyt wolne, możesz dowolnie regulować tempo muzyczne. Naciśnij przycisk [TEMPO/TAP].
Na wyświetlaczu pojawi się wartość tempa. Posługując się pokrętłem, przyciskami [+] i [-] lub przyciskami
numerycznymi [0]-[9] możesz dowolnie ustawić tę wartość w zakresie od 011 do 280 miar ćwierćnutowych na
minutę.
Tempo
090
Aktualna wartość tempa
Możesz powrócić do oryginalnego tempa, naciskając jednocześnie przyciski [+] i [-].
● Wskaźnik miar rytmu
Strzałki na wskaźniku miar rytmu migają do rytmu utworu lub stylu.
Pierwsza miara taktu
Trzecia miara
Druga miara
Czwarta miara
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
35
Wybór utworu do ćwiczenia
Yamaha Education Suite
Możesz wybrać dowolny utwór do ćwiczenia partii lewej lub prawej ręki albo
obu rąk. Możesz także wykorzystać utwory (tylko w formacie SMF 0)
pobrane z Internetu i zapisane w pamięci flash (str. 82–84). Podczas lekcji
możesz grać tak wolno, jak chcesz, a nawet grać niewłaściwe nuty.
Odtwarzanie utworu zostanie zwolnione tak, aby dopasować się do
prędkości, która jest dla Ciebie dogodna. Na naukę nigdy nie jest za późno!
Przebieg lekcji:
Wybierz utwór z kategorii Piano Solo lub Piano Ensemble.
Wybierz utwór,
który chcesz
ćwiczyć.
Wybierz partię, nad którą
chcesz pracować (prawą
rękę, lewą rękę, obie ręce).
Wybierz lekcję
1, 2 lub 3.
Lekcja
rozpoczęta!
Metody ćwiczenia:
● Lekcja 1 ................ Naucz się grać właściwe nuty.
● Lekcja 2 ................ Naucz się grać właściwe nuty we właściwym rytmie.
● Lekcja 3 ................ Naucz się grać właściwe nuty we właściwym rytmie podczas odtwarzania
utworu.
Lekcja 1 – Waiting
Podczas tej lekcji spróbuj grać właściwe nuty. Zagraj nutę pokazywaną na wyświetlaczu. Utwór zostanie
wstrzymany do momentu, aż zagrasz właściwą nutę.
1
Wybierz utwór do ćwiczenia.
Naciśnij przycisk [SONG] i obracaj pokrętłem, aby wybrać utwór, który
chcesz wykorzystać do lekcji. Jak widać na str. 28, istnieją różne rodzaje
utworów. Przykładowo wybierz „012 ForElise”.
ForElise
012
36
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Wybór utworu do ćwiczenia
2
3
Wybierz partię, którą chcesz ćwiczyć.
Naciśnij przycisk [R], aby ćwiczyć prawą rękę, przycisk [L], aby ćwiczyć
lewą rękę albo oba przyciski [R] i [L] do ćwiczenia obu rąk.
Aktualnie wybrana partia zostanie pokazana na wyświetlaczu.
Right
Ćwiczenie prawej ręki
Left
Ćwiczenie lewej ręki
BothHand
Ćwiczenie obu rąk
Rozpocznij Lekcję 1.
Naciśnij przycisk LESSON [START], aby wybrać Lekcję 1. Za każdym
razem, gdy naciśniesz przycisk LESSON [START], kolejno wybierane
będą tryby Lekcji: Lekcja 1 → Lekcja 2 → Lekcja 3 → Koniec lekcji →
Lekcja 1 … Aktualnie wybrany tryb pokazany jest na wyświetlaczu.
Waiting
(Lekcja 1)
r1
YourTemp
(Lekcja 2)
r2
MinusOne
(Lekcja 3)
r3
ForElise
(Koniec lekcji)
012
Odtwarzanie utworu rozpocznie się automatycznie po wybraniu Lekcji 1.
Rozpocznij lekcję!
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
37
Wybór utworu do ćwiczenia
Zagraj nutę pokazywaną na wyświetlaczu. Gdy zagrasz właściwą nutę,
pokaże się następna do zagrania. Utwór zostanie wstrzymany do momentu,
aż zagrasz właściwą nutę.
Waiting
r1
Partia lewej ręki
W tym przypadku „r1” wskazuje, że wybrana
została Lekcja 1 dla prawej ręki.
007
Partia prawej ręki
(W przypadku ćwiczenia prawej ręki)
4
Zatrzymaj tryb Lekcji.
Tryb Lekcji można zatrzymać w dowolnej chwili, naciskając przycisk
[START/STOP].
Po opanowaniu Lekcji 1 przejdź do Lekcji 2.
■Zobacz, jak Ci poszło
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
~~~~~~~~
Excellent
Very Good ~~~~~~
~~~~
Good
~~
OK
Gdy utwór dobiegnie końca, Twoja gra zostanie oceniona
w czterostopniowej skali: OK, Good (dobrze), Very Good (bardzo
dobrze) lub Excellent (doskonale). „Excellent!” to najwyższa ocena.
Po pojawieniu się okna oceny, lekcja ponownie rozpocznie się od początku.
• Funkcja oceniania może zostać
wyłączona za pomocą
parametru FUNCTION Grade
(str. 77).
38
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Wybór utworu do ćwiczenia
Lekcja 2 – Your Tempo
Naucz się grać właściwe nuty we właściwym rytmie. Tempo odtwarzania utworu będzie się dopasowywało do
prędkości Twojej gry. Utwór zostanie zwolniony, jeśli zagrasz niewłaściwe dźwięki, więc możesz się uczyć we
własnym tempie.
1
2
Wybierz utwór i partię, którą chcesz ćwiczyć
(kroki 1 i 2 na str. 36, 37).
Rozpocznij Lekcję 2.
Za każdym razem gdy przyciśniesz przycisk LESSON [START], kolejno
będą się pojawiać tryby Lekcji: Lekcja 1 → Lekcja 2 → Lekcja 3 →
Koniec lekcji → Lekcja 1 …
YourTemp
r2
W tym przypadku „r2” wskazuje, że
wybrana została Lekcja 2 dla prawej ręki.
Rozpocznij lekcję!
Odtwarzanie utworu rozpocznie się automatycznie po wybraniu Lekcji 2.
Zagraj nutę pokazywaną na wyświetlaczu. Spróbuj grać nuty we
właściwym rytmie. W miarę postępów w nauce tempo będzie się zwiększać
do czasu, aż będziesz grać utwór w jego oryginalnym tempie.
Partia lewej ręki
Partia prawej ręki
(W przypadku ćwiczenia prawej ręki)
3
Zatrzymaj tryb Lekcji.
Tryb Lekcji można zatrzymać w dowolnej chwili, naciskając przycisk
[START/STOP].
Po opanowaniu Lekcji 2 przejdź do Lekcji 3.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
39
Wybór utworu do ćwiczenia
Lekcja 3 – Minus One
Teraz możesz doskonalić swoją technikę gry.
Utwór będzie odtwarzany w normalnym tempie oprócz partii wybranej do grania. Graj, słuchając utworu.
1
2
Wybierz utwór i partię, którą chcesz ćwiczyć
(kroki 1 i 2 na str. 36, 37).
Rozpocznij Lekcję 3.
Za każdym razem gdy przyciśniesz przycisk LESSON [START], kolejno
wybierane będą tryby Lekcji: Lekcja 1 → Lekcja 2 → Lekcja 3 → Koniec
lekcji → Lekcja 1 …
MinusOne
r3
Odtwarzanie utworu rozpocznie się automatycznie po wybraniu Lekcji 3.
W tym przypadku „r3” wskazuje, że
wybrana została Lekcja 3 dla prawej ręki.
Rozpocznij lekcję!
Zagraj nutę pokazywaną na wyświetlaczu.
Partia lewej ręki
Partia prawej ręki
(W przypadku ćwiczenia prawej ręki)
3
40
Zatrzymaj tryb Lekcji.
Tryb Lekcji można zatrzymać w dowolnej chwili, naciskając przycisk
[START/STOP].
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Wybór utworu do ćwiczenia
Ćwiczenie czyni mistrza – funkcja Repeat & Learn
Skorzystaj z tej funkcji, jeśli chcesz ćwiczyć fragment, w którym popełniony został błąd lub inny, który sprawia
problemy.
W trakcie lekcji naciśnij przycisk [REPEAT & LEARN].
Utwór cofnie się o cztery takty od miejsca, w którym naciśnięto przycisk,
a odtwarzanie rozpocznie się po jednotaktowym wstępie. Utwór będzie
odtwarzany do momentu naciśnięcia przycisku [REPAT & LEARN],
a następnie cofnie się o cztery takty i ponownie rozpocznie się po
jednotaktowym wstępie. Proces ten będzie się powtarzał, więc należy
naciskać przycisk [REPEAT & LEARN] w miejscu, w którym popełniasz
błąd, aby powtarzać ćwiczenie tego fragmentu do momentu, aż się go
nauczysz.
• Możesz zmienić ilość taktów,
o które cofa się funkcja Repeat
& Learn, naciskając odpowiedni
przycisk numeryczny [1]-[9]
podczas powtarzania
odtwarzania.
e Cofnij się o 4 takty i ponów odtwarzanie.
q
Kierunek
odtwarzania
utworu
w
Naciśnij natychmiast.
Ups!
Pomyłka!
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
41
Granie z muzyczną bazą danych
Chcesz grać muzykę w swoim ulubionym stylu, ale nie masz pewności, jak
dobrać najlepsze brzmienie i styl do rodzaju muzyki, który chcesz grać?
Wybierz odpowiedni styl z muzycznej bazy danych. Ustawienia panelu
zostaną automatycznie dostosowane, aby uzyskać idealną kombinację
brzmienia i stylu.
1
Naciśnij przycisk [MUSIC DATABASE].
AlvFever
001
Na wyświetlaczu pokaże się lista muzycznej bazy danych.
2
Wybierz muzyczną bazę danych.
Odnosząc się do listy na panelu lub listy muzycznej bazy danych na
str. 107, obracaj pokrętłem, aby wybrać odpowiednią bazę. Wybierz taką,
która pasuje do charakteru utworu, który zamierzasz zagrać.
Przykładowo wybierz „115 DayOfW&R”.
DayOfW&R
115
3
Graj akordy lewą, a melodię prawą ręką.
Gdy lewą ręką zagrasz akord na lewej stronie klawiatury, rozpocznie się
odtwarzanie stylu jazzowego (str. 16). Na str. 24 znajdziesz informacje na
temat grania akordów.
Punkt podziału
Naciśnij przycisk [START/STOP], aby zatrzymać odtwarzanie.
42
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Zmiana stylu utworu
Oprócz stylu domyślnego funkcja Easy Song Arranger umożliwia wybranie
dla każdego utworu innego stylu. Oznacza to, że utwór, który jest balladą
możesz grać jako bossa nova, hip-hop itd. Możesz stworzyć zupełnie nową
aranżację, zmieniając styl na podstawie którego odtwarzany jest utwór.
Możesz także zmienić brzmienie melodii utworu oraz brzmienie klawiatury,
osiągając zupełnie inny charakter utworu.
Słuchanie utworu demonstracyjnego funkcji Easy Song Arranger
Wstępnie zdefiniowany utwór „Hallelujah Chorus” pozwoli Ci zapoznać się z możliwościami funkcji Easy Song
Arranger. Odtworzenie utworu.
Naciśnij przycisk [SONG], a następnie wybierz „009
Hallelujah Chorus”, używając pokrętła. Naciśnij przycisk
[START/STOP], aby go odtworzyć.
Halleluj
009
W miarę odtwarzania utworu zauważalne będą tylko zmiany stylu, podczas
gdy sam utwór pozostanie bez zmian.
Pamiętaj, że możesz użyć funkcji Easy Song Arranger również z innymi
utworami, które zawierają dane o akordach.
• Zapis nutowy „Hallelujah
Chorus” znajduje się na str. 94.
Stosowanie funkcji Easy Song Arranger
1
Naciśnij przycisk [EASY SONG ARRANGER].
Wyświetlony zostanie numer utworu i jego nazwa. Możesz użyć pokrętła,
aby wybrać inny utwór.
Halleluj
009
2
Wyświetlane są numer i nazwa
aktualnie wybranego utworu.
Wybierz utwór.
Obracaj pokrętłem, aby wybrać utwór, który chcesz aranżować.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
43
Zmiana stylu utworu
3
Odsłuchaj utwór.
Naciśnij przycisk [START/STOP], aby rozpocząć odtwarzanie utworu.
Podczas odtwarzania utworu przejdź do następnego kroku.
Rozpoczęcie
odtwarzania utworu!
4
• Podczas odtwarzania utworów
o numerach 010, 011 oraz
020-030 przy użyciu funkcji
Easy Song Arranger ścieżka
melodii zostanie automatycznie
wyciszona i melodia nie będzie
słyszalna. Aby usłyszeć ścieżki
melodyczne, należy nacisnąć
przyciski SONG MEMORY
[3]-[5].
Naciśnij przycisk [EASY SONG ARRANGER].
Wyświetlony zostanie numer stylu i jego nazwa. Możesz użyć pokrętła, aby
wybrać inny styl.
PopShf 1
015
5
Wybierz styl.
Obracaj pokrętłem i słuchaj, jak brzmi utwór z różnymi stylami. Gdy
wybierasz różne style, utwór pozostaje ten sam, zmieniają się same style.
Po wybraniu odpowiedniego stylu, w trakcie odtwarzania utworu przejdź
do następnego kroku (jeśli utwór został zatrzymany, uruchom go ponownie,
naciskając przycisk [START/STOP]).
6
Wybierz brzmienie, jakim chcesz grać melodię utworu.
Naciśnij przycisk [VOICE]. Wyświetlony zostanie numer i nazwa aktualnie
wybranego brzmienia. Użyj pokrętła, aby wybrać inne brzmienie.
Wyświetlane są numer i nazwa
aktualnie wybranego stylu.
• Ponieważ funkcja Easy Song
Arranger wykorzystuje dane
utworu, nie możesz określać
akordów, grając na obszarze
akompaniamentu klawiatury.
Przycisk [ACMP ON/OFF] nie
będzie działać.
• Jeśli metrum utworu i stylu
różnią się, zostanie użyte
metrum utworu.
GrandPno
001
7
Zmień brzmienie melodii utworu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [VOICE] dłużej niż sekundę.
Po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu SONG MELODY VOICE
brzmienie, które wybrano w kroku 6 stanie się brzmieniem melodii utworu.
SONG MEL
Przytrzymaj dłużej niż sekundę.
44
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Wyświetlane są numer i nazwa
aktualnie wybranego brzmienia.
Nagranie własnego wykonania
Możesz nagrać do 5 własnych wykonań i zapisać je jako utwory
użytkownika pod numerami od 031 do 035. Nagrane utwory mogą być
odtwarzane na instrumencie.
■ Dane, które można nagrać
Możesz nagrać w sumie do 6 ścieżek: 5 ścieżek melodycznych i 1 ścieżkę stylu
(akordową).
Każda ścieżka może być nagrywana oddzielnie.
● Ścieżki melodyczne [1]-[5]........ Nagrywają partie melodyczne.
● Ścieżka stylu [A]......................... Nagrywa partię akordów.
• Jeśli nagrywasz tylko na ścieżki
melodyczne, możesz nagrać do
około 10 000 nut. Jeśli
nagrywasz tylko na ścieżkę
stylu, nagranych może zostać
około 5 500 zmian akordowych.
Konfiguracja ścieżki
Aby nagrać własne wykonanie, najpierw użyj przycisków SONG MEMORY [1]-[5] i [A], aby określić ścieżkę
lub ścieżki, na których chcesz nagrywać. Ścieżka, na której nagrywasz determinuje odtwarzaną później partię.
Melodia
Akordy
Określ
ścieżkę(-ki)
i nagrywaj.
• Ścieżka [1] – będzie odtwarzana jako partia melodii
prawej ręki (MELODY R)
• Ścieżka [2] – będzie odtwarzana jako partia melodii
lewej ręki (MELODY L)
• Ścieżki [3]-[5] – będą odtwarzane jako pozostałe dane
wykonania.
• Ścieżka [A] – będzie odtwarzana jako partia stylu
(akompaniamentu automatycznego).
Ścieżka
1
Melodia
prawej ręki
Ścieżka
2
Ścieżka
3
Melodia lewej
ręki
Ścieżka
4
Ścieżka
5
Pozostałe
dane
wykonania
Ścieżka
A
• Różnica pomiędzy MELODY R i MELODY L…
Utwory są połączeniem melodii i stylu akompaniamentu
automatycznego. Zazwyczaj „melodia” odnosi się do partii
prawej ręki, ale w tym instrumencie partie „melodii”
dotyczą zarówno prawej, jak i lewej ręki. MELODY R to
partia melodii grana prawą ręką, a MELODY L lewą.
Styl
Partie grane przez każdą ze ścieżek, gdy
odtwarzany jest utwór użytkownika
Procedura nagrywania
1
Naciśnij przycisk [SONG], a następnie obracaj pokrętłem,
aby wybrać numer utworu użytkownika (031-035), który
chcesz nagrywać.
User 1
031
Obróć pokrętłem, aby wybrać
numer utworu między 031 a 035.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
45
Nagranie własnego wykonania
2
Wybierz ścieżkę lub ścieżki, na które chcesz nagrywać
i potwierdź wybór na wyświetlaczu.
• Jeśli nagrywasz na ścieżkę,
która zawiera poprzednio
nagrane dane, zostaną one
nadpisane i utracone.
◆ Nagraj jednocześnie ścieżkę melodii i ścieżkę
akompaniamentu
Naciśnij przycisk ścieżki melodycznej [1]-[5], na którą chcesz nagrywać,
trzymając naciśnięty przycisk [REC].
Następnie naciśnij przycisk [A], trzymając naciśnięty przycisk [REC].
Wybrane ścieżki będą migały na wyświetlaczu.
• Akompaniament stylu zostanie
włączony automatycznie, gdy
do nagrywania wybierzesz
ścieżkę stylu [A].
User 1
001
rEC
• Podczas nagrywania
akompaniament nie może
zostać włączony ani wyłączony.
• Jeśli użyjesz do nagrywania
brzmienia Split, nuty grane po
lewej stronie punktu podziału
nie zostaną nagrane.
Naciśnij
i przytrzymaj.
◆ Nagraj ścieżkę melodyczną
Naciśnij przycisk ścieżki melodycznej [1]-[5], na którą chcesz nagrywać,
trzymając naciśnięty przycisk [REC].
Wybrane ścieżki będą migały na wyświetlaczu.
User 1
001
rEC
• Jeśli akompaniament jest
włączony, a ścieżka [A] nie
została jeszcze nagrana, po
wybraniu ścieżki melodycznej
ścieżka stylu [A] zostanie
automatycznie wybrana do
nagrania. Jeśli chcesz nagrywać
jedynie na ścieżce melodycznej,
upewnij się, że ścieżka stylu [A]
jest wyłączona.
Aby anulować nagranie na wybranej ścieżce, ponownie naciśnij
przycisk tej ścieżki. Podczas nagrywania akompaniament nie może
zostać włączony ani wyłączony.
3
Nagrywanie rozpocznie się, gdy zagrasz na klawiaturze.
Nagrywanie można również uruchomić, naciskając przycisk
[START/STOP].
Podczas nagrywania na wyświetlaczu będzie pokazany aktualny takt.
User 1
rEC
003
Nagrywanie
rozpoczęte
Aktualny takt
4
Zatrzymaj nagrywanie, naciskając przycisk [START/STOP]
lub [REC].
lub
46
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
• Jeśli podczas nagrania pamięć
zostanie zapełniona, wyświetli
się komunikat ostrzegawczy
i nagrywanie zatrzyma się
automatycznie. Użyj funkcji
kasowania utworu lub ścieżki
(str. 48), aby wykasować
niepotrzebne dane i zwiększyć
miejsce dostępne do
nagrywania, a następnie
nagrywaj ponownie.
Nagranie własnego wykonania
Jeśli naciśniesz przycisk [INTRO/ENDING/rit.] podczas nagrywania
ścieżki stylu, odegrany zostanie odpowiedni schemat zakończenia
i nagrywanie zostanie zatrzymane. Gdy nagrywanie się zatrzyma, numer
aktualnego taktu powróci do 001, a na wyświetlaczu zaświecą się numery
nagranych ścieżek.
● Nagrywanie pozostałych ścieżek
Powtórz kroki od 2. do 4., aby nagrać pozostałe ścieżki.
Wybierając nienagraną ścieżkę – za pomocą przycisków SONG MEMORY
[1]-[5], [A] – możesz nagrywać nową ścieżkę, słuchając ścieżek nagranych
poprzednio (odtwarzane ścieżki pojawią się na wyświetlaczu). Możesz także
wyciszyć poprzednio nagrane ścieżki (wyciszone ścieżki nie pojawią się na
wyświetlaczu) podczas nagrywania nowych ścieżek.
● Ponowne nagrywanie ścieżki
Wystarczy wybrać ścieżkę, którą chcesz ponownie nagrać.
Nowy materiał zastąpi poprzednie nagranie.
5
Gdy nagrywanie jest skończone…
◆ Aby odtworzyć utwór użytkownika
Utwory użytkownika odtwarzane są w taki sam sposób jak zwykłe utwory
(str. 25).
1 Naciśnij przycisk [SONG].
2 Wyświetlony zostanie numer/nazwa aktualnego utworu – obracaj
pokrętłem, aby wybrać utwór użytkownika (031-035), który chcesz
odtworzyć.
3 Naciśnij przycisk [START/STOP], aby rozpocząć odtwarzanie.
● Ograniczenia nagrywania
• Brzmienie Split nie może zostać nagrane.
• Na początku ścieżki nagrane zostają następujące dane. Zmiany dokonane
w trakcie trwania utworu nie zostaną nagrane.
reverb type, chorus type, time signature, style number, style volume, tempo
(jeśli nagrywana jest ścieżka stylu)
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
47
Nagranie własnego wykonania
Song Clear – kasowanie utworów użytkownika
Ta funkcja kasuje cały utwór użytkownika (wszystkie ścieżki).
1
2
Naciśnij przycisk [SONG], a następnie wybierz utwór
użytkownika (031-035), który chcesz skasować.
• Jeśli w utworze użytkownika
chcesz skasować tylko
określoną ścieżkę, użyj funkcji
Track Clear (kasowanie ścieżki).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SONG MEMORY [1] dłużej niż
sekundę, trzymając naciśnięty przycisk SONG MEMORY [A].
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzający.
ClrUser1
Przytrzymaj dłużej
niż sekundę.
3
4
Naciśnij
i przytrzymaj
YES
Naciśnij przycisk [+].
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzający.
Możesz anulować czynność kasowania, naciskając przycisk [-].
Naciśnij przycisk [+], aby skasować utwór.
W trakcie kasowania utworu na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„clear-in-progress”.
• Aby skorzystać z funkcji Song
Clear, naciśnij przycisk [+].
Naciśnij [-], aby anulować
funkcję Song Clear.
Track Clear – kasowanie wybranej ścieżki w utworze użytkownika
Funkcja ta pozwala wykasować określoną ścieżkę w utworze użytkownika.
1
2
Naciśnij przycisk [SONG], a następnie wybierz utwór
użytkownika (031-035), w którym chcesz skasować ścieżkę.
Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż sekundę przycisk SONG
MEMORY ([1]-[5], [A]) odpowiadający ścieżce, którą chcesz
skasować.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzający.
ClrTr1
Przytrzymaj dłużej niż sekundę.
3
4
48
YES
Naciśnij przycisk [+].
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzający.
Możesz anulować czynność kasowania, naciskając przycisk [-].
Naciśnij przycisk [+], aby skasować ścieżkę.
W trakcie kasowania ścieżki na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„clear-in-progress”.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
• Aby skorzystać z funkcji Track
Clear, naciśnij przycisk [+].
Naciśnij [-], aby anulować
funkcję Track Clear.
Kopia zapasowa i inicjowanie
Kopia zapasowa
Przedstawione poniżej ustawienia są zawsze zapamiętywane i zachowywane – nawet wtedy, gdy zasilanie
zostanie wyłączone.
Jeśli chcesz zainicjować ustawienia, użyj funkcji inicjowania opisanej poniżej.
● Parametry zapisywane w kopii zapasowej
• Utwory użytkownika
• Pliki stylów
• Pamięć registracyjna
• Ustawienia FUNCTION: Tuning (Strojenie), Split Point (Punkt podziału), Touch
Sensitivity (Czułość na uderzenie w klawisze), Style Volume
(Głośność stylu), Song Volume (Głośność utworu), Metronome
Volume (Głośność metronomu), Grade (Ocena), Demo Cancel
(Blokowanie utworu demonstracyjnego), Master EQ type (Typ
korekcji głównej)
Inicjowanie
Ta funkcja kasuje wszystkie dane kopii zapasowych w pamięci flash instrumentu i przywraca ustawienia
domyślne. Dostępne są następujące procedury.
■Czyszczenie kopii zapasowej ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aby wykasować dane zachowane w kopii zapasowej w wewnętrznej pamięci
flash – ustawienia panelu, pamięci registracyjnej, utworów użytkownika, plików
stylu – włącz zasilanie, naciskając przełącznik [STANDBY/ON] i jednocześnie
przytrzymując wciśnięty najwyższy biały klawisz klawiatury. Dane zachowane
w kopii zapasowej zostaną usunięte, a wartości domyślne przywrócone.
■Czyszczenie pamięci flash
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Aby wyczyścić dane utworów i pliki stylów, które zostały przesłane do pamięci
wewnętrznej flash z komputera, przytrzymaj jednocześnie wciśnięty najwyższy
biały klawisz oraz trzy najwyższe czarne klawisze klawiatury i włącz zasilanie,
naciskając przełącznik [STANDBY/ON].
• W trakcie operacji
czyszczenia pamięci flash
zostaną wyczyszczone
również dane utworów
zakupionych. Zapisz na
komputerze dane, które
chcesz zachować.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
49
Obsługa podstawowa
i wyświetlane okna
Obsługa podstawowa
Ogólna obsługa instrumentu DGX-220/YPG-225 oparta jest na prostych operacjach.
1 Naciśnij przycisk, aby wybrać funkcję podstawową.
2 Użyj pokrętła, aby wybrać parametr lub wartość.
3 Uruchom funkcję.
3 Uruchom funkcję.
1 Wybierz funkcję podstawową.
2 Wybierz parametr lub wartość.
Wyświetlacz (str. 52)
GrandPno
001
001
● Regulacja głośności
Ustaw głośność dźwięku słyszanego w głośnikach
instrumentu lub w słuchawkach podłączonych do
gniazda [PHONES].
Obracaj w kierunku
przeciwnym do
ruchu wskazówek
zegara, aby
zmniejszyć poziom
głośności.
1
Obracaj zgodnie
z kierunkiem ruchu
wskazówek
zegara, aby
zwiększyć poziom
głośności.
Symbol „Naciśnij i przytrzymaj”
Symbol „
”, który pojawia się obok
niektórych przycisków, wskazuje, że
przycisk może być naciśnięty
i przytrzymany dłużej niż sekundę w celu
wywołania danej funkcji. Zapewnia to
wygodny i bezpośredni dostęp do wielu
funkcji.
Naciśnij przycisk, aby wybrać funkcję podstawową.
Wybierz utwór, który chcesz odsłuchać lub utwór, który chcesz wykorzystać
do lekcji.
Wybierz styl akompaniamentu automatycznego.
Wybierz brzmienie, w jakim chcesz grać na klawiaturze.
50
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Obsługa podstawowa i wyświetlane okna
2
Użyj pokrętła, aby wybrać parametr lub wartość.
Gdy wybierzesz funkcję podstawową, parametr odpowiadający tej funkcji zostanie wyświetlony.
Aby wybrać żądany parametr, możesz użyć pokrętła lub przycisków numerycznych [0]-[9].
ForElise
012
Ta część wyświetlacza pokazuje
nazwę i numer aktualnie
wybranego utworu, brzmienia
i stylu. Pokazana jest tu także
nazwa i aktualne
ustawienie/wartość innych funkcji.
f
● Pokrętło
● Przyciski CATEGORY [
Przyciski CATEGORY [ ] i [ ] są
przydatne do wybierania parametrów
pogrupowanych w kategorie, tak jak
w przykładzie poniżej.
● Przyciski [+] i [-]
]
Przejdź do
pierwszego
parametru
w następnej lub
poprzedniej kategorii.
Przykład: VOICE SELECT
Naciśnij, aby
zmniejszyć
wartość.
Naciśnij, aby
zwiększyć
wartość.
SweetFlt
090
Wybrane zostanie pierwsze
brzmienie w wybranej kategorii.
Przyciski numeryczne mogą być używane do bezpośredniego
wprowadzania wartości parametru lub numeru utworu.
Setne lub dziesiętne oznaczone jako „0” mogą być pominięte
(zobacz poniżej).
Przykład: Utwór o numerze „003”
może być wybrany na trzy
sposoby.
• [0] → [0] → [3]
• [0] → [3]
(„003” pojawi się na
wyświetlaczu po krótkiej chwili)
• [3]
(„003” pojawi się na
wyświetlaczu po krótkiej chwili)
W oknie, w którym pojawia się kategoria wybór będzie łatwiejszy,
jeśli najpierw użyjesz przycisków CATEGORY [ ] i [ ], aby
wybrać kategorię zawierającą żądany parametr, a następnie użyjesz
pokrętła lub przycisków [+] i [-], aby wybrać parametr. To jest
szczególnie przydatne, gdy musisz wybierać spośród dużej ilości
brzmień.
r
● Przyciski numeryczne [0]-[9]
f
Naciśnij krótko przycisk [+], aby
zwiększyć wartość o 1 lub przycisk [-],
aby zmniejszyć wartość o 1. Naciśnij
i przytrzymaj te przyciski, aby płynnie
zwiększać lub zmniejszać wartość
parametru.
]i[
Wybierając utwór, styl lub brzmienie,
możesz użyć tych przycisków, aby przejść
do pierwszego parametru w następnej lub
poprzedniej kategorii.
r
Zmniejszanie Zwiększanie
f
Obracaj pokrętłem zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć
wartość wybranego parametru lub
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.
Obracaj płynnie pokrętłem, aby
równomiernie zwiększać lub zmniejszać
wartość.
r
■ Zmienianie wartości ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
W przypadku większości opisanych procedur do szybkiego
wybierania zaleca się pokrętło, ponieważ jest to najłatwiejsza
i najbardziej intuicyjna metoda. Należy również pamiętać,
że większość parametrów lub wartości, które mogą być wybrane
pokrętłem, może też być wybrana za pomocą przycisków [+] i [-].
Naciśnij przyciski numeryczne
[0], [0], [3].
3
Uruchom funkcję.
Naciśnij przycisk [START/STOP].
Po naciśnięciu przycisków [SONG] lub [STYLE] naciśnij przycisk
[START/STOP], aby rozpocząć odtwarzanie wybranego utworu lub stylu
(rytmu).
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
51
Obsługa podstawowa i wyświetlane okna
Elementy wyświetlane na wyświetlaczu
Wyświetlacz pokazuje wszystkie aktualne ustawienia podstawowe: utworu, stylu, brzmienia.
Pokazuje również szereg wskaźników, które wskazują, czy dana funkcja jest włączona czy wyłączona.
Notacja
Wyświetla się notacja melodii
i akordów utworu, gdy włączona
jest funkcja lekcji albo nuty
granych akordów, gdy włączona
jest funkcja słownika (Dictionary).
W innych przypadkach
wyświetlane są nuty grane na
klawiaturze.
Numer miary (BEAT) i taktu (MEASURE)
Wskazuje numer miary w takcie, gdy
włączona jest funkcja metronomu.
Wskazuje bieżący numer taktu
w odtwarzanym utworze lub stylu (zobacz
str. 56, 46).
001
Wskaźnik akordów
Wskazuje nazwę aktualnie odtwarzanego
akordu lub nazwę akordu granego na
instrumencie.
• Nuty, których zapis wymagałby wyjścia w górę lub w dół
poza pięciolinię są oznaczone w notacji jako „8va”.
• W przypadku niektórych akordów nie wszystkie nuty
mogą być pokazane w części wyświetlacza
przeznaczonej na notację. Jest to spowodowane
ograniczeniem miejsca na wyświetlaczu.
HARMONY
Pokazuje, że włączona jest
funkcja harmonii (zobacz str. 53).
Wskaźnik ścieżek w utworze
Wyświetlane są tu informacje dotyczące ścieżek w utworze
(zobacz str. 45, 72).
GrandPno
001
DUAL
Pokazuje, że włączona jest
funkcja Dual (zobacz str. 15).
SPLIT
Pokazuje, że włączona jest
funkcja Split (zobacz str. 16).
Technologia Performance Assistant
Pokazuje, że włączona jest
funkcja technologii Performance
Assistant (zobacz str. 30).
Wskaźnik miary w takcie
Migająca strzałka wskazuje aktualną
miarę w takcie utworu lub stylu
(zobacz str. 35).
Pamięć registracyjna
Pokazana jest tu aktualnie wybrana
pamięć registracyjna zawierająca dane.
ACMP ON
Pokazuje, że włączony jest
automatyczny akompaniament
(zobacz str. 20).
SYNC STOP
Pokazuje, że włączona jest
funkcja Sync Stop
(zobacz str. 64).
52
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
001
Obsługa zaawansowana
Obs
ł
ana
ow
u
zaawans
ga
Dodawanie efektów
Harmonia
Funkcja ta dodaje głosy harmonii do brzmienia głównego.
1 Naciśnij przycisk [HARMONY ON/OFF],
aby włączyć funkcję harmonii.
Aby wyłączyć harmonię, naciśnij ponownie
przycisk [HARMONY ON/OFF].
Gdy harmonia jest
włączona, na wyświetlaczu
pojawi się ikona harmonii.
3 Użyj pokrętła, aby wybrać rodzaj
harmonii.
W Tabeli rodzajów efektów na str. 109 znajdziesz
informacje o dostępnych rodzajach harmonii.
Spróbuj grać na klawiaturze z funkcją harmonii.
Efekt i działanie każdego rodzaju harmonii jest
inny. Szczegóły znajdziesz w rozdziale
„Uzyskiwanie różnych rodzajów harmonii”
oraz w Tabeli rodzajów efektów.
Gdy naciśniesz przycisk [HARMONY ON/OFF],
aby włączyć tę funkcję, zostanie automatycznie
wybrany rodzaj harmonii odpowiedni dla
aktualnie wybranego brzmienia głównego.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
[HARMONY ON/OFF] dłużej niż sekundę,
aby pojawił się parametr Harmony Type.
Na wyświetlaczu przez kilka sekund pokazany
będzie komunikat „HarmType”, a następnie
wyświetlony zostanie aktualnie wybrany rodzaj
harmonii. Użyj pokrętła, by wybrać inny rodzaj
harmonii.
• Dźwięki harmonii można dodawać tylko do brzmienia głównego –
jest to niemożliwe w przypadku brzmień Dual czy Split.
• Gdy włączony jest akompaniament automatyczny (świeci się ACMP
ON), klawisze znajdujące się po lewej stronie od punktu podziału
klawiatury nie generują dźwięków harmonii.
HarmType
Trio
Przytrzymaj
dłużej niż
sekundę.
02
Aktualnie wybrany rodzaj harmonii
● Uzyskiwanie różnych rodzajów harmonii
• Rodzaje harmonii – od 13 do 19 (tremolo)
• Rodzaje harmonii – od 01 do 05
Trzymaj wciśnięte klawisze.
Naciskaj klawisze dla prawej ręki, grając akordy
w obszarze akompaniamentu automatycznego klawiatury,
gdy włączony jest akompaniament automatyczny (str. 20).
• Rodzaje harmonii – od 20 do 26 (echo)
• Rodzaje harmonii – od 06 do 12 (tryl)
Trzymaj wciśnięte klawisze.
Trzymaj wciśnięte dwa klawisze.
Poziom głośności harmonii można regulować
w ustawieniach Function (str. 62).
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
53
Dodawanie efektów
Dodawanie pogłosu
Pogłos pozwala na grę z głęboką przestrzenią hali koncertowej. Gdy wybierzesz styl lub utwór, do
wykorzystywanego brzmienia zostanie automatycznie dobrany optymalny rodzaj pogłosu. Jeśli chcesz wybrać
inny rodzaj pogłosu, zastosuj się do wskazówek opisanych poniżej.
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
3 Użyj pokrętła, aby wybrać rodzaj pogłosu.
Możesz sprawdzić, jak brzmi wybrany rodzaj
pogłosu, grając na klawiaturze.
StyleVol
f
2 Użyj przycisków CATEGORY [
r
100
] i [ ], aby
wybrać parametr Reverb Type.
Na wyświetlaczu przez kilka sekund pokazany
będzie komunikat „Reverb”, a następnie
wyświetlony zostanie aktualnie wybrany rodzaj
pogłosu.
Reverb
Hall2
02
Aktualnie wybrany rodzaj pogłosu
54
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Hall3
03
Wybrany rodzaj pogłosu
W Tabeli rodzajów efektów na str. 109 znajdziesz
informacje o dostępnych rodzajach pogłosu.
● Ustawianie poziomu pogłosu
Możesz oddzielnie ustawiać wartość pogłosu
dodawaną do brzmienia głównego, brzmień Dual
i Split (zobacz str. 76).
Dodawanie efektów
Dodawanie efektu Chorus
Efekt Chorus „pogrubia” brzmienie, tworząc wrażenie wielu takich samych dźwięków granych unisono. Gdy
wybierzesz styl lub utwór, do wykorzystywanego brzmienia zostanie automatycznie dobrany optymalny rodzaj
efektu Chorus. Jeśli chcesz wybrać inny rodzaj efektu Chorus, zastosuj się do wskazówek przedstawionych
poniżej.
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
Chorus.
Możesz sprawdzić, jak brzmi wybrany rodzaj
efektu Chorus, grając na klawiaturze.
r
f
2 Użyj przycisków CATEGORY [
3 Użyj pokrętła, aby wybrać rodzaj efektu
] i [ ],
aby wybrać parametr Chorus Type.
Na wyświetlaczu przez kilka sekund pokazany
będzie komunikat „Chorus”, a następnie
wyświetlony zostanie aktualnie wybrany rodzaj
efektu Chorus.
Chorus2
2
Wybrany rodzaj efektu Chorus
Chorus
Chorus1
W Tabeli rodzajów efektów na str. 109 znajdziesz
informacje o dostępnych rodzajach efektu
Chorus.
● Ustawianie poziomu efektu Chorus
Możesz oddzielnie ustawiać poziom efektu Chorus
dodawany do brzmienia głównego, brzmień Dual
i Split (zobacz str. 76).
1
Aktualnie wybrany rodzaj efektu Chorus.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
55
zaawans
Obs
ł
ga
ana
ow
u
Funkcje przydatne podczas gry
Metronom
Instrument wyposażony jest w metronom umożliwiający regulację tempa i metrum.
Użyj go, aby ustawić najwygodniejsze dla Ciebie tempo.
■Uruchom metronom
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Włącz metronom i uruchom go,
naciskając przycisk [METRONOME
ON/OFF].
Aby wyłączyć metronom naciśnij ponownie
przycisk [METRONOME ON/ OFF].
■Ustawianie metronomu
Tempo ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1 Naciśnij przycisk [TEMPO/TAP], aby
wywołać ustawianie tempa.
Tempo
GrandPno
001
090
1
Aktualne ustawienie tempa
2 Obracaj pokrętłem, aby wybrać tempo od
11 do 280.
1
Wskazuje numer miary
w takcie
56
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Funkcje przydatne podczas gry
■Ustawianie ilości miar
w takcie oraz długości
każdej miary ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
W tym przykładzie użyte zostanie metrum 5/8.
■Ustawianie metronomu
Głośność ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
TimesigN
2 Użyj przycisków CATEGORY [
f
[METRONOME ON/OFF] dłużej niż
sekundę, aby wybrać funkcję „TimesigN”
określającą ilość miar w takcie.
r
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
] i [ ],
aby wybrać parametr Metronome Volume
(głośność metronomu).
04
Przytrzymaj dłużej niż
sekundę.
Ilość miar w takcie
2 Obracaj pokrętłem, aby wybrać ilość miar
w takcie.
Każda pierwsza miara w takcie zostanie
zasygnalizowana dzwonkiem, a pozostałe miary
kliknięciem. Jeśli ustawisz ten parametr na „00”,
wszystkie miary w takcie będą sygnalizowane
kliknięciem (bez sygnału dzwonka).
MtrVol
100
Głośność metronomu
3 Obracaj pokrętłem, aby ustawić żądaną
głośność metronomu.
Dostępny zakres wynosi od 0 do 60.
Przykładowo wybierz 5.
f
3 Naciskaj przyciski CATEGORY [
r
• Metrum metronomu będzie zsynchronizowane z odtwarzanym
stylem lub utworem, a więc parametry te nie mogą zostać
zmienione podczas odtwarzania stylu lub utworu.
]i[ ]
do czasu, aż zostanie wybrana funkcja
długości miary „TimesigD”.
Wyświetlona zostanie aktualnie wybrana długość
miary.
TimesigD
04
Długość jednej miary
4 Obracaj pokrętłem, aby wybrać długość
miary.
Wybierz żądaną długość każdej miary: 2, 4, 8 lub
16 (półnuta, ćwierćnuta, ósemka, lub szesnastka).
Przykładowo wybierz ósemkę.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
57
Funkcje przydatne podczas gry
Tap Start
Możesz uruchomić utwór/styl, naciskając przycisk [TEMP/TAP] w żądanym tempie – 4 razy dla metrum
czteromiarowego, a 3 razy dla metrum trójmiarowego. Możesz zmienić tempo w trakcie odtwarzania utworu,
naciskając przycisk [TEMP/TAP] dwukrotnie.
Czułość na uderzenie w klawisze
Gdy włączona jest dynamika klawiatury, możesz ustawiać czułość klawiatury na siłę uderzenia, tak jak to
pokazano poniżej.
f
2 Użyj przycisków CATEGORY [
3 Użyj pokrętła, aby wybrać ustawienie
r
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
] i [ ],
aby wybrać parametr Touch Sensitivity
(czułość na uderzenie w klawisze).
Na wyświetlaczu przez kilka sekund pokazany
będzie komunikat „TouchSns”, a następnie
wyświetlona zostanie aktualnie wybrana czułość
na uderzenie w klawisze.
TouchSns
Medium
2
Czułość klawiszy
58
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
czułości między 1 a 3. Wyższe wartości
zwiększą czułość, czyli bardziej
zróżnicują reakcję głośności
w odpowiedzi na uderzenia w klawisze.
Ustawienie „4” spowoduje, że głośność
dźwięków będzie taka sama niezależnie od tego,
z jaką siłą będą uderzane klawisze.
• Ustawienie domyślne czułości to „2”.
Funkcje przydatne podczas gry
Funkcja Sustain na panelu
Ta funkcja wydłuża czas wybrzmiewania dźwięków. Użyj jej, gdy chcesz dodać efekt Sustain do wszystkich
brzmień jednocześnie, niezależnie od działania przełącznika nożnego. Funkcja Sustain nie oddziałuje na
brzmienia Split.
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
3 Możesz teraz użyć przycisków [+] i [-],
aby włączyć lub wyłączyć funkcję
Sustain.
f
2 Użyj przycisków CATEGORY [
r
• W przypadku niektórych głosów po włączeniu funkcji Sustain jej
działanie może być niedostrzegalne.
] i [ ],
aby wybrać parametr Sustain.
Wyświetlone jest aktualne ustawienie.
Sustain
oFF
Pitch Bend
Pokrętło Pitch Bend może być użyte do wprowadzania płynnych zmian wysokości dźwięków granych na
klawiaturze. Przesuń pokrętło do góry, aby podwyższyć wysokość dźwięku lub do dołu, aby ją obniżyć. Jeśli
użyjesz tej funkcji dla brzmienia takiego, jak gitara „040 Overdriven”, możesz uzyskać realistyczny efekt
podciągania struny.
Możesz zmienić wielkość efektu Pitch Bend generowanego przez pokrętło, tak jak opisano na str. 76.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
59
Funkcje przydatne podczas gry
Kontrolery stroju
2 Użyj przycisków CATEGORY [
2 Użyj przycisków CATEGORY [
] i [ ],
aby wybrać parametr Transpose.
Transpos
00
3 Użyj pokrętła, aby wybrać żądaną
wartość transpozycji między -12 a +12.
• Wysokość brzmień zestawów perkusyjnych nie może być zmieniana.
60
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
r
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
f
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
r
◆ Małe zmiany wysokości stroju (strojenie)
Ogólny strój instrumentu można przesunąć w górę
lub w dół o 100 centów co 1 cent
(100 centów = 1 półton).
f
◆ Duże zmiany stroju (transpozycja)
Ogólny strój instrumentu można przesunąć w górę
lub w dół o maksymalnie jedną oktawę
w jednostkach półtonu.
] i [ ],
aby wybrać parametr Tuning.
Tuning
000
3 Użyj pokrętła, aby wybrać żądaną
wartość strojenia między -100 a +100.
• Wysokość brzmień zestawów perkusyjnych nie może być zmieniana.
Funkcje przydatne podczas gry
Funkcja One Touch Setting
Niekiedy wybranie najlepszego brzmienia do gry z danym utworem czy stylem może być kłopotliwe. Funkcja
One Touch Setting automatycznie wybiera najbardziej odpowiednie brzmienie, gdy wybierany jest styl lub
utwór. Po prostu wybierz brzmienie nr „000”, aby uaktywnić tę funkcję.
1 Wybierz brzmienie numer „000”
(kroki 1-2 na str. 14).
4 Użyj pokrętła, aby zmieniać utwory,
a następnie graj na klawiaturze i słuchaj
brzmienia.
SweetSpr
000
Użyj pokrętła, aby wybrać brzmienie numer 000.
2 Wybierz i odtwórz dowolny utwór
Powinieneś usłyszeć inne brzmienie niż to, które
było odtwarzane w kroku 3. Naciśnij przycisk
[VOICE] po zmianie utworów, aby zobaczyć
nazwę aktualnie używanego brzmienia.
(kroki 1-3 na str. 25).
3 Zagraj na klawiaturze i zapamiętaj
dźwięk brzmienia.
Jeśli w czasie tej operacji w pewnym momencie
zatrzymane zostało odtwarzanie, naciśnij
przycisk [START/STOP], aby ponownie
rozpocząć odtwarzanie.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
61
Funkcje przydatne podczas gry
Ustawianie poziomu głośności harmonii
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
3 Użyj pokrętła, aby wybrać poziom
f
2 Użyj przycisków CATEGORY [
r
głośności harmonii między 000 a 127.
] i [ ],
aby wybrać parametr Harmony Volume.
HarmVol
080
Wybieranie ustawienia EQ (korektor) w celu uzyskania najlepszego
brzmienia
Dostępnych jest pięć różnych ustawień korektora brzmienia (EQ), aby umożliwić uzyskanie najlepszego
brzmienia w zależności od sposobu odsłuchu – na wewnętrznych głośnikach instrumentu, słuchawkach lub
zewnętrznym systemie nagłośnieniowym.
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
Aktualnie wybrany parametr zostanie pokazany
na wyświetlaczu.
MasterEQ
f
2 Naciskaj przyciski CATEGORY [
r
Speaker1
]i[ ]
tyle razy, ile trzeba, by wybrać funkcję
„Master EQ”.
Na wyświetlaczu przez kilka sekund pokazywany
będzie komunikat „MasterEQ”, a następnie
pojawi się aktualnie wybrany rodzaj korektora
brzmienia.
62
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
1
Aktualnie wybrany rodzaj
Master EQ
3 Użyj pokrętła, aby wybrać żądane
ustawienie Master EQ.
Pięć dostępnych ustawień: 1–5. Ustawienia 1 i 2
są najlepsze do odsłuchu przez wbudowane
głośniki, ustawienie 3 dla słuchawek,
a ustawienia 4 i 5 świetnie się nadają do odsłuchu
przez zewnętrzne nagłośnienie.
Obs
ł
ga
zaawans
ana
ow
u
Funkcje stylu (akompaniament automatyczny)
Podstawowe działanie funkcji stylu (akompaniamentu automatycznego) opisane jest na
str. 19 instrukcji Krótki przewodnik.
Poniżej znajdziesz informacje o innych sposobach gry stylami, o regulacji głośności stylu,
możliwościach gry akordami przy użyciu stylów oraz inne.
Zamiana wzoru (sekcje)
Instrument DGX-220/YPG-225 ma szeroką gamę „sekcji” stylu, które umożliwiają tworzenie zróżnicowanych
aranżacji akompaniamentu w stylistyce dopasowanej do granego utworu.
Intro
Main A/B
Ending
Auto fill
● Sekcja INTRO
Jest używana do rozpoczęcia utworu. Gdy kończy się odtwarzanie intro (wprowadzenie), akompaniament przechodzi
do sekcji głównej. Długość intro (w taktach) różni się zależnie od wybranego stylu.
● Sekcja MAIN
Służy do odtwarzania głównej partii utworu. Odtwarza główny wzór akompaniamentu i powtarza go bez końca, aż do
naciśnięcia przycisku innej sekcji. Istnieją dwie odmiany schematu podstawowego (A i B), a brzmienie odtwarzania
stylu zmienia się harmonicznie na podstawie akordów granych lewą ręką.
● Sekcja Fill-in
Automatycznie dodawana przed zmianą sekcji A i B.
● Sekcja ENDING
Służy do zakończenia utworu. Po zagraniu całego zakończenia odtwarzanie akompaniamentu automatycznego
zatrzyma się. Długość zakończenia (w taktach) różni się zależnie od wybranego stylu.
1 Naciśnij przycisk [STYLE], a następnie
wybierz styl.
3 Naciśnij przycisk [SYNC START], aby
włączyć funkcję startu synchronicznego.
2 Naciśnij przycisk [ACMP ON/OFF], aby
włączyć akompaniament automatyczny.
Pojawia się, gdy
akompaniament
automatyczny jest
włączony
Strzałka wskazująca miarę
w takcie zacznie migać, gdy
włączony zostanie tryb
gotowości startu
synchronicznego
● Start synchroniczny
Jeśli tryb gotowości startu synchronicznego jest
włączony, po zagraniu pierwszego akordu w obszarze
akompaniamentu klawiatury rozpocznie się
odtwarzanie stylu. Możesz wyłączyć tryb gotowości
startu synchronicznego, naciskając ponownie przycisk
[SYNC START].
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
63
Funkcje stylu (akompaniament automatyczny)
4 Naciśnij przycisk [MAIN/AUTO FILL].
8 Naciśnij przycisk [INTRO/ENDING/rit.].
MAIN A
Nazwa wybranej sekcji –
MAIN A lub MAIN B – zostanie wyświetlona
5 Naciśnij przycisk [INTRO/ENDING/rit.].
INTRO≥A
Możesz teraz odtworzyć intro.
6 Odtwarzanie sekcji Intro wybranego stylu
rozpoczyna się po zagraniu akordu
lewą ręką.
W tym przykładzie zagraj akord C-dur
(jak pokazano na ilustracji poniżej). Informacje
o graniu akordów można znaleźć w części
„Granie akordów akompaniamentu
automatycznego” na str. 24.
ENDING
Spowoduje to uruchomienie odtwarzania
wybranego schematu zakończenia.
Po zagraniu całego zakończenia odtwarzanie
akompaniamentu automatycznego zatrzyma się.
Jeśli podczas odtwarzania zakończenia
odpowiadający mu przycisk [INTRO/ENDING/rit.]
zostanie powtórnie naciśnięty, spowoduje to, że
zakończenie będzie stopniowo spowalniane (efekt
ritardando).
● Zatrzymanie synchroniczne
Gdy wybrana jest ta funkcja, styl będzie odtwarzany
tylko wtedy, gdy grasz akordy na obszarze
akompaniamentu. Odtwarzanie stylu zatrzyma się,
gdy zwolnisz klawisze. Aby włączyć tę funkcję,
naciśnij przycisk [SYNC STOP].
Punkt podziału
Jest wyświetlana, gdy
włączona zostanie
funkcja zatrzymywania
synchronicznego
Obszar akompaniamentu
7 Naciśnij przycisk [MAIN/AUTO FILL].
Odtwarzanie stylu
zostanie uruchomione,
gdy zagrasz na
klawiszach.
FILL A≥B
Gdy sekcja Fill-in zostanie zakończona, nastąpi
płynne przejście do wybranej sekcji A/B.
64
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Odtwarzanie stylu
zatrzyma się, gdy
zwolnisz klawisze.
Funkcje stylu (akompaniament automatyczny)
2 Użyj przycisków CATEGORY [
f
Naciśnij przycisk [STYLE], aby włączyć
funkcję stylu.
r
Regulacja poziomu głośności stylu
] i [ ],
aby wybrać parametr Style Volume.
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
StyleVol
100
3 Użyj pokrętła, aby ustawić poziom
głośności stylu między 000 a 127.
Ustawianie punktu podziału
Początkowo punkt podziału jest ustawiony na klawiszu nr 54 (klawisz F#2), ale można go zmienić na inny
klawisz, tak jak opisano poniżej.
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
3 Użyj pokrętła, aby ustawić punkt podziału
na dowolnym klawiszu od 000 (C-2) do
127 (G8).
f
2 Użyj przycisków CATEGORY [
r
Punkt podziału (54 : F#2)
] i [ ],
aby wybrać parametr Split Point.
Brzmienie
Split
Brzmienie
główne
• Gdy zmienia się punkt podziału, zmianie ulega także obszar
akompaniamentu automatycznego.
• Punkt podziału nie może być zmieniony w trakcie lekcji.
• Gdy naciśnięty zostanie klawisz punktu podziału, zabrzmi
brzmienie Split.
SplitPnt
054
Punkt podziału
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
65
Funkcje stylu (akompaniament automatyczny)
Granie stylu z akordami, ale bez rytmu (Stop Accompaniment)
Gdy sekcja akompaniamentu jest włączona (pokazana jest ikona ACMP ON), a funkcja startu synchronicznego
wyłączona, możesz grać akordy w lewej części klawiatury przy zatrzymanym stylu i wciąż słyszeć akordy
akompaniamentu. Tak działa funkcja „Stop Accompaniment” – może być użyte dowolne palcowanie akordów
rozpoznawane przez instrument (str. 24).
Naciśnij przycisk [STYLE], by włączyć
funkcję stylu, a następnie naciśnij przycisk
[ACMP ON/OFF].
PopBossa
087
Pojawia się, gdy akompaniament automatyczny jest
włączony
Obszar akompaniamentu
Granie stylami przy użyciu całej klawiatury
W części „Granie z użyciem stylu” na str. 20 opisana jest metoda grania stylami, w której akordy są wykrywane
tylko z lewej strony punktu podziału klawiatury. Jednak po wprowadzeniu opisanych poniżej ustawień akordy
sterujące akompaniamentem wykrywane są na całym obszarze klawiatury, pozwalając na bardziej dynamiczne
wykonania. W tym trybie wykrywane są tylko akordy grane w standardowy sposób (str. 24).
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
r
f
2 Użyj przycisków CATEGORY [
ChdFing
] i [ ], by
wybrać funkcję „Chord Fingering”.
Na wyświetlaczu przez kilka sekund pokazywany
będzie komunikat „ChdFing”, a następnie pojawi
się aktualnie wybrany rodzaj palcowania
akordów.
66
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Multi
1
3 Użyj pokrętła, aby wybrać 2 „FullKbd”.
Funkcje stylu (akompaniament automatyczny)
Wczytywanie plików stylu
Instrument ma 150 wewnętrznych stylów. Dodatkowo inne style, jak te na dołączonej płycie CD-ROM albo
pobrane z Internetu (pasują tylko style z rozszerzeniem .sty), mogą być wczytane pod numer stylu 151
i używane w taki sam sposób, jak style wewnętrzne.
Aby można było użyć funkcji wczytywania pliku stylu, plik taki musi najpierw zostać przesłany z komputera do
instrumentu. Procedura przesyłania plików z komputera do instrumentu opisana jest na str. 82 („Przesyłanie
danych pomiędzy komputerem a instrumentem”).
Procedura opisana poniżej pozwala na wczytywanie plików stylu, które zostały już przesłane z komputera do
instrumentu pod numer stylu 151.
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
f
2 Naciśnij przyciski CATEGORY [
r
Aktualnie wybrany parametr zostanie pokazany
na wyświetlaczu.
]i[ ]
tyle razy, aby wybrać funkcję
wczytywania plików stylu „Sff Load”.
3 Przeprowadź operację wczytywania.
Mając wyświetloną nazwę pliku stylu, który
chcesz wczytać, naciśnij przycisk numeryczny [0].
4 Pojawi się komunikat potwierdzający
operację wczytywania. Naciśnij przycisk
[+/YES], aby wczytać plik.
Sff Load
Po około 2 sekundach nazwa pliku stylu do
wczytania pojawi się na wyświetlaczu.
Jeśli do instrumentu przesłanych zostało wiele
plików stylu, możesz użyć pokrętła lub
przycisków [+] i [-], aby kolejno wybierać
inne pliki.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
67
Funkcje stylu (akompaniament automatyczny)
Podstawowe informacje o akordach
Dwa, lub więcej, dźwięki zagrane razem tworzą akord.
Podstawowy typ akordu to trójdźwięk, składający się z trzech nut:
prymy, tercji i kwinty danej gamy. Na przykład trójdźwięk C-dur składa
się z dźwięków: C (pryma), E (tercja na skali C-dur) oraz G (kwinta
w gamie C-dur).
Tercja
Tercja
Pryma
W trójdźwięku C-dur pokazanym poniżej najniższy dźwięk to pryma
akordu (jest to pozycja zasadnicza akordu – użycie innych dźwięków jako
podstawy akordu to tzw. przewroty akordu). Pryma jest centralnym dźwiękiem akordu, który wspiera
i „gruntuje” pozostałe dźwięki akordowe.
Odstęp (interwał) pomiędzy sąsiadującymi dźwiękami trójdźwięku w pozycji zasadniczej to tercja wielka lub
tercja mała.
Tercja wielka – cztery półtony
Tercja mała – trzy półtony
Najniższy interwał w trójdźwięku w pozycji zasadniczej (pomiędzy prymą i tercją) określa, czy trójdźwięk jest
durowy czy molowy. Możemy przesunąć najwyższą nutę o półton do góry lub w dół, aby uzyskać dwa
dodatkowe akordy.
Akord durowy
Akord molowy
CM
Tercja molowa
Akord zwiększony
Cm
Tercja durowa
Tercja durowa
Akord zmniejszony
C aug
Tercja molowa
Tercja durowa
Tercja durowa
C dim
Tercja molowa
Tercja molowa
Podstawowa charakterystyka brzmienia akordu pozostaje nienaruszona, nawet jeśli zmieniamy kolejność
dźwięków, aby utworzyć różne przewroty. Kolejne akordy w sekwencji akordów mogą być płynnie łączone
poprzez wybieranie odpowiednich przewrotów.
● Odczytywanie nazw akordów
Nazwy akordów mówią prawie wszystko, co należy wiedzieć o akordzie
(w przeciwieństwie do przewrotu). Nazwa akordu mówi, jaka jest pryma akordu,
czy jest to akord durowy czy molowy, czy zmniejszony lub czy wymaga septymy
wielkiej lub małej oraz jakich używa alteracji – to wszystko po jednym spojrzeniu.
Cm
Pryma
Rodzaj akordu
● Niektóre typy akordów (To są tylko niektóre ze standardowych rodzajów akordów rozpoznawanych przez instrument
DGX-220/YPG-225.)
Z zawieszoną kwartą
Septymowy
C sus4
Z kwintą
czystą
Kwarta czysta
Septymowy
molowy/durowy
Z septymą małą
68
Akord molowy
C m7
Akord durowy
Septymowy z kwintą
zmniejszoną
Z septymą małą
Z kwintą małą
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Akord molowy
(b5)
C m7
C7
Akord
septymowy
Z kwintą małą
Septyma durowa
C M7
Molowy septymowy
z kwintą zmniejszoną
(b5)
C mM7
Septyma
durowa
Septymowy molowy
C7
Akord molowy
septymowy
Septyma durowa
Akord durowy
Septymowy
z zawieszoną kwartą
C 7sus4
Z septymą małą
Z zawieszoną
kwartą
Funkcje stylu (akompaniament automatyczny)
■Rozpoznawane akordy standardowe ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Wszystkie akordy w tabeli to akordy z prymą C.
Nazwa akordu/[Skrót]
Brzmienie normalne
Akord (C)
Wyświetlacz
Durowy [M]
1-3-5
C
Nonowy [(9)]
1-2-3-5
Sekstowy [6]
1 - (3) - 5 - 6
C
C6
Sekstowy z noną [6(9)]
1 - 2 - 3 - (5) - 6
C6
C6(9) *
Durowy septymowy [M7]
1 - 3 - (5) - 7 lub
1 - (3) - 5 - 7
C M7
CM7
Durowy septymowy z noną [M7(9)]
1 - 2 - 3 - (5) - 7
Durowy septymowy z dodaną undecymą
zwiększoną [M7(#11)]
1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 lub
1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7
C
(9)
C(9)
C6
(9)
(9)
CM7(9) *
(#11)
CM7(#11) *
(b5)
Cb5 *
Cm
C M7
C M7
Durowy z kwintą zmniejszoną [(b5)]
1 - 3 - b5
Durowy septymowy z kwintą zmniejszoną [M7b5]
1 - 3 - b5 - 7
Z zawieszoną kwartą [sus4]
1-4-5
Zwiększony [aug]
1 - 3 - #5
Durowy septymowy zwiększony [M7aug]
1 - (3) - #5 - 7
C
(b5)
C M7
C sus4
C aug
C M7aug
Molowy [m]
1 - b3 - 5
Cm
Molowy nonowy [m(9)]
1 - 2 - b3 - 5
Molowy z sekstą wielką [m6]
1 - b3 - 5 - 6
Molowy septymowy z septymą małą [m7]
1 - b3 - (5) - b7
Cm
C m6
C m7
Molowy septymowy z noną [m7(9)]
1 - 2 - b3 - (5) - b7
C m7
(9)
(9)
CM7b5 *
Csus4
Caug
CM7aug *
Cm(9)
Cm6
Cm7
Cm7(9)
Molowy septymowy z dodaną undecymą
[m7(11)]
1 - (2) - b3 - 4 - 5 - (b7)
C m7
Cm7(11) *
Molowy z septymą wielką [mM7]
1 - b3 - (5) - 7
C mM7
CmM7
Molowy z septymą wielką i noną [mM7(9)]
1 - 2 - b3 - (5) - 7
(11)
(9)
C mM7
CmM7(9) *
Molowy septymowy z kwintą zmniejszoną
[m7b5]
1 - b3 - b5 - b7
C m7
Molowy z septymą wielką i z kwintą zmniejszoną
[mM7b5]
1 - b3 - b5 - 7
C mM7
CmM7b5 *
Zmniejszony [dim]
1 - b3 - b5
C dim
Cdim
Septymowy zmniejszony [dim7]
1 - b3 - b5 - 6
C dim7
Cdim7
Septymowy [7]
1 - 3 - (5) - b7 lub
1 - (3) - 5 - b7
C7
C7
1 - b2 - 3 - (5) - b7
Septymowy z noną małą [7(b9)]
Septymowy z dodaną tercdecymą zmniejszoną
[7(b13)]
1 - 3 - 5 - b6 - b7
(b5)
(b5)
(b9)
C7(b9)
(b13)
C7(b13)
(9)
C7(9)
(#11)
C7(#11)
C7
C7
Septymowy z noną [7(9)]
1 - 2 - 3 - (5) - b7
C7
Septymowy z dodaną undecymą wielką [7(#11)]
1 - (2) - 3 - #4 - 5 - b7 lub
1 - 2 - 3 - #4 - (5) - b7
C7
Septymowy z dodaną tercdecymą [7(13)]
1 - 3 - (5) - 6 - b7
Septymowy z noną wielką [7(#9)]
1 - #2 - 3 - (5) - b7
Cm7b5
(13)
C7(13)
Septymowy z kwintą zmniejszoną [7(b5)]
1 - 3 - b5 - b7
C7
(#9)
C7
C 7b5
Septymowy zwiększony [7aug]
1 - 3 - #5 - b7
C 7aug
C7aug
Septymowy z zawieszoną kwartą [7sus4]
1 - 4 - (5) - b7
C 7sus4
C7sus4
Pryma plus sekunda plus kwinta [1+2+5]
1-2-5
C 1+2+5
C*
C7(#9)
C7b5 *
* Te akordy nie są pokazane w funkcji Dictionary (słownik akordów).
• Nuty w nawiasach można pominąć.
• Zagranie dwóch klawiszy o tej samej prymie w sąsiednich oktawach
generuje akompaniament oparty tylko na prymie.
• Kwinta czysta (1+5) generuje akompaniament oparty tylko na prymie
i kwincie, co ma zastosowanie zarówno w przypadku akordów
durowych, jak i molowych.
• Wymienione palcowanie akordów odpowiada pozycji zasadniczej
(prymie), ale można stosować inne przewroty z następującymi
wyjątkami: m7, m7b5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7b5, 6(9), 1+2+5.
• Przewrót akordów 7sus4 i m7(11) daje akordy nierozpoznawalne, jeśli
pominięte zostaną nuty pokazane w nawiasach.
• Akompaniament automatyczny czasami się nie zmienia, gdy grane są
po kolei akordy ze sobą powiązane (np. niektóre akordy molowe, po
których następuje akord molowy septymowy).
• Palcowanie dwunutowe generuje akord oparty na poprzednio zagranym
akordzie.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
69
Funkcje stylu (akompaniament automatyczny)
Wyszukiwanie akordów za pomocą Słownika akordów
Funkcja Dictionary jest po prostu wbudowanym wykazem akordów, który pokazuje poszczególne nuty akordów.
Sprawdza się doskonale, gdy znasz nazwę danego akordu i chcesz się szybko dowiedzieć, jak go zagrać.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk LESSON
[START] dłużej niż sekundę.
Przytrzymaj dłużej niż
sekundę.
3 Naciśnij klawisz „M7” (durowy
septymowy) w sekcji klawiatury
oznaczonej napisem „CHORD TYPE”.
(Dźwięk nie zabrzmi). Nuty, które należy
zagrać w przypadku danego akordu (nuta
prymy i rodzaju akordu) są pokazane na
wyświetlaczu zarówno w notacji, jak i na
klawiaturze.
Dict.
2 W przykładzie pokazane zostanie, jak
zagrać akord GM7 (G-dur septymowy).
Naciśnij klawisz „G” w części klawiatury
oznaczonej „ROOT” (pryma). (Dźwięk nie
zabrzmi). Ustawiona pryma jest
pokazana na wyświetlaczu.
Notacja akordu
Nazwa akordu (pryma i rodzaj)
Dict.
001
Poszczególne nuty akordu (klawiatura)
Dict.
Aby wywołać możliwe przewroty akordu,
naciskaj przyciski [+]/[-].
001
• O akordach durowych: Akordy durowe są zwykle oznaczone jedynie
nazwą prymy. Na przykład „C” oznacza C-dur. Jednak określając
w tym miejscu akord, wybierz „M” (dur) po naciśnięciu dźwięku
prymy.
4 Spróbuj grać akord w sekcji
akompaniamentu automatycznego
klawiatury, sprawdzając, co pokazuje się
na wyświetlaczu. Gdy właściwie zagrasz
akord, zabrzmi dzwonek oznajmiający
powodzenie, a nazwa akordu na
wyświetlaczu będzie migać.
70
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
zaawans
Ustawienia utworu
Poziom głośności utworu
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
3 Użyj pokrętła, aby ustawić poziom
głośności utworu między 000 a 127.
2 Użyj przycisków CATEGORY [
r
• Poziom głośności utworu może być ustawiony podczas jego
wybierania.
f
Obs
ł
ga
ana
ow
u
] i [ ],
aby wybrać parametr Song Volume.
SongVol
100
Poziom głośności utworu
Powtarzanie A-B
Możesz wyznaczyć fragment utworu do odtwarzania
w pętli – „A” jest punktem początku, a „B” punktem
zakończenia.
A
2 Naciśnij przycisk [A-B REPEAT]
ponownie na końcu fragmentu, który
chcesz powtarzać (punkt „B”).
B
1 Graj utwór (str. 25) i naciśnij przycisk [A-B
REPEAT] na początku fragmentu, który
chcesz powtarzać (punkt „A”).
3 Wyznaczony fragment A-B będzie teraz
odtwarzany w pętli.
Zapętlone odtwarzanie można zatrzymać,
naciskając przycisk [A-B REPEAT].
• Punkt początkowy i końcowy można określić z dokładnością do
taktu.
• Podczas odtwarzania na wyświetlaczu widoczny jest numer
aktualnego taktu.
• Jeśli chcesz ustawić punkt początkowy „A” na samym początku
utworu, naciśnij przycisk [A-B REPEAT] przed rozpoczęciem
odtwarzania utworu.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
71
Ustawienia utworu
Wyciszanie poszczególnych partii utworu
Każda ścieżka utworu gra inną partię – melodię,
perkusję, akompaniament itd. Możesz wyciszać
poszczególne ścieżki utworu i grać samodzielnie na
klawiaturze wyciszoną partię lub po prostu wyciszyć
wszystkie ścieżki oprócz tej, której chcesz posłuchać.
Użyj przycisków SONG MEMORY [1]-[5] i [A], aby
wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie odpowiadających
im ścieżek. Gdy ścieżka zostanie wyciszona, zniknie
jej numer na wyświetlaczu. Na str. 45 znajdziesz
informacje o konfiguracji ścieżek utworu.
Numer ścieżki włączony – ścieżka będzie
odtwarzana
Numer ścieżki wyłączony – ścieżka jest
wyciszona lub nie zawiera danych
Zmiana brzmienia melodii
Brzmienie melodii utworu można zmienić na inne brzmienie według własnego upodobania.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [VOICE]
• Nie można zmienić brzmienia melodii w utworze użytkownika.
1 Wybierz utwór i zagraj go.
2 Po naciśnięciu przycisku [VOICE] obracaj
dłużej niż sekundę.
Na wyświetlaczu na kilka sekund pojawi
się komunikat „SONG MELODY VOICE”
(brzmienie melodii utworu), wskazując, że
brzmienie wybrane w kroku 2 zastąpiło
pierwotne brzmienie melodii.
pokrętłem, by wybrać brzmienie, którego
chcesz posłuchać.
Strings
050
Przytrzymaj dłużej niż
sekundę.
SONG MEL
72
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Obs
ł
ga
zaawans
ana
ow
u
Zapamiętywanie ulubionych ustawień panelu
Instrument ma funkcję Registration Memory (pamięć registracyjna), która umożliwia zapis
ulubionych ustawień, aby można je było łatwo przywołać, kiedy będą potrzebne. Można
zapisać do 16 kompletnych konfiguracji (8 banków po 2 konfiguracje każdy).
8 banków
Do 16 ustawień (osiem
banków po dwa w każdym)
Pamięć 1
Pamięć 2
Zapisywanie w pamięci registracyjnej
1 Ustaw kontrolery na panelu zgodnie
z potrzebami – wybierz brzmienie, styl
akompaniamentowy itd.
2 Naciśnij przycisk [MEMORY/BANK]. Gdy
4 Naciśnij przycisk REGIST MEMORY [1]
lub [2], trzymając naciśnięty przycisk
[MEMORY/BANK], aby zapisać
w wyznaczonej pamięci registracyjnej
aktualne ustawienia panelu.
zwolnisz przycisk, na wyświetlaczu
pojawi się numer banku.
Writing!
Bank
1
Numer banku
3 Użyj pokrętła lub przycisków
numerycznych [1]-[8], aby wybrać numer
banku od 1 do 8.
• Jeśli wybierzesz numer pamięci registracyjnej, która zawiera już
dane, poprzednie dane zostaną skasowane i nadpisane przez nowe
dane.
• Nie wyłączaj zasilania podczas zapisywania ustawień
w pamięci registracyjnej, ponieważ dane mogą zostać
uszkodzone lub utracone.
• Podczas odtwarzania utworu dane nie mogą być zapisane
w pamięci registracyjnej.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
73
Zapamiętywanie ulubionych ustawień panelu
Przywoływanie pamięci registracyjnej
1 Naciśnij przycisk [MEMORY/BANK].
Gdy zwolnisz przycisk, na wyświetlaczu
pojawi się numer banku.
● Ustawienia, które można zapisać w pamięci
registracyjnej
• Ustawienia stylu*
Numer stylu, włącz./wyłącz. akompaniamentu
automatycznego, punkt podziału, ustawienia stylu
(Main A/B), głośność stylu, tempo, palcowanie
akordów
Bank
1
Numer banku
2 Użyj pokrętła lub przycisków
numerycznych [1]-[8], aby wybrać numer,
który chcesz przywołać.
• Ustawienia brzmień
ustawienie brzmienia głównego (numer brzmienia,
głośność, oktawa, panorama, poziom pogłosu,
poziom efektu Chorus), ustawienia brzmienia Dual
(włącz./wyłącz Dual, numer brzmienia, głośność,
oktawa, panorama, poziom pogłosu, poziom efektu
Chorus) ustawienia brzmienia Split (włącz./wyłącz
Split, numer brzmienia, głośność, oktawa,
panorama, poziom pogłosu, poziom efektu Chorus)
• Ustawienia efektów
rodzaj pogłosu, rodzaj efektu Chorus,
włącz./wyłącz. funkcji Sustain na panelu
• Ustawienia harmonii
Włącz./wyłącz. harmonii, rodzaj harmonii,
głośność harmonii
• Inne ustawienia
transpozycja, zakres Pitch Bend
* Ustawienia stylu nie są dostępne dla pamięci registracyjnej, gdy
używa się funkcji utworu.
3 Naciśnij przycisk REGIST MEMORY [1]
lub [2] zawierający ustawienia, które
chcesz przywołać. Na wyświetlaczu
pojawi się na kilka sekund numer
przywołanej pamięci registracyjnej.
Ustawienia panelu zostaną natychmiast
odtworzone.
REGIST 1
1
74
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
zaawans
Funkcje
Funkcje umożliwiają dostęp do wielu szczegółowych parametrów instrumentu
dotyczących strojenia, ustawiania punktu podziału czy ustawień brzmień i efektów.
Zobacz listę funkcji, zaczynającą się na następnej stronie. W sumie jest 47 parametrów
funkcji.
Gdy odnajdziesz żądaną funkcję, po prostu wybierz na wyświetlaczu jej nazwę (pokazaną
na liście po prawej stronie nazwy funkcji) i ustaw ją odpowiednio.
Wybieranie i ustawianie funkcji
1 Znajdź na liście rozpoczynającej się na
str. 76 funkcję, którą chcesz ustawić.
2 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
4 Użyj pokrętła, przycisków [+] i [-] lub
przycisków numerycznych [0]-[9], aby
ustawić wybraną funkcję.
Przyciski [+] i [-] są używane do ustawień
Włączenie/Wyłączenie [ON/OFF]:
[+] = Włączenie (ON), [-] = Wyłączenie (OFF).
W niektórych przypadkach przycisk [+]
uruchamia wybraną funkcję, a [-] anuluje wybór.
StyleVol
100
3 Wybierz funkcję.
Transpos
r
Naciskaj przyciski CATEGORY [ ] i [ ], aż na
wyświetlaczu pojawi się nazwa funkcji.
f
Obs
ł
ga
ana
ow
u
Bezpośrednie
wprowadzanie cyfr
• Zmniejsz wartość o 1.
• OFF (Wył.)
• Anuluj
• Zwiększ wartość o 1.
• ON (Wł.)
• Wykonaj
00
Wybrana funkcja
Naciśnij jednocześnie, aby
przywołać ustawienia
fabryczne.
Ustawienia funkcji są zapisywane w pamięci
natychmiast po ich modyfikacji. Aby odtworzyć
domyślne ustawienia fabryczne, zastosuj
procedurę „Czyszczenie kopii zapasowej”
opisaną w rozdziale „Inicjowanie” na str. 49.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
75
Funkcje
● Tabela ustawień funkcji
Ustawienie
Nazwa
parametru
Zakres/Ustawienia
Opis
Poziom głośności stylu
StyleVol
000-127
Określa poziom głośności stylu.
Poziom głośności utworu
SongVol
000-127
Określa poziom głośności utworu.
Transpozycja
Transpos
-12 - 12
Określa strój instrumentu w półtonach.
Strojenie
Tuning
-100 - 100
Ustawia strój dźwięku instrumentu w centach.
Zakres Pitch Bend
PBRange
01-12
Ustawia zakres Pitch Bend w półtonach.
Punkt podziału
SplitPnt
000-127
(C-2–G8)
Określa najwyższy klawisz brzmienia Split oraz ustawia punkt podziału,
czyli klawisz, który rozdziela brzmienia Split (dolne) i Main (górne).
Ustawienie punktu podziału i punktu podziału akompaniamentu są
automatycznie ustawiane na tę samą wartość.
Czułość na uderzenia
w klawisze
TouchSns
1 (miękka)
2 (średnia),
3 (twarda),
4 (wyłączona)
Określa czułość klawiatury na uderzenia.
Palcowanie akordów
ChdFing
Multi(1),
FullKbd(2)
Ustawia tryb wykrywania akordów. W trybie Multi Finger rozpoznawane są
zarówno standardowe akordy, jak i proste akordy grane po lewej stronie
punktu podziału. W trybie Full Keyboard standardowe akordy grane
w dowolnym miejscu klawiatury będą rozpoznawane, a zagrane dźwięki
będą słyszane.
Poziom głośności
brzmienia głównego
M.Volume
000-127
Określa poziom głośności brzmienia głównego.
Oktawa brzmienia
głównego
M.Octave
-2 - +2
Określa zakres oktaw brzmienia głównego (Main).
Panorama brzmienia
głównego
M.Pan
000 (na lewo)64 (środek)127 (na prawo)
Określa ustawienie brzmienia głównego w panoramie obszaru stereo.
Wartość „0” spowoduje, że dźwięk zostanie przesunięty skrajnie w lewo,
a wartość „127” skrajnie w prawo.
Poziom pogłosu brzmienia
głównego
M.Reverb
000-127
Określa ilość sygnału brzmienia głównego przesyłaną do efektu pogłosu.
Poziom efektu Chorus
brzmienia głównego
M.Chorus
000-127
Określa ilość sygnału brzmienia głównego przesyłaną do procesora efektu
Chorus.
Brzmienie Dual
D.Voice
001-489
Wybiera brzmienie Dual.
Poziom głośności
brzmienia Dual
D.Volume
000-127
Określa poziom głośności brzmienia Dual.
Oktawa brzmienia Dual
D.Octave
-2 - +2
Określa zakres oktaw brzmienia Dual.
Panorama brzmienia Dual
D.Pan
000 (na lewo)64 (środek)127 (na prawo)
Określa ustawienie brzmienia Dual w panoramie obszaru stereo. Wartość
„0” spowoduje, że dźwięk zostanie przesunięty skrajnie w lewo, a wartość
„127” – skrajnie w prawo.
Poziom pogłosu brzmienia
Dual
D.Reverb
000-127
Określa ilość sygnału brzmienia Dual przesyłaną do efektu pogłosu.
Poziom efektu Chorus
brzmienia Dual
D.Chorus
000-127
Określa ilość sygnału brzmienia Dual przesyłaną do procesora efektu
Chorus.
Brzmienie Split
S.Voice
001-489
Wybiera brzmienie Split.
Poziom głośności
brzmienia Split
S.Volume
000-127
Określa poziom głośności brzmienia Split.
Oktawa brzmienia Split
S.Octave
-2 - +2
Określa zakres oktaw brzmienia Split.
Panorama brzmienia Split
S.Pan
000 (na lewo)64 (środek)127 (na prawo)
Określa ustawienie brzmienia Split w panoramie obszaru stereo. Wartość
„0” spowoduje, że dźwięk zostanie przesunięty skrajnie w lewo, a wartość
„127” – skrajnie w prawo.
Poziom pogłosu brzmienia
Split
S.Reverb
000-127
Określa ilość sygnału brzmienia Split przesyłaną do efektu pogłosu.
76
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Funkcje
Ustawienie
Nazwa
parametru
Zakres/Ustawienia
Opis
Poziom efektu Chorus
brzmienia Split
S.Chorus
000-127
Określa ilość sygnału brzmienia Split przesyłaną do procesora efektu
Chorus.
Rodzaj pogłosu
Reverb
01-10
Określa rodzaj pogłosu, w tym jego wyłączenie (10) (zobacz listę na str. 109)
Rodzaj efektu Chorus
Chorus
01-05
Określa rodzaj efektu Chorus, w tym jego wyłączenie (05) (zobacz listę na
str. 109)
Funkcja Sustain na panelu
Sustain
ON/OFF
Określa, czy funkcja Sustain na panelu jest stosowana do brzmień
MAIN/DUAL. Przy ustawieniu ON jest stosowana w sposób ciągły, przy
ustawieniu OFF jest wyłączona (str. 59).
Rodzaj Master EQ
MasterEQ
Speaker1,
Speaker2,
Headphone,
Line Out1,
Line Out2
Ustawia korekcję pozwalającą na uzyskanie optymalnego brzmienia
w zależności od sposobu odsłuchu.
Rodzaj harmonii
HarmType
01-26
Określa rodzaj harmonii (zobacz listę na str. 109).
Poziom głośności harmonii
HarmVol
000-127
Określa poziom głośności efektu harmonii.
Rodzaj technologii
Performance Assistant
PAT Type
CHORD(1),
CHD/FREE(2):
Określa rodzaj technologii Performance Assistant.
Wczytywanie pliku stylu
Sff Load
001-nnn
Wczytuje plik stylu.
Tryb PC
PC mode
PC1/PC2/OFF
Optymalizuje ustawienia MIDI, gdy instrument jest podłączony do
komputera (str. 81).
Włącz./wyłącz. funkcji
Local On/Off
Local
ON/OFF
Określa, czy klawiatura instrumentu steruje wewnętrznym generatorem
tonów (ON) czy też nie (OFF) (str. 80).
Zegar zewnętrzny
ExtClock
ON/OFF
Określa, czy instrument jest zsynchronizowany z zegarem wewnętrznym
(OFF) czy też z zewnętrznym (ON) (str. 80).
Dane klawiatury
KbdOut
ON/OFF
Określa, czy dane o grze na klawiaturze instrumentu są przesyłane (ON)
czy też nie (OFF).
Dane stylu
StyleOut
ON/OFF
Określa, czy dane stylu podczas jego odtwarzania są przesyłane przez
USB (ON) czy też nie (OFF).
Dane utworu
SongOut
ON/OFF
Określa, czy dane utworu podczas jego odtwarzania są przesyłane przez
USB (ON) czy też nie (OFF).
Wysyłanie początkowe
InitSend
YES/NO
Umożliwia wysyłanie do komputera danych ustawień panelu. Naciśnij [+],
aby wysłać lub [-], aby anulować.
Metrum – licznik
TimesigN
00-60
Określa metrum metronomu.
Metrum – mianownik
TimesigD
Półnuta,
ćwierćnuta,
ósemka,
szesnastka
Określa długość każdej miary w takcie.
Poziom głośności
metronomu
MtrVol
000-127
Określa poziom głośności metronomu.
Ścieżka lekcji (R)
R-Part
GuideTrack
1-16
Określa numer ścieżki prowadzącej dla ćwiczenia prawej ręki. Ustawienie
odnosi się wyłącznie do utworów w formacie SMF 0 przesłanych
z komputera.
Ścieżka lekcji (L)
L-Part
GuideTrack
1-16
Określa numer ścieżki prowadzącej dla ćwiczenia lewej ręki. Ustawienie
odnosi się wyłącznie do utworów w formacie SMF 0 przesłanych
z komputera.
Ocena
Grade
ON/OFF
Określa, czy funkcja oceny jest włączona czy też nie.
Anulowanie Demo
D-Cancel
ON/OFF
Określa, czy wyłączanie demonstracji jest możliwe czy też nie. Gdy
wartość jest ustawiona na ON, utwór demonstracyjny nie jest odtwarzany,
nawet jeśli naciśnięty jest przycisk [DEMO].
* Wszystkie ustawienia mogą być łatwo przywrócone do ich domyślnej wartości poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków [+] i [-]. (Z wyjątkiem funkcji
Wysyłania początkowego (Initial Send), która jest operacją, a nie ustawieniem.)
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
77
zaawans
Obs
ł
ga
ana
ow
u
Podłączanie do komputera
Prawie wszystkie współczesne elektroniczne instrumenty muzyczne – w szczególności
syntezatory, sekwencery i urządzenia do tworzenia muzyki komputerowej – wykorzystują
MIDI. MIDI to ogólnoświatowy standard pozwalający na przesyłanie i odbieranie danych
muzycznych pomiędzy tymi urządzeniami. Również ten instrument umożliwia zapisanie
lub wysłanie Twojej gry na klawiaturze w postaci danych MIDI – dotyczy to także utworów,
stylów i ustawień panelu.
Potencjał, jaki dzięki MIDI zyskują Twoje wykonania na żywo lub tworzone przez Ciebie
produkcje muzyczne, jest olbrzymi – wystarczy po prostu podłączyć instrument do
komputera i przesyłać dane. W tym rozdziale poznasz podstawy MIDI oraz różne funkcje
MIDI dostępne w tym instrumencie.
Czym jest MIDI?
Z pewnością znany Ci jest termin „instrument
akustyczny” oraz „instrument elektroniczny”.
w dzisiejszym świecie są to dwie podstawowe
kategorie instrumentów. Przykładami instrumentów
akustycznych mogą być fortepian i gitara. Łatwo to
zrozumieć. Grający na fortepianie uderza klawisze
poruszające młoteczkami, które uderzają w struny
i tak powstaje dźwięk. W przypadku gitary dźwięk
powstaje przez bezpośrednie szarpnięcie struny. Ale
w jaki sposób wydają dźwięki instrumenty
elektroniczne?
● Generowanie dźwięku w gitarze akustycznej
Przykład informacji z klawiatury
Szarpnij strunę, a pudło
rezonansowe wzmocni dźwięk.
● Generowanie dźwięku w instrumencie cyfrowym
L
Generator brzmienia
SpróbkoSpróbko(układ elektroniczny)
wany dźwięk
wany dźwięk
P
Gra na klawiaturze
Na podstawie informacji o grze na klawiaturze spróbkowane nuty
zapisane w generatorze brzmień są odtwarzane za pomocą głośnika.
Jak widać na powyższej ilustracji, w instrumencie
elektronicznym spróbkowany (uprzednio nagrany)
dźwięk zapisany w sekcji generatora brzmień (układu
elektronicznego) jest odtwarzany na podstawie
informacji otrzymywanych z klawiatury. Jak to się
dzieje, że informacja z klawiatury staje się podstawą
do wygenerowania dźwięku?
78
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Przykładowo na klawiaturze grasz dźwięk „C”
o długości ćwierćnuty, wykorzystując do tego
brzmienie fortepianu. W przeciwieństwie do
instrumentu akustycznego, który wzmacnia drgania
strun, instrument elektroniczny wysyła z klawiatury
informacje „jakim brzmieniem”, „jaki klawisz”, „jak
mocno”, „kiedy naciśnięty” oraz „kiedy zwolniony”.
Każda z tych informacji zostaje zamieniona na
wartość liczbową i wysłana do generatora brzmień.
Na podstawie tych informacji generator brzmień
odtwarza zapisany spróbkowany dźwięk.
Numer brzmienia (jakim brzmieniem)
1 (fortepian)
Numer nuty (jaki klawisz)
60 (C3)
Note on (kiedy naciśnięty) i Note off
(kiedy zwolniony)
Długość dźwięku wyrażona
liczbą (ćwierćnuta)
Dynamika (jak mocno)
120 (mocno)
Twoja gra na klawiaturze oraz wszystkie operacje na
panelu są przetwarzane jako dane MIDI. Utwory,
akompaniament automatyczny (style) oraz utwory
użytkownika także składają się z danych MIDI.
MIDI jest skrótem od Musical Instrument Digital
Interface (Interfejs Cyfrowych Instrumentów
Muzycznych) i pozwala na błyskawiczną
komunikację pomiędzy instrumentami za pomocą
cyfrowych danych. Standard MIDI jest stosowany na
całym świecie i został zaprojektowany, by przesyłać
dane wykonawcze pomiędzy elektronicznymi
instrumentami muzycznymi (lub komputerami).
Dzięki MIDI możesz kontrolować jeden instrument
za pomocą drugiego i przesyłać pomiędzy nimi dane
wykonawcze, nadając swojej kreatywności
i wykonaniom muzycznym całkiem nowy wymiar.
Komunikaty MIDI dzielą się na dwie grupy:
komunikaty kanałowe i komunikaty systemowe.
Podłączanie do komputera
● Komunikaty kanałowe
Ten instrument potrafi obsługiwać 16 kanałów MIDI
jednocześnie – oznacza to, że może grać szesnastoma
różnymi instrumentami w jednym momencie.
Komunikaty kanałowe przesyłają każdym z 16
kanałów takie informacje jak Note On/Off lub
Program Change.
Nazwa
komunikatu
● Komunikaty systemowe
Dane te są powszechnie wykorzystywane przez cały
system MIDI. Do komunikatów systemowych należą
komunikaty System Exclusive służące do przesyłania
danych charakterystycznych dla danego producenta
instrumentu oraz komunikaty Realtime służące do
sterowania urządzeniami MIDI.
Nazwa komunikatu
Obsługa instrumentu/ustawienia panelu
Note ON/OFF
Dane wykonawcze z klawiatury (zawierają
numer nuty oraz dane o dynamice)
Program Change
Wybór instrumentu (w tym Bank Select
MSB/LSB, jeśli potrzeba)
Control Change
Ustawienia instrumentu (głośność,
panorama itd.)
Obsługa instrumentu/ustawienia panelu
Exclusive Message
Ustawienia pogłosu/efektu Chorus itd.
Realtime Messages
Odtwarzanie/zatrzymywanie
Podłączanie komputera osobistego
Po podłączeniu instrumentu do komputera dostępne stają się poniższe funkcje.
● Pomiędzy instrumentem i komputerem mogą być przesyłane dane dotyczące wykonania (str. 80).
● Pomiędzy instrumentem i komputerem mogą być przesyłane pliki (str. 82).
Procedura podłączania wygląda następująco:
1 Zainstaluj na komputerze sterownik
USB-MIDI.
Sterownik USB-MIDI znajduje się na dołączonej
płycie CD-ROM. Instalacja sterownika USB-MIDI
opisana jest na stronie 85.
2 Połącz złącze USB komputera ze złączem
USB instrumentu, używając standardowego
kabla USB (sprzedawanego oddzielnie).
Dołączona płyta CD-ROM zawiera również aplikację
Musicsoft Downloader, która pozwala na przesyłanie
plików utworu z komputera do pamięci flash
instrumentu. Instrukcje dotyczące instalowania
aplikacji Musicsoft Downloader oraz przesyłania
plików utworu znajdziesz na str. 83.
■ Środki ostrożności przy korzystaniu ze
złącza USB
Należy przestrzegać poniższych środków ostrożności
przy podłączaniu instrumentu do komputera za
pomocą kabla USB.
W przeciwnym przypadku instrument i/lub komputer
mogą się zawiesić, powodując uszkodzenie lub utratę
danych.
Jeśli instrument lub komputer zawiesi się, wyłącz
zasilanie w obu urządzeniach, następnie je włącz
i uruchom ponownie komputer.
• Przy podłączaniu kabla USB komputer nie może znajdować się
w trybie wygaszenia/oczekiwania.
• Przed włączeniem zasilania instrumentu podłącz kabel USB do
instrumentu i komputera.
• Wykonaj poniższe czynności, zanim włączysz lub wyłączysz
zasilanie instrumentu i zanim podłączysz lub odłączysz
kabel USB.
• Zamknij wszystkie aplikacje.
• Upewnij się, że nie trwa właśnie przesyłanie danych (dane są
przesyłane, gdy grasz na klawiaturze lub gdy odtwarzasz
utwór).
• Odczekaj przynajmniej 6 sekund pomiędzy włączeniem
i wyłączeniem instrumentu oraz pomiędzy podłączeniem
i odłączeniem kabla USB.
• Instrument podłącz bezpośrednio do komputera, używając
pojedynczego kabla USB. Nie używaj koncentratora USB.
DGX-220/YPG-225
Kabel USB
• Aplikacja Musicsoft Downloader może nie mieć dostępu do
instrumentu w następujących przypadkach:
• W trakcie odtwarzania stylu.
• W trakcie odtwarzania utworu.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
79
Podłączanie do komputera
Przesyłanie danych o wykonaniu do/z komputera
Dzięki podłączeniu instrumentu do komputera dane na temat wykonania mogą zostać użyte w komputerze,
a dane o wykonaniu z komputera mogą zostać odtworzone na instrumencie.
● Gdy instrument jest podłączony do komputera,
przesyła/odbiera dane o wykonaniu.
Złącze USB
Złącze USB
DGX-220/YPG-225
Kabel USB
■Ustawienia MIDI
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ustawienia odnoszą się do wysyłania i odbierania danych o wykonaniu.
Parametr
Opis
Zakres/Ustawienia
ON/OFF
Parametr ten określa, czy nuty grane na instrumencie wywołują brzmienie wewnętrznego generatora
brzmień: wewnętrzny generator brzmień jest aktywny, gdy parametr Local ustawiony jest na ON,
a nieaktywny przy ustawieniu OFF.
External Clock
ON/OFF
Te ustawienia decydują o tym, czy instrument jest zsynchronizowany z własnym zegarem wewnętrznym
(OFF), czy z sygnałem zegara z urządzenia zewnętrznego (ON).
Keyboard Out
ON/OFF
Określa, czy dane o grze na klawiaturze instrumentu są przesyłane (ON) czy nie (OFF).
Style Out
ON/OFF
Określa, czy dane stylu podczas jego odtwarzania są przesyłane (ON) czy nie (OFF).
Song Out
ON/OFF
Określa, czy dane utworu podczas jego odtwarzania są przesyłane (ON) czy nie (OFF).
f
2 Użyj przycisków CATEGORY [
• Jeśli instrument nie wydaje żadnego dźwięku, może to być
najbardziej prawdopodobna przyczyna.
r
Local
] i [ ], aby
wybrać parametr, którego wartość chcesz
zmienić.
• Jeśli ustawienie External Clock ma wartość ON i nie jest
odbierany żaden sygnał zegara z urządzenia zewnętrznego, nie
da się uruchomić utworu, stylu ani funkcji metronomu.
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
80
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
3 Użyj pokrętła, aby wybrać ON lub OFF.
Podłączanie do komputera
■PC Mode
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Gdy chcesz przesłać dane pomiędzy komputerem
a instrumentem, należy wprowadzić wiele ustawień
MIDI. Parametr PC Mode może wprowadzić wiele
z tych ustawień w jednej operacji. Dostępne są trzy
ustawienia: PC1, PC2 i OFF.
Ustawienie to nie jest konieczne podczas przesyłania
utworu lub kopii zapasowej pomiędzy komputerem
i instrumentem.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DEMO]
dłużej niż sekundę, tak aby pojawił się
parametr PC Mode.
PC mode
* Ustaw PC Mode na PC2, gdy korzystasz z programu Digital
Music Notebook.
oFF
OFF
(Wyłączony)
PC1
PC2*
Local
OFF
OFF
ON
External Clock
ON
OFF
OFF
Song Out
OFF
OFF
OFF
Style Out
OFF
OFF
OFF
Keyboard Out
OFF
ON
ON
2 Użyj pokrętła, aby wybrać PC1, PC2
lub OFF.
• Gdy wybrane zostanie ustawienie PC2 nie można używać funkcji stylu,
utworu, demo, nagrywania utworu oraz lekcji.
r
f
• Możesz także wywołać parametr PC Mode, naciskając przycisk
[FUNCTION] i używając przycisków CATEGORY [ ] i [ ], aby go
zlokalizować (str. 75).
Zdalne sterowanie urządzeniami MIDI
Instrumentu można też użyć jako urządzenia zdalnego sterowania dla aplikacji Digital Music Notebook na
komputerze (przez połączenie USB), kontrolując z panelu funkcje odtwarzania, zatrzymywania i przesyłania.
■Klawisze zdalnego sterowania ● ● ●
Aby użyć funkcji zdalnego sterowania, równocześnie
naciśnij i przytrzymaj dwa najniższe klawisze
klawiatury (E0 i F#0) oraz naciśnij odpowiedni
klawisz (pokazany poniżej).
F#0
E0
G6: szybkie przewijanie
do przodu
F6: start
E6: stop
D6: przewijanie do tyłu
C6: początek (przesunięcie do
początku utworu)
B5: wł./wył. metronomu
• Zdalne sterowanie urządzeniami MIDI działa niezależnie od trybu PC2.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
81
Podłączanie do komputera
Funkcja Initial Send
Funkcja umożliwia wysyłanie do komputera danych ustawień panelu. Zanim rozpoczniesz zapisywanie danych
o wykonaniu w programie sekwencerowym na komputerze, warto najpierw wysłać i zapisać w komputerze
ustawienia panelu.
1 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
aby anulować.
r
f
2 Użyj przycisków CATEGORY [
3 Naciśnij [+/YES], aby wysłać lub [-/NO],
] i [ ],
aby wybrać parametr Initial Send.
Przesyłanie danych pomiędzy komputerem a instrumentem
Utwory MIDI znajdujące się w komputerze, a także
70 utworów MIDI i 5 plików stylu znajdujących się
na dołączonej płycie CD-ROM mogą być przesyłane
do instrumentu. Pliki kopii zapasowych mogą być też
wysyłane z instrumentu do komputera i z powrotem.
Utwory i style przesłane do instrumentu mogą być
wykorzystane z funkcjami lekcji i innymi.
Aby móc przesyłać utwory pomiędzy komputerem
a instrumentem, należy zainstalować na komputerze
aplikację Musicsoft Downloader oraz sterownik
USB-MIDI znajdujące się na dołączonej płycie
CD-ROM. Szczegóły dotyczące instalacji znajdziesz
w Instrukcji instalacji płyty CD-ROM na str. 85.
● Dane, które mogą być przesyłane z komputera
do instrumentu.
• Pojemność utworów (maks.): 99 utworów
w pamięci flash
(Song 036-)
• Pojemność danych: pamięć flash 373 kb
• Format danych: format SMF 0,
plik stylu (rozszerzenie: .sty),
plik kopii zapasowej
(06PG76.BUP)
82
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
● Co to jest SMF (Standard MIDI File)?
Format SMF (Standardowy Plik MIDI) jest jednym
z najpopularniejszych i powszechnie stosowanych
formatów sekwencyjnych używanych do
przechowywania danych sekwencyjnych. Można
wyróżnić dwie odmiany tego standardu: Format 0
i Format 1. Wiele urządzeń MIDI jest
kompatybilnych z formatem SMF 0, a większość
dostępnych w handlu utworów MIDI zapisana jest
w formacie SMF 0.
■Stosując aplikację Musicsoft
Downloader możesz: ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● Przesyłać utwory MIDI pobrane z Internetu lub
stworzone na komputerze do pamięci flash
w instrumencie.
⇒ przejdź do procedury opisanej na str. 83.
Jako przykład podana została procedura
przesyłania z komputera do instrumentu
utworów znajdujących się na dołączonej płycie
CD-ROM.
Podłączanie do komputera
● Wysyłać z instrumentu do komputera
i z powrotem pliki kopii zapasowych.
q Kliknij napęd CD-ROM.
⇒ przejdź do procedury opisanej na str. 84.
Użyj aplikacji Musicsoft Downloader z przeglądarką
Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej.
■Użycie aplikacji Musicsoft
Downloader do przesyłania
utworów z dołączonej płyty
CD-ROM do pamięci flash
w instrumencie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
• Jeśli odtwarzany jest utwór lub styl, zatrzymaj odtwarzanie przed
rozpoczęciem przesyłania.
1 Zainstaluj na komputerze aplikację
Musicsoft Downloader i sterownik
USB-MIDI, a następnie połącz komputer
z instrumentem (str. 87).
w Kliknij dwukrotnie folder „SongData”
e Kliknij „Open”.
i kliknij plik utworu.
6 Kopia wybranego utworu MIDI pojawi się
na górze okna w „Wykazie plików
przechowywanych tymczasowo” (List of
files stored temporarily).
U dołu okna wyświetlony będzie nośnik pamięci,
aby określić miejsce docelowe przesłania pliku.
Kliknij „Electronic Musical Instruments”,
a następnie „Flash memory”.
2 Włóż dołączoną płytę CD-ROM do
napędu CD-ROM.
Automatycznie pojawi się ekran startowy.
3 Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu Musicsoft
Downloader, która została utworzona na
pulpicie.
Uruchomi to aplikację Musicsoft Downloader –
pojawi się jej główne okno.
• Podczas działania aplikacji Musicsoft Downloader na instrumencie
nie można wykonywać żadnych operacji.
4 Kliknij przycisk „Add File” – pojawi się
okno Add File.
5 Kliknij przycisk po prawej stronie „Look in” i z
menu rozwijanego wybierz napęd CD-ROM.
Kliknij dwukrotnie na folder „SongData”.
Wybierz plik, który chcesz przesłać do
instrumentu i kliknij „Open”.
q Kliknij „Electronic Musical Instruments”,
a następnie „Flash memory”.
7 Po wybraniu pliku z „Wykazu plików
przechowywanych tymczasowo” kliknij
przycisk skierowany w dół [Move] –
pojawi się komunikat potwierdzenia.
Kliknij [OK] i utwór zostanie przesłany
z „Wykazu plików przechowywanych
tymczasowo” do pamięci instrumentu.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
83
Podłączanie do komputera
8 Zamknij okno, aby zamknąć aplikację
Musicsoft Downloader.
• Zakończ aplikację Musicsoft Downloader, aby odtworzyć utwór
przesłany z komputera.
9 Aby odtworzyć utwór przechowywany
w pamięci flash, naciśnij przycisk
[SONG].
Użyj pokrętła, aby wybrać utwór, który
chcesz zagrać, a następnie naciśnij
przycisk [START/STOP], aby rozpocząć
odtwarzanie.
Pliki stylu (pliki z rozszerzeniem „.STY”) mogą
być wysyłane do pamięci flash przy użyciu
procedury opisanej powyżej. Pliki stylu przesłane
do pamięci flash mogą być wczytane pod numer
stylu 151, a następnie odtworzone (str. 67).
■Przesyłanie pliku kopii zapasowej
z instrumentu do komputera ● ● ●
Możesz użyć aplikacji Musicsoft Downloader, aby
przesłać do komputera plik „Backup file” (str. 49)
zawierający dane zapasowe, w tym pięć utworów
użytkownika przechowywanych w instrumencie.
Jeśli klikniesz „Electronic Musical Instruments”
w oknie Musicsoft Downloader, a następnie „System
Drive”, w prawym dolnym rogu okna Musicsoft
Downloader pojawi się plik o nazwie
„06PG76.BUP”. Jest to plik kopii zapasowej.
Szczegóły dotyczące przesyłania plików zapasowych
przy użyciu Musicsoft Downloader znajdziesz
w pomocy online zawartej w aplikacji.
• Nie można przesyłać z instrumentu danych utworów wstępnie
zdefiniowanych.
• Nie odłączaj kabla USB podczas przesyłania danych. Nie tylko
może to spowodować uszkodzenie przesyłanych
i zapisywanych danych, lecz także sprawić, że nośnik pamięci
będzie niestabilny i jego zawartość całkowicie zniknie.
• Przechowywane dane mogą zostać utracone z powodu
uszkodzenia sprzętu lub niewłaściwej obsługi. Dla
bezpieczeństwa należy zawsze przechowywać na komputerze
kopie ważnych danych.
• Podczas przesyłania danych zalecamy używanie raczej
zasilacza niż baterii. Dane mogą ulec uszkodzeniu, jeśli
podczas przesyłania zawiodą baterie.
● Wykorzystywanie przesłanych utworów
do Lekcji
Aby można było użyć utworów (tylko w formacie
0 SMF) przeniesionych z komputera do ćwiczeń,
konieczne jest określenie, w których kanałach mają
być odtwarzane partie prawej i lewej ręki.
1 Naciśnij przycisk [SONG] i wybierz znajdujący
r
f
się w pamięci flash utwór (036-), dla którego
chcesz ustawić ścieżkę prowadzącą.
2 Naciśnij przycisk [FUNCTION].
3 Użyj przycisków CATEGORY [ ] i [ ], aby
wybrać parametr R-Part lub L-Part.
4 Użyj pokrętła, aby wybrać kanał, który chcesz
odtwarzać jako określoną partię prawej lub
lewej ręki.
Zalecamy wybór kanału 1 dla partii prawej ręki
i kanału 2 dla partii lewej ręki.
84
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
• Dane kopii zapasowej, w tym pięć utworów użytkownika, są
przesyłane i odbierane jako jeden plik. W rezultacie wszystkie
dane kopii zapasowej będą nadpisywane za każdym razem, gdy
się je przesyła lub odbiera. Należy o tym pamiętać podczas
przesyłania danych.
• Nie należy zmieniać nazwy pliku kopii zapasowej na komputerze.
Jeśli się tak stanie, plik nie będzie rozpoznawany podczas
przesyłania go do instrumentu.
zaawans
Obs
ł
ga
ana
ow
u
Instalacja dołączonej płyty CD-ROM
UWAGI SPECJALNE
•
•
•
•
•
•
•
Ten dysk CD jest zabezpieczony przed kopiowaniem. Firma Yamaha nie przedstawia żadnych oświadczeń ani nie daje
żadnych gwarancji dotyczących problemów powstałych przy próbie kopiowania dysku CD lub oprogramowania i nie
bierze odpowiedzialności za efekt próby skopiowania tych danych.
Wyłącznym właścicielem praw autorskich do oprogramowania i niniejszej instrukcji jest firma Yamaha Corporation.
Korzystanie z oprogramowania i tej instrukcji podlega umowie licencyjnej, której wszystkie warunki zaakceptował
nabywca przez zerwanie pieczęci z opakowania oprogramowania. (Przed zainstalowaniem aplikacji należy uważnie
przeczytać Umowę Licencyjną na Oprogramowanie znajdującą się na końcu niniejszej instrukcji).
Kopiowanie oprogramowania lub powielanie niniejszej instrukcji w całości lub w części w dowolny sposób jest
zabronione bez pisemnej zgody producenta.
Firma Yamaha nie przedstawia żadnych oświadczeń ani nie daje gwarancji dotyczących korzystania z oprogramowania
i dokumentacji i nie bierze odpowiedzialności za efekty używania niniejszej instrukcji i oprogramowania.
Ta płyta to dysk CD. Nie należy próbować odtwarzać go w odtwarzaczu płyt audio CD. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie odtwarzacza.
Informacje o przyszłych aktualizacjach aplikacji i oprogramowania systemowego oraz innych zmianach specyfikacji
i funkcji zostaną przedstawione osobno.
Ilustracje przedstawiające elementy wyświetlane na ekranie, umieszczone w niniejszej instrukcji, mają charakter
poglądowy i mogą nieco odbiegać od rzeczywistego wyglądu ekranu na komputerze użytkownika.
Istotne uwagi dotyczące płyty CD-ROM
● Rodzaje danych
Ta płyta CD-ROM zawiera oprogramowanie. Na stronie 87 przedstawiono instrukcję instalacji
oprogramowania.
• Nie należy próbować odtwarzać tej płyty CD-ROM w odtwarzaczu
płyt audio CD. Może to spowodować uszkodzenie słuchu lub
uszkodzenie odtwarzacza CD i głośników.
● System operacyjny (OS)
Na płycie CD-ROM znajdują się aplikacje w wersjach przeznaczonych dla systemu operacyjnego Windows.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
85
Instalacja dołączonej płyty CD-ROM
Zawartość płyty CD-ROM
q
e
r
Nazwa folderu
q
Aplikacja/Nazwa danych
Zawartość
MSD_
Musicsoft Downloader
Aplikacja może być użyta do pobierania utworów MIDI z Internetu i przesyłania ich
z komputera do pamięci instrumentu.
DMN_FlashDemo
Flash Demo
Digital Music Notebook to aplikacja edukacyjna pozwalająca cieszyć się muzyką
w trakcie nauki gry.
Wersja demonstracyjna oprogramowania prezentująca wszystkie funkcje Digital Music
Notebook.
DMN_DemoSong
Utwór demonstracyjny
Możesz zapoznać się z funkcjami aplikacji Digital Music Notebook, używając utworu
demonstracyjnego. Przed użyciem utworu demonstracyjnego należy pobrać
i zainstalować aplikację Digital Music Notebook na komputerze.
SongBook
Song Book
Zawiera nuty 30 wewnętrznych utworów zapisanych w instrumencie oraz 70 utworów
MIDI znajdujących się na dołączonej płycie CD-ROM. Z wyjątkiem utworów 1-11, 16, 20
oraz 30, który chroniony jest prawem autorskim. Zapis nutowy utworów 9-11 znajduje się
na początku tego podręcznika na str. 94.
w
e
w
USB-MIDI Driver
(Windows 98/Me)
r
Sterownik potrzebny, aby podłączyć urządzenia MIDI do komputera za pomocą USB.
USBdrv2k
USB-MIDI Driver
(Windows 2000/XP)
SongData
MIDI 70 songs
Utwory te mogą zostać przesłane do instrumentu i odtworzone lub wykorzystane
z różnymi funkcjami instrumentu.
StyleData
5 style files
Te style mogą być przesłane do instrumentu i odtworzone lub wykorzystane z różnymi
jego funkcjami.
Aby odczytać zapis nutowy znajdujący się w pliku PDF, należy na komputerze zainstalować program Adobe Reader.
Możesz pobrać ten program z Internetu. W tym celu sprawdź adres URL: http://www.adobe.com/
■Użycie płyty CD-ROM ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4 Podłączanie instrumentu do komputera.
Prosimy przeczytać Umowę Licencyjną na
Oprogramowanie znajdującą się na str. 91 przed
otworzeniem opakowania płyty CD-ROM.
5 Zainstaluj oprogramowanie.
1 Sprawdź wymagania systemowe, aby
upewnić się, że oprogramowanie
uruchomi się na Twoim komputerze.
2
Włóż dołączoną płytę CD-ROM do
napędu CD-ROM.
Automatycznie pojawi się ekran startowy.
3 Zainstaluj na komputerze sterownik
USB-MIDI.
Przejdź do „Instalacja sterownika USB-MIDI”
na str. 87, aby uzyskać więcej informacji
o instalacji i konfiguracji.
86
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Procedura podłączenia została opisana na str. 79.
Musicsoft Downloader:
Zobacz str. 89.
6 Uruchom oprogramowanie.
Dalsze informacje na temat obsługi znajdziesz
w pomocy online dostarczonej wraz
z oprogramowaniem.
Przejdź do „Rozwiązywanie problemów” na str. 90,
jeśli pojawią się kłopoty z instalacją sterownika.
Instalacja dołączonej płyty CD-ROM
Wymagania systemowe
Zastosowanie/Dane
OS
Musicsoft Downloader
Windows 98SE/Me/2000/
XP Home Edition/
XP Professional
USB Driver for Windows
98/Me
Windows 98/Me
USB Driver for Windows
2000/XP
Windows 2000/XP Home
Edition/XP Professional
Digital Music Notebook
Digital Music Notebook
(wymagania do
odtwarzania z załączonym
wideo)
Windows® XP Professional
Edition, SP1a lub nowszy
Windows® XP Home
Edition, SP1a lub nowszy
Windows 2000
Professional, SP4 lub
nowszy
Procesor
Pamięć
Twardy dysk
233 MHz lub szybszy;
Intel® Pentium®/Celeron®
64 MB lub więcej
(zalecane 256 MB
lub więcej)
co najmniej 128 MB
wolnego miejsca
(zalecane co
najmniej 512 MB
wolnego miejsca)
166 MHz lub szybszy;
Intel® Pentium®/Celeron®
32 MB lub więcej
(zalecane 64 MB
lub więcej)
przynajmniej 2 MB
wolnego miejsca
400 MHz lub szybszy;
Intel® Pentium®/Celeron®
(zalecany 1 GHz lub
szybszy)
128 MB lub więcej
(zalecane 256 MB
lub więcej)
1 GHz lub szybszy; Intel®
Pentium®/Celeron®
(zalecany 1,4 GHz lub
szybszy)
256 MB lub więcej
przynajmniej 50 MB
wolnego miejsca
Wyświetlacz
800 x 600
HighColor
(16-bit)
—
1024 x 768
HighColor
(16-bit)
Instalacja oprogramowania
● Odinstalowywanie (usuwanie oprogramowania)
Zainstalowane oprogramowanie może być usunięte
z komputera w następujący sposób:
Z menu Windows Start wybierz Start → Ustawienia
→ Panel sterowania → Dodaj lub usuń programy →
Instaluj i odinstaluj. Wybierz element, który chcesz
usunąć i kliknij [Dodaj lub usuń]. Postępuj według
instrukcji na ekranie, aby usunąć wybrane
oprogramowanie.
■ Instalacja sterownika USB-MIDI ● ● ●
Aby korzystać z urządzeń MIDI podłączonych do
komputera, należy prawidłowo zainstalować
sterownik.
Sterownik USB-MIDI umożliwia programom
sekwencerowym i podobnym aplikacjom na
komputerze wysyłać i odbierać dane przez kabel
USB do/z urządzeń MIDI.
Komputer
• Rzeczywiste nazwy elementów menu i przycisków będą się różniły
w zależności od wersji systemu operacyjnego.
Program
sekwencerowy
Kabel
USB
Urządzenie MIDI
Sterownik
• Instalacja w Windows 98/Me ➔ str. 88.
• Instalacja w Windows 2000 ➔ str. 88.
• Instalacja w Windows XP ➔ str. 89.
Sprawdź oznaczenie napędu CD-ROM, który będzie
używany (D:, E:, Q: itd.). Oznaczenie napędu
umieszczone jest obok ikony CD-ROM w folderze
„Mój komputer”. Katalog główny napędu CD-ROM
będzie oznaczony odpowiednio D:\, E:\ lub Q:\.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
87
Instalacja dołączonej płyty CD-ROM
Instalacja sterownika w Windows 98/Me
Instalacja sterownika w Windows 2000
1 Włącz komputer.
dołączoną płytę CD-ROM do napędu
2 Włóż
CD-ROM. Automatycznie pojawi się ekran
komputer i użyj konta
1 Uruchom
„Administrator”, aby zalogować się do
3
startowy.
Najpierw upewnij się, że przycisk POWER
w instrumencie ustawiony jest na OFF,
a następnie podłącz instrument do
komputera za pomocą kabla USB. Gdy
instrument zostanie włączony, na
komputerze automatycznie pojawi się
komunikat „Dodaj nowy sprzęt”.
Jeśli taki komunikat się nie pojawi, przejdź
do sekcji „Rozwiązywanie problemów”
w rozdziale „Instrukcja instalacji płyty
CD-ROM”.
Dla użytkowników Windows Me – zaznacz przycisk
po lewej stronie opcji „Automatyczne
wyszukiwanie lepszego sterownika (zalecane)”
i kliknij [Dalej]. System automatycznie zacznie
szukać, a następnie instalować sterownik. Przejdź
do kroku 8. Jeśli system nie wykrywa sterownika,
wybierz „Określ lokalizację sterownika
(zaawansowane)” i wskaż katalog główny napędu
CD-ROM, a następnie kliknij [Dalej]. Przeprowadź
instalację, stosując się do instrukcji na ekranie i
przejdź do kroku 8.
• Jeśli używasz Windows Me, pomiń kroki 4-7.
2
3
4
5
[Dalej].
4 Kliknij
Okno umożliwia wybór metody wyszukiwania.
przycisk po lewej stronie opcji
5 Zaznacz
„Wyszukaj najlepszy sterownik dla
urządzenia (Zalecane)”. Kliknij [Dalej].
W tym oknie możesz wybrać lokalizację, w której
zainstalujesz sterownik.
• Jeśli panel Kreatora informuje, że „Oprogramowanie, które
zamierzasz zainstalować, nie zawiera podpisu cyfrowego firmy
Microsoft”, kliknij [Tak].
okno dialogowe „Napędy
6 Zaznacz
CD-ROM”, odznacz wszystkie pozostałe
okienko „Określ lokalizację”, kliknij
6 Zaznacz
„Przeglądaj”, a następnie określ katalog
7
8
główny napędu CD-ROM i kontynuuj
instalację. Litera napędu CD-ROM może się
różnić w zależności od konfiguracji
komputera.
Gdy system wykryje sterownik na płycie
CD-ROM i będzie gotowy do jego instalacji,
na ekranie pojawi się odpowiedni
komunikat. Upewnij się, że „YAMAHA USB
MIDI Driver” znajduje się w wykazie i kliknij
[Dalej]. System rozpocznie instalację.
Gdy instalacja zostanie zakończona, pojawi
się informujący o tym komunikat. Kliknij
[Zakończ].
Sterownik został zainstalowany.
• Niektóre komputery mogą pokazać ten komunikat po około
10 sekundach od zakończenia instalacji.
88
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
systemu Windows 2000.
Wybierz [Mój komputer] ➔ [Panel
sterowania] ➔ [System] ➔ [Sprzęt] ➔
[Podpisywanie sterowników] ➔
[Weryfikacja podpisu pliku] i zaznacz
przycisk z lewej strony opcji „Ignoruj –
zainstaluj wszystkie pliki niezależnie od
podpisu pliku”, a następnie kliknij [OK].
Włóż dołączoną płytę CD-ROM do napędu
CD-ROM. Automatycznie pojawi się ekran
startowy.
Najpierw upewnij się, że przycisk POWER
w instrumencie ustawiony jest na OFF,
a następnie podłącz urządzenie MIDI do
komputera za pomocą kabla USB. Po
podłączeniu kabli włącz zasilanie
urządzenia MIDI. System automatycznie
uruchomi Kreatora znajdowania nowego
sprzętu.
Jeśli tak się nie stanie, przejdź do „Rozwiązywanie
problemów” w rozdziale „Instalacja dołączonej
płyty CD-ROM”. Kliknij [Dalej]. (W przypadku
niektórych komputerów może upłynąć chwila,
zanim pojawi się okno Kreatora).
Wybierz przycisk dla opcji „Wyszukaj
odpowiedni sterownik dla urządzenia
[zalecane]” i naciśnij [Dalej].
okna i kliknij [Dalej].
• Jeśli podczas wykrywania sterownika pojawi się komunikat, aby
włożyć płytę Windows CD-ROM, wskaż folder „USBdrv2k_” (np.
D:\USBdrv2k_) i kontynuuj instalację.
opcję „Zainstaluj jeden
7 Odznacz
z pozostałych sterowników” i kliknij [Dalej].
instalacja zostanie zakończona,
8 Gdy
Kreator wyświetli komunikat „Kończenie
9
pracy kreatora nowego sprzętu”.
Kliknij [Zakończ]. (W przypadku niektórych
komputerów może upłynąć chwila, zanim pojawi się
okno Kreatora).
Zrestartuj komputer.
Instalacja sterownika USB-MIDI została
zakończona.
Instalacja dołączonej płyty CD-ROM
Instalacja sterownika w Windows XP
komputer i użyj konta
1 Uruchom
„Administrator”, aby zalogować się do
2
3
4
5
6
7
systemu Windows.
Wybierz [Start] ➔ [Panel sterowania]. Jeśli
panel sterowania pojawia się jako „Wybierz
kategorię”, kliknij „Przełącz do widoku
klasycznego” w górnym lewym rogu
ekranu. Wyświetlone zostaną wszystkie
panele sterujące i ikony.
Kliknij [System] ➔ [Sprzęt] ➔ [Opcje
podpisywania sterowników], następnie
zaznacz przycisk z lewej strony opcji
„Ignoruj” i kliknij [OK].
Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno
Właściwości systemu, a następnie kliknij
„X” w prawym górnym rogu, aby zamknąć
panel sterowania.
Włóż dołączoną płytę CD-ROM do napędu
CD-ROM. Automatycznie pojawi się ekran
startowy.
Najpierw upewnij się, że przycisk POWER
w instrumencie ustawiony jest na OFF,
a następnie podłącz urządzenie MIDI do
komputera za pomocą kabla USB.
Po podłączeniu kabli włącz zasilanie
urządzenia MIDI.
System automatycznie uruchomi Kreatora
znajdowania nowego sprzętu. Jeśli tak się
nie stanie, przejdź do „Rozwiàzywanie
problemów” w rozdziale „Instalacja
dołàczonej płyty CD-ROM”. Jeśli pojawi się
komunikat „Znaleziono nowy sprzęt”
w prawym dolnym rogu, poczekaj, aż
pojawi się okno Kreatora. (W przypadku
niektórych komputerów może upłynąć
chwila, zanim pojawi się okno Kreatora).
Jeśli okno Kreatora monituje o określenie, czy ma
się łączyć z Windows Update, wybierz przycisk
„Nie, nie tym razem” i kliknij [Dalej].
Wybierz przycisk opcji „Zainstaluj jeden
z pozostałych sterowników (zalecane)”
i kliknij [Dalej].
• Jeśli podczas instalacji pojawi się komunikat „…nie przeszło testów
zgodności z systemem Windows XP umożliwiających uzyskanie logo
Windows”, kliknij [Mimo to kontynuuj].
instalacja zostanie zakończona,
8 Gdy
Kreator wyświetli „Kończenie pracy
9
■Instalacja aplikacji Musicsoft
Downloader i Digital
Music Notebook ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
• Aby zainstalować aplikację Musicsoft Downloader na komputerze
z systemem Windows 2000 lub XP, należy zalogować się
z uprawnieniami administratora.
• Aby zainstalować aplikację Digital Music Notebook na komputerze
z systemem Windows 2000 lub XP, należy zalogować się
z uprawnieniami administratora.
• Podczas instalowania Digital Music Notebook upewnij się, że na
komputerze zainstalowany jest Internet Explorer w wersji 6.0
(ze SP 1) lub wyższej.
• Zakup pełnej wersji programu Digital Music Notebook możliwy jest
przy użyciu karty kredytowej. W niektórych rejonach płatność
kartą kredytową może nie być możliwa – należy zatem wcześniej
sprawdzić, czy można użyć karty kredytowej.
dołączoną płytę CD-ROM do napędu
1 Włóż
CD-ROM. Automatycznie pojawi się ekran
startowy pokazujący aplikacje.
• Jeśli ekran startowy nie pojawi się automatycznie, kliknij dwukrotnie
folder „Mój komputer”, aby go otworzyć. Kliknij prawym przyciskiem
ikonę CD-ROM i wybierz „Otwórz” z rozwijanego menu. Kliknij
dwukrotnie „Start.exe” i przejdź do kroku 2. poniżej.
[Musicsoft Downloader] lub [Digital
2 Kliknij
Music Notebook].
przycisk [Instaluj] lub [Digital Music
3 Kliknij
Notebook Download] i postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować
program.
Instrukcję obsługi programu Digital Music
Notebook znajdziesz w menu pomocy: uruchom
aplikację Digital Music Notebook i kliknij „Help”.
Instrukcję obsługi programu Musicsoft Downloader
znajdziesz w menu pomocy: uruchom aplikację
Music Downloader i kliknij „Help”.
* Najnowsza wersja programu Musicsoft Downloader
może być pobrana ze strony:
http://music.yamaha.com/download/
• Do przesyłania plików pomiędzy instrumentem a komputerem
zastosować można tylko program Musicsoft Downloader. Żadna
inna aplikacja przesyłająca pliki nie może być wykorzystana.
kreatora nowego sprzętu”.
Kliknij [Zakończ]. (W przypadku niektórych
komputerów może upłynąć chwila, zanim pojawi
się okno Kreatora).
Zrestartuj komputer.
Jeśli pojawi się komunikat „Znaleziono nowy
sprzęt” w prawym dolnym rogu, poczekaj, aż
pojawi się okno Kreatora. (W przypadku niektórych
komputerów może upłynąć chwila, zanim pojawi
się okno Kreatora).
Instalacja sterownika USB-MIDI została
zakończona.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
89
Instalacja dołączonej płyty CD-ROM
■Rozwiązywanie problemów
Sterownik nie może być zainstalowany.
• Czy kabel USB jest prawidłowo podłączony?
Sprawdź podłączenie kabla USB. Odłącz kabel
USB i podłącz go ponownie.
• Czy funkcja USB jest uaktywniona na
komputerze?
Jeśli nie pojawi się okno „Kreator znajdowania
nowego sprzętu”, gdy pierwszy raz podłączasz
instrument do komputera, funkcja USB
w komputerze może być wyłączona. Wykonaj
poniższe kroki.
1
Wybierz [Panel sterowania] ➔ [System] ➔
[Menedżer urządzeń] (w Windows 98/Me) lub
wybierz [Panel sterowania]* ➔ [System] ➔
[Sprzęt] ➔ [Menedżer urządzeń] (w Windows
2000/XP).
* Widok klasyczny tylko w Windows XP.
2
Upewnij się, że znaki „!” lub „x”. nie
pojawiają się w „Kontrolerach uniwersalnej
magistrali szeregowej” lub w „Głównym
koncentratorze USB”. Jeśli zobaczysz znak
„!” lub „x” oznacza to, że kontroler jest
nieaktywny.
• Czy widać jakieś nieznane urządzenie?
Jeśli instalacja sterownika nie powiedzie się,
instrument będzie oznaczony jako „Nieznane
urządzenie” i nie będzie możliwe zainstalowanie
sterownika. Usuń „Nieznane urządzenie”,
wykonując poniższe kroki.
1
Wybierz [Panel sterowania] ➔ [System] ➔
[Menedżer urządzeń] (w Windows 98/Me) lub
wybierz [Panel sterowania]* ➔ [System] ➔
[Sprzęt] ➔ [Menedżer urządzeń] (w Windows
2000/XP).
Podczas sterowania instrumentu
z komputera przez USB instrument nie
działa prawidłowo lub nie słychać
dźwięku.
• Czy zainstalowany jest sterownik? (str. 87)
• Czy kabel USB jest prawidłowo podłączony?
• Czy regulacja głośności w instrumencie,
urządzeniu odtwarzającym i aplikacjach na
komputerze ustawiona jest na właściwym
poziomie?
• Czy wybrany został właściwy port
w oprogramowaniu sekwencerowym?
• Czy używasz najnowszego sterownika
USB-MIDI? Najnowszy sterownik może być
pobrany z poniższej strony internetowej:
http://music.yamaha.com/download/
Odtwarzanie jest opóźnione.
• Czy komputer spełnia wymagania systemowe?
• Czy uruchomiona jest inna aplikacja lub
sterownik urządzenia?
Nie można zawiesić lub wznowić
pracy komputera.
• Nie zawieszaj pracy komputera podczas
działania aplikacji MIDI.
Jeśli używasz Windows 2000, możliwe, że nie
można normalnie zawiesić/wznowić pracy
komputera w zależności od konkretnej konfiguracji
(Kontrolera USB Host itd.) Mimo to odłączenie
i ponowne podłączenie kabla USB umożliwi
ponowne stosowanie funkcji instrumentu.
* Widok klasyczny tylko w Windows XP.
2
3
Wyszukaj „Inne urządzenia” w menu
„Urządzenia według typów”.
Jeśli znalezione zostały „Inne urządzenia”,
kliknij na nie dwukrotnie, aby rozwinąć
drzewo i znaleźć „Nieznane urządzenie”.
Jeśli się pojawi, wybierz je i kliknij przycisk
[Usuń].
4
Wyjmij kabel USB z instrumentu i podłącz go
ponownie.
5
Zainstaluj ponownie sterownik.
• Użytkownicy Windows 98/Me .... zob. str. 88
• Użytkownicy Windows 2000........ zob. str. 88
• Użytkownicy Windows XP ........... zob. str. 89
90
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Jak mogę usunąć lub przeinstalować
sterownik?
[Windows Me/98]
1
Gdy instrument został rozpoznany
prawidłowo, kliknij dwukrotnie „System”
w Panelu sterowania, aby otworzyć okno
System.
2
Kliknij dwukrotnie zakładkę „Menedżer
urządzeń”, wybierz „YAMAHA USB MIDI
Driver”, a następnie go wykasuj.
3
Użyj zgłoszenia MS-DOS lub Explorera, aby
wykasować następujące trzy pliki:
Instalacja dołączonej płyty CD-ROM
4. OGRANICZONA GWARANCJA DOTYCZĄCA NOŚNIKA
• Aby wykasować te pliki przy użyciu aplikacji Explorer, wybierz
„Opcje folderów” z menu Widok i wybierz „Pokaż wszystkie pliki
(i foldery)”.
• \WINDOWS\INF\OTHER\1039.INF
• \WINDOWS\SYSTEM\Xgusb.drv
• \WINDOWS\SYSTEM\Ymidusb.sys
4
5
6
Odłącz kabel USB.
Zrestartuj komputer.
Przeinstaluj sterownik.
W odniesieniu do OPROGRAMOWANIA sprzedawanego na fizycznych nośnikach
firma Yamaha gwarantuje, że nośnik, na którym OPROGRAMOWANIE zostało
zarejestrowane, będzie wolny od wad materiałowych i jakości wykonania
w warunkach normalnego użytkowania przez okres czternastu (14) dni od daty
otrzymania, podanej na dowodzie zakupu. Cała odpowiedzialność firmy Yamaha
i wyłączne zadośćuczynienie dla użytkownika polega na wymianie wadliwego
nośnika, jeśli zostanie on zwrócony do firmy Yamaha lub autoryzowanego
przedstawiciela handlowego firmy Yamaha w terminie czternastu dni, z kopią
dowodu zakupu. Firma Yamaha nie odpowiada za wymianę nośników uszkodzonych
na skutek wypadku, niewłaściwego lub sprzecznego z przeznaczeniem używania.
W NAJPEŁNIEJSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWNIE ZAKRESIE FIRMA
YAMAHA WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE DOMNIEMANE
GWARANCJE DOTYCZĄCE FIZYCZNEGO NOŚNIKA, W TYM
DOMNIEMANE GWARANCJE POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU.
5. OGRANICZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE
UWAGA
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ
NA OPROGRAMOWANIE (DALEJ ZWANEJ „UMOWĄ”) PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA.
OPROGRAMOWANIA WOLNO UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE
z ZASADAMI I WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. NINIEJSZA UMOWA
ZOSTAJE ZAWARTA MIĘDZY TOBĄ (OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ)
i FIRMĄ YAMAHA CORPORATION (DALEJ ZWANĄ „YAMAHA”).
OTWARCIE OPAKOWANIA OZNACZA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE
WARUNKÓW NINIEJSZEJ LICENCJI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JEJ
WARUNKAMI, NIE INSTALUJ, NIE KOPIUJ ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB
NIE UŻYWAJ NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA.
1. UDZIELENIE LICENCJI I PRAWO AUTORSKIE
Yamaha niniejszym udziela użytkownikowi prawa do używania programu(-ów)
i danych („OPROGRAMOWANIE” ) dołączonych do niniejszej Umowy. Termin
OPROGRAMOWANIE obejmuje wszelkie aktualizacje dołączonego
oprogramowania i danych. OPROGRAMOWANIE jest własnością firmy Yamaha
i/lub licencjodawcy(-ów) firmy Yamaha i jest chronione stosownymi ustawami
o prawach autorskich oraz postanowieniami wszelkich obowiązujących traktatów.
Chociaż użytkownik może rościć sobie prawo do własności danych utworzonych za
pomocą OPROGRAMOWANIA, to OPROGRAMOWANIE nadal będzie podlegać
ochronie prawa autorskiego.
• OPROGRAMOWANIA wolno używać na jednym komputerze.
• Użytkownik może wykonać jedną kopię OPROGRAMOWANIA w formacie
odczytywalnym komputerowo wyłącznie na potrzeby kopii zapasowej, jeśli
OPROGRAMOWANIE znajduje się na nośniku, z którego można wykonać taką
kopię zapasową. Na kopii zapasowej należy odtworzyć informację firmy Yamaha
o prawie autorskim i wszelkie inne opisy dotyczące informacji zastrzeżonych, które
znajdowały się na oryginale OPROGRAMOWANIA.
• Użytkownik może na stałe przekazać stronie trzeciej wszelkie prawa do
OPROGRAMOWANIA, pod warunkiem że nie zachowa żadnych kopii, a odbiorca
przeczyta niniejszą Umowę i wyrazi zgodę na jej warunki.
2. OGRANICZENIA
• Zabrania się stosowania metod odtwarzania kodu źródłowego, dezasemblacji,
dekompilacji i wszelkich innych metod uzyskiwania kodu źródłowego
OPROGRAMOWANIA.
• Zabrania się powielania, modyfikowania, zmieniania, wynajmowania,
wydzierżawiania i rozpowszechniania OPROGRAMOWANIA w całości lub
w części i tworzenia dzieł pochodnych na podstawie OPROGRAMOWANIA.
• Zabrania się elektronicznego przesyłania OPROGRAMOWANIA między
komputerami i udostępniania OPROGRAMOWANIA w sieci, do której są
podłączone inne komputery.
• Zabrania się używania OPROGRAMOWANIA do rozpowszechniania
nielegalnych danych lub danych naruszających porządek publiczny.
• Zabrania się inicjowania usług z wykorzystaniem OPROGRAMOWANIA bez
zgody firmy Yamaha Corporation.
Dane chronione prawem autorskim, w tym między innymi dane piosenek w formacie
MIDI, uzyskane za pomocą OPROGRAMOWANIA, podlegają następującym
ograniczeniom, do których przestrzegania użytkownik jest zobowiązany.
• Zabrania się używania danych uzyskanych za pomocą OPROGRAMOWANIA do
jakichkolwiek celów handlowych bez zgody właściciela praw autorskich.
• Zabrania się powielania, przesyłania, rozpowszechniania, odtwarzania
i publicznego wykonywania danych uzyskanych za pomocą
OPROGRAMOWANIA bez zgody właściciela praw autorskich.
• Zabrania się usuwania szyfrowania danych otrzymanych za pomocą
OPROGRAMOWANIA i usuwania elektronicznego znaku wodnego bez zgody
właściciela praw autorskich.
3. ROZWIĄZANIE UMOWY
Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu otrzymania przez użytkownika
OPROGRAMOWANIA i pozostaje w mocy do jej wypowiedzenia. W przypadku
naruszenia jakichkolwiek praw autorskich lub postanowień niniejszej Umowy,
Umowa zostanie automatycznie i natychmiastowo rozwiązana, bez wypowiedzenia
jej ze strony firmy Yamaha. Po rozwiązaniu umowy należy natychmiast zniszczyć
licencjonowane OPROGRAMOWANIE i towarzyszące mu pisemne dokumenty oraz
wszelkie ich kopie.
Użytkownik wyraźnie potwierdza i wyraża zgodę na to, iż będzie używać
OPROGRAMOWANIA wyłącznie na własne ryzyko. OPROGRAMOWANIE
i związana z nim dokumentacja zostało dostarczone „TAK JAK JEST” i bez
jakiejkolwiek gwarancji. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH INNYCH
POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY FIRMA YAMAHA WYRAŹNIE
WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO
OPROGRAMOWANIA, WYRAŹNE I DOMNIEMANE, W TYM MIĘDZY
INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH.
w SZCZEGÓLNOŚCI, ALE BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO, FIRMA
YAMAHA NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE SPEŁNIAĆ
WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA
BĘDZIE NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW ANI ŻE WADY
OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ NAPRAWIONE.
6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
CAŁE ZOBOWIĄZANIE FIRMY YAMAHA NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ
UMOWY POLEGA NA ZEZWOLENIU NA UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA
ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. FIRMA YAMAHA
w ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI WOBEC ŻADNEJ INNEJ OSOBY ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, KOSZTY,
UTRACONE ZYSKI, UTRACONE DANE ANI INNE SZKODY WYNIKAJĄCE
z UŻYWANIA, NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYWANIA LUB BRAKU
UMIEJĘTNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA INNEGO DOSTAWCY,
NAWET JEŚLI FIRMĘ YAMAHA LUB AUTORYZOWANEGO
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność
firmy Yamaha wobec użytkownika za wszelkie szkody, straty i podstawy roszczeń
(wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub innej podstawy prawnej) nie
będzie przekraczać kwoty zapłaconej za OPROGRAMOWANIE.
7. OPROGRAMOWANIE INNYCH DOSTAWCÓW
Do OPROGRAMOWANIA może być dołączone oprogramowanie i dane innych
dostawców („OPROGRAMOWANIE INNYCH DOSTAWCÓW”). Jeśli
w pisemnych materiałach i danych elektronicznych dołączonych do
Oprogramowania firma Yamaha określi jakiekolwiek oprogramowanie i dane jako
OPROGRAMOWANIE INNEGO DOSTAWCY, użytkownik potwierdza i wyraża
zgodę na to, że będzie przestrzegać postanowień każdej Umowy dostarczonej
z OPROGRAMOWANIEM INNEGO DOSTAWCY, a strona dostarczająca
OPROGRAMOWANIE INNEGO DOSTAWCY jest odpowiedzialna za gwarancję
i zobowiązania związane z OPROGRAMOWANIEM INNEGO DOSTAWCY lub
z niego wynikające. Firma Yamaha w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za
OPROGRAMOWANIE INNYCH DOSTAWCÓW i korzystanie z niego.
• Firma Yamaha nie udziela żadnych wyraźnych gwarancji dotyczących
OPROGRAMOWANIA INNYCH DOSTAWCÓW. OPRÓCZ TEGO FIRMA
YAMAHA WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, W TYM
MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE POKUPNOŚCI
i PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO
OPROGRAMOWANIA INNYCH DOSTAWCÓW.
• Firma Yamaha nie zapewnia żadnego serwisu ani konserwacji w odniesieniu do
OPROGRAMOWANIA INNYCH DOSTAWCÓW.
• Firma Yamaha nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani wobec żadnej
innej osoby za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za szkody bezpośrednie,
pośrednie, przypadkowe lub wtórne, koszty, utracone zyski, utracone dane ani inne
szkody wynikające z używania, nieprawidłowego używania lub braku umiejętności
używania OPROGRAMOWANIA INNEGO DOSTAWCY.
8. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Umowa jest interpretowana i podlega prawu Japonii, bez odnoszenia się do
zasad kolizji przepisów prawa. Wszelkie spory i postępowania będą toczyć się przed
japońskim sądem okręgowym w Tokio. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny sąd
właściwej jurysdykcji stwierdzi, że jakakolwiek część niniejszej Umowy jest
niewykonalna, pozostała część niniejszej Umowy zachowa pełną moc i skuteczność.
9. CAŁOŚĆ UMOWY
Niniejsza Umowa stanowi całość Umowy między stronami w odniesieniu do
używania OPROGRAMOWANIA i wszelkich dołączonych do niego materiałów
pisemnych i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub
umowy, pisemne i ustne, dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Żadna poprawka
ani rewizja niniejszej Umowy nie będzie wiążąca bez zachowania formy pisemnej
i podpisu w pełni upoważnionego przedstawiciela firmy Yamaha.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
91
Dodatek
Rozwiązywanie problemów
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Gdy włącza się lub wyłącza instrument, słychać przez
chwilę trzaski.
Jest to normalne i wskazuje, że instrument odbiera energię elektryczną.
Podczas korzystania z telefonu komórkowego pojawiają
się zakłócenia.
Korzystanie z telefonu komórkowego w pobliżu instrumentu może powodować
zakłócenia. Aby tego uniknąć, wyłącz telefon komórkowy lub używaj go w większej
odległości od instrumentu.
Nie słychać dźwięku, nawet podczas gry na klawiaturze
lub odtwarzania utworu lub stylu.
Sprawdź, czy nie podłączono czegoś do gniazda [PHONES/OUTPUT] panelu
tylnego. Gdy do gniazda podłączone są słuchawki, nie słychać dźwięku.
Sprawdź, czy jest włączona opcja Local Control (zobacz str. 80).
Gra na klawiszach po prawej stronie klawiatury nie
wywołuje dźwięku.
Podczas korzystania z funkcji słownika (Dictionary) (str.70), klawisze po prawej
stronie są używane jedynie do wprowadzania prym i rodzaju akordów.
• Poziom głośności jest za niski.
• Jakość dźwięku jest niska.
• Podkład rytmiczny nieoczekiwanie zatrzymuje się lub
nie gra.
• Nagrane dane utworu itp. nie są poprawnie odtwarzane.
• Wyświetlacz LCD nagle gaśnie, a wszystkie ustawienia
panelu zerują się.
Baterie są rozładowane. Wymień wszystkie sześć baterii na nowe lub użyj
opcjonalnego zasilacza sieciowego.
Po naciśnięciu przycisku [START/STOP] styl lub utwór nie
jest odtwarzany.
Czy parametr External Clock ustawiony jest na ON? Upewnij się, że parametr
External Clock ustawiony jest na OFF; więcej informacji na temat tego parametru
znajdziesz na str. 80.
Upewnij się, że głośność stylu (str. 76) jest ustawiona na właściwym poziomie.
Styl nie brzmi poprawnie.
Czy punkt podziału jest ustawiony na odpowiednim – w stosunku do granych
akordów – klawiszu? Ustaw punkt podziału na odpowiednim klawiszu (str. 65).
Czy wskaźnik „ACMP ON” jest widoczny na wyświetlaczu? Jeśli nie jest widoczny,
naciśnij przycisk [ACMP ON/OFF], aby się pojawił.
Po wybraniu stylu nr 121 lub stylu pomiędzy 133 i 150
(Pianist) nie ma podkładu rytmicznego, gdy naciskany jest
przycisk [START/STOP].
Nie jest to niewłaściwe działanie. Styl nr 121 oraz style 133-150 nie mają partii
rytmicznych, więc podkład rytmiczny nie gra. Inne partie zaczną grać, gdy zagrasz
akord w obszarze akompaniamentu klawiatury, jeśli włączone jest odtwarzanie stylu.
Wydaje się, że nie wszystkie brzmienia są słyszalne lub
dźwięk jest ucinany.
Maksymalna polifonia instrumentu wynosi 32 dźwięki. Jeśli używane jest brzmienie
Dual lub Split i jednocześnie gra styl lub utwór, niektóre nuty i dźwięki
z akompaniamentu lub utworu mogą być pomijane („kradzione”).
Przełącznik nożny (służący do przedłużania dźwięku)
wydaje się działać odwrotnie. Na przykład naciśnięcie
przełącznika nożnego ucina dźwięk, a zwolnienie
przedłuża dźwięki.
Polaryzacja przełącznika nożnego jest odwrócona. Przed włączeniem zasilania
należy się upewnić, że wtyczka przełącznika nożnego jest dobrze wetknięta do
gniazda [SUSTAIN].
Dźwięk brzmienia zmienia się z nuty na nutę.
Jest to prawidłowe. Metoda generacji tonów AWM wykorzystuje wielokrotne
nagrania (próbki) instrumentu w zakresie klawiatury; w ten sposób rzeczywisty
dźwięk brzmienia może być nieco inny w zależności od nuty.
Podczas gry na klawiaturze, słychać niewłaściwe nuty.
Być może włączona jest funkcja technologii Performance Assistant.
Naciśnij przycisk [PEFORMANCE ASSISTANT], aby ją wyłączyć.
Wskaźnik ACMP ON nie pojawia się po naciśnięciu
przycisku [ACMP ON/OFF].
Czy świeci się przycisk [STYLE]? Zawsze najpierw naciskaj przycisk [STYLE], gdy
chcesz użyć funkcji związanej ze stylami.
Nie ma dźwięków harmonii.
Efekty harmonii (01-26) działają różnie w zależności od ich typu. Rodzaje 01-05
działają, gdy włączone jest odtwarzanie stylu, akordy grane są na obszarze
akompaniamentu klawiatury, a melodia grana jest po prawej stronie punktu podziału
klawiatury. Rodzaje 06-26 będą działać niezależnie od tego, czy odtwarzanie jest
włączone czy nie. Przy typach 06-12 należy zagrać dwa dźwięki jednocześnie.
92
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Notatki
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
93
Zapis nutowy
To demo pokazuje, jak łatwo funkcja Easy Song Arranger może być wykorzystana do zmieniania stylów
w trakcie utworu.
Song No.
9
q =123
(Function Demo for Easy Song Arranger)
Hallelujah Chorus
94
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Zapis nutowy
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
95
Zapis nutowy
Ten zapis nutowy zakłada, że wysokość dźwięków zostanie skorygowana za pomocą funkcji technologii
Performance Assistant. Jeśli zagrasz partię „Play These Notes” używając funkcji technologii Performance
Assistant, partia zostanie skorygowana i zagrana tak, by pasowała do podkładu.
Song No.
10
q =61
(Function Demo for performance assistant technology)
Ave Maria
P.A.T.
Type =CHORD
Your Turn.
Repeatedly Play the Same Key.
96
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Zapis nutowy
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
97
Zapis nutowy
Ten zapis nutowy zakłada, że wysokość dźwięków zostanie skorygowana za pomocą funkcji technologii
Performance Assistant. Jeśli zagrasz partię „Play These Notes”, używając funkcji technologii Performance
Assistant, partia zostanie skorygowana i zagrana tak, by pasowała do podkładu.
Song No.
11
q =108
(Function Demo for performance assistant technology)
Nocturne op.9-2
P.A.T.
Type =CHD/FREE
98
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Zapis nutowy
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
99
Tabela brzmień
■ Maksymalna polifonia instrumentu
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Instrument dysponuje maksymalnie 32-dźwiękową polifonią.
Oznacza to, że można zagrać jednocześnie maksymalnie 32
dźwięki, niezależnie od używanych funkcji. Akompaniament
automatyczny wykorzystuje pewną liczbę dostępnych dźwięków,
więc gdy jest używany, łączna liczba dźwięków dostępnych do
gry na klawiaturze jest odpowiednio zredukowana. To samo
dotyczy funkcji brzmienia Split i funkcji utworu. Jeśli
maksymalna polifonia zostanie przekroczona, wcześniej zagrane
nuty zostaną ucięte, a priorytet uzyskają ostatnio zagrane
dźwięki (priorytet ostatniej nuty).
• Tabela brzmień zawiera numery komunikatów MIDI
o zmianie programów (Program Change) dla każdego
brzmienia. Użyj tych numerów do zmiany brzmień, gdy
kontrolujesz instrument za pomocą urządzenia
zewnętrznego przez MIDI.
• Numery programów od 001 do 128 bezpośrednio wiążą
się z numerami zmiany programów od 000 do 127.
Numery programów i numery Program Change różnią się
o 1. Należy o tym pamiętać.
• Niektóre brzmienia mogą brzmieć w sposób ciągły lub
wybrzmiewać przez dłuższy czas po zwolnieniu klawiszy,
jeśli pedał Sustain (przełącznik nożny) jest naciśnięty.
● Tabela brzmień na panelu
Brzmienie
nr
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
100
Komunikat
Bank Selectt
Wartość
komunikatu
Program
Nazwa brzmienia
MSB
LSB
Change
(0–127) (0–127)
(1-128)
PIANO
000
112
001
Grand Piano
000
112
002
Bright Piano
000
112
007
Harpsichord
000
112
004
Honky-tonk Piano
000
112
003
MIDI Grand Piano
000
113
003
CP 80
E.PIANO
000
114
005
Cool! Galaxy Electric Piano
000
113
006
Hyper Tines
000
112
005
Funky Electric Piano
000
112
006
DX Modern Electric Piano
000
114
006
Venus Electric Piano
000
112
008
Clavi
ORGAN
000
118
019
Cool! Organ
000
117
019
Cool! Rotor Organ
000
112
017
Jazz Organ 1
000
113
017
Jazz Organ 2
000
112
019
Rock Organ
000
114
019
Purple Organ
000
112
018
Click Organ
000
116
017
Bright Organ
000
127
019
Theater Organ
000
121
020
16'+2' Organ
000
120
020
16'+4' Organ
000
113
020
Chapel Organ
000
112
020
Church Organ
000
112
021
Reed Organ
ACCORDION
000
112
022
Musette Accordion
000
113
022
Traditional Accordion
000
113
024
Bandoneon
000
113
023
Modern Harp
000
112
023
Harmonica
GUITAR
000
112
025
Classical Guitar
000
112
026
Folk Guitar
000
112
027
Jazz Guitar
000
117
028
60’s Clean Guitar
000
113
026
12Strings Guitar
000
112
028
Clean Guitar
000
113
027
Octave Guitar
000
112
029
Muted Guitar
000
112
030
Overdriven Guitar
000
112
031
Distortion Guitar
BASS
000
112
034
Finger Bass
000
112
033
Acoustic Bass
000
112
035
Pick Bass
000
112
036
Fretless Bass
000
112
037
Slap Bass
000
112
039
Synth Bass
000
113
039
Hi-Q Bass
000
113
040
Dance Bass
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Brzmienie
nr
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
Komunikat
Bank Selectt
Wartość
komunikatu
Program
Nazwa brzmienia
MSB
LSB
Change
(0–127) (0–127)
(1-128)
STRINGS
000
112
049
String Ensemble
000
112
050
Chamber Strings
000
113
050
Slow Strings
000
112
045
Tremolo Strings
000
112
051
Synth Strings
000
112
046
Pizzicato Strings
000
112
041
Violin
000
112
043
Cello
000
112
044
Contrabass
000
112
047
Harp
000
112
106
Banjo
000
112
056
Orchestra Hit
CHOIR
000
112
053
Choir
000
113
053
Vocal Ensemble
000
112
055
Air Choir
000
112
054
Vox Humana
SAXOPHONE
000
117
067
Sweet! Tenor Sax
000
113
065
Sweet! Soprano Sax
000
112
067
Tenor Sax
000
112
066
Alto Sax
000
112
065
Soprano Sax
000
112
068
Baritone Sax
000
114
067
Breathy Tenor Sax
000
112
072
Clarinet
000
112
069
Oboe
000
112
070
English Horn
000
112
071
Bassoon
TRUMPET
000
115
057
Sweet! Trumpet
000
112
057
Trumpet
000
112
058
Trombone
000
113
058
Trombone Section
000
112
060
Muted Trumpet
000
112
061
French Horn
000
112
059
Tuba
BRASS
000
112
062
Brass Section
000
113
062
Big Band Brass
000
113
063
80’s Brass
000
119
062
Mellow Horns
000
114
063
Techno Brass
000
112
063
Synth Brass
FLUTE
000
114
074
Sweet! Flute
000
113
076
Sweet! Pan Flute
000
112
074
Flute
000
112
073
Piccolo
000
112
076
Pan Flute
000
112
075
Recorder
000
112
080
Ocarina
SYNTH LEAD
000
112
081
Square Lead
Tabela brzmień
Brzmienie
nr
Komunikat
Bank Selectt
MSB
LSB
(0–127) (0–127)
098
099
100
101
102
103
000
000
000
000
000
000
112
115
119
112
112
112
104
105
106
107
108
000
000
000
000
000
112
112
112
113
113
109
110
111
112
113
114
115
116
000
000
000
000
000
000
000
000
112
112
112
112
112
112
112
112
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
126
126
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Wartość
komunikatu
Program
Nazwa brzmienia
Change
(1-128)
082
Sawtooth Lead
082
Analogon
082
Fargo
099
Star Dust
086
Voice Lead
101
Brightness
SYNTH PAD
092
Xenon Pad
095
Equinox
089
Fantasia
090
Dark Moon
101
Bell Pad
PERCUSSION
012
Vibraphone
013
Marimba
014
Xylophone
115
Steel Drums
009
Celesta
011
Music Box
015
Tubular Bells
048
Timpani
DRUM KITS
001
Standard Kit 1
002
Standard Kit 2
009
Room Kit
017
Rock Kit
025
Electronic Kit
026
Analog Kit
113
Dance Kit
033
Jazz Kit
041
Brush Kit
049
Symphony Kit
001
SFX Kit 1
002
SFX Kit 2
● Tabela brzmień XGlite/opcjonalnych brzmień
XGlite*
Brzmienie
nr
Komunikat
Bank Selectt
MSB
(0–127)
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
*145
146
147
148
149
150
151
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
152
153
154
000
000
000
Wartość
komunikatu
Program
Nazwa brzmienia
LSB
Change
(0–127)
(1-128)
PIANO
000
001
Grand Piano
001
001
Grand Piano KSP
040
001
Piano Strings
041
001
Dream
000
002
Bright Piano
001
002
Bright Piano KSP
000
003
Electric Grand Piano
001
003
Electric Grand Piano KSP
032
003
Detuned CP80
000
004
Honky-tonk Piano
001
004
Honky-tonk Piano KSP
000
005
Electric Piano 1
001
005
Electric Piano 1 KSP
032
005
Chorus Electric Piano 1
000
006
Electric Piano 2
001
006
Electric Piano 2 KSP
032
006
Chorus Electric Piano 2
041
006
DX + Analog Electric Piano
000
007
Harpsichord
001
007
Harpsichord KSP
035
007
Harpsichord 2
000
008
Clavi
001
008
Clavi KSP
CHROMATIC
000
009
Celesta
000
010
Glockenspiel
000
011
Music Box
Brzmienie
nr
Komunikat
Bank Selectt
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
064
000
001
000
001
064
097
098
000
000
096
097
000
035
096
097
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
032
033
034
035
037
040
064
065
066
067
000
024
032
033
037
000
064
065
066
000
032
035
040
064
065
000
040
000
000
032
000
064
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
043
096
000
035
040
041
096
000
032
000
032
000
040
041
045
000
043
000
040
041
Wartość
komunikatu
Program
Change
(1-128)
011
012
012
013
013
013
013
013
014
015
015
015
016
016
016
016
ORGAN
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
018
018
018
018
018
019
019
019
019
020
020
020
020
020
020
021
021
022
023
023
024
024
GUITAR
025
025
025
026
026
026
026
026
027
027
028
028
029
029
029
029
030
030
031
031
031
Nazwa brzmienia
Orgel
Vibraphone
Vibraphone KSP
Marimba
Marimba KSP
Sine Marimba
Balimba
Log Drums
Xylophone
Tubular Bells
Church Bells
Carillon
Dulcimer
Dulcimer 2
Cimbalom
Santur
Drawbar Organ
Detuned Drawbar Organ
60’s Drawbar Organ 1
60’s Drawbar Organ 2
70’s Drawbar Organ 1
60’s Drawbar Organ 3
16+2'2/3
Organ Bass
70’s Drawbar Organ 2
Cheezy Organ
Drawbar Organ 2
Percussive Organ
70’s Percussive Organ
Detuned Percussive Organ
Light Organ
Percussive Organ 2
Rock Organ
Rotary Organ
Slow Rotary
Fast Rotary
Church Organ
Church Organ 3
Church Organ 2
Notre Dame
Organ Flute
Tremolo Organ Flute
Reed Organ
Puff Organ
Accordion
Harmonica
Harmonica 2
Tango Accordion
Tango Accordion 2
Nylon Guitar
Velocity Guitar Harmonics
Ukulele
Steel Guitar
12-string Guitar
Nylon & Steel Guitar
Steel Guitar with Body Sound
Mandolin
Jazz Guitar
Jazz Amp
Clean Guitar
Chorus Guitar
Muted Guitar
Funk Guitar
Muted Steel Guitar
Jazz Man
Overdriven Guitar
Guitar Pinch
Distortion Guitar
Feedback Guitar
Feedback Guitar 2
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
101
Tabela brzmień
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
225
226
227
000
000
000
000
065
066
228
229
000
000
000
040
Wartość
komunikatu
Program
Change
(1-128)
032
032
032
BASS
033
033
230
000
045
033
231
232
000
000
000
018
034
034
233
000
040
034
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
*254
255
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
043
045
065
000
028
000
032
033
034
000
032
000
043
000
040
000
006
012
018
019
040
041
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
008
000
000
000
000
008
040
000
000
040
000
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
003
008
035
040
041
042
045
000
003
008
040
041
000
000
000
003
032
040
000
000
040
041
064
000
034
034
034
035
035
036
036
036
036
037
037
038
038
039
039
040
040
040
040
040
040
040
STRINGS
041
041
042
043
044
045
045
045
046
047
047
048
ENSEMBLE
049
049
049
049
049
049
049
049
050
050
050
050
050
051
052
053
053
053
053
054
055
055
055
055
056
Brzmienie
nr
102
Komunikat
Bank Selectt
Nazwa brzmienia
Guitar Harmonics
Guitar Feedback
Guitar Harmonics 2
Acoustic Bass
Jazz Rhythm
Velocity Crossfade Upright
Bass
Finger Bass
Finger Dark
Bass & Distorted Electric
Guitar
Finger Slap Bass
Finger Bass 2
Modulated Bass
Pick Bass
Muted Pick Bass
Fretless Bass
Fretless Bass 2
Fretless Bass 3
Fretless Bass 4
Slap Bass 1
Punch Thumb Bass
Slap Bass 2
Velocity Switch Slap
Synth Bass 1
Techno Synth Bass
Synth Bass 2
Mellow Synth Bass
Sequenced Bass
Click Synth Bass
Synth Bass 2 Dark
Modular Synth Bass
DX Bass
Violin
Slow Violin
Viola
Cello
Contrabass
Tremolo Strings
Slow Tremolo Strings
Suspense Strings
Pizzicato Strings
Orchestral Harp
Yang Chin
Timpani
Strings 1
Stereo Strings
Slow Strings
60’s Strings
Orchestra
Orchestra 2
Tremolo Orchestra
Velocity Strings
Strings 2
Stereo Slow Strings
Legato Strings
Warm Strings
Kingdom
Synth Strings 1
Synth Strings 2
Choir Aahs
Stereo Choir
Mellow Choir
Choir Strings
Voice Oohs
Synth Voice
Synth Voice 2
Choral
Analog Voice
Orchestra Hit
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Brzmienie
nr
Komunikat
Bank Selectt
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
293
294
000
000
035
064
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
032
000
018
000
000
000
006
032
037
000
035
000
020
000
018
041
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
040
000
040
000
000
000
000
000
322
323
324
325
326
327
328
329
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
006
008
018
019
064
065
066
000
006
008
018
019
020
096
000
065
000
000
064
000
000
035
000
016
064
065
357
358
359
360
000
000
000
000
000
064
000
000
Wartość
komunikatu
Program
Nazwa brzmienia
Change
(1-128)
056
Orchestra Hit 2
056
Impact
BRASS
057
Trumpet
057
Warm Trumpet
058
Trombone
058
Trombone 2
059
Tuba
060
Muted Trumpet
061
French Horn
061
French Horn Solo
061
French Horn 2
061
Horn Orchestra
062
Brass Section
062
Trumpet & Trombone Section
063
Synth Brass 1
063
Resonant Synth Brass
064
Synth Brass 2
064
Soft Brass
064
Choir Brass
REED
065
Soprano Sax
066
Alto Sax
066
Sax Section
067
Tenor Sax
067
Breathy Tenor Sax
068
Baritone Sax
069
Oboe
070
English Horn
071
Bassoon
072
Clarinet
PIPE
073
Piccolo
074
Flute
075
Recorder
076
Pan Flute
077
Blown Bottle
078
Shakuhachi
079
Whistle
080
Ocarina
SYNTH LEAD
081
Square Lead
081
Square Lead 2
081
LM Square
081
Hollow
081
Shroud
081
Mellow
081
Solo Sine
081
Sine Lead
082
Sawtooth Lead
082
Sawtooth Lead 2
082
Thick Sawtooth
082
Dynamic Sawtooth
082
Digital Sawtooth
082
Big Lead
082
Sequenced Analog
083
Calliope Lead
083
Pure Lead
084
Chiff Lead
085
Charang Lead
085
Distorted Lead
086
Voice Lead
087
Fifths Lead
087
Big Five
088
Bass & Lead
088
Big & Low
088
Fat & Perky
088
Soft Whirl
SYNTH PAD
089
New Age Pad
089
Fantasy
090
Warm Pad
091
Poly Synth Pad
Tabela brzmień
Brzmienie
nr
Komunikat
Bank Selectt
MSB
(0–127)
361
362
363
364
365
366
000
000
000
000
000
000
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Wartość
komunikatu
Program
Nazwa brzmienia
LSB
Change
(0–127)
(1-128)
000
092
Choir Pad
066
092
Itopia
000
093
Bowed Pad
000
094
Metallic Pad
000
095
Halo Pad
000
096
Sweep Pad
SYNTH EFFECTS
000
097
Rain
065
097
African Wind
066
097
Carib
000
098
Sound Track
027
098
Prologue
000
099
Crystal
012
099
Synth Drum Comp
014
099
Popcorn
018
099
Tiny Bells
035
099
Round Glockenspiel
040
099
Glockenspiel Chimes
041
099
Clear Bells
042
099
Chorus Bells
065
099
Soft Crystal
070
099
Air Bells
071
099
Bell Harp
072
099
Gamelimba
000
100
Atmosphere
018
100
Warm Atmosphere
019
100
Hollow Release
040
100
Nylon Electric Piano
064
100
Nylon Harp
065
100
Harp Vox
066
100
Atmosphere Pad
000
101
Brightness
000
102
Goblins
064
102
Goblins Synth
065
102
Creeper
067
102
Ritual
068
102
To Heaven
070
102
Night
071
102
Glisten
096
102
Bell Choir
000
103
Echoes
000
104
Sci-Fi
WORLD
000
105
Sitar
032
105
Detuned Sitar
035
105
Sitar 2
097
105
Tamboura
000
106
Banjo
028
106
Muted Banjo
096
106
Rabab
097
106
Gopichant
098
106
Oud
000
107
Shamisen
000
108
Koto
096
108
Taisho-kin
097
108
Kanoon
000
109
Kalimba
000
110
Bagpipe
000
111
Fiddle
000
112
Shanai
PERCUSSIVE
000
113
Tinkle Bell
096
113
Bonang
097
113
Altair
098
113
Gamelan Gongs
099
113
Stereo Gamelan Gongs
100
113
Rama Cymbal
000
114
Agogo
000
115
Steel Drums
097
115
Glass Percussion
098
115
Thai Bells
Brzmienie
nr
Komunikat
Bank Selectt
MSB
(0–127)
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
000
000
000
000
000
000
000
000
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
Wartość
komunikatu
Program
Nazwa brzmienia
LSB
Change
(0–127)
(1-128)
000
116
Woodblock
096
116
Castanets
000
117
Taiko Drum
096
117
Gran Cassa
000
118
Melodic Tom
064
118
Melodic Tom 2
065
118
Real Tom
066
118
Rock Tom
000
119
Synth Drum
064
119
Analog Tom
065
119
Electronic Percussion
000
120
Reverse Cymbal
SOUND EFFECTS
000
121
Fret Noise
000
122
Breath Noise
000
123
Seashore
000
124
Bird Tweet
000
125
Telephone Ring
000
126
Helicopter
000
127
Applause
000
128
Gunshot
000
001
Cutting Noise
000
002
Cutting Noise 2
000
004
String Slap
000
017
Flute Key Click
000
033
Shower
000
034
Thunder
000
035
Wind
000
036
Stream
000
037
Bubble
000
038
Feed
000
049
Dog
000
050
Horse
000
051
Bird Tweet 2
000
056
Maou
000
065
Phone Call
000
066
Door Squeak
000
067
Door Slam
000
068
Scratch Cut
000
069
Scratch Split
000
070
Wind Chime
000
071
Telephone Ring 2
000
081
Car Engine Ignition
000
082
Car Tires Squeal
000
083
Car Passing
000
084
Car Crash
000
085
Siren
000
086
Train
000
087
Jet Plane
000
088
Starship
000
089
Burst
000
090
Roller Coaster
000
091
Submarine
000
097
Laugh
000
098
Scream
000
099
Punch
000
100
Heartbeat
000
101
Footsteps
000
113
Machine Gun
000
114
Laser Gun
000
115
Explosion
000
116
Firework
Numer brzmienia z gwiazdką (*) oznacza opcjonalne brzmienie XGlite.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
103
Tabela zestawów perkusyjnych
•„
” wskazuje, że brzmienie perkusyjne jest takie samo, jak w zestawie „Standard Kit 1”.
• Każde brzmienie perkusyjne wykorzystuje jeden dźwięk polifonii.
• Nuta # i Nuta MIDI są w rzeczywistości o jedną oktawę niższe niż Nuta # i Nuta. Na przykład w zestawie „117: Standard Kit 1”, „Seq Click H” (Nuta# 36/Nuta
C1) odpowiada (Nucie# 24/Nucie C0).
• Key Off (zwolnienie klawisza): Klawisze oznaczone „O” przestają wybrzmiewać natychmiast po ich zwolnieniu.
• Brzmienia z tym samym alternatywnym numerem nuty (*1… 4) nie mogą być grane jednocześnie.
(Są one przewidziane do używania zamiennie podczas gry).
Voice No.
MSB (0–127) / LSB (0–127) / PC (1–128)
Keyboard
MIDI
Key Alternate
Note#
E0
F0
F#0
G0
G#0
A0
B0
C1
A#0
C#1
D1
E1
F1
D#1
F#1
G1
G#1
A1
B1
C2
A#1
C#2
D2
E2
F2
D#2
F#2
G2
G#2
A2
B2
C3
A#2
C#3
D3
E3
F3
D#3
F#3
G3
G#3
A3
B3
C4
A#3
C#4
D4
E4
F4
D#4
F#4
G4
G#4
A4
B4
C5
A#4
C#5
D5
E5
F5
D#5
F#5
G5
G#5
A5
B5
C6
A#5
C#6
D6
E6
F6
G6
D#6
F#6
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Note
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
Note#
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Note
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Off
assign
3
3
4
4
O
O
O
1
1
1
O
O
O
2
2
117
127/000/001
118
127/000/002
119
127/000/009
120
127/000/017
121
127/000/025
122
127/000/026
Standard Kit 1
Standard Kit 2
Room Kit
Rock Kit
Electronic Kit
Analog Kit
Surdo Mute
Surdo Open
Hi Q
Whip Slap
Scratch H
Scratch L
Finger Snap
Click Noise
Metronome Click
Metronome Bell
Seq Click L
Seq Click H
Brush Tap
Brush Swirl
Brush Slap
Brush Tap Swirl
Snare Roll
Castanet
Snare Soft
Sticks
Kick Soft
Open Rim Shot
Kick Tight
Kick
Side Stick
Snare
Hand Clap
Snare Tight
Floor Tom L
Hi-Hat Closed
Floor Tom H
Hi-Hat Pedal
Low Tom
Hi-Hat Open
Mid Tom L
Mid Tom H
Crash Cymbal 1
High Tom
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Cymbal Cup
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
Bongo H
Bongo L
Conga H Mute
Conga H Open
Conga L
Timbale H
Timbale L
Agogo H
Agogo L
Cabasa
Maracas
Samba Whistle H
Samba Whistle L
Guiro Short
Guiro Long
Claves
Wood Block H
Wood Block L
Cuica Mute
Cuica Open
Triangle Mute
Triangle Open
Shaker
Jingle Bells
Bell Tree
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Reverse Cymbal
Reverse Cymbal
Snare Roll 2
Snare Noisy
Snare Soft 2
Open Rim Shot H Short
Kick Tight Short
Kick Short
Hi Q 2
Hi Q 2
Snare Snappy Electro Snare Noisy 4
Kick Tight 2
Kick 3
Kick Tight 2
Kick 2
Kick Gate
Kick Gate
Kick Gate Heavy
Kick Analog Short
Kick Analog
Side Stick Analog
Snare Analog
Snare Short
Snare Snappy
Snare Rock
Snare Noisy 2
Snare Tight H
Snare Tight Snappy
Tom Room 1
Snare Rock Rim
Tom Rock 1
Snare Noisy 3
Tom Electro 1
Tom Room 2
Tom Rock 2
Tom Electro 2
Tom Room 3
Tom Rock 3
Tom Electro 3
Tom Room 4
Tom Room 5
Tom Rock 4
Tom Rock 5
Tom Electro 4
Tom Electro 5
Tom Room 6
Tom Rock 6
Tom Electro 6
Snare Analog 2
Tom Analog 1
Hi-Hat Closed Analog
Tom Analog 2
Hi-Hat Closed Analog 2
Tom Analog 3
Hi-Hat Open Analog
Tom Analog 4
Tom Analog 5
Crash Analog
Tom Analog 6
Cowbell Analog
Conga Analog H
Conga Analog M
Conga Analog L
Maracas 2
Claves 2
Scratch H 2
Scratch L 2
Scratch H 2
Scratch L 3
Tabela zestawów perkusyjnych
Voice No.
MSB (0–127) / LSB (0–127) / PC (1–128)
Keyboard
MIDI
Key Alternate
Note#
E0
F0
F#0
G0
G#0
A0
B0
C1
A#0
C#1
D1
E1
F1
D#1
F#1
G1
G#1
A1
B1
C2
A#1
C#2
D2
E2
F2
D#2
F#2
G2
G#2
A2
B2
C3
A#2
C#3
D3
E3
F3
D#3
F#3
G3
G#3
A3
B3
C4
A#3
C#4
D4
E4
F4
D#4
F#4
G4
G#4
A4
B4
C5
A#4
C#5
D5
E5
F5
D#5
F#5
G5
G#5
A5
B5
C6
A#5
C#6
D6
E6
F6
G6
D#6
F#6
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Note
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
Note#
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Note
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Off
assign
3
3
4
4
O
O
O
1
1
1
O
O
O
2
2
117
127/000/001
123
127/000/113
124
127/000/033
125
127/000/041
126
127/000/049
127
126/000/001
128
126/000/002
Standard Kit 1
Dance Kit
Jazz Kit
Brush Kit
Symphony Kit
SFX Kit 1
SFX Kit 2
Surdo Mute
Surdo Open
Hi Q
Whip Slap
Scratch H
Scratch L
Finger Snap
Click Noise
Metronome Click
Metronome Bell
Seq Click L
Seq Click H
Brush Tap
Brush Swirl
Brush Slap
Brush Tap Swirl
Snare Roll
Castanet
Snare Soft
Sticks
Kick Soft
Open Rim Shot
Kick Tight
Kick
Side Stick
Snare
Hand Clap
Snare Tight
Floor Tom L
Hi-Hat Closed
Floor Tom H
Hi-Hat Pedal
Low Tom
Hi-Hat Open
Mid Tom L
Mid Tom H
Crash Cymbal 1
High Tom
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Cymbal Cup
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
Bongo H
Bongo L
Conga H Mute
Conga H Open
Conga L
Timbale H
Timbale L
Agogo H
Agogo L
Cabasa
Maracas
Samba Whistle H
Samba Whistle L
Guiro Short
Guiro Long
Claves
Wood Block H
Wood Block L
Cuica Mute
Cuica Open
Triangle Mute
Triangle Open
Shaker
Jingle Bells
Bell Tree
Reverse Cymbal
Hi Q 2
Snare Techno
Kick Techno Q
Rim Gate
Kick Techno L
Kick Techno
Side Stick Analog
Snare Clap
Snare Dry
Tom Analog 1
Hi-Hat Closed Analog3
Tom Analog 2
Hi-Hat Closed Analog 4
Tom Analog 3
Hi-Hat Open Analog 2
Tom Analog 4
Tom Analog 5
Crash Analog
Tom Analog 6
Cowbell Analog
Conga Analog H
Conga Analog M
Conga Analog L
Maracas 2
Snare Jazz H
Brush Slap 2
Kick Soft 2
Gran Cassa
Gran Cassa Mute
Kick Jazz
Kick Small
Snare Jazz L
Brush Slap 3 Band Snare
Snare Jazz M
Tom Jazz 1
Brush Tap 2 Band Snare 2
Tom Brush 1 Tom Jazz 1
Tom Jazz 2
Tom Brush 2 Tom Jazz 2
Tom Jazz 3
Tom Brush 3 Tom Jazz 3
Tom Jazz 4
Tom Jazz 5
Tom Brush 4 Tom Jazz 4
Tom Brush 5 Tom Jazz 5
Hand Cymbal
Tom Brush 6 Tom Jazz 6
Hand Cymbal Short
Tom Jazz 6
Cutting Noise
Phone Call
Cutting Noise 2 Door Squeak
Door Slam
String Slap
Scratch Cut
Scratch H 3
Wind Chime
Telephone Ring 2
Flute Key Click Car Engine Ignition
Car Tires Squeal
Car Passing
Car Crash
Siren
Hand Cymbal 2
Train
Jet Plane
Hand Cymbal 2 Short
Starship
Burst
Roller Coaster
Submarine
Shower
Thunder
Wind
Stream
Bubble
Feed
Laugh
Scream
Punch
Heartbeat
Footsteps
Dog
Horse
Bird Tweet 2
Machine Gun
Laser Gun
Explosion
Firework
Claves 2
Scratch H 2
Scratch L 3
Maou
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
105
Tabela stylów
Styl nr
Nazwa stylu
Styl nr
8BEAT
Styl nr
Nazwa stylu
105
ChaChaCha
Rumba
001
8BeatModern
053
BigBandFast
106
002
Cool8Beat
054
BigBandMedium
107
003
60’sGuitarPop
055
BigBandBallad
004
8BeatAdria
056
BigBandShuffle
108
USMarch
005
60’s8Beat
057
JazzClub
109
6/8March
006
BubblegumPop
058
Swing1
110
GermanMarch
007
BritPopSwing
059
Swing2
111
PolkaPop
008
8Beat
060
OrchestraSwing
112
OberPolka
009
OffBeat
061
Five/Four
113
Tarantella
010
60’sRock
062
JazzBallad
114
Showtune
011
HardRock
063
Dixieland
115
ChristmasSwing
012
RockShuffle
064
Ragtime
116
ChristmasWaltz
013
8BeatRock
065
AfroCuban
117
ScottishReel
066
Charleston
118
Hawaiian
16BEAT
106
Nazwa stylu
SWING&JAZZ
Jive
TRADITIONAL
R&B
WALTZ
014
16Beat
015
PopShuffle1
067
Soul
119
ItalianWaltz
016
PopShuffle2
068
DetroitPop1
120
MariachiWaltz
017
GuitarPop
069
60’sRock&Roll
121
GuitarSerenade
018
16BeatUptempo
070
6/8Soul
122
SwingWaltz
019
KoolShuffle
071
CrocoTwist
123
JazzWaltz1
020
JazzRock
072
Rock&Roll
124
JazzWaltz2
021
HipHopLight
073
DetroitPop2
125
CountryWaltz
BALLAD
074
BoogieWoogie
126
OberWaltzer
022
PianoBallad
075
ComboBoogie
127
Musette
023
LoveSong
076
6/8Blues
024
6/8ModernEP
COUNTRY
128
Learning2/4
025
6/8SlowRock
077
Country8Beat
129
Learning4/4
026
6/8OrchBallad
078
CountryPop
130
Learning6/8
027
OrganBallad
079
CountrySwing
131
Fun 3/4
028
PopBallad
080
CountryBallad
132
Fun 4/4
029
16BeatBallad1
081
Country2/4
030
16BeatBallad2
082
CowboyBoogie
133
Stride
DANCE
083
CountryShuffle
134
PianoBlues1
031
Eurotrance
084
Bluegrass
135
PianoBlues2
032
Ibiza
LATIN
136
PianoRag
033
DreamDance
085
BrazilianSamba
137
PianoRock&Roll
034
HouseMusik
086
BossaNova
138
PianoBoogie
035
SwingHouse
087
PopBossa
139
PianoJazzWaltz
036
TechnoPolis
088
Tijuana
140
PianoJazzBld
037
Clubdance
089
DiscoLatin
141
Arpeggio
038
ClubLatin
090
Mambo
142
Musical
039
Garage1
091
Salsa
143
Habanera
040
Garage2
092
Beguine
144
SlowRock
041
TechnoParty
093
GuitarRumba
145
8BtPianoBallad
042
UKPop
094
RumbaFlamenco
146
PianoMarch
043
HipHopGroove
095
RumbaIsland
147
6/8PianoMarch
044
HipShuffle
096
Reggae
148
PianoWaltz
045
HipHopPop
BALLROOM
149
PianoBeguine
150
PianoSwing
DISCO
097
VienneseWaltz
046
70’sDisco1
098
EnglishWaltz
047
70’sDisco2
099
Slowfox
048
LatinDisco
100
Foxtrot
049
DiscoPhilly
101
Quickstep
050
SaturdayNight
102
Tango
051
DiscoChocolate
103
Pasodoble
052
DiscoHands
104
Samba
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
CHILDREN
PIANIST
Lista muzycznej bazy danych
MDB nr
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
Nazwa utworu
POP
AlvFever
CoinLane
Croco Rk
DayPdise
DwnTown
EasySday
GoMyWay
HowDeep!
HurryLuv
I breath
I’lBTher
I’m Torn
Imagine
ISurvive
JustCall
JustWay
LeadPack
LoveFeel
LoveMeT
LveMeDo
Mi Shell
My Baby
NikitTrp
NoMatter
ProudGtr
RainOnMe
SailngSx
SeeAgain
Sept.Pop
SultanSw
SweetLrd
ThnkMsic
TitanicH
UNeedLv
UptnGirl
WantToBe
WatchGrl
WhatALoo
WhitePle
Woman
YelowSub
Yesterdy
ROCK
DavAgain
JumpRock
OyComCha
PickUpPc
RdRiverR
SatsfyGt
Sheriff
SmokeWtr
TwistAgn
VenusPop
DANCE
2 of Us
B Leave
Back St
Crockett
DsrtRose
FunkyTwn
Kids
KillSoft
Nine PM
SingBack
StrandD
BALLAD
AdelineB
ArgenCry
BeautBdy
MDB nr
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
Nazwa utworu
Bl Bayou
CatMemry
CavaSolo
E Weiss
ElizSere
ElvGhett
Feeling
Fly Away
Fnl Date
GreenSlv
GtCncert
HrdToSay
LonlyPan
MBoxDnce
Mn Rivr
My Song
NorwWood
OnMyMnd
OverRbow
Red Lady
ReleseMe
SavingLv
Shore Cl
SierraMd
SilverMn
SmokyEye
SndOfSil
SumerPlc
TblWater
WhereLov
WhisprSx
WomanLov
R&B
099
AmazingG
100
BoogiePf
101
Clock Rk
102
CU later
103
GreenDor
104
HappyDay
105
JohnnyB
106
MercySax
107
RisingSn
108
S Preems
109
SuperStv
110
TeddyBer
111
Yeh Orgn
SWING & JAZZ
112
Alex Rag
113
Blue Set
114
ChooChoo
115
DayOfW&R
116
HighMoon
117
InMood
118
MisJones
119
MistySax
120
MoonLit
121
New York
122
PanthrSw
123
PetiteCl
124
RedRoses
125
SaintMch
126
SatinDll
127
SF Heart
128
ShearJz
129
SplnkyBr
130
SunnySde
131
TstHoney
132
Tunisia
133
TwoFoot5
134
USPatrol
MDB nr
Nazwa utworu
135
WhatsNew
136
Wild Cat
EASY LISTENING
137
BlackFst
138
ByeBlues
139
CaliBlue
140
CiaoCpri
141
Close2U
142
DAmorStr
143
DolanesM
144
ElCondor
145
Entrtain
146
Frippers
147
LoveLove
148
LuckySax
149
LuvStory
150
MyPrince
151
OSoleMio
152
PupetStr
153
Raindrop
154
RedMouln
155
R’ticGtr
156
Schiwago
157
ShadowGt
158
SingRain
159
SmallWld
160
SpkSoft
161
SpnishEy
162
StrangeN
163
TieRibbn
164
TimeGoes
165
WhteXmas
166
WishStar
167
WonderN
168
WondrWld
LATIN
169
BambaLa
170
BeHappy!
171
CopaLola
172
DayNight
173
Ipanema
174
JamboMbo
175
MarinaAc
176
MuchoTrp
177
SmoothLt
178
SunOfLif
179
Sunshine
180
Tico Org
181
TrbWave
COUNTRY
182
ABitMore
183
BlownWnd
184
Bonanza
185
BoxerFlt
186
CntryRds
187
GreenGrs
188
Jambala
189
LondonSt
190
LooseEL
191
TopWorld
192
YlwRose
DISCO & PARTY
193
AlhHwaii
194
Babylon
195
Barbados
196
DnceBird
197
FestaMex
198
HandsPty
199
LuvTheme
200
ModrnTlk
MDB nr
Nazwa utworu
201
202
203
204
NxtAlice
PalomaFl
Tijuana
Why MCA?
BALLROOM
205
BrazilBr
206
CherryTp
207
DanubeWv
208
MantoStr
209
SandmnFx
210
SpainTwn
211
SundyNvr
212
TangoAc
213
Tea4Two
214
TulipWtz
215
YesSirQk
TRADITIONAL
216
AlpenTri
217
AnchorAw
218
Balalaik
219
BlkSheep
220
CampRace
221
Ceilidh
222
Cielito
223
CielPari
224
Cl Polka
225
Comrades
226
DAmorCl
227
FrogSong
228
Funiculi
229
GrndClok
230
HappyPlk
231
Herzlin
232
HornPipe
233
JacknJil
234
JinglBel
235
Kufstein
236
MexiHat
237
MickMrch
238
RkABaby
239
RlBarrel
240
Showbiz
241
SnowWtz
242
StarMrch
243
WashPost
244
WdCuttrs
245
XmasWalz
246
YankDood
PIANIST
247
CatMemry
248
DoReMi
249
Entrtain
250
Extra
251
Favorite
252
FineRmce
253
Foggy
254
I Woman
255
JBGood
256
NitTrain
257
Obaladi
258
OldHouse
259
PubPiano
260
RinSpain
261
Sera
262
ShookUp
263
Swonder
264
TedPicnc
265
Twirler
266
WayWere
267
YesterPf
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
107
Utwory znajdujące się na
dołączonej płycie CD-ROM
Nazwa pliku
001Nutcr.mid
002Orphe.mid
003Slavo.mid
004Prima.mid
005Medit.mid
006Guill.mid
007Fruhl.mid
008Ungar.mid
009Fruhl.mid
010Dolly.mid
011Cande.mid
012Arabe.mid
013Pasto.mid
014Petit.mid
015Innoc.mid
016Progr.mid
017Taren.mid
018Cheva.mid
019Etude.mid
020Marci.mid
021Turki.mid
022Valse.mid
023Menue.mid
024Momen.mid
025Enter.mid
026Prelu.mid
027Violl.mid
028Angel.mid
029Saraf.mid
030Ameri.mid
031Brown.mid
032Lomon.mid
033Bonni.mid
034Londo.mid
035Banjo.mid
036Vogle.mid
037Lorel.mid
038Funic.mid
039Turke.mid
040Campt.mid
041Jingl.mid
042Muss.mid
043Liebe.mid
044Jesu.mid
045Joy.mid
046Pearl.mid
047Gavot.mid
048Seren.mid
049Menue.mid
050Canon.mid
051Vogel.mid
052Piano.mid
053Surpr.mid
054WildR.mid
055Chans.mid
056Babbi.mid
057RowRo.mid
058Smoky.mid
059WeWis.mid
060ImMai.mid
061Chris.mid
062MaryH.mid
063TenLi.mid
064PopGo.mid
065Twink.mid
066Close.mid
067Cucko.mid
068Augus.mid
069Londo.mid
070Three.mid
Nazwa utworu
Danse des Mirlitons from “The Nutcracker”
“Orphée aux Enfers” Ouverture
Slavonic Dances op.72-2
La Primavera (from Le Quattro Stagioni)
Méditation (Thaïs)
Guillaume Tell
Frühlingslied
Ungarische Tänze Nr.5
Fruhlingsstimmen
Dolly’s Dreaming and Awakening
La Candeur
Arabesque
Pastorale
Petite Réunion
Innocence
Progrès
Tarentelle
La Chevaleresque
Etude op.10-3 “Chanson de l’adieu”
Marcia alla Turca
Turkish March
Valse op.64-1 “Petit Chien”
Menuett
Moments Musicaux op.94-3
The Entertainer
Prelude (Wohltemperierte Klavier 1-1)
La Viollette
Angels Serenade
Krasnyj Sarafan
America the Beautiful
Little Brown Jug
Loch Lomond
My Bonnie
Londonderry Air
Ring de Banjo
Wenn ich ein Vöglein wär ?
Die Lorelei
Funiculi Funicula
Turkey in the Straw
Camptown Races
Jingle Bells
Muss i denn
Liebesträume Nr.3
Jesu, Joy Of Man’s Desiring
Ode to Joy
Pearl Fisher
Gavotte
Serenade/Haydn
Menuett BWV. Anh.114
Canon in D
Der Vogelfanger Bin Ich Ja “Die Xauberflote”
Piano Sonate No.14 op.27-2 “Mondschein”
The “Surprise” Symphony No.94
To a Wild Rose
Chanson du Toreador
O Mio Babbino Caro
Row Row Row Your Boat (DUET)
On Top of Old Smoky (DUET)
We Wish You A Merry Christmas (DUET)
Im Mai (DUET)
O Christmas Tree (DUET)
Mary Had a Little Lamb (DUET)
Ten Little Indians (DUET)
Pop Goes The Weasel (DUET)
Twinkle Twinkle Little Star (DUET)
Close Your Hands, Open Your Hands (DUET)
The Cuckoo (DUET)
O du lieber Augustin (DUET)
London Bridge (DUET)
Three Blind Mice (DUET)
Kompozytor
P.I. Tchaikovsky
J. Offenbach
ˇ
A. Dvorák
A. Vivaldi
J. Massenet
G. Rossini
F. Mendelssohn
J. Brahms
J. Strauss II
T.Oesten
J.F.Burgmüller
J.F.Burgmüller
J.F.Burgmüller
J.F.Burgmüller
J.F.Burgmüller
J.F.Burgmüller
J.F.Burgmüller
J.F.Burgmüller
F.Chopin
L.v. Beethoven
W.A. Mozart
F.Chopin
L. Boccherini
F. Schubert
S. Joplin
J.S. Bach
L.Streabbog
Traditional
Traditional
S.A. Ward
Traditional
Traditional
Traditional
Traditional
S.C. Foster
Traditional
F. Silcher
L. Denza
Traditional
S.C. Foster
J.S. Pierpont
F. Silcher
F. Liszt
J.S. Bach
L.v. Beethoven
G. Bizet
F.J. Gossec
F.J. Haydn
J.S. Bach
J. Pachelbel
W.A Mozart
L.v. Beethoven
F.J. Haydn
E.A. MacDowell
G. Bizet
G. Puccini
Traditional
Traditional
Traditional
Traditional
Traditional
Traditional
Septimus Winner
Traditional
Traditional
J.J. Rousseau
Traditional
Traditional
Traditional
Traditional
Funkcja Easy Song Arranger może być używana tylko z utworami, które zawierają dane o akordach.
108
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Tabela rodzajów efektów
● Rodzaje harmonii
Nr
Rodzaj harmonii
01
Duet
02
Trio
03
Block
04
Country
05
Octave
06
Trill 1/4 note
07
Trill 1/6 note
08
Trill 1/8 note
09
Trill 1/12 note
10
Trill 1/16 note
11
Trill 1/24 note
12
Trill 1/32 note
13
Tremolo 1/4 note
14
Tremolo 1/6 note
15
Tremolo 1/8 note
16
Tremolo 1/12 note
17
Tremolo 1/16 note
18
Tremolo 1/24 note
19
Tremolo 1/32 note
20
Echo 1/4 note
21
Echo 1/6 note
22
Echo 1/8 note
23
Echo 1/12 note
24
Echo 1/16 note
25
Echo 1/24 note
26
Echo 1/32 note
Opis
Rodzaje harmonii 01-05 bazują na wysokości dźwięku i dodają jedno-, dwu- lub trójdźwiękowe
harmonie do pojedynczych dźwięków melodii granych prawą ręką. Harmonie te zabrzmią, gdy
w obszarze automatycznego akompaniamentu klawiatury zostaną zagrane akordy. Te rodzaje
harmonii działają także wtedy, gdy odtwarzane są utwory zawierające dane o akordach.
3
3
Rodzaje 6-26 są oparte na rytmie, dodają ozdobniki lub opóźnione powtórki w rytmie
z automatycznym akompaniamentem. Harmonie te brzmią niezależnie od tego, czy
akompaniament jest włączony czy nie, jednak rzeczywista prędkość efektu zależy od
ustawienia tempa (str. 35). Oddzielne wartości każdej nuty w każdym rodzaju pozwalają
na precyzyjną synchronizację efektu z rytmem. Dostępne są także ustawienia triolowe:
1/6 = triola ćwierćnutowa, 1/12 = triola ósemkowa, 1/24 = triola szesnastkowa.
• Efekty typu Tryl (06-12) tworzą dwudźwiękowe tryle (naprzemienne dźwięki), gdy
wciśnięte są dwa klawisze.
• Efekty typu Tremolo (13-19) powtarzają wszystkie przytrzymane dźwięki (maks. 4).
• Efekty typu Echo (20-26) wytwarzają opóźnione powtórzenia każdego z zagranych
dźwięków.
3
3
3
3
3
3
3
● Rodzaje pogłosu
Nr
Rodzaj pogłosu
Opis
01–03
Hall 1–3
Pogłos sali koncertowej.
04–05
Room 1–2
Pogłos małej sali.
06–07
Stage 1–2
Pogłos dla instrumentów solowych.
08–09
Plate 1–2
Symulowany pogłos stalowej płyty.
Off
Bez efektu.
10
● Rodzaje efektu Chorus
Nr
01–02
03–04
05
Rodzaj efektu Chorus
Chorus 1–2
Opis
Konwencjonalny efekt Chorus: bogaty i ciepły.
Flanger 1–2
Trójfazowa modulacja z lekko metalicznym brzmieniem.
Off
Bez efektu.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
109
Schemat implementacji MIDI
110
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
*1 Refer to #2 on page 112.
Mode 1 : OMNI ON , POLY
Mode 2 : OMNI ON ,MONO
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Mode 4 : OMNI OFF,MONO
o : Yes
x : No
Schemat implementacji MIDI
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
111
Format danych MIDI
UWAGA:
1 Domyślnie (ustawienie fabryczne) instrument działa jak
16-kanałowy, wielogłosowy generator brzmień i dane przychodzące
nie wpływają na brzmienia ani ustawienia panelu. Jednak podane
niżej komunikaty MIDI wpływają na brzmienia panelowe,
automatyczny akompaniament i utwory.
• MIDI Master Tuning (podstawowy strój instrumentu)
• Specjalne komunikaty systemowe do zmiany rodzaju pogłosu
i efektu Chorus.
2 Komunikaty dla tych numerów Control Change nie mogą być
wysyłane z samego instrumentu. Można je jednak przesyłać
podczas gry akompaniamentu, utworu lub w czasie korzystania
z efektu harmonii.
3 Komunikaty specjalne
<GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H
• Ten komunikat automatycznie przywraca wszystkie domyślne
ustawienia instrumentu poza ustawieniem MIDI Master Tuning.
<MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, ll, mm, F7H
• Ten komunikat umożliwia jednoczesną zmianę poziomu
głośności wszystkich kanałów (Universal System Exclusive).
• Wartości „mm” odpowiadają poziomowi głośności MIDI Master
Volume (podstawowy poziom głośności). (Wartości dla „ll” są
ignorowane).
<MIDI Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, ll,
cc, F7H
• Ten komunikat zmienia jednocześnie wartość stroju wszystkich
kanałów.
• Wartości „mm” i „ll” są przeznaczone dla parametru MIDI Master
Tuning.
• Domyślne wartości „mm” i „ll” to odpowiednio 08H i 00H.
Wartości „n” i „cc” mogą być dowolne.
<Reverb Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, llH, F7H
• mm: MSB rodzaju pogłosu
• ll: LSB rodzaju pogłosu
Szczegółowe informacje zawiera mapa efektów (str. 112).
<Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, llH, F7H
• mm: MSB rodzaju efektu Chorus
• ll: LSB rodzaju efektu Chorus
Szczegółowe informacje zawiera mapa efektów (str. 112).
4 Po uruchomieniu akompaniamentu przesyłany jest komunikat FAH.
Gdy akompaniament zostanie zatrzymany, wysyłany jest komunikat
FCH. Gdy parametr Clock ustawiony jest na External, rozpoznawany
jest zarówno komunikat FAH (start akompaniamentu), jak i FCH
(zatrzymanie akompaniamentu).
5 Local ON/OFF
<Local ON> Bn, 7A, 7F
<Local OFF> Bn, 7A, 00
Wartość „n” jest ignorowana.
■ Mapa efektów
* Gdy odebrana zostanie wartość Type LSB, która nie odpowiada żadnemu efektowi (No Effect), automatycznie ustawia się wartość
odpowiadająca efektowi (najbliższa podanej wartości).
* Liczby w nawiasach przed nazwami rodzajów efektów odpowiadają liczbom wskazywanym na wyświetlaczu.
● REVERB (pogłos)
TYPE LSB
TYPE
MSB
00
000
Bez efektu
01
02
08
16
001
(01)Hall1
002
Room
003
Stage
(06)Stage1
(07)Stage2
004
Plate
(08)Plate1
(09)Plate2
005…127
(02)Hall2
17
18
19
20
(03)Hall3
(04)Room1
(05)Room2
Bez efektu
● CHORUS
TYPE LSB
TYPE
MSB
000...063
01
02
08
16
17
Bez efektu
064
Thru
065
Chorus
066
Celeste
067
Flanger
068…127
112
00
(02)Chorus2
Bez efektu
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
(01)Chorus1
(03)Flanger1
(04)Flanger2
18
19
20
Dane techniczne
Klawiatura
Efekty
• 76 klawiszy typu „box” (E0-G6) z dynamiką klawiatury.
Wyświetlacz
• Wyświetlacz LCD (podświetlany)
Konfiguracja
• STANDBY/ON
• MASTER VOLUME:MIN-MAX
Kontrolery na panelu
• SONG, VOICE, STYLE, EASY SONG ARRANGER,
P.A.T. ON/OFF, LESSON L, LESSON R, LESSON START,
METRONOME ON/OFF, PORTABLE GRAND, DEMO,
FUNCTION, MUSIC DATABASE, HARMONY ON/OFF,
DUAL ON/OFF, SPLIT ON/OFF, TEMPO/TAP, [0]-[9], [+], [-],
CATEGORY, Dial, REPEAT & LEARN (ACMP ON/OFF),
A-B REPEAT (INTRO/ENDING/rit.), PAUSE (SYNC START),
START/STOP, REW (MAIN/AUTO FILL), FF (SYNC STOP),
REGIST MEMORY ([MEMORY/BANK], [1], [2]), SONG
MEMORY (REC, [1]-[5], [A])
Kontrolery czasu rzeczywistego
• Pokrętło Pitch Bend
Brzmienie
• 116 brzmień na panelu + 12 zestawów perkus./SFX + 361
brzmień XGlite
• Polifonia: 32
• DUAL
• SPLIT
Styl
• 150 stylów wstępnie zdefiniowanych + 1 plik stylu
użytkownika
• Kontrola stylu: ACMP ON/OFF, SYNC STOP,
SYNC START, START/STOP,
INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL
• Palcowanie: Multi Finger, Full Keyboard
• Poziom głośności stylu
Music Database (muzyczna baza danych)
• Pogłos:
9 rodzajów
• Chorus:
4 rodzaje
• Harmonia: 26 rodzajów
Utwór
• 30 utworów wstępnie zdefiniowanych + 5 utworów
użytkownika + 70 utworów znajdujących się na dołączonej
płycie CD-ROM
• Song Clear, Track Clear
• Song Volume
• Kontrola utworu: REPEAT & LEARN, A-B REPEAT, PAUSE,
REW, FF, START/STOP
Technologia Performance Assistant
• Chord, Chord/Free
Nagrywanie
• Utwór
Utwór użytkownika: 5 utworów
Ścieżki do nagrywania: 1, 2, 3, 4, 5, STYLE
MIDI
• Local On/Off
• Keyboard Out
• Słownik
• Lekcja 1-3, Repeat & Learn
Pamięć registracyjna
• 8 banków x 2 typy
Funkcja
• VOLUME:
• OVERALL:
• MAIN VOICE:
• DUAL VOICE:
• SPLIT VOICE:
• EFFECT:
Style Volume, Song Volume
Tuning, Transpose, Split Point, Touch Sensitivity,
Pitch Bend Range, Chord Fingering
Volume, Octave, Pan, Reverb Level,
Chorus Level
Voice, Volume, Octave, Pan, Reverb Level,
Chorus Level
Voice, Volume, Octave, Pan, Reverb Level,
Chorus Level
Reverb Type, Chorus Type, Master EQ Type,
Sustain
Harmony Type, Harmony Volume
• HARMONY:
• Performance assistant technology:
Performance assistant technology Type
• SFF Load:
Style File Load
• PC:
PC Mode
• MIDI:
Local On/Off, External Clock, Initial Send,
Keyboard Out, Style Out, Song Out
• METRONOME: Time Signature Numerator, Time Signature
• LESSON:
• UTILITY:
Denominator, Metronome Volume
Lesson Track (R), Lesson Track (L), Grade
Demo Cancel
• External Clock
• Song Out
Gniazda
• [PHONES/OUTPUT], [DC IN 12V], [USB], [SUSTAIN]
Wzmacniacz
•6 W + 6 W
Głośniki
• 12 cm x 2 + 3 cm x 2
Pobór mocy
• 20 W
Zasilanie
• Zasilacz:
• Baterie:
• 267
Funkcja edukacyjna
• Initial Send
• Style Out
zasilacz prądu zmiennego Yamaha PA-5D
sześć baterii rozmiar „D”, R20P (LR20) lub ich
odpowiedniki
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
• 1 178 x 412 x 137 mm
Masa
• 8,3 kg (bez baterii)
Dołączone akcesoria
• Pulpit pod nuty
• Płyta CD-ROM
• Podręcznik użytkownika
Wyposażenie dodatkowe
• Zasilacz prądu zmiennego:
• Przełącznik nożny:
• Statyw:
• Słuchawki:
PA-5D
FC4/FC5
LW-16
HPE-150
* Specyfikacje i opisy w niniejszym podręczniku użytkownika
mają jedynie charakter informacyjny. Firma Yamaha Corp.
zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji produktów lub
specyfikacji w dowolnym czasie bez wcześniejszego
powiadomienia. Ponieważ specyfikacje, wyposażenie lub opcje
mogą się różnić w poszczególnych krajach, należy je sprawdzić
u sprzedawcy firmy Yamaha.
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
113
Indeks
Elementy płyty
czołowej i złącza
Porządek
alfabetyczny
K
ACMP ....................................................20
Akompaniament automatyczny ...............20
Akord ...................................22–24, 68–69
Akordy standardowe ...............................24
Anulowanie demo ..................................77
Keyboard Out ........................................ 80
Komputer .............................................. 79
Komunikat kanałowy ............................. 79
Komunikat systemowy ........................... 79
Kopia zapasowa ..................................... 49
B
L
Brzmienie ..............................................14
Brzmienie Dual ......................................15
Brzmienie główne ..................................14
Brzmienie melodii ............................44, 72
Brzmienie Split ......................................16
Lekcja ................................................... 36
Lista muzycznej bazy danych ............... 107
Lista utworów ........................................ 27
Load SFF ............................................... 67
Local ..................................................... 80
L-Part .................................................... 84
r
A
........................................................ 50
0-9 ................................................... 13, 51
A-B REPEAT .................................. 12, 71
ACMP ON/OFF ............................... 12, 20
CATEGORY [ ] i [ ] ................. 12, 51
DC IN 12V ...................................... 10, 13
DEMO ............................................. 13, 26
Dial ................................................. 12, 51
DUAL ON/OFF ............................... 13, 15
EASY SONG ARRANGER ............. 12, 43
FF .................................................... 12, 26
FUNCTION ..................................... 12, 75
HARMONY ON/OFF ...................... 13, 53
INTRO/ENDING/rit. ....................... 12, 63
LESSON L/R ................................... 12, 37
LESSON START ............................. 12, 37
MAIN/AUTO FILL ......................... 12, 63
MASTER VOLUME ....................... 12, 50
MEMORY/BANK, 1, 2 .................... 13, 73
METRONOME ON/OFF ................. 12, 56
MUSIC DATABASE ....................... 12, 42
P.A.T. ON/OFF ............................... 12, 29
PAUSE ............................................ 12, 26
PHONES/OUTPUT ......................... 11, 13
PITCH BEND .................................. 13, 59
PORTABLE GRAND ...................... 13, 17
REC, 1-5, A ..................................... 12, 45
REGIST. MEMORY ........................ 13, 73
REPEAT & LEARN ........................ 12, 41
REW ............................................... 12, 26
SONG .............................................. 12, 25
SONG MEMORY ............................ 12, 45
SPLIT ON/OFF ............................... 13, 16
STANDBY/ON ............................... 11–12
START/STOP .................................. 12, 51
STYLE ............................................ 12, 19
SYNC START ................................. 12, 63
SYNC STOP .................................... 12, 64
TEMPO/TAP ................................... 12, 35
USB TO HOST ................................ 13, 79
VOICE ............................................ 12, 14
f
+/– ................................................... 13, 51
C
CD-ROM ...............................................85
CHORD ROOT ......................................70
CHORD TYPE .......................................70
Chorus ...................................................55
Łatwe akordy ......................................... 24
M
Dane techniczne ...................................113
Demo .....................................................26
Dynamika klawiatury .............................58
Mapa efektów ...................................... 112
Metronom .............................................. 56
Metrum (mianownik, licznik) ................. 56
MIDI ..................................................... 78
Music Database (muzyczna baza danych) 42
E
N
Easy Song Arranger ................................43
External Clock .......................................80
Nagrywanie ........................................... 45
Notacja .................................................. 52
F
O
Format danych MIDI ............................112
Funkcja ............................................75–77
Funkcja Chord Fingering ........................66
Funkcja One Touch Setting .....................61
Funkcja Sustain na panelu ......................59
Funkcja Synchro Start ......................20, 63
Obszar automatycznego
akompaniamentu ................................ 20
Ocena .................................................... 38
Oktawa brzmienia Dual .......................... 76
Oktawa brzmienia głównego .................. 76
Oktawa brzmienia Split .......................... 76
H
P
Harmonia ...............................................53
Harmony Type .......................................53
Pamięć flash .......................................... 28
Pamięć registracyjna .............................. 73
Panorama brzmienia Dual ...................... 76
Panorama brzmienia głównego ............... 76
Panorama brzmienia Split ...................... 76
PC Mode ............................................... 81
Plik stylu ............................................... 67
Powtarzanie ........................................... 41
Powtarzanie A-B .................................... 71
Poziom efektu Chorus brzmienia Dual .... 76
D
I
Inicjowanie ............................................49
Initial Send .............................................82
114
Ł
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
Indeks
Poziom efektu Chorus brzmienia
głównego ........................................... 76
Poziom efektu Chorus brzmienia Split .... 77
Poziom głośności brzmienia Dual ........... 76
Poziom głośności brzmienia głównego ... 76
Poziom głośności brzmienia Split ........... 76
Poziom głośności harmonii .................... 77
Poziom głośności utworu ....................... 71
Poziom pogłosu brzmienia Dual ............. 76
Poziom pogłosu brzmienia głównego ..... 76
Poziom pogłosu brzmienia Split ............. 76
Przełącznik nożny (Foot Switch) ............ 11
Przesyłanie ...................................... 82–84
Pulpit pod nuty ......................................... 7
Punkt podziału ................................. 16, 65
R
Reverb (pogłos) ..................................... 54
Rodzaj efektu Chorus ........................... 109
Rodzaj harmonii ................................... 109
Rodzaj Master EQ .................................. 62
Rodzaj pogłosu .................................... 109
Rozwiązywanie problemów (Instalacja) .....90
Rozwiązywanie problemów (instrument) ...92
R-Part .................................................... 84
S
Schemat implementacji MIDI ............... 110
Słownik akordów ................................... 70
Słuchawki .............................................. 11
SMF (Standard MIDI File) ..................... 82
Song Clear ............................................. 48
Song Memory ........................................ 45
Song Out ............................................... 80
Sterownik USB-MIDI ...................... 88–89
Strojenie ................................................ 60
Styl ............................................ 19–23, 63
Style Out ............................................... 80
Style Volume ......................................... 65
Sustain (przełącznik nożny) .................... 11
U
USB .......................................................79
Ustawienie domyślne ..............................75
Usuwanie (ścieżka utworu) .....................48
Usuwanie (utworu użytkownika) .............48
Utwory znajdujące się na dołączonej
płycie CD-ROM ...............................108
Utwór .....................................................25
Utwór użytkownika ................................45
Utwór wstępnie zdefiniowany .....25, 27–28
Utwór zewnętrzny ..................................28
W
Wyciszenie .............................................72
Wyposażenie ............................................7
Wysyłanie początkowe ...........................77
Wyświetlacz ...........................................52
X
XGlite ......................................................6
Z
Zakres Pitch Bend ..................................76
Zapis nutowy ....................................94–99
Zapisywanie (ustawienia panelu) ............73
Zasilacz sieciowy ...................................10
Zatrzymanie synchroniczne ....................64
Zdalne sterowanie ..................................81
Zestaw perkusyjny ..................................18
Ś
Ścieżka ............................................ 45–48
T
Tabela brzmień .................................... 100
Tabela rodzajów efektów ..................... 109
Tabela stylów ....................................... 106
Tabela zestawów perkusyjnych ............ 104
Takt ....................................................... 52
Technologia Performance Assistant ........ 29
Tempo ................................................... 35
Touch Sensitivity ................................... 58
Track Clear ............................................ 48
Transpozycja ......................................... 60
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
115
116
DGX-220/YPG-225 Podręcznik użytkownika
For details of products, please contact your nearest Yamaha
representative or the authorized distributor listed below.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów, należy
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Yamaha lub
z autoryzowanym dystrybutorem wymienionym poniżej.
NORTH AMERICA
CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311
U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011
CENTRAL & SOUTH AMERICA
THE NETHERLANDS/
BELGIUM/LUXEMBOURG
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040
FRANCE
Yamaha Musique France
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000
ITALY
Yamaha Musica Italia S.P.A.
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771
SPAIN/PORTUGAL
MEXICO
Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600
BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400
Sao Paulo-SP. Brasil
Tel: 011-3085-1377
ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Viamonte 1145 Piso2-B 1053,
Buenos Aires, Argentina
Tel: 1-4371-7021
PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311
Yamaha-Hazen Música, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888
GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160
SWEDEN
EUROPE
Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700
IRELAND
Danfay Ltd.
61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel: 01-2859177
GERMANY
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Switzerland
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990
CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/
HUNGARY/SLOVENIA
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria, CEE Department
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-602039025
POLAND
HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688
INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577
KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, Korea
Tel: 02-3770-0660
MALAYSIA
PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551
DENMARK
YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A
DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00
SINGAPORE
Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebor Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374
FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511
TAIWAN
Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Næringspark 1
N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70
ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120
IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000
OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030
Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688
THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor
Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626
OTHER ASIAN COUNTRIES
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317
AFRICA
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312
AUSTRIA
Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West),
Jingan, Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211
Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900
Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1
Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00
NORWAY
THE UNITED KINGDOM
ASIA
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
MIDDLE EAST
TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LB21-128 Jebel Ali Freezone
P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-881-5868
OCEANIA
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111
NEW ZEALAND
Music Houses of N.Z. Ltd.
146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,
Auckland, New Zealand
Tel: 9-634-0099
COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312
Yamaha Music Central Europe GmbH
Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel: 022-868-07-57
HEAD OFFICE
Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-3273
[PK] 36

Podobne dokumenty