Czy kultura może stymulować rozwój lokalny

Transkrypt

Czy kultura może stymulować rozwój lokalny
Czy kultura może
stymulować rozwój lokalny
SEMINARIUM Forum Darczyńców
„Co się liczy i czy można to obliczyć.
Inwestycja w kulturę okiem darczyńców – motywacje,
metody i efekty”
O Fundacji
 Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie
inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw
związanych z poprawą infrastruktury technicznej
obszarów wiejskich. Fundacja wspiera również rozwój
niekonwencjonalnych źródeł energii.
 FWW powstała w 1999 roku z połączenia Fundacji
Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę (1987) i
Fundacji Rolniczej (1991).
Aktualna działalność










Programy pożyczkowe
Serwisy internetowe
Szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych
Program edukacji finansowej
Spotkania organizacji działających na obszarach
wiejskich
Akademia wójta
Publikacje
Debaty
Konkursy dotacyjne
Dziedzictwo kulturowe
Kultura w działaniach FWW
2000-2010
Kultura bliska
 11 edycji, 478 dotacji, około 3 400 000 zł
Kultura w środowiskach lokalnych
 2 edycje, 177 dotacji, 806 000 zł
2 spotkania w Marózie
 (800 uczestników)
2010-2011
rady
przykłady
informacje
2012- 20..
Konferencje regionalne
Celem konferencji jest refleksja nad rolą i znaczeniem
dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych a także nad
możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże
społeczności.
Czy można sobie wyobrazić
rozwój bez kultury
 Co to jest rozwój lokalny?
 Co oznacza stymulowanie rozwoju?
 Kultura - mnogość definicji

Podobne dokumenty