Spotkanie z dzierżawcami stoisk handlowych przy Bulwarze

Transkrypt

Spotkanie z dzierżawcami stoisk handlowych przy Bulwarze
archiwum.hel.sam3.pl
Data: 2017-03-07
Spotkanie z dzierżawcami stoisk handlowych przy Bulwarze Nadmorskim.
Dnia 20 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu, odbyło się spotkanie
dzierżawców stoisk handlowych przy Bulwarze Nadmorskim z burmistrzem Helu.
Poruszane były tematy dotyczące organizacji handlu w sezonie letnim 2012, oraz możliwość
sezonowej dzierżawy jednakowych domków dla wszystkich dzierżawców. Burmistrz tę kwestie
pozostawił do decyzji zainteresowanych.
Ustalono, że do końca czerwca br.dzierżawcy za codzienny handel płacą opłatę targową,
natomiast za miesiące lipiec i sierpień opłatę stałą (po wcześniejszym podpisaniu umowy).
20 - 04 - 2012
Barbara Tabor
Urz±d Miasta Helu
redaktor
Strona 1 z 1