lOMBarDO - Osadkowski SA

Transkrypt

lOMBarDO - Osadkowski SA
katalog agrotechniczny jesień 2016. Zboża
pszenżyto ozime
LOMBARDO
NOWOŚĆ
Rejestracja: Polska 2015 | Hodowla: Syngenta
Niesamowity plon o doskonałej zdrowotności
Zalety
bardzo dobra plenność na obu poziomach agrotechniki
dobra zimotrwałość – 5
wysoka zdrowotność
tolerancyjne na zakwaszenie gleby
masa 1000 ziaren duża, o średnim wyrównaniu
odmiana NUMER 1 w doświadczeniach COBORU w 2015 r. – plon 112% wzorca!
Profil agrotechniczny
CECHY JAKOŚCIOWE
Zimotrwałość
bardzo dobra – 5,5
MTZ
bardzo wysoka – 46
Odporność na wyleganie
niska
Odporność na porastanie
średnia
Wymagania glebowe
średnie
Zawartość białka
niska
ZDROWOTNOŚĆ ocena BSA NIEMCY*
3
mączniak prawdziwy
4
rdza brunatna
3
rdza żółta
4
septorioza liści
*Skala BSA Niemcy: 1 – bardzo wysoka, 9 – bardzo niska
PLONOWANIE
94,4
A1
średnia
wzmocnić
ochronę
fungicydową
standardowa
ochrona
fungicydowa
3
wysoka
podwyższona
odporność
genetyczna
TERMIN SIEWU
96,6
106,2
110% wzorca
112% wzorca
84,3
niska
A1, A2 – poziomy
intensywności
uprawy
Wczesny
250–280 szt./m2
Optymalny
280–330 szt./m2
Opóźniony
330–380 szt./m2
wzorzec
Lombardo
A2
Plonowanie odmiany Lombardo, dt/ha, % wzorca,
badania rejestrowe COBORU, 2015 r.
79

Podobne dokumenty