Do Rady Wydziału Teologicznego Zwracam się z

Transkrypt

Do Rady Wydziału Teologicznego Zwracam się z
Warszawa.......................
...........................................
Imię i nazwisko
...................................................
rok, kierunek studiów
....................................................
nr albumu
Do Rady Wydziału Teologicznego
Zwracam się z uprzejma prośbą o zatwierdzenie tematu pracy
magisterskiej pt. ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
pisanej pod kierunkiem .........................................................................................................
na seminarium z .......................................................................................................................
.......................................
podpis studenta
................................................
podpis promotora
..................................................
podpis kierownika katedry

Podobne dokumenty