Harmonogram 3D_ ISO 17025 _2_

Transkrypt

Harmonogram 3D_ ISO 17025 _2_
HARMONOGRAM SZKOLENIA
Dzień 1: Podstawy Systemu Zarządzania w Laboratoriach wg ISO/IEC 17025:2005
Rozpoczęcie o godzinie 900
Działanie
Wykład:
Wykład:
Wykład:
Wykład:
Wykład:
Tytuł
Prezentacja normy ISO/IEC 17025 w zakresie wymagań systemowych i technicznych
System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
Wymagania normatywne dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego w oparciu o
normę ISO/IEC 17025
Zasady przystępowania do programów porównań międzylaboratoryjnych
Praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratoriów
Uwagi:
Kolejność wykładów zależy od prowadzącego.
O s . Str u sia 1 a , 31- 807 Kr akó w , Tel : + 48 501 33 1 558 , T el: 48 12 41 4 01 25
www.ikmj.com
[email protected]

Podobne dokumenty