Metody rekrutacji - PUP

Komentarze

Transkrypt

Metody rekrutacji - PUP
Metody rekrutacji
Metody rekrutacji stosowane przez pracodawców uwarunkowane są wieloma czynnikami, np.
wielkością firmy, rodzajem, profilem i rozmiarem jej działalności, kulturą organizacyjną,
prowadzoną polityką kadrową, ilością środków przeznaczonych na rekrutację, wymaganiami
stawianymi potencjalnym kandydatom oraz ich liczbą, itd.
Korporacje stosują zwykle rozbudowane, wielostopniowe i czasochłonne procedury
rekrutacyjne. W mniejszych firmach poszukiwanie pracownika jest na ogół prostsze i szybsze.
Często jest zlecane profesjonalnej agencji doradztwa personalnego (np. Adecco, Bigram SA,
Grafton Recruitment, Hill International, i in.).
Wyszczególnić można kilka najczęściej stosowanych technik rekrutacyjnych. Wciąż
najczęściej przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. Często stosowaną metodą są testy,
które dzieli się ogólnie na psychologiczne i merytoryczne. Niezwykle częstym sposobem
rekrutacji jest umożliwienie odbycia praktyki lub stażu.

Podobne dokumenty