osób, które mają co najmniej wykształcenie średnie maturalne

Transkrypt

osób, które mają co najmniej wykształcenie średnie maturalne
Temat:
Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci
i młodzieży.
 osób, które mają co najmniej wykształcenie
średnie maturalne;
Szkolenie
przygotowaliśmy
dla:
( Zgłoszenia : faksem, p-tą elektroniczną, tradycyjną na
„Kartach zgłoszenia”)
Treści
programowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.
Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej.
Obowiązki wychowawcy grupy.
Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku.
Turystyka i krajoznawstwo.
Zajęcia kulturalno-oświatowe.
Zajęcia praktyczno-techniczne.
Prace społecznie użyteczne.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek
wypoczynku.
Po ukończeniu kursu uczestnik:
 zna podstawy prawne i obowiązujące przepisy w zakresie
Cel:
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 rozumie i realizuje zasady obowiązujące przy organizacji zajęć
w placówce wypoczynku.
Czas:
36 godzin
Koszt:
Cena dla uczestnika: 200 zł
Cena obejmuje:
Materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika przesyłane
pocztą e-mail, zaświadczenia
Organizacja:
Zajęcia mogą być w formie zamkniętej dla szkoły/placówki
lub z wolnego naboru
Prowadzący:
Koordynator: Jan Grandys

Podobne dokumenty