Protokół wydania paliwa z magazynu

Transkrypt

Protokół wydania paliwa z magazynu
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
piątek, 22 kwietnia 2016, godz. 18:00
MARINA ZARZECZEWO
KURS na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO
Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie tel.: 54 255 02 55
Warunki uczestnictwa w kursie:
 Posiadanie właściwej sprawności motorycznej do poruszania się na jachcie żaglowym
 Ukończone 14 lat
 Zgoda opiekunów na uprawianie żeglarstwa przez osobę niepełnoletnią
 Wpłata za udział w kursie
Harmonogram zajęć:
 Zajęcia teoretyczne + szkolenie praktyczne (w tym prace bosmańskie) przewidziane jest od 25 kwietnia 2016 do 24 czerwca 2016 r.
 Zajęcia praktyczne odbywać się będą 2­3 razy w tygodniu po podziale na wachty w godzinach od 16:00 do 19:00/20:00.
 Zajęcia teoretyczne raz w tygodniu po zajęciach praktycznych w godzinach 19:00 – 20:00
 Zakończenie kursu – egzamin przewidziany jest 25­26 czerwca 2016 r. Opłata za kurs:
wynosi 800,­ zł (młodzież szkolna 400,­ zł* ­ dotacja UM Włocławek)
 I rata ­ kwota 500,­ (250,­) zł płatna do dnia 30 kwietnia 2016r.
 II rata ­ kwota 300,­ (150,­) zł płatna do dnia 30 maja 2016 r.
Wpłaty należy dokonywać na konto w BOŚ S.A. nr 70 1540 1069 2001 8701
3387 0002, YACHT CLUB ANWIL, ul. Uskok 5, 87­801 WŁOCŁAWEK z dopiskiem „Kurs żeglarski WIOSNA 2016 – imię i nazwisko kursanta”
Opłata za egzamin: (egzaminatorzy z PZŻ)
Opłata za egzamin na patent „żeglarza jachtowego wynosi 250,­ zł. Tę wpłatę dokonujemy gotówką przedstawicielowi Komisji Egzaminacyjnej w dniu przystąpienia do egzaminu.
Osoby uczące się, do 26 roku życia wnoszą 50% opłaty egzaminacyjnej po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Przełożonym uczestników i instruktorów kursu będzie Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (w skrócie KWŻ):
­ Instruktor Żeglarstwa PZŻ kol. Tomasz Zieliński tel.: 695 102 469
* – nie dotyczy studentów
Zarząd YCA