Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Transkrypt

Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych
realizowanych przez pielęgniarki w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu
Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.
654 ze zm.)
SZPITAL POWIATOWY SP. Z O. O. W GOLUBIU – DOBRZYNIU
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1 E
87-400 Golub-Dobrzyń
UNIEWAŻNIA
konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki
w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu - ogłoszony w dniu 09.02.2015 r.
Uzasadnienie:
1. Kwota Oferentów przewyższa kwotę, którą Szpital przeznaczył na finansowanie
świadczeń.
PREZES ZARZĄDU
Michał Kamiński

Podobne dokumenty