zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu

Transkrypt

zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
W imieniu Komitetu Organizacyjnego imprezy kulturalno – integracyjnej „Wiklina 2008
Rudnik nad Sanem” informuję, że otwarty konkurs na obsługę imprezy został rozstrzygnięty. Konkurs
w zakresie Zadania nr 1 - wyłączność obsługi gastronomicznej został wygrany przez firmę
P.H. „ADAMEX” Kazimierz Adamek, ul. Kościuszki 56, 23 – 400 Biłgoraj.
Ponadto Komisja Konkursowa postanowiła unieważnić konkurs w zakresie obejmującym
Zadanie nr 2 – wyłączność świadczenia usług lunaparkowych oraz uruchomić ponownie procedurę
konkursową w tym zakresie.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Edward Tomecki
Rudnik nad Sanem, dn. 20.02.2008 r.

Podobne dokumenty