AGENDA ŚRODA 22.03.2015 Aula im. Roberta Schumana

Transkrypt

AGENDA ŚRODA 22.03.2015 Aula im. Roberta Schumana
Projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
nr POKL.07.02.01-14-003/13
AGENDA
Konferencji upowszechniającą metodę coachingu rodzinnego wypracowaną w ramach realizacji projektu
„Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Miejsce spotkania: Aula im. Roberta Schumana, Campus Uniwersytecki
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 budynek Audytorium Maximum,
Termin: 22-23 kwietnia 2015 r., w godzinach od 10.00 do 18.00
ŚRODA 22.03.2015 Aula im. Roberta Schumana (budynek Audytorium Maximum)
10.00 – 11.00
Rejestracja uczestników
11.00 – 11.05
Powitanie uczestników – Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (kierownik projektu)
11.05 – 11.15
Wprowadzenie i otwarcie konferencji – Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (rektor UKSW)
11.15 – 11.30
Wprowadzenie – Prof. dr. Gernot Michael Müller (Wiceprezydent Katolickiego Uniwersytetu
Eichstätt–Ingolstadt ds. współpracy międzynarodowej)
11.30 – 13.00 sesja plenarna, prowadzenie ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
11.30 – 11.50
Rodzina zagrożona wykluczeniem społecznym
Dr hab. Anna Fidelus (UKSW, Wydział
Nauk Pedagogicznych)
11.50 – 12.10
Poradnictwo rodzinne w postemodernistycznej
rzeczywistości – oczekiwania, wyzwania, ograniczenia
Prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz (UKSW/
Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt)
12.10 – 12.30
Komunikacja w rodzinie jako przedmiot poradnictwa
rodzinnego
Prof. dr. Uto Maier (Katolicki Uniwersytet
Eichstätt–Ingolstadt)
12.30 – 13.00
Dyskusja plenarna.
13.00 – 14.00
PRZERWA OBIADOWA sala nr 024
14.00 – 18.00 sesja panelowa: Jakiego wsparcia potrzebuje współczesna rodzina, prowadzenie: prof. dr hab. Janusz
Surzykiewicz
14.00 – 14.20
Prawne uwarunkowania wspierania instytucji rodziny
w Polsce
Dr Tomasz Przesławski (Uniwersytet
Warszawski, IPSiR)
14.20 – 14.40
Analiza transakcyjna we wsparciu rodziny
Christoph Seidenfus (Monachium, Niemcy)
14.40 – 15.00
Wsparcie rodziny przez instytucje państwowe w
Niemczech
Dr hab. Artur Żuk (Katolicki Uniwersytet
Eichstätt–Ingolstadt)
15.00 – 15.20
Coaching rodzinny w Polsce w kontekście działań
instytucji pomocowych
Dr Agnieszka Regulska (UKSW, ekspert
projektu)
15.20 – 15.50
PRZERWA KAWOWA sala nr 024
15.50 – 16.10
Współczesna rodzina w dyskursie zdrowotnym
16.10 – 18.00
Prof. dr Arndt Büssing (Uniwersytet
Witten/Herdecke,)
Dyskusja panelowa: Psychospołeczne wsparcie rodziny jako interdyscyplinarny obszar działań
profesjonalnych.
Prowadzenie: prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz / prof. dr Uto Maier
Uczestnicy – (m.in.) dr Marta Kulesza (Akademia Pedagogiki Specjalnej/Stowarzyszenie KARAN, Warszawa),
mgr Ryszard Gąsierkiewicz (coach/coach rodzinny, terapeuta), Franz Köppl (IFN, Niemcy), prof. Mieczysław
Ozorowski, dr Agnieszka Regulska, dr hab. Anna Fidelus (UKSW), dr Tomasz Przesławski (UW), Christoph
Seidenfus, dr hab. Artur Żuk (Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt), prof. Arndt Büssing (Universität
Witten/Herdecke)
Biuro Projektu:
Uniwersytet
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5
domek nr 12
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 89 20
wew. 320
s. 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
nr POKL.07.02.01-14-003/13
16.00 – 17.30
Warsztaty komunikacji w rodzinie (maks. 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń)
Prowadzi: mgr Emilia Żurek, coach rodzinny sala nr 327
CZWARTEK 23.03.2015 Aula im. Roberta Schumana (budynek Audytorium Maximum).
10.00–13.00 sesja panelowa: Perspektywy i szanse rozwoju coachingu rodzinnego, prowadzenie dr hab. Anna Fidelus
(UKWS)
10.00 – 10.25
Coaching rodzinny z perspektywy pedagogiki
społecznej/pracy socjalnej
Prof. dr Ulrich Bartosch (Katolicki
Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt)
10.25 – 10.50
Psychologiczne techniki rozpoznania systemów
rodzinnych
Prof. dr Joachim Thomas (UKSW/ Katolicki
Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt)
10.50 – 11.15
Mechanizmy samoregulacyjne we wsparciu rodzin
Prof. dr Kathrin Meier (Katolicki Uniwersytet
Eichstätt–Ingolstadt)
11.15 – 11.35
Specyficzne sytuacje kryzysowe w życiu rodziny jako
wyzwanie dla działań poradniczych
Teresa Loichen (koordynator projektu ze
strony Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt–
Ingolstadt)
11.35 – 12.00
PRZERWA KAWOWA sala nr 024
12.00 – 12.20
Zarys koncepcji coachingu rodzinnego
Dr Marta Kulesza (Akademia Pedagogiki
Specjalnej, Warszawa, ekspert projektu)
12.20 – 12.40
Proces coachingu rodzinnego – fazy i przebieg
Mgr inż. Andrzej Hejduk (ekspert projektu)
12.40 – 13.00
Coaching rodzinny jako oferta studiów i szkoleń
Dr Marek Kulesza (UKSW, ekspert
projektu)
13.00 – 13.30
Dyskusja podsumowująca: coaching rodzinny w przestrzeni działań wspierających rodziny
Prowadzenie: dr Marek Kulesza (UKSW, ekspert projektu) z uczestnictwem m.in. coachów rodzinnych oraz ekspertów projektu
oraz (m.in.): prof. K. Meier, prof. J. Surzykiewicz
10.00 – 11.35
Warsztaty Zmiana i zarządzanie zmianą w rodzinie (maks. 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń)
Prowadzi; mgr Ryszard Gąsierkiewicz, coach rodzinny/terapeuta sala nr 024
13.30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, OBIAD sala nr 024
Organizatorzy:
Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
we współpracy z:
Akademia Szybkiej Nauki, Warszawa
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Katholische Universität Eichstätt–Ingolstadt (Niemcy)
Komitet Naukowy:
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (przewodniczący)
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Ks. prof. UKSW dr. Andrzej Jacek Najda
prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus
prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz (Niemcy)
prof. dr hab. Uto Meier (Niemcy)
Biuro Projektu:
Uniwersytet
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5
domek nr 12
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 89 20
wew. 320
s. 2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
nr POKL.07.02.01-14-003/13
prof. dr hab. Ulrich Bartosach (Niemcy)
prof. dr Arndt Büssing (Niemcy)
dr Marta Kulesza
dr Marek Kulesza
Komitet Organizacyjny:
Ks. prof. Dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW w Warszawie )
Ks. prof. UKSW dr Hab. Andrzej Jacek Najda (UKSW w Warszawie )
dr Marek Kulesza (UKSW w Warszawie)
Tadeusz Buzarewicz (Akademia Szybkiej Nauki, właściciel)
Bożena Bereda (Stowarzyszenie KARAN, Przewodnicząca)
dr Marta Kulesza (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
Biuro Projektu:
Uniwersytet
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5
domek nr 12
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 89 20
wew. 320
s. 3
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego