Styczeń 2017 r. - sp11.siedlce.pl

Transkrypt

Styczeń 2017 r. - sp11.siedlce.pl
Marzec 2017 r.
Data
1.
3.03
Konkurs ortograficzny dla klas 4
H. Maliszewska
2.
7.03
Konkurs ortograficzny dla klas 5
M. Świderska
3.
7.03
Konkurs ortograficzny dla klas 6
A. Wierzbicka
4.
8.03
Koncert dla klas 4-6 „O kobietach dla kobiet”
I. Moskwiak
6.03
8.03
9.03
13.03
15.03
Międzyszkolna Liga Przedmiotowa /eliminacje
szkolne/:
- plastyka,
- j. polski,
- informatyka,
- technika,
- religia.
6.
10.03
Konkurs ortograficzny dla klas 5-6
A. Wyrębiak
H. Maliszewska
M. Bolesta
A. Wyrębiak
U. Łastawiecka,
E. Rymuza
B. Świerczewska
7.
14.03
Apel dla klas 6 „Nasze spotkania z książką”
S. Szostak
8.
14-20.03
E. Trochym
9.
15.03
Konkurs literacki dla dzieci objętych opieką
świetlicową „Wierszyk lub hasło promujące zdrowe
odżywianie”
Konkurs poezji w j. angielskim dla klas 1-6
10.
16.03
Kangur – konkurs matematyczny dla klas 2-6
11.
20.03
Impreza integracyjna dla klas 1-3 „Powitanie wiosny”
12.
21.03
13.
23.03
„Witamy wiosnę na sportowo”- zawody
sprawnościowe dla dzieci objętych opieką świetlicową
Konkurs ortograficzny dla klas 3
14.
27.03-7.04
15.
5.
Nazwa zamierzenia
Osoby
odpowiedzialne
Lp.
E. Radzikowska
A. Trusińska
M. Wolska
E. Bazylczuk
D. Łazuga
A. Krusińska
M. Miłosz
29.03
Konkurs literacki dla klas 3 „Świat bez śmieci w poezji
dzieci”
Konkurs recytatorski pamięci Jana Pawła II dla klas 0-6
A. Krusińska
E. Bazylczuk
U. Łastawiecka
16.
31.03
Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas 3
17.
31.03
Konkurs piosenki o tematyce ekologicznej dla klas 1-3
A. Krusińska
E. Bazylczuk
U. Wereszko
D. Łazuga