Gazeta nr 64

Transkrypt

Gazeta nr 64
Gazeta lokalna mieszkańców miasta i gminy Jeziorany
nr 64
Nasze Jeziorany
lipiec-sierpień
lipiec-sierpień 2014
2014
W TYM NUMERZE:
Otwarcie Galerii
Revita Warmia
Jeziorany - PRZESTRZENIE
NIEODKRYTE
DPS: Porcelanowe Gody
Zespołu „MALWA”
Ochrona przyrody
i co dalej? - Co z Neandertalis?
Miejski Ośrodek Kultury:
- Raz Do Roku w Jezioranach
- Robert Rozmus Show
- Okno na Świat w Miejskiej Wsi
Sport OSiR:
Z Dziejów Miasta i Regionu:
- Kapliczki w Miejskiej Wsi
Zespół Pieśni i Tańca „Szuwary” z
Markus okazał się zwycięzcą jubileuszowego XXX Przeglądu Kapel.
Szuwary – stażem 20letni zespół aktywnie
prowadzący swą działalność folklorystyczną, kultywując tradycje ludowe
różnych regionów w gminie, powiecie,
województwie, kraju, a także zagranicą. W
ciągu tych dwudziestu lat jego członkowie
uczestniczyli w licznych konkursach,
przeglądach, festynach oraz imprezach
okolicznościowych. Zajmowali czołowe
miejsca i zdobywali liczne wyróżnienia.
Ich osiągnięcia przedstawiane były w
prasie oraz podawane w przekazach
radiowych i telewizyjnych. W najnowszym przekazie wystąpili w roli laureatów z
dnia 28.06.2014 roku z Wojewódzkiego
- II Tura Zawodów Wędkarskich
- zmiany w MKS
- Projekt Multisport
- Turniej piłki siatkowej
Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych
Jeziorany 2014. Nie lada wyczyn, bowiem
już po raz trzeci w Jezioranach stanęli na
najwyższym stopniu podium, zdobywając
główną nagrodę Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
W konkursie wzięło udział 21 kapel, co
owocowało podwyższonym poziomem
rywalizacji.
Całą imprezę poprowadził jeden z
najbardziej znanych i rozpoznawanych
satyryków polskich pan Tadeusz Drozda,
znany z programów „Śmiechu Warte” czy
też „Herbatka u Tadka”. W przerwach
między zespołami swoją aktorską aparycją
wywoływał uśmiech na twarzach publiczności.
Po ogłoszeniu wyników pan Tadeusz
Drozda zakończył Przegląd Kapel swoim
autorskim występem artystycznym. Całą
imprezę zakończyła zabawa taneczna w
świetlicy we Franknowie.
Krystian Szydłowski
XXX Przeglad Kapel i Zespolow Spiewaczych w Jezioranach 2014
dawnej Polski i wiarygodnie opisał w
swoim wiekopomnym, kilkudziesięciotomowym dziele „Lud, jego
zwyczaje, sposób życia, mowa, podania,
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni,
muzyka i tańce".
Protokół z posiedzenia Komisji
Artystycznej oceniającej występy
zespołów biorących udział w XXX
Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i
Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach
w dniu 28 czerwca 2014r.
Komisja artystyczna w składzie:
1. Ewelina Banach - Bardońska
muzyk, Lidzbark Warmiński
2. Katarzyna Waśkiewicz
- muzykolog, Ostrołeka
3. Agnieszka Krajewska-Werecka
- muzykolog, Olsztyn,
po wysłuchaniu 21 kapel ludowych
i zespołów śpiewaczych postanowiła
przyznać następujące nagrody:
Nagrodę Ministra Kultur y i
Dziedzictwa Narodowego i puchar
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
zespołowi Szuwary za realizację wszystkich elementów muzycznych i scenicznych, a szczególnie tańca i męskiego
śpiewu oraz za autentyczność strojów z
regionu Pogórza.
Nagrodę Marszałka Województwa
Warmińsko – Mazurskiego zespołowi
Jezioranie za kultywowanie tradycji
muzykowania ludowego, a szczególnie
udział młodego pokolenia.
Na g r o d ę St a r o s t y Pow i a t u
Olsztyńskiego zespołowi Orzyszanki za
wiarygodny przekaz pieśni wykonywanych a cappella in crudo.
Nagrodę Burmistrza Jezioran oraz
statuetkę „Jezioranka 2014” wykonaną
przez pana Tadeusza Maculewicza
zespołowi Mazurskie Kwiaty za udział
instrumentów tradycyjnych, m.in.
cymbałów, dobór repertuaru i inwencję
twórczą.
Nagrodę Związku Gmin Warmińsko –
Mazurskich zespołowi Pogobianki za
udział młodego pokolenia, naturalny,
tradycyjny śpiew.
2
Nagrodę ufundowaną pr zez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowo – Usługowe Macrosat
zespołowi Łobertas za wiarygodnie
ukazany repertuar kurpiowski, instrumenty, a szczególnie śpiew najmłodszej
solistki.
Nagrodę Spółdzielczego Banku
Ludowego w Olsztynie oddział w
Jezioranach zespołowi Dąbrowa za
żywiołowy układ taneczny na scenie.
Nagrodę ufundowaną przez panią
Janinę Ilczuk i firmę Oriflame zespołowi Potok za przekazanie folkloru
stylizowanego kresów południowo wschodnich.
Przyznano również wyróżnienia „za
kultywowanie tradycji ludowego muzykowania” zespołom:
D ybzaki, Gosposie, War mianki
Sępopolskie, Kalina, Ostródzianie,
Lelija, Kapela u Rysia, Babki Romana,
Pasłęczanie, Gala, Wrzosy, Świętowiacy, Mazurska Kosaczewina.
Uwagi jury:
To unikalne w skali ówczesnej Europy
opisanie przez Kolberga ludowej tradycji
kulturowej dawnej Rzeczypospolitej jest
podstawą dla kontynuowania własnego,
lokalnego niematerialnego dziedzictwa
kulturowego według kryteriów
Konwencji UNESCO z 2003r. „O
ochronie niematerialnego dziedzictwa
kulturowego”. W dziele wspierania tej
rozpisanej na wiele lat kontynuacji nie
może zbraknąć, obok zespołów i domów
kultury, także samorządów różnych
szczebli z obszaru województwa warmińsko- mazurskiego.
Komisja Artystyczna dziękuje organizatorom XXX Wojewódzkiego Przeglądu
Kapel i Zespołów Śpiewaczych w
Jezioranach za sprawne przeprowadzenie
tegorocznej edycji Przeglądu, zaś sponsorom nagród- za ofiarność i współdziałanie
w ochronie dziedzictwa kulturowego
województwa warmińsko- mazurskiego
oraz konferansjerowi - panu Tadeuszowi
Droździe za ciekawe, okraszone szczyptą
humoru prowadzenie.
XXX Wojewódzki Przegląd Kapel i
Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach
zbiegł się w roku 2014 z uchwalonym
przez parlament Rzeczypospolitej Rokiem
Oskara Kolberga (1814-1890), który
przez dziesiątki lat w XIX wieku rejestrował tradycję ludową (w tym folklor muzyczny) większości regionów kulturowych
Nasze Jeziorany, Nr 64 /lipiec-sierpień/2014 r.
Raz do roku
w Jezioranach!
25 lipca już po raz wtóry do Jezioran
zawitali bardowie i poeci z wszelakich
zakątków Polski. Grupę bardów i
poetów tworzy grono przyjaciół
fascynujących się poezją śpiewaną. Tego
dnia na przybyłych gości czekało
ognisko i pierwsza noc integracyjna.
Drugi dzień to nieustanne próby przed
finałowym koncertem i oblężenie MOKowskiej sceny. Zgromadzoną publiczność
w melancholijny stan wprowadził
współorganizator imprezy Tomasz Salej z
Grupy TAK. Swoimi autorskimi wierszami i balladami raczyli nas: Łukasz
Majewski, Wojtek Gęsicki, Radek
Partyka, Joanna Mioduchowska, Włodek
Mazoń, Dorota Kuziela, Tomek Drachal,
Ania Idzikowska, Mateusz Rulski, Mirek
Kozak, Tomasz Krzymiński, Agata
Gałach, Zbyszek Szukalski, Anna
Judycka, Krzysztof Lewandowski oraz
Grupa TAK. Koncertowy maraton
zakończyło przemówienie Zastępcy
Burmistrza Jezioran pana Władysława
Daligi. Następnego dnia goście relaksowa- Około godziny 14:00 w niezmiernie miłej
li się na łonie natury przy Jeziorze Ring w atmosferze pożegnaliśmy grupę poetów.
Tłokowie.
Krystian Szydłowski
Robert Rozmus Show
12 lipca Miejski Ośrodek Kultury
zorganizował plenerowy koncert letni
zatytułowany „Robert Rozmus Show”.
Program imprezy podzielony był na dwa
bloki artystyczne. Pierwszy blok poświęcony był dzieciom, skupiając ich uwagę
na konkursach typu: wybór miss, mistera,
czy też konkursy śpiewacze i quizy. Każdy
„maluszek” mimo wielkiej sceny okazał
wielki spokój i z uśmiechem na twarzy
śmiało brnął w kolejne muzyczne przygody. Druga część to dynamiczne i
wielobarwne widowisko z Robertem
Rozmusem w roli głównej. Śpiewający
aktor, uważany za jednego z najlepszych
showmanów polskiej sceny muzycznej,
wciela się w największe gwiazdy estrady,
zmieniając co chwila kostiumy i peruki.
Na scenie zobaczyliśmy scenografię
gwiazd m.in. Corleone, Johna Travolty i
Boba Marley’a. W programie dużo tańca,
konkursów, dobrej muzyki i wielkich
przebojów. Robert odciskając swoją dłoń
powiększył grono gwiazd jeziorańskiej
alei. Mimo niesprzyjającej aury nie
zabrakło Was drodzy mieszkańcy i w
strugach deszczu dotrwaliście do końca, za
co podwójna chwała. Wielkie dzięki!
Krystian Szydłowski
Nasze Jeziorany, Nr 64 /lipiec-sierpień/2014 r.
3
Historia o tym jak w Miejskiej Wsi
otworzono Okno na Świat
Fundacja dla dzieci i młodzieży Kółko
Graniaste otrzymała patronat
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Fundacji Wolnego i Otwar tego
Oprogramowania do realizacji projektu
„Podaruj mi okno na świat”.
Tytułowe „Okno na świat” to komputer
podłączony do Internetu. Umiejętne
korzystanie z niego jest skarbnicą
wiedzy. Pytanie tylko jak nauczyć dzieci
umiejętnie z niego korzystać?
Najlepsza metoda to zadanie!
Pilotażowy projekt odbył się w małej
warmińskiej wsi. Tematem projektu była
MODA. Uczestnicy mieli kilka dni na
zrealizowanie szeregu zadań, które finalnie
prowadziły do przygotowania pokazu
mody.
Nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że
otrzymując paczkę z „przydasiami” zostali
pozostawieni sami sobie (w okna zaglądał
co jakiś czas opiekun świetlicy). Tak więc
do pomocy mieli jedynie Internet, przez
który także komunikowali się z organizatorami. Okazało się, że w ciągu 4 dni
zrealizowali wszystkie zadania i szykowali
się do pokazu. Aby podkreślić wagę misji,
jaką mieli wykonać otrzymali mailem
filmik z nagraniem Weroniki Marczuk (tej
znanej!), która to przekazała im potrójną
dawkę energii.
Na dwie godziny przed zaplanowanym
pokazem na sali pojawiła się profesjonalna
wizażystka oraz fryzjerka.
W czwartek 17 lipca o godzinie 17.00
organizatorzy wraz z gośćmi podjechali
pod budynek świetlicy Miejskiej Wsi.
Przy drzwiach stał szyld wykonany ręcznie
„Witamy gości”. Dalej ukazała się
gościom sala, na środku której rozłożony
był czerwony dywan, po którego obu
stronach ułożone zostały światełka oraz
stół dla jurorów ze słodkościami.
Czerwony dywan wychodził z wykonanych przez dzieci kulis, na których
przyklejone były wycięte z czasopism
postaci modelek, modeli, aktorów i
aktorek.
Prowadzący powitał przybyłych gości oraz
zgromadzonych mieszkańców, a następnie
rozbrzmiała muzyka i na wybieg wyszły
modelki. Zaparło nam dech... Z materiałów jakie dostały dzieci oraz z rzeczy
przyniesionych z domu powstały stroje
godne Armaniego. Każda modelka i
model dopięci na ostatni guzik. Buty,
dodatki, makijaż, włosy – wszystko
układało się w jedną piękną całość.
Modelki i modele kroczyli odważnie po
wybiegu.
Nie było po nich w ogóle widać, że modą
zajmują się od poniedziałku. Ważne, by
wspomnieć, że stroje wykonane przez
uczestników (przy pomocy igły, zszywek i
szpilek) nie były jakimiś dziwactwami, w
których wyglądaliby jak przebierańcy.
Były to stroje tak dobrane, tak skonstruowane, że jurorzy stwierdzili, że kupują tę
kolekcję. Pomysłowość dzieci zatem
kolejny raz powaliła dorosłych na łopatki.
Nadszedł czas na werdykt jury, które
postanowiło, że wszyscy modele otrzymają bony na zakupy do olsztyńskiej Aury.
Dodatkową nagrodą dla wszystkich
uczestników są warsztaty z projektowania,
które poprowadzą pan Artur Zyskowski i
pan Tomek Kawszyn – projektanci
unikatowych projekcji ubrań. Nagrodzeni
zostali: Julia Frączek, Karolina Sprycha,
Łucja Frączek, Aleksandra Adamek, Jakub
Frączek oraz Kamil Gdański.
Magdalena Półtorak
Gmina Jeziorany
informuje:
Na stronie internetowej gminy
www.jeziorany.com.pl
znajdziecie Państwo nowe
zakładki, które ułatwią załatwianie
spraw urzędowych przez
internet: min. opłacenie śmieci i podatków,
udział w konsultacjach społecznych i zwiedzanie.
Zachęcamy do korzystania.
4
Nasze Jeziorany, Nr 64 /lipiec-sierpień/2014 r.
Porcelanowe Gody Malwy
2014 rok jest wyjątkowym rokiem dla
Zespołu Wokalnego MALWA, działającego przy Domu Pomocy Społecznej w
Jezioranach, ponieważ kończą 20 lat
swojej działalności. Jak zawsze przy
jubileuszach, każdy zastanawia się "kiedy
to minęło?". A minęło...
Obchody XX-lecia MALWY w naszym
Domu uroczyście obchodziliśmy podczas
Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny.
Chcieliśmy, by w tej uroczystej chwili
uczestniczyli nasi mieszkańcy i ich
najbliższe rodziny, pracownicy - byli i
obecni, przyjaciele Domu. No i nie
zawiedli, gromadnie uczestnicząc w
uroczystości. Ciepłych słów uznania,
dalszej owocnej pracy, współpracy,
sukcesów zespołowi oraz prowadzącemu
instruktorowi Anieli Kolos - nie szczędziła
pani Teresa Stańczuk dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Jezioranach. Z
pięknymi różami, dobrym słowem,
uśmiechem, życzeniami dalszej twórczej
pracy przybył pan Władysław Daliga
Zastępca Burmistrza Jezioran.
Ks. Dziekan Stanisław Jasiński - nasz
duchowy opiekun, jak przystało na głowę
kościoła jeziorańskiego - poświęcił,
pomodlił i pobłogosławił. Uwieńczeniem
uroczystości był ogromny, apetyczny tort
na 250 osób. No i nie zabrakło też
repertuaru MALWY, a zaczęli od najprostszej pioseneczki "Wlazł kotek na
płotek".
Założycielem i pierwszym instruktorem
zespołu był śp. pan Stanisław Jalowski,
który wykonał pierwszą pionierską pracę,
polegającą na wyłonieniu kandydatów,
wyborze repertuaru, strojów, pierwszych
występów. Grupa pierwszy raz zaprezentowała się na scenie 10 czerwca 1994
roku w Teatrze Dramatycznym w
Białymstoku. W pierwszym dziesięcioleciu zespół śpiewał piosenki
ludowe, w tym mazurskie.W późniejszych
latach do repertuaru włączono piosenki
biesiadne, rozrywkowe i patriotyczne.
Zespół występował min. w Białymstoku,
Gdańsku, Gdyni, Dąbrowie Górniczej,
Płocku, Łęcznej, Warszawie, Ostródzie,
Nidzicy i Brodnicy, zdobywając wiele
nagród oraz statuetek.
W drugim dziesięcioleciu prowadzenie
zespołu przejęła pani Aniela Kolos,
poszerzając repertuar o nowe utwory.
Zespół występuje w domach pomocy
społecznej, placówkach dla dzieci,
imprezach lokalnych mi.n. Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy, gdzie od
kilku lat dokłada swoją cegiełkę na
szczytny cel. Najwięcej blasku wnosi w
życie naszego Domu, pokazując swoje
umiejętności na zabawach, uroczystościach i wieczornicach.
Życzymy zespołowi MALWA wytrwałości, ciekawych pomysłów, przychylności
społeczeństwa, zadowolenia z dalszej
pracy oraz kontynuacji tej pięknej tradycji
przez następne pokolenia.
Agnieszka Kiljan
Kapliczki z Miejskiej Wsi
Nasze Jeziorany, Nr 64 /lipiec-sierpień/2014 r.
5
CZERWIEC
i LIPIEC
w KLUBIE
MALUSZKA
„Dobrze się uczcie w tej szkole, same
szóstki zbierajcie. A co dało Wam przedszkole mocno w sercu zachowajcie”.
Więcej zdjęć i informacji na temat naszego
p r ze d s z k o l a z n a j d ą p a ń s t w o n a
Facebooku: Klub Maluszka Jeziorany.
Zapraszamy!
Ostatnie miesiące roku przedszkolnego
2013/2014 w Przedszkolu
Niepublicznym „Klub Maluszka” były
pełne zabawy i wzruszeń. Z okazji Dnia
Dziecka został zorganizowany w naszym
przedszkolu „Rodzinny Piknik Country”.
Impreza ta miała charakter charytatywny.
Zbieraliśmy pieniążki na rehabilitację
naszej podopiecznej Wiktorii, część
pieniędzy została przeznaczona na
Agnieszka Obarzanek
„Gang Wiewióra”. Uroczyste zakończenie
roku przedszkolnego odbyło się dnia 15
lipca. Każdy przedszkolak z niecierpliwością oczekiwał momentu, kiedy po
trudzie całorocznej pracy, ale też dobrej
zabawy, będzie mógł udać się na zasłużone
wakacje. Po raz ostatni na „przedszkolnej
scenie” jako przedszkolaki wystąpiły
dzieci 6-letnie. Tańcem, śpiewem i
przygotowanymi wierszami pożegnały
przedszkole, aby po wakacjach rozpocząć
naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
wycieczkę do krainy zabaw „Nowa
Holandia” w Elblągu, na którą dzieci
pojechały wraz ze swoimi rodzicami.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
przy organizacji tej imprezy. W szczególności dziękujemy za ogromne zaangażowanie paniom: Monice Romanowskiej
i Grażynie Kubik; panom: Bogdanowi
Romanowskiemu, Piotrowi
Trzcińskiemu, Mariuszowi Wiak,
Sylwestrowi Marynowskiemu,
Sylwestrowi Kołeckiemu, Zbigniewowi
Okrójowi, Mariuszowi Szutkowskiemu,
Pawłowi Paczkowskiemu; państwu
Agnieszce i Michałowi Witek, firmie
„Macrosat”, Klubowi Motocyklowemu
„Jurand”, Ochotniczej Straży Pożarnej z
Jezioran, Wójtówki i Radostowa oraz
wszystkim współpracownikom i rodzicom. Ostatnim naszym wyjazdem w tym
roku przedszkolnym była wycieczka do
Kina „Helios” na bajkę pod tytułem
Larwa Rusałki Pawika
6
Nasze Jeziorany, Nr 64 /lipiec-sierpień/2014 r.
Wakacje
w Kikitach
Lipiec to miesiąc upałów i corocznych
biwaków w Kikitach. Letnie obozy odbywają
się zawsze w dwóch turnusach podzielonych
wiekowo. Na każdym turnusie, zaraz po
zakwaterowaniu w świetlicy i spotkaniu
integracyjnym, następuje podział uczestników
na dwie grupy, które już pierwszego dnia
wkraczają w stan rywalizacji. Utworzone
grupy charakteryzuje własnoręcznie wykonana flaga oraz wybrany kapitan drużyny,
który zarówno zbiera laury za osiągnięcia
grupowe, jak i uwagi za niedociągnięcia.
Oczywiście na najbardziej wyróżniających się
inaczej uczestników czekały zabawne zadania
karne ustalone w regulaminie obozu.
Nocna nasiadówka za drzwiami świetlicy,
ścinanie trawy nożyczkami, karne ćwiczenia
czy spacery po kamieniach znalazły swoich
wybrańców.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy poranną
gimnastyką. Następnie kolejno wyznaczona
grupa planowała zabawy i zadania dla grupy
przeciwnej. Chaszcze, zarośnięte łąki, polany,
tamtejszy las, jezioro Luterskie i wieczorne
komary nie stanowiły przeszkód dla śmiało
kroczących obozowiczów. Po wyczerpujących
wyprawach gościliśmy się przy ogniskach.
Przedostatnie noce, to oczywiście noc pasty
oraz chrzest grupy starszej.
Wymazani w błocie z pokrzywy, posypani
balonami z mąką i po spacerze asfaltem bez
butów na chrzczonych czekała nocna kąpiel.
Następnie z uśmiechem na twarzy wróciliśmy
do świetlicy, a następnego dnia musieliśmy się
już żegnać.
MOK-owskie obozy corocznie cieszą się
dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że
chcecie spędzać z nami czas w okresach letnich
i na pewno nie zawiedziemy Was w następnym
roku. Do zobaczenia!
Krystian Szydłowski
Recenzja
ksiazki
z Miejskiej Biblioteki Publicznej
~
,
Paullina Simons
(ur. 1963 w Leningradzie, ZSRR jako Paullina Handler)
– amerykańska pisarka rosyjskiego pochodzenia. Kiedy miała 10
lat wyemigrowała razem z rodziną do Stanów Zjednoczonych.
Najbardziej znaną powieścią Paulliny Simons jest wydany w 2000
r. w USA „Jeździec Miedziany” (ang. The Bronze Horseman).
Pisarka przedstawia w nim losy romansu Tatiany i Aleksandra w
objętym wojną Leningradzie. Historia wielkiej namiętności
szukającej spełnienia w nieludzkich warunkach systemu
totalitarnego. Wojna i miłość, bohaterowie i zdrajcy, fascynujące
postaci i ich losy, które zostają w pamięci na długo
po przeczytaniu książki.
Tom 1:
Jeździec Miedziany
Epopeja chwytająca za serce
jak „Doktor Żywago”.
Leningrad, rok 1941.
17-letnia Tania Mietanowa
poznaje młodego oficera
mówiącego z obcym akcentem. Zakochuje
się w nim ku swemu przerażeniu, gdyż
Aleksander jest już obiektem uczuć jej
siostry Darii. Miłość jednak nie wybiera Aleksander odwzajemnia uczucia Tani, ale
by nie ranić Darii, bohaterowie przysięgają
nigdy nie ujawnić swej miłości…
Tom 2:
Tatiana i Aleksander
Druga część kochanej
przez czytelniczki trylogii
zaczyna się w Bostonie
w 1930 roku. Rodzina
Barringtonów, zaślepiona
ideami komunizmu, przenosi się do
wymarzonego ZSRR, nie wiedząc, jaka
gehenna czeka ją pod rządami Stalina.
Nasze Jeziorany, Nr 64 /lipiec-sierpień/2014 r.
Rodzice Aleksandra giną w więzieniu,
pozostawiając go na łasce losu. Gdy ten w Waszyngtonie.
dorośnie, pokocha młodą pielęgniarkę, Czy jeszcze kiedykolwiek młodzi
Barringtonowie odzyskają spokój,
Tatianę... Tak zaczyna się wielka miłość
wzajemną miłość i wciąż oczekiwane
szczęście? Można czytać tę powieść, nie
Tom 3:
znając
wcześniejszych losów bohaterów,
Ogród letni
lecz każdy, kto zaczął od "Ogrodu
Ostatnia część trylogii
letniego”, z pewnością natychmiast sięgnie
o miłości, nadziei i
po początek sagi...
poświęceniu.
Saga, która porywa niemalże od samego
Jest rok 1946.
początku
jest wielowymiarowa, wieloTatiana i Aleksander chcą wreszcie żyć jak
wątkowa
i napisana z prawdziwym
normalna rodzina. Bardzo kochają swego
małego synka Anthonyego, lecz nie rozmachem. Przyciąga kunsztownym
potrafią cieszyć się sobą. Przytłoczeni stylem Simons, ale także przebogatą w
bagażem tragicznych wspomnień, emocje treścią. Trylogia Simons wywołuje
przemierzają Amerykę mieszkalnym spektrum przeżyć.
samochodem, uciekając przed demonami
przeszłości i przed tym, co znów gotuje im Takie książki zapamiętuje się na długo,
los. Po "gorącej wojnie” zaczyna się więc polecamy!
bowiem "zimna” i o Aleksandra, jeszcze
niedawno radzieckiego oficera, pytają już
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Waszyngtonie.Czy jeszcze kiedykolwiek
w Jezioranach
młodzi Barringtonowie odzyskają spokój,
7
Dzieci z Kreatywnego Strychu
otworzyły Galerie Revita Warmia
To, że dziś mamy w Jezioranach na rynku
galerię stało się zupełnie niespodziewanie.
Fundacja Revita Warmia, która od lipca
2013 prowadzi w ZSP w Jezioranach
warsztaty dla dzieci „Kreatywny Strych”,
szukała miejsca, w którym mogłaby
prowadzić biuro, organizować spotkania i
wydarzenia artystyczne. I nagle, na
początku kwietnia sklep mięsny zwolnił
piękny, przestronny lokal na środku
rynku... To było to ! To sam lokal uruchomił pomysł na galerię i informację
turystyczną. No bo przecież takie miejsce
musi być otwarte na ludzi i dla ludzi- musi
być miejscem publicznym, społecznie
użytecznym. Lepszego miejsca nie będzie,
postanowili więc je wynająć mimo, że nie
mieli funduszy, a czynsz jest spory. I tak na
koniec maja stanęli w przetargu na
wynajem lokalu. „ Gdyby ktoś wynajął ten
lokal np. na bank, czy agencję ubezpieczeniową - to miejsce na wiele lat straciłoby szansę pełnienia funkcji społecznej, a
na galerię nie ma lepszego miejsca.”- mówi
Marcelina Chodyniecka-Kuberska,
wiceprezes zarządu fundacji.
Galerię otwarto z pompą 27 czerwca,
długo wyczekiwaną przez dzieci, wystawą
prac podsumowującą rok pracy na
Kreatywnym Strychu. Fundacja na
otwarciu zaprezentowała ideę galerii,
która ma być miejscem prezentacji
twórczości lokalnych artystów i rzemieślników. „Zachęcamy do współpracy
ludzi, którzy tworzą w domowym zaciszu,
którzy chcieli by rozwijać swoje rzemiosło
i je sprzedawać.” - mówi prezes fundacji
Rafał Mikułowski.
W księdze pamiątkowej widnieją podpisy
Norwegów, Amerykanów, Francuzów,
Nowozelandczyków i oczywiście
Niemców, którzy odwiedzali miasto, w
którym mieszkali ich rodzice czy dziadkowie.
Fundacja rozpoczęła też projektowanie i
wydawanie lokalnych pamiątek: pocztówek, rysunków architektury, obrazów
pokazujących Jeziorany. W planach na
najbliższe miesiące jest stworzenie w
ramach warsztatów Kreatywny Strych
ikon architektury Jezioran w formie
foto: Jacek Sztorc
foto: Jacek Sztorc
foto: Jacek Sztorc
foto: Jacek Sztorc
foto: Jacek Sztorc
foto: Jacek Sztorc
8
foto: Jacek Sztorc
foto: Jacek Sztorc
Nasze Jeziorany, Nr 64 /lipiec-sierpień/2014 r.
niestety takich miejsc jeszcze nie ma.
Zachęcamy mieszkańców do zastanowienia się co mogą zaoferować turystom: wynajem pokoju w mieście, czy
kwatery agroturystyczne na wsi,
domowe obiady, jajka, sery, mleko z
własnego gospodarstwa- na to wszystko
w wakacje są zainteresowani klienci.
Fundacja za darmo będzie promowała
wszystkie inicjatywy turystyczne w naszej
gminie - dlatego zachęcamy do przygotowania się do następnego sezonu i
przyniesienia do nas swojej oferty- mówi
M.Chodyniecka-Kuberska.
Galeria cieszy oko, jest gdzie zaprowadzić
przyjezdnych, czy zbłąkanych turystów,
miejmy tylko nadzieję, że przetrwa zimę i
będzie wspaniale reprezentować uroki
naszej gminy i twórczych mieszkańców w
przyszłym sezonie letnim.
Mateusz Korwat
ceramicznych miniatur 3d. Ma to być
pamiątka na przyszły sezon letni.
Galeria organizuje również wystawy
tematyczne i indywidualne, w okresie
przedświątecznym planowany jest
jarmark artystyczny. Twórcy inicjatywy
twierdzą, że musimy uwierzyć w to, że
Jeziorany mają się czym pochwalić przed
turystami już teraz. Musimy tylko
stworzyć odpowiednio opakowane
produkty turystyczne, a potem na nich
zarabiać. „Bardzo wielu ludzi z zagranicy
prosiło nas o wskazanie miejsc noclegowych w samych Jezioranach...
obraz Martynki Uberuk
obraz „Wesołe Jeziorany” wykonany przez całą grupę „Kreatywny Strych” pod nadzorem „Pani Marceliny”
OFERTA ZAJĘĆ SPORTOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ
OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W JEZIORANACH
nowe logo OSiR
foto: Jacek Sztorc
PIŁKA NOŻNA
ŻAK (rocznik 2006-2007)
(trener A. Czabrycki tel. 509138737)
poniedziałek 16:00-17:30
ORLIK (rocznik 2004-2005)
(trener A. Czabrycki tel. 509138737)
poniedziałek 17:30-19:00
środa 16:00-17:30
MŁODZIK (rocznik 2002 i młodsi)
(trener P. Radziwon tel. 609580212)
wtorek 18:00-19:30
piątek 16:30-18:00
JUNIOR MŁODSZY (rocznik 1998 i młodsi)
(trener A. Szuwalski tel. 608246931)
poniedziałek 19:00-20:00
piątek 18:00-19:30
SENIOR
(trener Z. Kubelski )
wtorek 19:30-21:00
czwartek 18:30-20:00
Nasze Jeziorany, Nr 64 /lipiec-sierpień/2014 r.
TENIS 10
(animator sportu P. Smoleński
tel. 795179772) 2 grupy: do 10 lat i
powyżej 10 lat
wtorek 16:30-18:00
czwartek 16:30-18:00
AEROBIK
(P. Salabura tel. 693318156)
MIX AEROBIC
poniedziałek 18:00-19:00
SHAPE
środa 18:15-19:15
STRETCHING
środa 19:30-20:15
DANCE AEROBIC
czwartek 18:30-19:30
PILATES
piątek 18:00-19:00
WARCABY
(instruktor S. Morzy 660567003)
wtorek 17:00-19:00
czwartek 17:00-19:00
TENIS STOŁOWY
środa 18:30-19:30
ZAJĘCIA CHEERLEADERS
(zajęcia prowadzi L.Grochowski tel.
609200909 w piątek 19:30-21:00)
środa 17.00-18.00
piątek 16.00 - 17.30
BADMINTON
(zapisy tel. 608564931)
GRY I ZABAWY DLA DZIECI 6-7 LENICH
piątek 19:30-21:00
(P. Salabura tel. 693318156)
środa 16.00 - 17.00
MULTISPORT
(E. Budrewicz tel. 668727057)
piątek 17.00 -18.00
poniedziałek 15:00-16:30
SIŁOWNIA I SAUNA
wtorek 16:00-17:30
od poniedziałku do piątku 8.00 - 21.00
czwartek 15:00-16:30
9
Jeziorany
Przestrzenie
Nieodkryte
trzy wystawy i koncert
arii operowych w zabytkowych budynkach
16 sierpnia Fundacja Revita Warmia we
współpracy z gminą Jeziorany zorganizowała mieszkańcom i turystom trzy
wydarzenia artystyczne jednego dnia,
które miały dać okazję do doświadczenia
różnych rodzajów sztuki w niedostępnych
na co dzień przestrzeniach zabytkowych.
Tego dnia odbył się finisaż (czyli zakończenie) wystawy malarstwa Rafała
Mikułowskiego „Arche”, która prezentowana była w Spichlerzu przy ul.
Kościelnej. Następnie wernisaż wystawy
kowalstwa artystycznego tego samego
autora, w Galerii na rynku.
Na koniec dnia przygotowana została
wykwintna atrakcja muzycznoplastyczna. Zaprezentowany został
koncert poważnej muzyki wokalnej w
wykonaniu Mikołaja Boscha (baryton) i
Weroniki Kwiecińskiej (fortepian)
prezentujący pieśni i arie. Koncertowi
towarzyszyła artystyczna scenografia
zamontowana specjalnie na ten dzień w
piwnicach pod zamkiem. To już druga
impreza kulturalna, która odbyła się w
zamkowych piwnicach. To wspaniałe
miejsce na kameralne, nastrojowe
spotkania ze sztuką. Mamy nadzieje, że w
przyszłości będzie mogło być użytkowane
w podobnych celach i cieszyć i oko i ucho
mieszkańców gminy Jeziorany. Wystawy
miały na celu ukazanie potencjału
zabytkowych przestrzeni, których
rewitalizacja jest trudnym i kosztownym
procesem ze względu na ochronę konserwatorską tych miejsc.
Marcelina Chodyniecka-Kuberska
koncert
odbył się
w zamkowej
piwnicy zaznaczonej
na kolor czerwony
10
Rzut oryginalnej
formy zamku
wg. opracowania
Karola
Wunscha
Nasze Jeziorany, Nr 64 /lipiec-sierpień/2014 r.
Ochrona przyrody i co dalej?
Co z Neandertalis?
Foto: Maria Gajdasz-Smalec- Muzeum Neandertalis koło Dusseldorfu.
Pochodzenie człowieka jest fascynującym tematem i jeszcze nie do dońca
zbadanym. Kolejne odkrycia archeologiczne ujawniają sensacyjne historie
gatunku ludzkiego.
Będąc w Dusseldorfie przez przypadek
natrafiłam na muzeum neandertalczyka,
(Homo sapiens neanderthalensis)
człowieka, który pojawił się w Europie
przed 300 tys. lat temu. Najczęściej
sugeruje się, że człowiek pochodzi „od
małpy”. Nie jest to prawdą! W rzeczywistości powstanie homo sapiens (człowiek
rozumny) nie było zaplanowane przez
ewolucję, ani jej nie zakończyło. Przez
większość czasu istniały obok siebie dwa
lub więcej rodzajów lub gatunków istot
ludzkich. Nasi przodkowie zatem nie żyli
samotnie, z drzewa genealogicznego
wynika, że mieli towarzystwo co najmniej
2-3 gatunków istot ludzkich. Człowiek
współczesny (homo sapiens sapiens)
zamieszkiwał wspólne tereny z neandertalczykiem, ale dlaczego neandertalczyk
nie przetrwał do naszych czasów?
Szczątki pradawnej istoty znaleziono w
„Dolinie Neandra” koło Dusseldorfu w
zachodnich Niemczech w 1856r. jak to
zawsze bywa podczas prac wykopaliskowych eksploatując wapień. W 1886 w
Belgii odkryto jeszcze dwa szkielety
neandertalczyka, obok których znaleziono narzędzia i szkielety zwierząt.
Wracając do wcześniejszego pytania,
mianowicie co się stało z neandertalczykiem, to naukowcy badając DNA kości
sprzed 38 tys. lat twierdzą, że homo
sapiens i neandertalczyk nie krzyżowali
się, za to prawdopodobnie przyczynili się
III TURA ZAWODÓW
WĘDKARSKICH
do ich wyginięcia.
Znaleziska archeologiczne wskazują, że
neandertalczyk i współczesny im homo
sapiens zwany człowiek z Cro-Magnon,
zajmowali te same siedliska i lokalizacje w
tych samych okresach, ale nie ma dowodów by te 2 gatunki kontaktowały się
ze sobą.
Najnowsze badania jednak wskazują, że
mogło dojść do sporadycznych krzyżówek
neandertalczyka i człowieka rozumnego, o
czym świadczą znaleziska szkieletu
chłopca, który zmarł przed 25 tysiącami
lat na terenie obecnej Hiszpanii. Jego
budowa sugerowała, że mógł być mieszańcem neandertalczyka i człowieka z
Cro-Magnon. Zatem nastąpiła wymiana
genetyczna, która pozostawiła ślady w
DNA ludzi Europy i Azji, głównie
genomu odpowiedzialnego za właściwości
skóry i włosów.
Maria Gajdasz-Smalec
W dniach 12-13 lipca 2014 roku odbyła się III Tura GRAND
PRIX JEZIORAN w wędkarstwie. Zawody spławikowogruntowe odbyły się na łowisku ROBINSON koło Ramsowa.
Do rywalizacji przystąpiło 12 miłośników wędkowania.
Po pierwszym dniu połowów zawodnicy udali się pod namiot
organizatora, gdzie zostały oszacowane połowy. Zostali
poczęstowani ciepłą strawą, a rozmowy towarzyszyły wędkarzom do wczesnego świtu, a po krótkim odpoczynku zawodnicy ruszyli na dalsze połowy. Najwięcej ryb złowił Wojciech
Hrynkiewicz .
W klasyfikacji generalnej po III turach pierwszą pozycję
zajmuje Wojciech Hrynkiewicz, który, mimo że nie udało mu
się odnieść zwycięstwa dwa razy z rzędu, ma możliwość po raz
kolejny otrzymania Mistrza Grand Prix w Wędkarstwie.
We wrześniu 2014 roku odbędzie się już IV tura zawodów
wędkarskich z cyklu GRAND Prix Jezioran. Zawody odbędą
się w dwóch kategoriach wiekowych: senior i junior.
Organizatorem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Jezioranach oraz Łowisko Robinson w Ramsowie. Już teraz
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
Jagoda Żmijewska
Nasze Jeziorany, Nr 64 /lipiec-sierpień/2014 r.
11
MKS JEZIORANY
– NOWY SEZON W PEŁNI
Od nowego sezonu piłkarskiego 2014/
2015 MKS Jeziorany przystąpił do
wielkich zmian. Zmianie uległ zarząd
Klubu i drużyna seniorów. Zatrudniono
nowego trenera, którym jest Zbigniew
Kubelski, trener II klasy, były zawodnik
Stomilu Olsztyn.
W klubie MKS Jeziorany szkolone są
dzieci i młodzież w kategoriach wiekowych: junior młodszy (trener Andrzej
Szuwalski), młodzik (trener Paweł
Radziwon) i orlik (trener Arkadiusz
Czabrycki).
PROJEKT
MULTISPORT
W ramach programu
MULTISPORT, 40-osobowa grupa dzieci z
terenu gminy Jeziorany uczestniczyła w
zorganizowanym
spotkaniu z olimpijczykiem Adamem
Seroczyńskim, kajakarzem trenującym w
OKS Olsztyn, byłym olimpijczykiem,
który na Igrzyskach Olimpijskich w
2000r. zdobył brązowy medal. Po
australijskiej olimpiadzie reprezentował
Polskę na zawodach międzynarodowych,
m.in. IO 2004 (K1, 1000 m – 10 miejsce).
Po 2004r. startował w dwójkach (K2),
zdobywając w parze z Mariuszem
Kujawskim w 2007 srebrny medal na
Mistrzostwach Świata w Duisburgu oraz 4
m i e j s c e w 2 0 0 8 n a Ig r z y s k a c h
Olimpijskich w Pekinie.
Spotkanie z Olimpijczykiem spotkało się z
wielkim aplauzem, wszyscy chcieli mieć
zdjęcia indywidualne, dotknąć brązowego
medalu, otrzymać autograf. Potem
wszyscy chcieli zapisać się na treningi
Zarząd Klubu:
Andrzej Opczyński - Prezes
Waldemar Stolarewski - Zastępca Prezesa
Justyna Żywicka - Skarbnik
Jadwiga Żmijewska - Sekretarz
Beata Wiśniewska - Członek zarządu
Zawodnicy MKS: (od lewej) Jan
Maleszewski - kierownik drużyny, Patryk
Paluch - kapitan, Mateusz Dobrzyński,
Krystian Falkowski, Wiktor Brzeziński,
Filip Brzeziński, Łukasz Uziębło, Andrzej
Opczyński, Rafał Machniak, Patryk
Łączyński, Alan Wójtewicz, Maciej
Deliga, Zbigniew Kubelski - trener,
Patryk Złotucha, Jakub Gawkowski,
Łukasz Wiśniewski, Andrzej Ukleja, Jacek
Szpakowski, Adam Błaszczyk.
W kolejnym numerze gazety zamieścimy
zdjęcie drużyny juniorów i młodzików.
Krzysztof Kiljan
kajakarskie, które OKS Olsztyn organizuje dla dzieci.
Podczas pobytu na przystani miejskiej
nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie,
dzieci mogły popływać kajkami, również
wyczynowymi, pod fachowym okiem
trenerów.
Kolejną akcją zorganizowaną w ramach
programu były zorganizowane dwa
RAJDY ROWEROWE. Pierwszy na
trasie Jeziorany-Krokowo-KostrzewyKiersztanowo-Zerbuń-Jeziorany. Drugi:
Je z i o r a n y - T ł o k ow o - K r a m a r ze w o Franknowo-Jeziorany.
Pierwszy połączony był z pobytem w
Osadzie Dębowej w Kiersztanowie, gdzie
dzieci jeździły na koniach oraz miały
przygotowany poczęstunek.
Podczas drugiego rajdu w Szkole
Podstawowej we Franknowie zorganizowane zostały rozgrywki gier zespołowych.
Program MULTISPORT realizowany
jest przez OSiR od marca do grudnia
2014r. Uczestniczy w nim 40-osobowa
grupa dzieci szkól podstawowych, klasy
IV-VI (20 z Franknowa, 20 z Jezioran). W
ramach programu realizujemy zajęcia
sportowe trzy razy w tygodniu Celem
Programu jest upowszechnienie postaw
sportowych, społecznych i zdrowotnych
poprzez udział dzieci w
aktywności ruchowej
zbieżnej z rozwojem
biologicznym, nastawionej głównie na ich
wszechstronny i
harmonijny rozwój
oraz zapewnienie
efektywnego przejścia
ze sportu szkolnego do
klubów sportowych.
Krzysztof Kiljan
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
Dnia 23 sierpnia 2014 roku na kompleksie sportowym ORLIK odbył się II
Turniej Piłki Siatkowej. Do rywalizacji
przystąpiło 6 drużyn. W zmaganiach
można było zobaczyć zarówno doświadczonych jak i początkujących miłośników
piłki siatkowej. Mecze rozgrywane były
zgodnie z zasadami PZPS oraz zasadami
fairplay. Już po pierwszym meczu
faworytami turnieju była drużyna
PoParty, która w poprzednim sezonie
wygrała turniej pod nazwą Fanatycy
Zimnego. Drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom i puchar oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Jezioranach oraz
Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno Sportowych w Jezioranach. Turniej
sędziował pan Piotr Smoleński - animator
sportu.
Już teraz serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w następnym roku. Dużo emocji
gwarantowanych!
Jadwiga Żmijewska
Redaktor Naczelny: Katarzyna Edyta Semen - Siekaniec; Redakcja Gazety: Zbigniew Sadza, Jadwiga Żmijewska, Krystian Szydłowski, Maria Powroźnik,
Maria Gajdasz-Smalec, Joanna Potorska, Sylwia Kondej, Kinga Tomaszewska; Skład komputerowy i opracowanie graficzne: Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka;
korekta: Krystyna Banasiuk; Siedziba redakcji: Jeziorany, ul. Konopnickiej 13, NUMER TELEFONU DO REDAKCJI: 606 751 903
E-MAIL: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania nadesłanych artykułów,
Nakład : 1000 egz.
12
Nasze Jeziorany, Nr 64 /lipiec-sierpień/2014 r.

Podobne dokumenty

Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany Nr 44 lipiec

Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany Nr 44 lipiec kolejny raz pokazali się z jak najlepszej strony. W swoich repertuarach uwzględnili zdolności zarówno wokalne, jak i taneczne, wprowadzając elementy muzyki skocznej. Spośród 16 zespołów nagrodziliś...

Bardziej szczegółowo

w numerze - Jeziorany

w numerze - Jeziorany ds. oświaty p. Piotr Szczyglak. Podczas uroczystości, dla świeżo upieczonych przedszkolaków i ich rodziców, wystąpiły 6-latki, które w ten sposób chciały jeszcze raz bardzo ciepło i serdecznie powi...

Bardziej szczegółowo