Politechnika Wrocławska

Transkrypt

Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska
Biuro Prasowe
tel. 071 320 43 43, 320 43 88
Wrocław, 3 czerwca 2015 r.
Niepełnosprawność to nie przeszkoda
Blisko stu studentów z niepełnosprawnością otrzyma w poniedziałek, 8 czerwca,
stypendia Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej za wyniki w nauce. Uroczystość
rozpocznie się o godz. 13.00 w sali 007 budynku D-21 (Bibliotech).
W grupie nagrodzonych znalazło się dziewięć osób, które zaliczyły semestr zimowy tego
roku akademickiego ze średnią równą lub wyższą od 5,00 i otrzymają stypendium w
wysokości 2,5 tys. zł. Blisko 30. studentów osiągnęło średnią pomiędzy 4,50 i 4,99
otrzymując za swoje wyniki stypendium w kwocie 2 tys. zł. Aż 41. studentów otrzyma
stypendium w wysokości 1,5 tys. zł za średnią ocen od 4,00 do 4,49.
Dodatkowo Fundacja uhonorowała studentów ze znaczną niepełnosprawnością, którzy
mimo swoich ograniczeń zdrowotnych z wielką determinacją starają się zaliczać w
terminie kolejne etapy nauki.
W sumie stypendia i nagrody, na które przeznaczono 175 tys. zł, otrzyma w
poniedziałek 97 osób. Środki pochodzą z wpływów z aukcji, która odbyła się podczas
Charytatywnego Balu Rektora Politechniki Wrocławskiej i z wpłat dokonanych przez
darczyńców w ciągu roku.
Według ostatnich danych na naszej uczelni studiowało 489 osób z orzeczonym
różnym stopniem niepełnosprawności – najwięcej na Wydziale Elektroniki.
Stypendia Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej są przyznawane od 2006 roku. Do
tej pory takie wsparcie na łączną kwotę ok. 475 tys. zł otrzymało 331 osób.
Informacje dla mediów umieszczane są na stronie:
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml.
Michał Ciepielski
Biuro Prasowe
Politechnika Wrocławska
tel. 071 320 - 43 - 88
tel.kom. 669 996 233