Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia

Komentarze

Transkrypt

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papier, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 82,%

Podobne dokumenty