Sunday, May - St. Stanislaus Church

Transkrypt

Sunday, May - St. Stanislaus Church
FOURTH SUNDAY OF EASTER
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
May 15 / 15 maja 2011
Sunday Vigil – May 14
7PM (Pol.)
Sunday, May 15
9AM (Eng.) For Vocations
11AM (Pol.) † Regina Maria Kawalec
† Tadeusz Żukowski
7PM (Eng.) All Souls in Purgatory
Monday, May 16
8AM (Eng.) NO HOLY MASS
Tuesday, May 17
11AM (Eng.) NO HOLY MASS
Wednesday, May 18
8AM (Lat.) NO HOLY MASS
Friday, May 20
7PM (Pol.) † Antoni Drozdek
Saturday – May 21
8AM (Eng.) Special intention
7PM (Pol.) W intencji Ony Golonki and Kasi Traczyk
Sunday, May 22
9AM (Eng.) † Edward Bernat
11AM (Pol.) W intencji dzieci i rodziców
7PM (Eng.) O błogosł. i zdrowie dla rodziny Sudołów
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTION - May 8
Envelopes
817.00
Loose change
380.35
Building Fund
10.00
Rice Bowl
30.00
Literature
46.00
Statue John Paul II
200.00
Dance – Mother’s Day
168.00
Candles
66.82
TOTAL / SUMA
$1,718.17
Catholic Charities
$248.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH COUNCIL
Current members of the Parish Council are: Bill
Bessman, Andrzej Golonka, Maria Kowalewska,
Bronek Tarnawski, Tomasz Wolak, Joso Vidović.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MAY DEVOTION TO THE BLESSED MARY
During month of May, after every Mass will be
exposition of the Blessed Sacrament and we will
sing the litany to the Blessed Mary.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
Nick Alexander, David Tiley, Marta Pustkowski,
Weronika Górecka, Tillie Moran, Janina Mazur,
Jadwiga Bylina, Andrzej Bąk, Ewa Wielgosz, Agnes
Kost, Władysław Mączka, Iwona Zaborowska, Leona
Connely and other suffering parishioners.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SACRAMENT OF HOLY ORDERS OF THE
SOCIETY OF CHRIST
The grace of the priestly vocation of youngest brothers
of Society of Christ will be sealed with the Sacrament
of Holy Orders on Tuesday, May 17, 2011 at 10AM in
the Cathedral of Poznan, through the service of His
Excellence, Bishop Zdzisław Fortuniak.
Special envelopes with the information about the
newly ordained priests of the Society of Christ with
Mass intentions can be found in the back of the
church.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Father Piotr will be out of town
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OUR LADY OF FATIMA – 13 May
Our Lady of Fatima is venerated under this title
following apparitions to three shepherd children, nine
years old Lucia dos Santos, and her two younger
cousins, Jacinta and Francisco Marto in Portugal in
1917. The message of Fatima as declared by the
Blessed Mother of God is that there is a need for:
the performance of penance, the frequent
recitation of the Rosary, the practice of prayer
and mortification for the conversion of sinners,
prayers for priests, devotion of all people of the
world to the Immaculate Heart of the Blessed
Mother, and the offering of Holy Communion in
reparation on the first Saturday of each month.
The promised results of following these requests
would be: the saving of many souls, the
avoidance of a more terrible world war, the
conversion of Russia, and world peace. The site at
Fatima has become a world-famous place of
pilgrimage.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PLANNED FUTURE PARISH EVENTS
July 10-17 – Summer Camp for Children
Aug. 7-12 – Vacations for Families in Colorado
Oct. 13-20 – Pilgrimage to Fatima, Portugal
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mrs. Laura Schimmel (98 years old)
Mrs. Schimmel, whose family name was
Stachniewicz thanks all of you for prayers and
birthday wishes.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in the
back of the Church. New families who moved to
Oregon and would like to join our parish family are
asked to complete the form and return it to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – June 3rd
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.) and 7PM (Pol.) that day.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W
TOWARZYSTWIE CHRYSTUSOWYM
We wtorek, 17 maja 2011 r. o godz. 10:00 w
Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu, przez
posługę J.E. ks. Bpa Zdzisława Fortuniaka,
siedmiu diakonów otrzyma święcenia kapłańskie.
Z tyłu kościoła można znaleźć koperty o nowych
prezbiterach. Można również zamówić Msze
Święte, więcej informacji w kopertach.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Przez miesiąc maj, po każdej Mszy św. wystawienie
Najśw. Sakramentu i litania Loretańska do N.M.P.
napisane przez biskupa Karola Wojtyłę w 1963 r.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Księdza Piotra nie będzie od 12 do 19 maja
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WYKŁADY NA TEMAT MODLITWY
Ks. dr. Tomasz Seweryn rozpoczął wykłady na
temat Modlitwy. Następne spotkania będą w
piątki: 13, 20, 27 maja i 3 czerwca po Mszy św.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAPIESKA INTENCJA RÓŻAŃCOWA na maj
Aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze z
szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i
godności każdej osoby.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pierwsza Komunia Św. 22 maja
Pierwszą Komunię Św. przyjmą: Mateusz
Zieliński i Sebastian Stenfert Kroese.
Polecajmy ich w naszych modlitwach.
*****
29 maja Pierwszą Komunię Św. przyjmie Mateo
Vidović podczas chorwackiej Mszy św. o 12:30.
*****
Próba dla dzieci przystępujących do Pierwszej
Komunii Św. po rozdaniu świadectw, w niedzielę
15 maja
*****
Po Mszy św. w piątek 20 maja spowiedź dla
rodzin i dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii
Św. Potem próba
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PODZIĘKOWANIE
dla katechetów i nauczycieli
Dziękujemy katechetom i nauczycielom za rok
pracy z naszymi dziećmi i młodzieżą. Rodzicom
dziękujemy za spełnianie ich chrześcijańskich
obowiązków wychowania dzieci i młodzieży w
wierze i tradycji ojczystej.
ROZDANIE ŚWIADECTW Z RELIGII
W niedzielę 15 po Mszy św.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OBJAWIENIA MARYJNE W FATIME - 13 maja
Początek kultowi dały objawienia maryjne, jakich
doświadczyło
troje
małych
pastuszków:
dziewięcioletnia Łucja dos Santos i młodsi od niej
Franciszek i Hiacynta Murto, jej kuzyni. 13 maja 1917
roku gdy dzieci odmawiały różaniec na pastwisku,
ukazała im się piękna i tajemnicza Pani, która zaprosiła
ich, żeby wracali w to miejsce każdego trzynastego
dnia miesiąca.
Objawienia trwały od maja do
października w czasie których Matka Boża powierzyła
dzieciom „tajemnice” (znaki na niebie, zagrożenie
nową wojną i prośba o poświęcenie Rosji
Niepokalanemu Sercu.
Na miejscu objawień
wzniesiono kościół a potem bazylikę do której po dzień
dzisiejszy ściągają tysiące wiernych, także odpustom
przeznaczonym Fatimie w 1930r. przez Piusa XI. W
1942 Pius XII w orędziu do Portugalczyków powierzył
świat Niepokalanemu Sercu Maryi.
Franciszka i
Hiacyntę beatyfikował 13 maja 2000 w Fatimie Jan
Paweł II.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W MIESIĄCU MAJU
Lektorzy
Maj 15 – Stanisław Wielgosz i Renata Wolak
Maj 22 - Rodzice dzieci przystęp. do 1-szej Komunii
Maj 29 – Teresa Mazurek i Ludomir Cieszkowski
Marszałkowie
Maj 15 – Z.Chaberski, L.Cieszkowski, A.Golonka,
A.Witkowski
Maj 22 – E.Koliński, P.Pomykała, M.Kowalski,
C.Gierek
Maj 29 – T.Wolak, M.Gajda, P.Pomykała,
A.Witkowski
Kawa i ciasto
Maj 15 –Małgorzata Eldred i Ania Dellitt
Maj 22 – Ciasto z okazji 1-szej Komunii
Maj 29- Kawa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 3 czerwca
W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
–
CAŁODNIOWA ADORACJA - od godz. 8:30AM do
18:50. Msze św. w tym dniu o godz. 8:00 (ang.)
i 19:00 (pol.). Prosimy wpisać się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIGURA BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA
Podziękowanie dla państwa Jadwigi i Piotra
Pomykałów za donację $200.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SHARING OUR FAITH, SHAPING OUR
FUTURE CAPITAL CAMPAIGN
Parafialne zobowiązanie $72,913.61 - na pięć lat
(14,582.72 rocznie, 1,215.23 miesięcznie). Pamiętajmy o
tym obciążeniu w naszych ofiarach.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REJESTRACJA DO NASZEJ PARAFII
Osoby, które chcą się wpisać się do naszej parafii,
prosimy
o
wypełnienie
formy
rejestracyjnej,
znajdującej się w tyle kościoła, i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~