Informacja dot. możliwości dofinansowania kosztów usuwania azbestu

Transkrypt

Informacja dot. możliwości dofinansowania kosztów usuwania azbestu
Gmina Rogów informuje o możliwości dofinansowania kosztów usuwania pokryć dachowych zawierających azbest.
Wnioski mogą składać wszyscy mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem na utylizację pokryć zawierających azbest
w terminie do 30 kwietnia 2016 roku. Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy – pokój nr 20 (I piętro).
Po wyznaczonym terminie wnioski na rok bieżący nie będą przyjmowane.
Informujemy, że prace polegające na demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest mogą być dofinansowane w wysokości
100% kosztów (99% Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i 1% budżet Gminy).
Właściciel obiektu będzie ponosił koszty nowego pokrycia dachu.
Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z demontażu azbestu zobowiązani są dołączyć do wniosku zgłoszenie wykonania robót
niewymagających pozwolenia na budowę, potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach.
Druk wniosku można uzyskać w sekretariacie Urzędu
http://bip.rogow.eu/public/get_file_contents.php?id=258778
lub
pobrać
ze
strony
internetowej
(link
do
wniosku)
Wójt Gminy
Daniel Kołada

Podobne dokumenty