Multicooker-szybkowar REDMOND RMC-M110

Komentarze

Transkrypt

Multicooker-szybkowar REDMOND RMC-M110
Zajadam.pl
Szukaj na blogu
Wszystkomający Multicooker-szybkowar REDMOND
Aut or Tomek Lach
24 lipca 2014
jeden komentarz
Pierwszy raz w życiu miałem okazję skorzystać z urządzenia, w którym w ciągu
kilku godzin byłem w stanie przygotować kilka tak różnych potraw.
W niecałe 40 minut przygot owałem i ugot owałem bulion wołowy:
Zaraz pot em zabrałem się za pieczenie domowego chleba:
…żeby gładko przejść do błyskawicznego, zdrowego obiadu ugot owanego na parze:
Przez ostatnie kilka dni testowałem w swojej kuchni wielofunkcyjne urządzenie
typu multicooker, a konkretniej model Multicooker-szybkowar REDMOND RMCM110. Jak wiesz, sceptycznie podchodzę do wypełniania mojej małej, blokowej
kuchni zbędnym i niepraktycznym sprzętem AGD, szczególnie że każdy centymetr
miejsca w szufladach i na półkach jest w niewielkiej kuchni na wagę złota.
St ałe miejsce znajdują t ut aj t ylko niezbędne i najbardziej prakt yczne urządzenia i akcesoria. Choć i
t e muszą w ost at nich miesiącach ust ępować miejsca np. but elkom czy innym gadżet om
przeznaczonym dla mojej malut kiej córeczki. Jak więc mult icooker wpasował się w kuchnię i st yl
życia t rzyosobowej, wiecznie zabieganej rodziny? Czy t akie urządzenie wpisuje się w zdrowy t ryb
życia, jaki st aramy się prowadzić?
Co to znaczy multicooker?
Wyjaśnijmy na wst ępie, co t o w ogóle jest t en „multicooker„? Czy t o nowa chwyt liwa nazwa
urządzenia dost ępnego na rynku od wielu lat ? Z t ego co się dowiedziałem, jest t o osobny t yp
urządzenia, kt óre ma pełnić w kuchni rolę, kt órą do t ej pory spełniało kilka różnych sprzęt ów agd.
Mult icooker łączy więc w sobie funkcje szybkowaru, kombiwaru, piekarnika, czy parowaru, a nawet
mikrofalówki. To wszyst ko w jednym urządzeniu, zajmującym mniej miejsca i koszt ującym mniej niż
zakup kilku innych sprzęt ów.
Jakie funkcje posiada multicooker?
Opisywany przeze mnie model ma 55 t rybów pracy, dzięki kt órym masz możliwość:
got owania z wykorzyst aniem wysokiego lub normalnego ciśnienia
got owania na parze
duszenia
pieczenia
smażenia
smażenia w głębokim t łuszczu
pieczenia ciast i deserów
wypiekania chleba
przyrządzania popcornu
podt rzymywania t emperat ury got owych dań
odgrzewania
Gotowanie z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia
Dla mnie największą nowością i największą niewiadomą była funkcja got owania z wykorzyst aniem
wysokiego ciśnienia. Wcześniej jedynie widziałem w amerykańskiej edycji programu Mast er Chef, jak
jego uczest nicy dysponujący małą ilością czasu wykorzyst ywali got owanie pod ciśnieniem do
bardzo szybkiego przygot owania dań, kt óre w normalnych warunkach wymagałyby nawet kilku
godzin st ania przy garach.
Sprawdziłem na Wikipedii i już wiem, że cała t ajemnica got owania pod wysokim ciśnieniem polega
na t ym, że pod ciśnieniem ok. dwóch at mosfer woda wrze w t emperat urze ok. 120 °C. Dzięki t emu
szybkowar znacznie przyspiesza proces got owania, co pozwala oszczędzić czas, energię, a t akże
pozwala zachować w produkt ach spożywczych o wiele więcej cennych składników. Dzięki t emu
jedzenie przygot owane pod ciśnieniem zachowuje dużo lepsze wart ości odżywcze.
Bulion wołowy w pół godziny
Zaciekawiony możliwościami szybkiego got owania t est y mult icookera zacząłem od ugot owania
bulionu. Do misy wrzuciłem niezbędne składniki (korzystałem z przepisu zawartego w książce
kucharskiej dołączonej do multicookera i prezentującej 100 przepisów ze wskazówkami, jak je
wykonać w multicookerze ). Wybrałem program got owania zup pod wysokim cisnieniem, i zasiadłem
przed komput erem ;) Po mniej więcej pół sygnał dźwiękowy dał znak, że bulion jest got owy. Super
szybko! Zupka wyszła pyszna, jak należy …a ja do t ej pory na got owanie rosołu poświęcałem bit e
dwie albo i nawet t rzy godziny :/
To może domowy chleb?
Dla kont rast u drugim przepisem, jaki post awiłem wypróbować był wypiek chleba pszennego. W 10
minut przygot owałem ciast o zgodnie z inst rukcjami z książki kucharskiej mult icookera, włożyłem je
na godzinę do misy urządzenia aby wyrosło, a nast ępnie zgodnie z inst rukcją uruchomiłem program
wypiekania i już godzinę później na st ole wylądował gorący bochen domowego chleba. Wow!
Multicooker a zdrowy tryb życia
Z związku z t ym, że w naszym domu st aramy się odżywiać zdrowo, dużo got ujemy na parze. Muszę
jednak przyznać, że jest t o od zawsze dla mnie bardzo upierdliwe. Miałem kiedyś t radycyjny
parowar, ale ilość części, nieporęczność t akiego urządzenia i duża ilość miejsca pot rzebna do jego
przechowywania spowodowały, że po kilku t ygodniach wylądowało w piwnicy. Od t ej pory
got owałem na parze przy użyciu zwykłego garnka z nałożonym met alowym sit kiem.
Mało prakt yczne, ale nie wymagało dodat kowego urządzenia, kt óre w dodat ku było t rudne w
czyszczeniu i nie dało się go po użyciu od t ak wrzucić do zmywarki. Co więcej, mój ulubiony zest aw
w post aci ryby z warzywami wymagał używania co najmniej dwóch garnków.
Ponarzekałem sobie, t ak że czas wrócić do mult icookera ;) Bo jak się łat wo domyślić dość dokładnie
wypróbowałem jego możliwości w zakresie got owania na parze. Obawiałem się na począt ku, że
będzie problemem zmieszczenie w pojemniku t akiej ilości produkt ów, aby wyst arczyło na obiad dla
dwójki dorosłych i dziecka.
Na szczęście miło się rozczarowałem – jak widać na zdjęciu duże kawałki łososia i warzyw
(marchewka, zielony kalafior i brokuły) zmieściły się bez problemu, a nawet jeszcze mógłbym
dołożyć więcej.
Co mnie najbardziej pozyt ywnie zaskoczyło t o fakt , że wszyst kie składniki mogłem włożyć razem i
wszyst kie idealnie się ugot owały. Warzywa idealnie aldent e, ryba miękka i soczyst a. Dot ychczas
największym problemem w got owaniu na parze była dla mnie synchronizacja czasu got owania
wszyst kich składników, t ak aby marchewka nie była jeszcze t warda, ryba się nie przesuszyła na
podeszwę, a brokuły nie zrobiły się żółt e i przegot owane.
Tymczasem w mult icookerze udało mi się za pierwszym podejściem ugot ować wszyst ko idealnie.
Duże zaskoczenie i duży plus dla urządzenia. Na t ą chwilę jest t o idealny pojemnościowo sprzęt
pozwalający przyrządzić obiad dla rodziny 2+1.
Wady i zalety
W t rakcie naszej dyskusji na fanpge na Facebooku wskazywaliście jako wzór urządzenia
wielofunkcyjnego znany powszechnie t hermomix, jednak z mojego punkt u widzenia t rudno jest
porównywać go z mult icookerem, kt órego ceny wahają się w przedziale 269-869 zł. Uważam, że
wydanie t akiej kwot y również będzie dobrą inwest ycją. A niemal czt ery t ysiące złot ych wymagane
do zakupu t hermomix’a t o kwot a bardzo duża.
Jak łatwo się domyślić, multicooker w moich testach wypadł bardzo dobrze. Jestem super
zadowolony z efektów gotowania i pieczenia, ale muszę wspomnieć też o kilku aspektach,
które trzeba brać pod uwagę myśląc o jego zakupie:
Nie jest t o urządzenie małe. To co może być dla wielu zalet ą – czyli duża pojemność misy – ale w
bardzo małej kuchni będzie moim zdaniem bardzo t rudno znaleźć dla mult icookera miejsce,
szczególnie że raczej nie zmieści się do żadnej szafki czy szuflady.
Trudno będzie przygot ować w mult icookerze pełny obiad dla więcej niż dwóch-t rzech osób, t ak
więc dla dużych rodzin przyda się głównie jako sprzęt do wypieków, popcornu, konfit ur,
pieczenia mięsa i innych „pojedynczych” dań.
Przed rozpoczęciem korzyst ania TRZEBA dokładnie przeczyt ać inst rukcję. Wysokie ciśnienie,
gorąca para wodna, nagrzewające się mocno element y – za dużo jest pot encjalnie
niebezpiecznych element ów i bez uważnego zapoznania się z inst rukcją można nieźle nabroić.
Sprzęt do zrecenzowania dostarczyła firma REDMOND
Zobacz również
S
Pierogi ruskie
p
o
Promocje na ubranka
dziecięce – oszczędzasz
nawet do 60%!
n
s
o
r
o
w
a
n
e
Leczo z cukinią i kiełbasą
Rosół – przepis na
tradycyjną polską zupę
Nie przegap :-)
Zarejest ruj się aby dwa razy w miesiącu ot rzymywać powiadomienia o nowych przepisach,
art ykułach i konkursach z nagrodami. Nie ujawnię nikomu Twojego adresu!
Podaj adres e-mail:
Zapisz się
Jeden komentarz
Twój adres e-mail nie zost anie opublikowany. Pola, kt órych wypełnienie jest wymagane, są
oznaczone symbolem *
Podpis *
E-mail *
Witryna internetowa
Komentarz
Ocena przepisu
Dodaj komentarz
Powiadom mnie o nowych komentarzach.
Jajcik
24 lipca 2014 o 10:46
Zdjęcia wyglądają baaardzo apet ycznie w szczególności chlebek a przed chleba
pieczeniem w pierkarniku mam od zawsze opory ;( Czy t o urzadzenie dużo prądu zjada?
Odpowiedz
Cześć! Nazywam się Tomek Lach i jest em kucharzem amat orem.
Mój blog t o kuchnia, dobre jedzenie, dobre wino, zimne piwo, relaks, ciekawi ludzie
i smakowanie życia. Bon appét it !
Najnowsze przepisy i art ykuły
Penne carbonara
Nalewka malinowa
Wszyst komający Mult icooker-szybkowar REDMOND
Szkodliwy olej palmowy
Zapiekanka warzywna z kaszą gryczaną
Olej lniany
Blog Zajadam.pl
Ob se rwu j
+1
+ 67
Najnowsze koment arze
Zdjęcia wyg lądają baaardzo apetycznie w szczeg ólności chlebek a przed chleba pieczeniem w pierkarniku mam
od zawsze opory ;( Czy to urzadzenie duż o prądu zjada? 5 (Jajcik)
no i jak zwykle nie zawiodłeś mnie. mam ochotę na kurki, ale zawsze się ich bałam, myślę kupię, a jak je
przyrządzić sprawdzę na zajadam.pl i proszę :-) dziękuję 5 (Magdale na Mat kowska)
a ja wyczytałam w książ ce kucharskiej Kuchnia polska, ż e og órki zalaniem solanką niezależ nie czy małosolne,
kiszone czy konserwowe należ y nakłuć wykałaczką zalać zimną wodą docisnąć talerzem na g odzinę i później do
słoja. dzięki temu og órki sa jędrne, nie trafiają się puste w środku. tak robię i nie wiem czy działa czy poprostu
mam szczęście. (Magdale na Mat kowska)
Lista e-mail'owa Zajadam.pl to
informacje o nowych przepisach
i konkursach z nagrodami.
Podaj adres e-mail:
Zapisz się
Najpopularniejsze przepisy
Suszone pomidory
Leczo z cukinią
Ciasto marchewkowe
Przepis na rosół
Pizza włoska
Ciasto do pizzy domowej
Ciasto do pizzy włoskiej
Sałatka Caprese
Pierog i ruskie
Bruschetta
Frytki belg ijskie
Brownie
Kontakt
O mnie
Facebook / Instag ram
Współpraca i reklama
Polityka prywatności
tomaszlach.com
Wypoż yczalnia samochodów RentCar Katowice
DobrePolskie.pl - konkursy i wydarzenia kulinarne
X Blog wykorz ystuje
s in g le .p h p > (d e fa u lt)
cookies . Moż na je wyłącz yć w prz eglądarce.

Podobne dokumenty