Skąd wziął się ten obraz Boga, jaki w sobie noszę? Czy ten obraz

Transkrypt

Skąd wziął się ten obraz Boga, jaki w sobie noszę? Czy ten obraz
Co myślę o Bogu i jak Go sobie wyobrażam?
Skąd wziął się ten obraz Boga, jaki w sobie noszę?
Czy ten obraz jest prawdziwy?
Jaki to ma wpływ na mój stosunek do Boga, na moją modlitwę i dotychczasowe życie?
Gdzie i w jaki sposób szukać wiedzy o Bogu, aby rzeczywiście móc Go poznawać?
Dla kogo?
dla osób zainteresowanych rozwojem, polepszeniem komunikacji ze sobą, z innymi ludźmi, z Bogiem,
dla osób przeżywających trudności związane z uzależnieniami ( alkohol. nikotyna,leki, inne),
dla osób cierpiących z powodu uzależnienia swoich bliskich.
W programie między innymi modlitwa, Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania,
możliwość rozmowy z psychologiem
Termin: 11-13 kwietnia 2014
Więcej informacji i zgłoszenia:
Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy
im. ks. F. Blachnickiego w Katowicach
www.osrodek-brynow.pl
tel. (32) 205 39 22, kom. 509 96 33 02, 509 96 33 56

Podobne dokumenty