POZNAJEMY EWANGELIE - Ewangelia wg św. Marka

Transkrypt

POZNAJEMY EWANGELIE - Ewangelia wg św. Marka
POZNAJEMY EWANGELIE - Ewangelia
wg św. Marka
Przeczytaj rozdziały 1-3
Odpowiedź na pytania i podaj sygnaturę, gdzie odpowiedź znalazłeś (jeżeli rozwiązują tylko
młodsze dzieci, mogą bez sygnatury)
(Odpowiedzi oddajemy systematycznie, czyli z jednego etapu do
chwili ukazania się zestawu następnego)
Przeczytaj rozdziały 4 - 6
Kogo w przypowieści o siewcy oznacza „ziarno zasiane na skale”?
Do jakiego ziarna przyrównał Pan Jezus wzrost Królestwa Bożego?
Przytocz słowa którymi Pan Jezus uciszył burzę na jeziorze.
Kim był Jair, którego córkę Pan Jezus przywrócił do życia?
Co kazał zrobić Pan Jezus gdy wskrzesił córkę Jaira?
Dlaczego mieszkańcy Nazaretu powątpiewali w Bóstwo Pana Jezusa?
Co nakazał Pan Jezus uczynić apostołom wobec miejscowości w których
nie zostaną przyjęci?
8. Co mówił o Panu Jezusie król Herod?
9. Ile chlebów rozmnożył Pan Jezus?
10. Dlaczego ludzie starali się dotknąć chociażby ubrania Pana Jezusa, gdy
przechodził
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podobne dokumenty