Pobierz pdf

Transkrypt

Pobierz pdf
18
DK Exquisite
19
104% wzorca – Doświadczenia
PDO COBORU 2015
DK EXQUISITE – WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH
5,30 t/ha
5,16 t/ha
5,13 t/ha
Pniewy
Wybranowo
5,63 t/ha
4,79 t/ha
Łukaszów
5,41 t/ha
Kojęcin
4,27 t/ha
Środa Śląska
4,71 t/ha
• Termin kwitnienia – średniopóźny
• Stanowiska glebowe: dobre i bardzo
dobre.
• Rejestracja: Polska 2011
Czajki
4,86 t/ha
Zagroda
Szalejewo
4,59 t/ha
5,40 t/ha
Pągów
4,88 t/ha
REKOMENDACJE
AGROTECHNICZNE:
• Wysokość roślin – wysokie
Prabuty
5,81 t/ha
Chwaliszewo
CECHY
ROLNICZE:
• Termin dojrzewania – średniopóźny
Kozia Góra
Stara
Dąbrowa
SILNY
SYSTEM
KORZENIOWY
Brzeg
4,60 t/ha
Piskorzów
Przezwody
4,88 t/ha
Chyża
Budynin
4,73 t/ha
4,96 t/ha
4,69 t/ha
Głubczyce
4,72 t/ha
DOŚWIADCZENIA PDO COBORU 2015
ŚREDNI PLON NASION
DK EXQUISITE – 5,03 t/ha
Doświadczenia łanowe Monsanto Polska 2015 – 19 lokalizacji z 19 testowanymi odmianami
WZORZEC – 4,85 t/ha
• Termin siewu: wczesny lub
optymalny.
• Norma wysiewu: 45 nasion/m²,
by uzyskać obsadę docelową
40 roślin/m².
ZIMOTRWAŁOŚĆ
ODPORNOŚĆ
NA OSYPYWANIE
WYSOKI
PLON
Wzorcowa zimotrwałość
► Bardzo wysoki plon
► Bardzo silny system korzeniowy
► Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion
• Rekomendowane jest zastosowanie
fungicydu o funkcji regulatora
wzrostu.
► Optymalny wigor jesienny (bez tendencji
do wydłużania szyjki korzeniowej przed zimą)
• Nawożenie wiosenne azotem:
do 180 kg N/ha w dwóch dawkach,
pierwsza dawka w wysokości
80 kg N/ha, druga dawka nie później
niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem
kwitnienia.
► Posiada zdolność do kompensacji (przy tworzeniu
rozgałęzień bocznych, co jest niezwykle ważne przy
obniżonej obsadzie)
Czy wiesz, że?
► Tolerancja na choroby (bardzo wysoka tolerancja
na suchą zgniliznę kapustnych, wysoka tolerancja
na zgniliznę twardzikową)
W gospodarstwie p. Stanisława
Kasperczyka DK EXQUISITE był zbierany
16 września 2014 roku, czyli ponad
6 tygodni później niż zwykle – plon
nasion wyniósł ponad 5 t/ha, a rośliny
nie osypały nasion.
► Bardzo duża zawartość tłuszczu w nasionach

Podobne dokumenty