Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr

Transkrypt

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr
Profesor Maciej Władysław Grabski
Polska Szkoła Inżynierii Granic Ziaren
Lata 70-80-siąte XX wieku
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr.
hab. inż. Macieja Władysława Grabskiego (20.06.193412.02.2016), wybitnego uczonego, profesora naszego Wydziału,
prezesa Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Straciliśmy uczonego, który poświęcił się pracy dla innych
uczonych, przyjaciela i wychowawcę młodych badaczy, wybitną
postać świata nauki, wielkiego Polaka.
Profesor Maciej W. Grabski od 1989 r. pracował na stanowisku profesora zwyczajnego. W
1991 roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Był dyrektorem
Instytutu Inżynierii Materiałowej PW (1981-87), członkiem senatu tej uczelni (1981-87,
1991-96), członkiem i przewodniczącym komisji senackich i rektorskich, m.in. Komisji Etyki
Zawodowej PW (1981-85, 1989-2005). W 2011 r. objął funkcję wiceprzewodniczącego
Komisji ds. Etyki w Nauce PAN na okres trzyletniej kadencji, ponownie powołany w 2014 r.
W latach 1992-2005 był prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Profesor Maciej W. Grabski był wyjątkową postacią Wydziału Inżynierii Materiałowej, z jego
idei naukowych czerpią kolejne pokolenia pracowników i studentów Wydziału. Dzisiejsza
kadra naukowa Wydziału, to w dużej mierze naukowi potomkowie Profesora, co dobrze
ilustruje Jego naukowe drzewo genealogiczne.

Podobne dokumenty