Serwis bm24.pl nr 302

Transkrypt

Serwis bm24.pl nr 302
wpisz tylko
blogmedia24.pl
i zostañ z nami!
3 V 2016
==========================================================================================
302
co nowego na blogach - tygodniowy serwis blogerów i komentatorów
==========================================================================================
Panie pu³kowniku Szendzielarz, panie kotygodnia
Po³owy
mendancie! Na Boga, "Te Deum" graj¹!
Po³owy
tygodnia
Rzeczypospolita tu, u twojej trumny mówi: „Pamiętam, zawsze będę pamiętać”. Dziś u twojej
trumny dumni, ostatni twoi zawsze zwycięzcy żołnierze. I twoja ukochana „Lalka”. Pamiętaliśmy. Pamiętamy. Zawsze będziemy pamiętać. I nie jest to dziś dzień smutku.
P
atrz, Warszawa biało-czerwona wita dzisiaj
twoje umęczone ciało. I ta wspaniała polska
młodzież, która podniosła z błota hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”, która dzisiaj na ulicach woła „Chwała Bohaterom!”, która śpiewa twoje pieśni V Brygady Wileńskiej, aby padając w boju widzieć Polskę
wolną i czystą jak łza. Nie, nie pójdziemy dziś w
kondukcie żałobnym, nie będą panny żałobne zbierać łez w konchy. My pójdziemy dumni i radośni. A
zebraliśmy się tutaj, żeby złożyć u twojej trumny
przy duchach twoich żołnierzy, wszystkich Żołnierzy Wyklętych - „Inki”, Pileckiego złożyć przyrzeczenie: Rzeczypospolitej służyć wiernie i odważnie,
przy krzyżu trwać jak przez 1050
lat trwali nasi przodkowie. Bo tylko pod krzyżem, tylko pod tym
znakiem Polska jest Polską, a
Polak Polakiem. Bo tylko pod krzyżem Europa pozostanie Europą. I
jeszcze jedno przyrzeczenie. Zawsze - jak dotąd pamiętaliśmy - tak
jutro, pojutrze, zawsze pamiętać
będziemy o naszych bohaterach,
szczególnie takich, jakim byłeś ty,
pułkowniku Zygmuncie Szendzielarzu. Tak nam dopomóż Bóg w
Trójcy Świętej Jedyny i Matka Jezusa Chrystusa, Pani Ostrobramska, Lwowska,
Częstochowska. Amen!– mówił Bogdan Kasprowicz, siostrzeniec „Łupaszki”. Prezydent na pogrzebie „Łupaszki”: Przywracamy godność Polsce
Mówią źle, bo bronimy interesów Polski.
Zaczyna się o Polsce mówić nieprzychylnie, tylko
dlatego że wreszcie nasz kraj zaczął bronić własnych interesów – powiedziała Beata Szydło. My
swoich, polskich interesów będziemy bronić bardzo konsekwentnie. Będziemy mówić o tym, że
polski Naród, państwo ma prawo do takiego samego traktowania jak inni, ma prawo do takiego
samego jak inne państwa stawiania swoich warunków, ma prawo do tego, żeby być słyszanym.
Europosłowie pytają, KE pokrętnie odpowiada. Nie może być zgody na samowolę Komisji Europejskiej wobec państwa członkowskiego
– stwierdza dr Zbigniew Kuźmiuk. Pytania były następujące: w związku z odbytą debatą w Komisji
dotyczącą sytuacji w Polsce prosimy o wyjaśnienie: a. Na podstawie jakich informacji, kiedy i przez
kogo przekazanych, Komisja uznała za konieczne odbycie tej debaty? b. Czy Komisja przeprowadzała jakieś analizy prawne nowych polskich
ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i mediach publicznych, kto i kiedy takie analizy przeprowadzał
i jakie były konkluzje tych analiz, w szczególno-
ści, czy wskazały one, jakie konkretnie przepisy
Unii Europejskiej zostały naruszone tymi ustawami? Z treści tej odpowiedzi wyraźnie wynika, że
KE nie jest w stanie podać podstawy prawnej, na
jakiej wszczęła procedurę dotyczącą Polski. Ba,
jej urzędnicy nie przeprowadzili żadnych analiz
ustaw (o Trybunale Konstytucyjnym i tzw. małej
ustawy medialnej) pod względem ich niezgodności z prawem europejskim.
Komisja Wenecka nie precyzowała zastrzeżeń; robiła to opozycja - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) po spotkaniu w
Sejmie na temat nowelizacji m.in. ustawy o policji.
Przedstawione zostały różne punkty widzenia.
Najtrudniejszy kryzys w powojennej historii Europy. Czy UE się rozpadnie? Warunkiem
zachowania integralności UEu jest „bardziej elastyczna forma organizacji” - uważają autorzy raportu poświęconego polskim i brytyjskim wizjom
przyszłości Europy.
Szewczak: Nawet Tusk na Rubikoniu z odsieczą nie pomoże. „Demokraci wszelkiej maści
- martwcie się o Europę, a nie Polskę”. Światowy
spekulant walutowy i miliarder George Soros
ostrzega, że UE znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie i grozi jej upadek i to nie tylko z
powodu tzw. kryzysu imigracyjnego czyli najazdu
tzw. nachodźców. Nawet sam szef PE M.Schulz,
w końcu nie wulkan intelektu ostrzega w niemieckiej prasie przed bagatelizowaniem niebezpieczeństwa implozji Unii, czyli gwałtownego zapadnięcia się domku z kart nazwanego, „Zintegrowaną Europą”.
Specjalny zespół zbada polskie wątki „Panama Papers”. Został on powołany przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę; w jego
skład wejdą prokuratorzy, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przedstawiciele kontroli skarbowej i resortu finansów. 2
S
ąd sie pomylił i Bogu ducha winnego człowieka wsadzili do pudła. Wyszedł po czterech miesiącach, wygrał odszkodowanie. Ale
musi zapłacić za sprawę sądowi... Nie w Norwegii, nie w Belgii. W Polsce...
 Tymczasem sądy w Polsce zajmują się ważniejszymi sprawami. Najwyższy i Naczelny wyszły
poza zakres swoich uprawnień i dały Rzeplińskiemu wsparcie. Rzecznik PIS nazwała ich, skądinąd słusznie, kolesiami. Oburzyli się. W zasadzie
też słusznie, bo to nie kolesie, a towarzysze...
 Trzech byłych prezydentów: Bul, Bolek i Alek
podpisali sie pod podsuniętą odezwą wzywającą
czytelników „Gazety Wyborczej” do wyjścia na ulice i do obywatelskiego nieposłuszeństwa. W obronie demokracji, konstytucji czy czegoś tam. Bul zapowiedział ponadto, że on sam wyjdzie na ulicę,
ale nie teraz, tylko za miesiąc. Bo wtedy nadejdzie
jego czas. Cała Polska zamarła, a ten, żeby podkręcić atmosferę oczekiwania, dodał zwracając się
do Nowoczesnej i Platformy: życzę też obu środowiskom, żeby nie wyciągały sobie członków...
 Szydło nie była gorsza. Może mniej frywolna,
ale równie tajemnicza. Zapowiedziała nowe, rewelacyjne rozwiązania podatkowe. Cały problem
polega na tym, że nie powiedziała dla kogo nowe
podatki będą rewelacyjne: dla mnie czy dla skarbu państwa...
 Rzepliński zakazał dyrektorowi biura TK wypowiedzi publicznych, a potem zaproponował mu
by złożył rezygnację. A poszło o to, że ów dyrektor był dobry dopóki nie powiedział w wywiadzie,
że Rzepliński nie jest bogiem. A to musiało celebrytę zaboleć...
 Na dodatek do Polski przyjechali nieproszeni
kolesie z Komisji Weneckiej tym razem zatroskani o stan demokracji w świetle ustawy o policji.
Właściwie, to mogliby otworzyć w Warszawie stałą
placówkę, bo przecież będa się troskać po każdej ustawie. Czeka już ta o IPN, następna będzie
o telewizji...
 A ustawa o IPN przeszła i nie będzie już zbioru
zastrzeżonego. Co prawda nie wiem czy likwidacja oznacza spalenie czy upublicznienie. Ucieszę
się dopiero, jak sie okaże że chodzi o to drugie...
 Co najdziwniejsze żaden rzecznik, fundacja,
lis czy sąd nie zapałały oburzeniem po opublikowaniu fragmentów nagrań rozmów Graś - Kulczyk
o tym jak to się na wysokim szczeblu wyrzucało
redaktora naczelnego „Faktu” za pisiorstwo.
Żadna Rada Europy ani Parlament Europejski nie
postanowiły przepytac na tą okoliczność Tuska i
pracującego u niego Grasia. A przecież jak widać
po ostatniej rezolucji ws. Polski niepotrzebe im
są żadne analizy ani podstawy prawne. Jak Rzeplińskiemu, wystarcza im prawo kaduka...
„tu.rybak”, 30/04/2016
http://blogmedia24.pl/node/74602
1
Minister J. Szyszko: Polska odegrała
w Paryżu ważną rolę. Polska miała duży wkład
w pracach nad porozumieniem paryskim –stwierdził, w poniedziałkowych „Aktualnościach Dnia”
na antenie Radia Maryja minister środowiska Jan
Szyszko. Polityk odniósł się w ten sposób do podpisanego w Nowym Jorku przez premier Beatę
Szydło porozumienia klimatycznego.
Politycy muszą być optymistami. Rząd PiS
ma historyczną szansę, aby tych dobrze zarabiających Polaków było coraz więcej – mówi dr Krzysztof Kaszuba. Efektem „antynarodowej” polityki przemysłowej m.in. rządów premierów: Suchockiej, Bieleckiego, Buzka jest dominacja w polskim przemyśle korporacji międzynarodowych, a tym samym
eksport zysków i dywidend w świat oraz niestety
dominacja produkcji detali i podzespołów, a nie produktów finalnych. Jest to ważne, ponieważ to właśnie produkt finalny trafiający do ostatecznego odbiorcy przynosi najczęściej największą wartość
dodaną. Warto pamiętać, że w okresie 25 lat (19902015) produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła
czterokrotnie, a eksport 10 razy.
Kwota wolna od podatku, niższy wiek emerytalny. Nie jest wykluczone, że w roku 2017 nie
będzie obniżki stawki VAT do 22 proc., ale będzie
np. zmiana wieku emerytalnego i podniesienie
kwoty wolnej od podatku - mówił podczas debaty
PAP wiceminister finansów Leszek Skiba.
W 2050 r. będzie 35,7 mln Polaków. Program
500+ ma spowolnić spadek liczby ludności. Program 500+ przyczyni się do spowolnienia spadku
liczby ludności o 1,7 mln osób do 2050 r. - wynika z
prognozy przygotowanej przez Rządową Radę
Ludnościową. Oznacza to, że w 2050 r. liczba ludności w Polsce wyniesie 35,7 mln.
Od dziś sąd nie może zabrać dziecka z powodu biedy. W sobotę wchodzą w życie przepisy,
które zakazują odbierania dzieci prawnym opiekunom wyłączenie z powodu ubóstwa. To nowelizacja ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Wiceminister finansów: nowe zasady walki z praniem pieniędzy. Nowe przepisy skierowane na walkę z unikaniem płacenia podatków i
praniem pieniędzy - zapowiedział podczas debaty PAP wiceminister finansów Wiesław Jasiński.
Inni uczestnicy debaty wskazywali na przestarzałe
przepisy, niesprawne organy podatkowe i brak
edukacji podatkowej.
Modzelewski: konfiskata rozszerzona będzie prewencyjna. Konfiskata rozszerzona będzie mieć znaczenie prewencyjne; w Polsce wyłudza się więcej z podatku VAT niż wynoszą całe
dochody z podatku CIT - zauważa prof. Witold
Modzelewski z Narodowej Rady Rozwoju przy
Prezydencie RP.
Rozwiązanie dla całego polskiego górnictwa. To będzie największa spółka węglowa w całej UE i trzeba zrobić wszystko, żeby jej wielkość
nie była jedynym atutem – mówi Kazimierz Grajcarek. Polska Grupa Górnicza staje się faktem,
można powiedzieć, że koniec wieńczy dzieło, ale
byłoby to chyba znaczne uproszczenie, bo droga
do tego porozumienia wcale nie była łatwa. Z czym
był największy problem? – Największym problemem była rzetelna diagnoza aktualnej sytuacji i
określenie trudności, jakie stoją przed polskim górnictwem. Wyniki kontroli, audytów były bardzo rozstrzelone w swoich ocenach. Jedni – jak chociażby poprzedni zarząd Kompanii Węglowej – mówili, że jest wszystko w jak najlepszym porządku,
2
inni wprost przeciwnie określali stan jako fatalny.
W tej sytuacji rzetelny audyt był niejako podstawą,
bo żeby się zabierać za reformowanie, należy
znać grunt, na którym się stoi. Druga kwestia dotyczyła przekonania górników, aby zrezygnowali
z części swoich dochodów, co wcale nie było
łatwe. Były rozmowy, masówki, aby wypracować
konieczny kompromis.
Duda: silne państwo i silna armia - priorytetem. W kwestii bezpieczeństwa najważniejsza
jest jedność, a dziś władzę sprawują ludzie, dla
których budowanie silnego państwa i silnej armii
jest priorytetem – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas odprawy kierowniczej kadry MON i wojska.
Szef MON podpisał koncepcję obrony terytorialnej kraju. Uruchomienie obrony terytorialnej to konieczność wobec działań Rosji, to także
elementy wychowania patriotycznego - powiedział
szef MON Antoni Macierewicz, który podpisał w
poniedziałek koncepcję utworzenia obrony terytorialnej kraju.
Szydło: Polska armia powinna być wyposażona w sprzęt, który jest produkowany w
Polsce. „Chcemy ażeby polska armia była wyposażana w sprzęt, który jest produkowany w Polsce, w polskich zakładach, przy wytwarzaniu którego pracują polscy inżynierowie. To jest nasza
ambicja” - powiedziała premier.
Macierewicz: Źródłem bezpieczeństwa kraju nie tylko sojusze, ale siła własnej armii.
Mamy szansę na skuteczną obronę Rzeczpospolitej - powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz po odprawie kierowniczej kadry
MON i Sił Zbrojnych RP, z udziałem prezydenta i
premier. Szef MON zapowiedział rekonstrukcję
modernizacji polskiej armii. Plan modernizacji
technicznej sił zbrojnych zostanie zmieniony, skupi
się na obronie powietrznej, wojskach pancernych,
cyberprzestrzeni i bezpieczeństwie morskim .
Prezydent USA i sekretarz stanu będą na
szczycie NATO w Warszawie. Prezydent USA
Barack Obama i sekretarz stanu John Kerry będą
uczestniczyć w lipcowym szczycie NATO w Warszawie - poinformowano w oświadczeniu umieszczonym na stronie amerykańskiego Departamentu Stanu. Kerry złożył Polakom życzenia z okazji
Konstytucji 3 Maja.
Rząd walczy o polskie stocznie. Jeśli mu
się uda, będzie mógł ogłosić sukces. Warszawa przekonuje Komisję Europejską do zgody na
rozbudowę polskiego przemysłu stoczniowego.
Rozmowy w Brukseli w tej sprawie będzie kontynuował jutro wiceminister gospodarki morskiej i
żeglugi śródlądowej Krzysztof Kozłowski. Chodzi
o rządowy projekt ustawy dotyczący aktywizacji
przemysłu okrętowego.
1 maja Polska Grupa Górnicza zajmie miejsce Kompanii Węglowej. Ruszająca 1 maja Polska Grupa Górnicza będzie największym producentem węgla kamiennego w UE, z roczną produkcją rzędu 28 mln ton i zatrudnieniem 32,5 tys.
osób. 34 ściany wydobywcze w 11 kopalniach dają
110 tys. ton węgla na dobę. Długość wyrobisk sięga 1,5 tys. km na obszarze.
Od soboty ziemia rolna tylko dla rolnika wchodzą w życie nowe przepisy. 30 kwietnia
wchodzi w życie ustawa wstrzymująca na 5 lat
sprzedaż państwowych gruntów. Zaczynają także obowiązywać ograniczenia w sprzedaży prywatnej ziemi: będzie ją mógł kupić tylko rolnik .
Wchodzą w życie przepisy ws. pierwokupu prywatnych lasów przez państwo. Od soboty Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy
Państwowe będzie miał możliwość pierwokupu
bądź wykupu prywatnych gruntów leśnych. To
rozwiązanie ma m.in. zabezpieczyć wykup takich terenów przez obcokrajowców.
Sejm rozpoczął pracę nad projektem „dużej” ustawy medialnej. Sejm rozpoczął w
czwartek po południu pierwsze czytanie trzech
propozycji składających się na projekt tzw. „dużej” ustawy medialnej. Pakiet projektów przewiduje przekształcenie od 1 lipca TVP, PR i PAP w
instytucje mediów narodowych.
Dr H. Karp: przewaga kapitału niemieckiego w mediach zagraża bezpieczeństwu. To zagraża nie tylko bezpieczeństwu informacyjnemu
obywateli, ale czasem wręcz bezpieczeństwu fizycznemu – w ten sposób medioznawca, dr Hanna Karp. Właścicielem większości m.in. tytułów
prasowych są firmy niemieckie. Ostatnio ujawnione taśmy pokazują, że zagraniczne media
mają wpływ na sytuację w Polsce. Eksperci
wskazują na konieczność rewizji struktury własności rynku mediów w Polsce.
Szefowie parlamentów Grupy Wyszehradzkiej przeciwni kwotom uchodźców. Obradujący w środę w czeskim zamku Sztirzin
niedaleko Pragi przewodniczący parlamentów
państw Grupy Wyszehradzkiej ponownie skrytykowali obowiązkowe kwoty przyjmowania
uchodźców i sposób ich uchwalenia przez
Unię Europejską.
61 proc. Polaków przeciw przyjmowaniu uchodźców. 33 proc. za, ale tylko czasowo. 33 proc. respondentów CBOS deklaruje, że Polska co najmniej czasowo powinna
przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami; 61 proc. jest przeciw przyjmowaniu
uchodźców w ogóle.
„La Stampa”: KE proponuje do 250 tys.
euro kary za nieprzyjęcie uchodźcy. Kraj, który odmówi przyjęcia uchodźców, będzie musiał
zapłacić nawet do 250 tysięcy euro kary za każdego z nich - o takiej propozycji Komisji Europejskiej, która ma zostać przedstawiona w środę,
pisze w sobotę dziennik.
Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o
IPN. Sejm przyjął nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Rozszerza ona zakres
czasowy badań Instytutu i zakłada likwidację
Rady Ochrony Pamięci.
Ustawa dekomunizacyjna w Senacie. Zmienią się nazwy ulic. W senacie znalazła się ustawa, według której z polskich ulic mają zniknąć
nazwy związane z komunizmem i innymi ustrojami totalitarnymi. Chodzi nawet o 1400 miejsc w
Polsce, które będą musiały zmienić nazwy. Na
szczęście Polacy nie będą musieli w związku z
tym wymieniać dowodów osobistych, ale firmy i
samorządy słono za to zapłacą. IPN będzie to
kosztować 1,2 mln zł w ciągu dwóch lat.
Lizbona / Otwarcie wystawy „Samarytanie z Markowej”. Wielu Polaków podczas II
wojny światowej nie godziło się, by ich sąsiedzi,
Żydzi, zostali wymordowani; słuchając apeli Państwa Podziemnego, uratowali tysiące z nich mówił w Lizbonie prezydent Andrzej Duda, otwierając wystawę nt. muzeum w Markowej.
„Maryla”, 30/04/2016
http://www.blogmedia24.pl/node/74616
Gaspadin Putin
gniewa siê
na Warszawê
No, jak to –„ w kraju bliskiej zagranicy” instalować rakiety służące do zwalczania nadlatujących rosyjskich rakiet? I to jeszcze bez zgody Kremla...?
T
oż to złamanie wszelkich umów i traktatów,
pogwałcenie zasad prawa międzynarodowego, naruszenie pryncypiów galaktycznych, a nawet i odejście od zdrowego rozsądku - bo „jak się
niedźwiedź zdenerwuje, to...”
Że, co? Że Rosja sama wcześniej pogwałciła
umowy, na które się teraz powołuje – układ z 1987
roku o likwidacji rakiet średniego zasięgu (INF –
Treaty on Intermediate Range Nuclear Forces) zapowiadając już rok temu rozmieszczenie w
Kaliningradzie swoich Iskanderów i wymierzenie
ich w Polskę?
„A, to jest zupełnie inna sprawa” – bo Iskandery (zdolne przenosić ładunki nuklearne) są
przecież „bronią pokojową”, natomiast amerykańskie rakiety służące do strącania nadlatujących z
Rosji rakiet są „aktem agresji i bronią zaczepną”!!!
Że co - że całe rozumowanie się kupy nie trzyma? Nie musi – bo Rosja to „wielikaja dzierżawa”
i zawsze „wolno jej więcej, polaczyszki”!!!
A poza tym „nie lzia” denerwować czerwonych
generałów, którym taka przyszła tarcza antyrakietowa - wysyłająca na złom ich dotychczasowe atomowe zabawki - będzie niepomiernie szkodzić na
zdrowiu.
Niejeden może się zapić z rozpaczy albo i popełnić samobójstwo, strzelając sobie dwa razy w
tył głowy...
Hmmmm... No cóż, Kremlowi wolno upajać
się własną retoryką i własnymi wyobrażeniami o
„swych szczególnych prawach i szczególnym statusie”, ale nikt o zdrowych zmysłach nie powinien
takich imperialnych zapędów traktować poważnie, bo wszelkie ustępstwa i obłaskiwanie tylko
rozzuchwalają każdego chuligana.
Wiadomo, jak na poprzednie groźby Putina zareagowały tuskomatołki – nijak, bo oni do
perfekcji opanowali „sztukę” udawania, że
„...deszcz pada...”
Po obecnym rządzie oczekuję natomiast stanowczej reakcji i zaakcentowanie naszego suwerennego prawa do kształtowania własnej polityki
obronnej. Bo dziś, niestety, znowu
musimy zmagać się z werbalną
agresją Wschodu i Zachodu.
I to jest najlepszy dowód na to,
że rząd Zjednoczonej Prawicy naprawdę zaczął robić coś dobrego dla
Polski i Polaków. Bo gdy nas
głaszczą obce stolice, to patrioci powinni się bać....
A poza tym polską racją stanu
jest niezmienny sprzeciw wobec
wszelkich imperialnych ciągot Kremla oraz jakichkolwiek rosyjskich rojeń
o „swej wyjątkowości”.
Jasno to sformułował prezydent
Lech Kaczyński, stopując w 2008
roku agresję Putina na Gruzję.
„Docent zza morza”, 27/04/2016
http://blogmedia24.pl/node/74536
Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Dnia Polonii i Polaków za Granic¹
Senat RP w uchwale z 12 lutego2004 r. ustanowił 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji
Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest
obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja między innymi świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja.
W
Dniu Flagi RP, o 11.15 na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego zostanie uroczyście podniesiona flaga; w wydarzeniu weźmie udział prezydent Duda. W południe na dziedzińcu Belwederu
prezydent wręczy odznaczenia państwowe.
2 maja - oprócz Dnia Flagi RP - obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za Granicą ustanowiony przez Senat w 2002 r. Dzień wcześniej, w niedzielę wieczorem marszałek Senatu Stanisław
Karczewski wygłosi telewizyjne orędzie do Polonii i Polaków mieszkających za granicami kraju.
Odbędą się w Pałacu Prezydenckim posiedzenie Rady Polonii Świata z udziałem Szefa Gabinetu
Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego, otwarcie przez Szefa Gabinetu Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego wystawy historycznych sztandarów Związku Polaków w Niemczech .
Obchody Święta Narodowego 3 Maja rozpoczną się we wtorek, o 9.30 Mszą św. w intencji Ojczyzny w archikatedrze p.w. św. Jana Chrzciciela; weźmie w niej udział prezydent. O 12.00 – Uroczystość
na Placu Zamkowym. Godz. 18.10 - Udział Prezydenta RP w imprezie plenerowej „VIVAT MAJ TRZECI
MAJ” (Plac Teatralny).
„Maryla”, 30/04/2016
http://www.blogmedia24.pl/node/74601
===========================================================
z konstytucją nikt nie kwestionował (...) Ów
Rzepliñski - Kostka- ności
projekt ustawy „przygotował nie kto inny, a sędzioNapierski III RP
wie TK, którzy projekt ten skrywali przed opinią
Nie ulega wątpliwości, że obaj byli przywódcami rokoszy wymierzonych przeciw legalnej
władzy w Polsce.
A
leksander Leon Kostka-Napierski, właśc.
Szymon Bzowski (ur. 1617, zm. 1651) – polski oficer, w okresie wojny trzydziestoletniej kapitan w służbie szwedzkiej (...) W czerwcu 1651 zajął
zamek w Czorsztynie. Przypuszczalnie spodziewał się pomocy ze strony księcia siedmiogrodzkiegoJerzego II Rakoczego, która jednak nie nadeszła, więc po krótkim oblężeniu, poddał się. (...)
Kostka-Napierski został skazany na karę
śmierci. W zeznaniach twierdził, że jest nieślubnym synem Władysława IV Wazy, a tuż przed wykonaniem wyroku jako swe prawdziwe nazwisko
podał: Szymon Bzowski.” [za: wikipedia]
Nie jest jasne, czy Kostka-Napierski był agentem tylko Rakoczego, czy również i Bohdana
Chmielnickiego, na którego często się powoływał.
Faktem jest, iż to Rakoczy zostawił go na lodzie.
A jak to jest z Rzeplińskim? Według posła
PiS, Stanisława Piotrowicza: „Chcę, by to było
jasne: zamachu na TK dokonały PO i PSL. Stało
się to wtedy, gdy przyjęto ustawę z 25 VI 2015 r.,
która zmieniała wcześniejszą z 1997 r., a tej zgod-
publiczną” i „dopiero pod naporem dziennikarzy,
na skutek orzeczenia NS A zmuszeni byli ujawnić, że w ogóle nad taką ustawą pracują”. Piotrowicz podkreślał, że w późniejszych pracach nad
projektem „aktywnie” pracował między innymi prezes TK Andrzej Rzepliński oraz inni sędziowie TK.”
To właśnie było odpowiednikiem zajęcia zamku w Czorsztynie. W tej chwili mamy oblężenie
zamku. Rzepliński, dowodzący jego załogą, spodziewa się odsieczy, a to ze strony KOD i opozycji, a to ze strony UE lub Komisji Weneckiej. Okazało się jednak, że KOD jest za słaby, nie potrafi
zmobilizować zbyt wielu zwolenników. UE jak na
razie ograniczyła się do gadaniny oraz rezolucji
bez znaczenia. Według Ryszarda Czarneckiego: „Socjaliści w PE usiłowali zafundować Europie i Polsce kolejną debatę na temat naszego kraju. Tym razem pretekstem była kwestia ochrony
życia oraz… ustawy policyjnej. Kolejnej awantury
nie udało się wzniecić, bo większość w PE miała
dosyć grania polską piłką. (...) Od kilku tygodni ci
komisarze, którzy wcześniej ostro krytykowali
Polskę, milczą jak zaklęci. (...) Wniosek: Europie
nie opłaca się kontynuować wojny z Polską, szóstym co wielkości krajem UE w sytuacji, gdy „Stary Kontynent” stoi przed wyzwaniami dotyczącymi inwazji imigrantów i Brexitu.”.
Co wiecej wczoraj [29 IV] USA oficjalnie
oświadczyły, że Obama i Kerry przybędą na lipcowy szczyt NATO w Warszawie. Rzepliński nie
doczeka się więc odsieczy z zagranicy [zupełnie
tak, jak Kostka-Napierski]. Musi też uważać by
współpracownicy go nie zdradzili [jak Kostkę]. To
dlatego: „Dr Kamil Zaradkiewicz, dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów TK, dostał zakaz medialnych wypowiedzi. Zasugerowano mu rezygnację z pracy. Wszystko dlatego, że ośmielił się mieć
inne zdanie niż prezes Rzepliński w sprawie konfliktu politycznego wokół instytucji TK. (...) Dr Zaradkiewiczowi ucięto premię, która należała się
mu po piętnastu latach pracy”. Rzepliński chce
wyraźnie odstraszyć innych od nieposłuszeństwa.
Oblężenie zamku [czyli TK] trwa nadal.
„elig”, 30/04/2016
http://blogmedia24.pl/node/74615
3
Trzy ciosy
od "Europy"
Platfonsi zainkasowali właśnie w Brukseli serię nokautów, a ich „Sancho Pansa” po raz
kolejny boleśnie się przekonał, że walka w wiatrakami naprawdę nie ma sensu...
B
o ich „europejska narracja” o „zagrożeniu demokracji oraz ładu konstytucyjnego w Polsce”
chyba się już po tych ciosach nie podniesie.Ta kumulacja niedobrych wieści ilustruje prawdę dawnego porzekadła, że „nieszczęścia chodzą parami” albo, że „Boh trojcu ljiubit”... zależnie, z którego
kierunku czerpać inspirację. Wyniesienie błahego
w końcu sporu na zewnątrz i szukanie wsparcia „u
obcych” przeciw legalnie wybranej władzy powinno budzić w każdym Polaku jak najgorsze skojarzenia, świadcząc jednocześnie o mizerii intelektualnej naszej dzisiejszej targowicy. Ale do rzeczy:
1 – Rada Europy oświadczyła w piątek, że w ogóle
nie będzie się zajmowała „kwestią zagrożenia
demokracji w Polsce”, gdyż „nie ma podstaw, by
taki raport został w ogóle opracowany”.
2 – A w czwartek na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej został zaakceptowany nowy członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (odpowiednika polskiego NIK-u) – polski kandydat Janusz Wojciechowski. Jego kandydatura wzbudziła
histeryczną reakcję europosłów PO, którzy wbrew
unijnym standartom i obyczajom, za wszelką cenę
usiłowali ją zablokować. Dlaczego? No cóż, „na
złodzieju czapka gore” – a unijni rewizorzy niewątpliwie będą analizować wydawanie funduszy unijnych w naszym kraju – a jak na razie wiemy o 20
miliardach, które PO-PSL „jakoś tak rozeszły się”
przy budowie autostrad (wg. tygodnika „Forbes”),
ale Bóg jeden raczy wiedzieć, ile miliardów unijnych euro w sumie „udało się przytulić” poprzedniej koalicji. Mają się „chłopaki” czego bać...
3 – Wreszcie najmniej istotny, choć bardzo prestiżowy despekt, spotkał opozycję w postaci rezygnacji eurokomisarza Timmermansa z udziału
w antypisowskiej paradzie w Warszawie, na którą
uroczyście i „na oczach całego świata” zapraszała go H. Gronkiewicz-Waltz.
A już myślały „chłopaki”, że „wielkie europejczyki som”... Warto zwrócić uwagą na fakt, że od
hucpy polskiej opozycji odcięły się te instytucje europejskie, które zajmują się realną polityką i obsadzone są, w przeciwieństwie do parlamentu europejskiego, ludźmi twardo stąpającymi po ziemi i biorącym odpowiedzialność za swoje czyny i słowa.
Nasza nowoczesna targowica poparcie znalazła
jedynie u bliskich ich sercom krzykaczy wiecowych,
do tego zwykle uwikłanych w podejrzane interesy
z Rosją, jak gwałtownie atakujący polską rację stanu lider frakcji liberalnej Guy Verhofstadt - o prorosyjskich ciągotach M. Schultza nie wspominając.
Amok i szaleństwo zawsze w końcu mijają, ale
bagno jakiego narobili „obrońcy Trybunału i III RP”
pozostaje – ucierpi na tym wizerunek Polski oraz
oni sami - najpóźniej w 2019 roku.
Prognozowałem jeszcze w w roku 2014, że
zima 2015-16 przyniesie koniec III RP - w co doskonale wpisuje się bezmyślna i z góry skazana
na porażkę antyrządowa kampania PO i „nowoczesnego” Ryśka. Chłopaki tak pięknie zaorali III
RP, udowadniając wszystkim niedowiarkom, że
nowelizacja konstytucji jest pilnie pożądana, a
powołanie całkiem nowych instytucji oraz proklamowanie nowego państwa - konieczne.
„Docent zza morza”, 25/04/2016
http://blogmedia24.pl/node/74490
Kukiz - kolejna polityczna wydmuszka?
Nie wypowiadałem się do tej pory na temat
Pawła Kukiza i jego ruchu. Chciałem wierzyć,
że być może tą całą politykę potraktował serio
lub też tylko wykorzystał odwiecznych działaczy samorządowych do własnej promocji, by
jednak służyć Polsce. Chciałem wierzyć, nie
uwierzyłem i już nie uwierzę.
P
aweł Kukiz w wyborach prezydenckich miał
odebrać głosy Andrzejowi Dudzie i tak się niestety stało. Dlatego też obecny prezydent nie wygrał już tych wyborów w pierwszej turze, co byłoby wydarzeniem nad wyraz istotnym. Na pewno
przecież istniał taki w sumie dość kuriozalny plan,
skoro Bronisław Komorowski będąc zupełnie przekonanym, iż głosy oddane na Pawła Kukiza w
pierwszej turze wyborów prezydenckich zostaną
zagospodarowane właśnie przez niego ogłosił
słynne referendum na temat m.in. sztandarowego projektu muzyka, tj. JOW-ów.
A tak tylko dygresyjnie. Czy teraz ktokolwiek
sobie wyobraża Kukiza w roli prezydenta jako
przedstawiciela naszego narodu? Tego Kukiza,
który „kur...c i pierd...c” w co drugim zdaniu przyniósłby nam zapewne chlubę na świecie...
Następnie Kukiz w wyborach parlamentarnych miał odebrać głosy PiS-owi i tak się niestety
stało. Dlatego też ZP (PiS i koalicjanci) nie uzyskali wyniku dającego im kwalifikowaną większość
niezbędną do długoterminowej stabilności dla „dobrej zmiany” a także zmiany fatalnej i feralnej Konstytucji RP a taka możliwość istniała przy obecnej ordynacji wyborczej. Najprawdopodobniej też
pomylono sie w ustalaniu ostatecznego procentu
głosów uzyskanego przez PiS, bowiem w najgorszym razie zakładano zwycięstwo ZP, ale takie
aby do stworzenia rządu potrzebna była koalicja
z Ruchem Kukiza (casus LPR i w mniejszym stopniu Samoobrony w rządzie PiS z lat 2005-2007).
Jakiż strach musiał przed wyborami panować
wśród zdrajców Polski i Polaków zwanych elitami
III RP to można zrozumieć poprzez fakt, że przecież był potrzebny nie tylko Kukiz, ale jakaś efemeryda polityczna pod nazwą Nowoczesna przejmująca głosy niezadowolonego elektoratu PO.
Polska stała się przez 26 lat „teoretycznym
państwem” gdzie jest tylko „ch...j, dupa i kamieni
kupa”. Państwem, gdzie już tak zmanipulowano
dumny polski naród, iż nawet organizacje polityczne powstałe przy biurkach „zarządczych maherów” na kilka miesięcy przed wyborami mogą zyskiwać jakieś tam istotne poparcie społeczne...
co wydaje się chyba kuriozalne dla wszystkich.
Nie wspominam tutaj o relatywnej degradacji i
wyprzedaniu „za bezcen” naszego majątku, obniżeniu jakości nauczania, upadku prawnym i
moralnym nigdy niezlustrowanego środowiska
prawniczego i innych aspektach...
Ludzie tworzący takie organizacje mają tylko
kilka celów i to nie związanych z dobrem narodu,
któremu mają służyć, czyli chodzi im jedynie o
władzę, pieniądze oraz realizację politycznych i
biznesowych celów nadrzędnych „sponsorów”. To
jest chyba jasne, że nikt nie tworzy takiej organizacji bez pieniędzy a już w przypadku ruchów,
które nie miały wcześniej dotacji państwowych w
szczególności. Te pieniądze wówczas dają sponsorzy a kto płaci ten potem wymaga...
O prawdopodobnych sponsorach .Nowocze-
snej chyba wszyscy wiedzą. To partia stworzona
przez środowisko dawnej UD/UW/demokraci.pl,
czyli onegdaj niemal głównych beneficjentów
zdradzieckiego Okrągłego Stołu. Jej ideowymi i
decyzyjnymi ojcami założycielami byli: „sorosowo-bankstersko-prywatyzacyjny” Balcerowicz,
„bilderbergowy” Olechowski i... Frasyniuk z zapewne duchowymi idolami w stylu Smolara,
Michnika czy Kuczyńskiego.
O sponsorach Kukiza świetnie jeszcze w ubiegłym roku napisał „MatkaKurka” w artykule „Zacznijcie się śmiać z „antysystemowego” Kukiza,
bo za chwilę zaczniecie płakać!” Z pewnością jednak po wyborach prezydenckich, gdzie zdobył
dużą ilość głosów lista sponsorów wzrosła a po
dostaniu się do parlamentu dalej zwyżkuje.
Jednak jest zasadnicza różnica pomiędzy
sponsorami .Nowoczesnej a Ruchu Kukiza. O ile
ci pierwsi są znani i są „marionetkami” międzynarodowych etniczno-społeczno-polityczno-korporacyjno-banksterskich elit światowych to jednak
pierwszymi sponsorami Kukiza byli rodzimi tzw.
bezpartyjni samorządowcy. Sądzę też, że obecnie raczej sponsorami Kukiza stają się ci sami ludzie co .Nowoczesnej.
Pomijając jednak „decyzyjnych nadzorców”
obecnej opozycji to przerażający jest poziom intelektualno-moralny elit, które ukształtowane zostały przez cały okres 26 lecia. Śmiem nawet
twierdzić, że jest katastrofalnie niższy niż kiedyś poziom elit komunistycznych. Rynsztokowy
słownik, brak podstaw wiedzy, cynizm, pogarda
dla Polaków, przeświadczenie o danej raz na
zawsze władzy, nepotyzm, korupcja, własny interes przedkładany nad ogólnonarodowy, prymitywizm, mentalność niewolonika i zdrajcy... to
m.in. tylko niektóre elementy cechujące te cuchnące Targowicą kreatury.
Ten poziom idealnie słychać na wszelkiego
rodzaju „taśmach prawdy” a widzimy go codziennie też w mediach wizualnych. A najgorsze jest
to, iż naprawdę oni między sobą tak rozmawiają
i taką postawę prezentują (wiem z autopsji). I
być może wcale ostatnie nagranie Kukiza nie będzie tym najsmutniejszym, ale warto zacytować
jego słowa: „Być może będę musiał jakąś grę
poprowadzić k…a ze Schetyną, korzystając z
tego, że znam Schetynę, żeby się k…y dowiedziały z tego PIS-u co się dzieje -rozumiesz?żeby się przestraszyły”.
Naprawdę mi smutno, że Kukiz nie wykorzystał swojej szansy, ale chyba jego predyspozycje
intelektualno-moralne raczej nie pozwoliłyby mu
stać się idolem dumnych Polaków, którzy właśnie
- po latach „pedagogiki wstydu” - tą dumę z polskości odzyskują. Wydaje sie jednak, że na polskiej scenie politycznej jest miejsce na ugrupowanie „antysystemowe”, więc może pojawi sie
ktoś inny, wiarygodny...
A może jestem jednak w błędzie? Jeżeli tak
to by mnie to uradowało...
„Krzysztofjaw”, 28/04/2016
http://blogmedia24.pl/node/74565
=============================
co nowego na blogach
4
jest niezależną inicjatywą grupy użytkowników
portalu http://blogmedia24.pl. 
Serwis przygotowali: „Maryla”, „Morsik”, „Natenczas”, „tu.rybak”.

Podobne dokumenty