Karta katalogowa - karta_11vatcph

Transkrypt

Karta katalogowa - karta_11vatcph
Kable do systemów zabezpieczeń
11VATCPH
Kabel RG-6 do instalacji TV-SAT
Wysokiej jakości przewód koncentryczny RG-6, klasa A,
dedykowany do instalacji TV-SAT oraz DVB-T z rdzeniem
wykonanym z miedzi. Idealnie nadaje się jako kabel
magistralny w budynkach wielorodzinnych. Kabel spełnia
wszystkie wymagania rozporządzenia ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. Gęsty oplot pozwala na uniknięcie zewnętrznych zakłóceń.






Rdzeń miedziany
Wysoka jakość
Przeznaczony do instalacji TV-SAT i DVB-T
RG-6
Klasa A, 3GHz
Spełnia wymagania ustawy
Powłoka: biała PVC
Średnica zewnętrzna: 10,4mm
Rdzeń: miedziany 1,7mm
Dielektryk: PE
Średnica: 7.1mm
Ekran: podwójny
Folia aluminiowa: pokrycie 100%
Oplot aluminiowy: 85%
Impedancja: 75Ω
 Pojemność (800 - 1000Hz): 50 pF/m
 Wytrzymałość elektryczna przy 20°C:
wewnętrzna - 7,8 Ω/km
osłona - 12 Ω/km
 Tłumienność przy 20°C i 862 MHz: 11.5dB/100m








