FORMULARZ REJESTRACJI DO GRUP NIEPUBLICZNYCH

Transkrypt

FORMULARZ REJESTRACJI DO GRUP NIEPUBLICZNYCH
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
FORMULARZ REJESTRACJI DO GRUP NIEPUBLICZNYCH
w systemie SMS-owej informacji
przed podaniem danych proszę o zapoznanie się z informacjami w celu
poprawnej rejestracji do systemu SISMS i poniższej grupy niepublicznej klienta
Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w systemie SISMS: Samorządowy Informator SMS Sp. z o. o.
Nazwa Grupy niepublicznej:
MZKDKL05-
Data wypełnienia formularza do grupy niepublicznej klienta:
Jak wygląda proces rejestracji w Grupie niepublicznej w kanale wiadomości SMS
Opłata za jednorazowe wysłanie wiadomości SMS o treści ZGODA na numer 661 000 112 jest zgodna z taryfą
operatora telefonu Użytkownika.
UWAGA: Jeżeli nie odeślesz SMS-a z potwierdzeniem akceptacji Regulaminu w ciągu 72 godzin, system anuluje proces
rejestracji i uniemożliwi otrzymywanie informacji. Możesz poinformować Administratora, aby ponownie
wprowadził Twój numer telefonu komórkowego do Systemu SISMS jeśli chcesz przejść ponownie rejestrację
w wybranej Grupie niepublicznej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez MZK w celu
otrzymywania krótkich informacji tekstowych w zakresie usług świadczonych przez Spółkę, wysyłanych przez
upoważnioną osobę za pośrednictwem systemu SISMS na mój telefon komórkowy. Oświadczam, iż zostałem
poinformowany(a), że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści danych
i prawo ich poprawiania, a także prawo usunięcia moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182). Rozumiem, że mogę zrezygnować z usługi w każdej
chwili oraz wnioskować o usunięcie moich danych na adres e-mail:[email protected] lub listownie
pocztą.
Administratorem danych osobowych czyli właścicielem bazy danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny
w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., który powierza przetwarzanie tych danych podmiotowi Samorządowy Informator SMS
Sp. z o.o. w zakresie przechowywania danych w Systemie SISMS i wykonywania czynności niezbędnych do wykonywania
usługi.
Prosimy o czytelne wypełnianie danych osobowych!
NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES
Użytkownika numeru telefonu
PODPIS UŻYTKOWNIKA
numeru telefonu wyrażającego zgodę na
przetwarzanie danych osobowych

Podobne dokumenty