Wymagania dotyczące zdjęć składanych wraz z podaniem na studia:

Transkrypt

Wymagania dotyczące zdjęć składanych wraz z podaniem na studia:
Wymagania dotyczące zdjęć składanych wraz z podaniem na studia:
1. zdjęcie aktualne, kolorowe,
2. identyczne ze zdjęciem zamieszczonym podczas elektronicznej rejestracji,
3. bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
4. głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem,
5. osoba na zdjęciu nie może nosić ubioru trudno odróżnialnego od tła,
6. tło zdjęcia powinno być jednorodne,
7. sylwetka na zdjęciu może stykać się jedynie z dolną krawędzią zdjęcia,
8. każde zdjęcie musi być czytelnie podpisane - miękkim ołówkiem imieniem, nazwiskiem oraz nr PESEL (najlepiej drukowane litery)
9. zdjęcia muszą być obcięte.