S Z K O Ł A P O... I M . G E N . ...

Transkrypt

S Z K O Ł A P O... I M . G E N . ...
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU
IM. GEN. STEFANA „GROTA” ROWECKIEGO
Numer SPECJALNY Jubileuszowy
19 maja 2015
10 rocznica nadania naszej szkole imienia
Gen. Stefana „Grota” Roweckiego
DROGA POLSKO
MY CIĘ ZAPEWNIAMY,
ŻE O WYZWOLENIU
TWOIM PAMIĘTAMY,
Z BIAŁYCH
I CZERWONYCH RÓŻ,
STRZEPNIEMY
NIEWIEDZY KURZ.
PÓJDZIEMY
DO INNYCH LUDZI,
ŻEBY W SERCACH ICH
OBUDZIĆ
MIŁOŚĆ
DO OJCZYZNY
ORAZ
WIELKĄ RADOŚĆ,
ABY Z WSZYSTKICH
SMUTKÓW
UCZYNIĆ CI ZADOŚĆ.
Bohater
Stefan Rowecki
był żołnierzem
„Grot”
to pseudonim Jego.
Zaraz napiszę,
za co go cenię
I czemu uważam
za dzielnego.
Bohater nasz
był generałem
Wspaniałym i odważnym.
Walczył za Polskę
z wielkim zapałem
I był człowiekiem ważnym.
W naszej szkole,
mówię Wam
Wybraliśmy Go
na Patrona sami,
Chcemy być tak jak On
– wielkimi bohaterami.
Maja Charatonik
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 WE WROCŁAWIU
IM. GEN. STEFANA „GROTA” ROWECKIEGO
Str. 2
Numer SPECJALNY Jubileuszowy
19 maja 2015
Szkoła Podstawowa nr 23 w świetle faktów historycznych
1900 – wybudowano budynek przy
ul. Pawiej z przeznaczeniem na
szkołę ewangelicką.
1945 – na skutek bombardowań
budynek uległ zniszczeniu.
1946 – częściowy remont budynku
z przystosowaniem pomieszczeń
na sale lekcyjne, inauguracja pracy
szkoły na poziomie klas I-III.
1949/50 – szkoła przestała być
filią placówki na Ołtaszynie.
1991 – kapitalny remont budynku
przy ul. Przystankowej.
2002 – jubileusz 55- lecia szkoły.
2005 – uroczyste nadanie szkole
imienia gen. Stefana „Grota” Roweckiego.
2007 – jubileusz 60 – lecia szkoły.
2015 - 10 rocznica nadania szkole
imienia gen. Stefana „Grota” Roweckiego.
Szkoła Podstawowa nr 23 ma bogatą i długą historię. Jej początki
T ak szkoła wygląda współcześnie
sięgają roku 1947, kiedy p. Feliks
Ojrzyński podjął działania zorganizowania samodzielnej placówki
oświatowej. Początkowo przy
ul. Pawiej uczęszczała grupa
uczniów klas I-III. Wielu z nich do
dzisiaj mieszka na Wojszycach i z
dumą śledzi rozwój szkoły. Kolejne lata funkcjonowania placówki
nie należały do najłatwiejszych.
Były jednak wyzwaniem dla całej
społeczności Wojszyc. Podobnie
jest i dzisiaj, bo szkoła ma wymiar
pokoleniowy.
Teraźniejszość szkoły to nauka
w dwóch budynkach. W szkole
jest 18 oddziałów. Uczniowie mają
możliwość rozwijania swoich
talentów.
1. Feliks Ojrzyński 1947 – 1949
2. Henryk Augustynowicz 1949 –
Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 23
1951
8. Mirosław Podlejski
1968 – 1972
14. Halina Godlewska
1997 – 1998
3. Ireneusz Krzaczkowski 1951 – 1954
9. Michał Jaworski
1972 – 1974
15. Dariusz Piekarski
1998 – 2001
4. Julia Szarzyńska
1954 – 1958
10. Marek Żarski
1974 – 1980
16. Mirosława Babij
2001 – 2006.
5. Mirosław Podlejski
1958 – 1965
11. Krystyna Semmler
1980 – 1981
17.Lucyna Cempel
2006 –
6. Jadwiga Pater
1965 – 1966
12. Anna Rostecka
1981 – 1990
7. Julian Magdziarz
1966 – 1968
13. Lucyna Jedynak–Jasińska 1990– 97
Str. 3
A 10 lat temu było tak…
10 czerwca 2005
Nagłówek artykułu w środku
Str. 4
Kim był gen. Stefan „Grot” Rowecki
- urodził się 25.XII.1895
w Piotrkowie Trybunalskim
- członek konspiracyjnego harcerstwa przed I wojną światową
- Od 1913r. należał do Polskich Drużyn Strzeleckich
- w latach 1914 – 1917 służył
w Legionach Polskich.
Był oficerem i dowódcą plutonu w I i V pułku piechoty I
Brygady
- Od 1918 roku służył w Wojsku
Polskim
- w latach 1919 – 1920 walczył
w wojnie polskobolszewickiej
w latach 19211926 był oficerem
Biura Ścisłej Rady
Wojennej oraz szefem wydziału Wojskowego Instytutu
NaukowoWydawniczego
- w latach 19301935 dowodził 55
pułkiem piechoty
w Lesznie
- w latach 1935-1938 był
dowódcą brygady „Podole”
Korpusu Ochrony Pogranicza
w Czortkowie
- w latach 1938-1939 dowodził piechotą dywizyjną 2 dywizji Legionów w Kielcach
- podczas kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził zorganizowaną przez siebie Warszawską Brygadą
Pancerno-Motorową
- w X 1939 r. mianowany został zastępcą komendanta
głównego i szefem
sztabu Służby
Zwycięstwu Polski
- od stycznia 1940 r.
był komendantem
głównym Związku
Walki Zbrojnej
- w 1941 utworzył organizację
„Wachlarz” działająca na ziemiach okupowanej Polski
- w 1942 r. został komendantem Armii Krajowej
- 30 czerwca 1940r.Stefan
„Grot” Rowecki został aresztowany przez Niemców, następnie umieszczono go w
obozie koncentracyjnym
Sachsenhausen
Zamordowany został na rozkaz
Heinricha Himmlera w sierpniu 1944 roku
Ordery i odznaczenia
Odznaka za Rany i Kontuzje – trzykrotnie ranny
Order Orła Białego
Krzyż Złoty Orderu Wojennego
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Niepodległości z Mieczami
Krzyż Walecznych – czterokrotnie
Złoty Krzyż Zasługi – dwukrotnie
Krzyż Armii Krajowej
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Medalem Pamiątkowym
Za Wojnę
Gwiazda Wytrwałości
Krzyż Oficerski Legii Honorowej (Francja, 1937)
Komandorska Legia Zasługi
Str. 5
„...myślę o naszym patronie Stefanie…”
„Niezbyt podniosły wiersz
o Gen. Stefanie Roweckim”
( rozważania przy jedzeniu)
Codziennie rano, gdy jem śniadanie
Myślę o naszym Patronie Stefanie.
Swoje dzieciństwo spędził w Piotrkowie,
Gdzie miał kolegów, jak każdy człowiek.
Czasem, gdy siadam do kolacji,
Myślę o walce w konspiracji.
Nasz Patron Stefan walczył śmiało,
Aż został polskim generałem.
A potem wodzem sił zbrojnych w kraju.
Który poddaństwa nie ma w zwyczaju.
Więc stworzył silne, podziemne wojsko,
Które walczyło o naszą polskość.
W ciemne, wojenne zaś dni lutowe
Został dowódcą Armii Krajowej.
Lecz „Wróg numer jeden” III Rzeszy
Nie mógł wolnością się długo cieszyć.
Został wydany oraz schwytany,
Potem zdradziecko zamordowany.
A chociaż mieszkał pod ruskim zaborem,
Chciał być Polakiem i żyć z honorem
Założył więc Skautów oddział tajny
Stanął na czele tej ferajny.
Tak sobie rano, siedząc przy stole,
Myślę o studiach w Technicznej Szkole.
A potem został też oficerem,
(To zaś rymuje mi się z deserem)
Gdy zaś zaczęła się pierwsza wojna,
Polska poczuła, że będzie wolna.
Józef Piłsudski Legiony stworzył,
Stefan w nich naszej wolności dożył.
Radość zwycięstwa była krótkotrwała,
Bo zaraz ruszyła bolszewicka nawała.
I musiał dzielny nasz Stefan Rowecki
Zmierzyć się z wrogiem radzieckim.
Potem karierę robił z szykiem,
Aż został polskim pułkownikiem.
A gdy, tak siedzę nad obiadem,
Myślę jak objął pancerna brygadę.
Dziś w wolnej Polsce jest bohaterem,
(co znów rymuje mi się z deserem)
Za co przepraszam wszystkich słuchaczy,
Musicie mi to dzisiaj wybaczyć.
Szymon Gronowicz kl. 6 a
NASZ PATRON
W mieście Wrocławiu, w wojszyckiej
dzielnicy, Jest sobie szkoła, na pewnej
ulicy. Zwie się ulica ta Przystankową
I sekret pewien w jej murach się chowa.
Cóż to za sekret ? Oto jest pytanie !
To jest Jej Patron, Panowie i Panie.
Postać wybitna i zasłużona,
Stąd też jej wybór na szkoły Patrona.
Spytasz zapewne, a któż to taki ?
To jest Generał, lecz nie byle jaki.
Niczym strzała, w gwiazd panteonie,
Jest „Grot” Rowecki.
Cześć Tobie Patronie !
Franciszek Głuchowski kl. 4a
Dnia 1 września roku pamiętnego
Wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego
Więc walki toczył nasz Stefan Rowecki,
Generał „Grot” Rowecki
Tym razem z groźnym wrogiem niemieckim.
Czemu do szkoły z dumą chodzimy ?
Pod generałem mądrym służymy.
Stefan Rowecki pseudonim „Grot”
Po klęsce września i bojach krwawych,
Patronem szkoły jest naszej ot !
Wrócił do okupowanej Warszawy.
Na czele Armii Podziemnej stał
Na straży polskiej Ojczyzny trwał.
O wolną Polskę toczono grę
Z Niemcami wygrać udało się.
W czterdziestym trzecim pojmali Go
Chociaż zdradzony został przez braci,
Wrogom odmówił haniebnej współpracy.
Gdy warszawskie wybuchło powstanie,
Himmler nakazał Jego pojmanie.
Za Polskę przelał swą krew i pot
Dzielny generał Rowecki „Grot”.
Chociaż żyjemy w spokojnych czasach,
Pamięć poległych niech w nas
nie wygasa !
Julia Śliwa kl. 4 b
Str. 6
„naszym Patronem bardzo się szczycimy…”
„Serce Generała”
W głuchej lasu ciszy,
Na kwitnącej łące,
Już niewielu słyszy,
To serce bijące.
Serce generała,
Partyzantów Rota,
Polska Go dostała,
To jest serce „Grota”.
To postać Generała,
Do nas uczniów woła,
Z honorem dostała,
Jego imię szkoła.
Imię to wielkiego
Skauta, patrioty,
„Grota” Roweckiego,
Patrona naszej wspólnoty
Lena Podwika kl. 6 a
...
Stefanie Rowecki, Patronie szkoły
Myślę, że byłeś dzielny ale wesoły
Dałeś nam przykład
jak kochać kraj ojczysty
By dobrze żyć mogli w niej
rodacy wszyscy.
Daj nam Swą siłę, swoją odwagę
By mieć nad wrogami zawsze przewagę
By śmierć Twa nie poszła na marno
I zaszczepiła w nas jak najlepsze
ziarno
Twe poświęcenie i wielkie męstwo
Jest dla mnie receptą
na nasze zwycięstwo
By żyło się godnie i bezpiecznie
Legenda Twoja trwać będzie wiecznie.
Bogna Adamaszek kl. 4b
Patron szkoły 23
Dziś biografię Wam opowiem
człowieka co się „Grot” zowie.
lub „Inżynier”, „Rakoń”, „Jan”,
pseudonimów kilka miał.
Stworzył skautów oddział pierwszy,
nie miał czasu pisać wierszy.
Potem uczył się w Warszawie,
Oddał się wolności sprawie.
Gdy miał osiemnaście lat
w drużynie strzeleckiej walczył rad .
Oficerem był w szeregach Legionów,
chcąc bronić Ojczyzny honoru.
W wojsku polskim uczył
„umocnień polowych”,
miał w głowie pełno pomysłów nowych.
Z bolszewikami walczył śmiało,
Sił nigdy mu nie brakowało.
Dowodził wojska oddziałem,
zwycięstwa były jego udziałem.
Stopień generała zdobył
na wojnie w maju,
zasłużył się dla całego kraju.
Jest patronem mojej szkoły,
Każdy tutaj jest wesoły !
Cyprian Ziółkowski kl. 4a
„Grot” Rowecki i 23
Gdy mały Stefek w Piotrkowie się rodził, Nikt nie przypuszczał, że armią
będzie dowodził. Potem w Warszawie
technikę studiował, I wcale wojskiem
się nie interesował.
Gdy dwudziesty minął rok,
To nie był Stefek, tylko Rowecki „Grot”.
I tak się udał w tę wojska stronę,
że naszej szkoły został Patronem.
23 jest świetna, wspaniała,
bo i Patrona dobrego wybrała.
Kiedy jesienią rozbrzmiewają trele,
Znów w naszej szkole panuje wesele.
Bo gdy się szkolny zaczyna rok,
Znów się wchodzi w kolegów tłok.
Witają serdecznie wszyscy nauczyciele,
Z nasza panią dyrektor na czele.
Mamy dobre wyniki w nauce,
Sporcie, muzyce oraz sztuce.
My gramy w piłkę oraz siatkówkę.
Te sporty trenujemy przez szkolny rok
cały,
bo to są nasze szkolne specjały.
Dlatego do szkoły chętnie chodzimy,
I naszym Patronem
bardzo się szczycimy.
Kamila Kobylańska kl. 4b
Str. 7
Spotkanie z generałem
Do szkoły dziś idzie Stefan mały
Na plecach teczka, na nogach sandały.
Radości pełen i świata ciekawy
Skończył się już czas beztroskiej
zabawy.
Minął po drodze akacji pachnące aleje
Spotkał Anię-sąsiadkę, co zawsze się
śmieje.
Przez rondo przeszedł i zielone wrota
Aż na ulicę Roweckiego dotarł
„Grota”
Jaki dziś piękny dzień mamy ?
Zagadnął jegomość
w mundur ubrany
zielony, wojskowy, na
piersi ordery
w klapie orzełek
i nienaganne maniery.
Generał to pewnie
i ważna persona
Pomyślał Stefek
i chwycił smartfona
Zdjęcie w mig zrobił
by świadectwo było
Żeby nikt nie zarzucił,
że się mu przyśniło.
Pamiętaj chłopcze -rzekł Pan spokojnie
że wielu z nas zginęło na wojnie
by Polska wszystkich
była domem.
A my dumnym
z niej narodem.
Bóg, honor, ojczyzna
-to nie puste słowa
Tylko nas wszystkich
patriotów mowa.
W tej szkole każdy
o tym pamięta !
I niech to dla Ciebie będzie
zachęta. Jakub Filip kl. 6 a
Mój Patron
Nie opiszę Go słowami,
Nie nakreślę Go kredkami,
Powiem Wam jasno:
To szkoły naszej Patron !
Patriota i bohater
Skromny i wyrozumiały
O Polsce
i postawie patriotycznej
Jego zawsze pamiętamy !
Nasz Patron czuwa nad
Nami,
czynami !
Jak ktoś zapyta o kim
w szkole rozmawiamy ?
To od razu odpowiadamy:
O naszym Patronie !
Jego zasługach, odznakach
mu przyznanych !
Szkoła nasza imię ma Jego:
Stefana „Grota”
Roweckiego !
Wiktor Pietryka kl. 5a
Cieszy się z nieba Naszymi
Nasz Patron
Polsko- Twa historia wojnami usłana,
Wolność nasza nie raz zagrożona była.
Lecz Twa ziemia wydała
Roweckiego Stefana,
Jego bohaterstwo dla wielu dziś – siła
Z Legionami do walki stawał,
Żołnierzy do boju prowadził,
Mimo odniesionych ran
nigdy się nie poddał
I w licznych bitwach dowodził.
Od lat dziesięciu
patronem naszej szkoły jest,
Jej każdy uczeń dumny
z tego powodu jest,
Miłości do Ojczyzny zdał test,
Jest wzorem dla całego narodu.
Za swe bohaterstwo
wielokroć odznaczony,
Zawsze ojczyźnie służyć
gotowy,
Przez swych rodaków został doceniony,
Bo w wolnym kraju żyć
mogą bez kajdan okowy.
Maciej Gramza kl. 6a
Str. 8
Z życia szkoły
Chór SP 23 w Ratusz 75 Rocznica
Apel-Polskie drogi do wolności
Powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Pani Anna Sokołowska przedstawiciel Światowego Związku AK obwód Krzyki
Władysław Załłogowicz „Felek” Przyjaciel szkoły
Pod pomnikiem Naszego Patrona
Poczet sztandarowy w Kościele Garnizonowym
Str. 9
Z życia szkoły
Uczniowie naszej szkoły pamiętają o rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Tablica Pamięci na cmentarzu przy ul. Bardzkiej.
Korespondujemy...
...z polskimi dziećmi na Białorusi
„Kładka Kapeluszników”
Wrocław Europejską Stolicą Kultury
Str. 10
Sport to zdrowie...
AGATA WRÓBLEWSKA SZERMIERKA
ARTUR KRZYŻYŃSKI SZERMIERKA
II miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska
w koszykówce 2014/2015.
Nasza szkoła
W szkole czas szybko leci.
Lubią się w niej uczyć dzieci.
Tabliczka mnożenia i dyktanda,
ale czasem też niezła granda.
Przyjaciół w klasie kilku poznać
trzeba
DOMINIKA BATÓG, ANNA
ADAMCZYK, MACIEJ SZURLEJ
- SZERMIERKA
III miejsce w Mistrzostwach Wrocławia
w siatkówce 2013/2014.
by ukraść z nimi kawałek nieba.
Nauka to przecież ważna sprawa
Ale liczy się też wspólna zabawa
Znajdzie się również zadumy czas
Co w historii przeniesie nas
by poznać rodzin naszych dzieje
Te smutne i te z których się śmieje.
Dbać trzeba o to co w sercach mamy
Do następnej klasy z pewnością zdamy
Musimy przecież dobro czynić
I nikogo o porażki nie winić
Magda Filip kl. 4 b
Str. 11
Anegdota z młodości Stefana Roweckiego
Skauci piotrkowscy pod wodzą Roweckiego zorganizowali dość spektakularną akcję w 1913 r.
skromniejsze niż planowano, ponieważ
w nocy ktoś oblał ozdoby naftą i podpalił, a na urzędzie gubernialnym
czyjaś twórcza ręka napisała "Precz
z Romanowymi"... Sprawców zamieszania nigdy nie wykryto. A skauci
z zastępu Stefana Roweckiego mieli
powód do dumy z udanej akcji
Rok ten był świętowany jako
300 rocznica panowania dynastii
Romanowych;
z
tej
okazji
i w Piotrkowie przygotowano
stosowne dekoracje, które miały
uświetnić obchody.
Przygotowane girlandy, chorągiewki, lampiony itp. złożono przy
jednym z rosyjskich urzędów
w oczekiwaniu na montaż następnego dnia. Rocznicowe obchody
piotrkowskie były ostatecznie
Humor
Synek do tatusia: - Tatusiu, zrób,
żeby słoniki biegały.
- Syneczku, słoniki są zmęczone.
- Tatusiu, błagam, zrób, żeby słoniki biegały.
- Syneczku, słoniki są naprawdę
bardzo zmęczone. Cały dzień
biegały na twoją prośbę.
- Tatusiu proszę! Ostatni raz.
- No dobra, ale na dzisiaj ostatni
raz, bo słoniki padną!
- Kooompaniaaaaa! Maski włóż!
3 okrążenia dookoła poligonu!
- Co żołnierz ma w spodniach?
-Żołnierz ma w spodniach chodzić.
****
- Co je żołnierz?
- Żołnierz je obrońcą ojczyzny.
****
- Po co żołnierz ma płaszcz?
- Po kolana
****
- Co ma żołnierz pod łóżkiem?
- Posprzątać
—
Kim zostaniesz, Zygmusiu, gdy
będziesz duży?
-Najpierw lekarzem, bo tak chce
mamusia, potem prokuratorem,
bo tak chce tatuś, a później wstąpię do wojska, żeby i sobie
zrobić przyjemność
„Grot”-patron naszej szkoły
Stefan Rowecki,
patron naszej szkoły,
Był z Polaków
najbardziej honorowy.
Mieszkał w Trybunalskim
Piotrkowie,
I o nim właśnie
ten wiersz opowie.
Był sobie Stefan
I torturom był poddawany,
młody, szczęśliwy,
I choć mu Himmler radził,
Umarł, ale ojczyzny nie zdradził .
I dla innych zawsze życzliwy.
Do nauki się nie palił,
Dlatego klasę zawalił.
A gdy do Sachsenhausen został
wysłany,
Umarł, ale ojczyzny nie
zdradził.
Szkoła Podstawowa nr 23 we Wrocławiu
im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego
ul. Przystankowa 32
52-235 Wrocław
+48 (71) 3644206
e-mail: [email protected]
Strona internetowa szkoły
www.sp23wroc.pl
Wyrażamy serdeczne podziękowanie
za udział w uroczystości
z okazji 10-lecia nadania
Szkole Podstawowej nr 23 imienia
Gen. Stefana „Grota” Roweckiego.
Jesteśmy wdzięczni za dołączenie do
zaszczytnego Grona Gości, którzy
swoją obecnością uhonorowali
uroczystość oraz podkreślili jedność
z wartościami stanowiącymi
tożsamość naszej Szkoły.
Dziękujemy za przybycie
i współtworzenie historii
naszej szkolnej Społeczności.
Dyrekcja, Nauczyciele,
Uczniowie, Rodzice
Zuzia Wełeszczuk