XXXIX Zawody KKSVIS_23.12.2012

Transkrypt

XXXIX Zawody KKSVIS_23.12.2012
Program XXXIX Zawodów Strzeleckich KKS VIS
organizowanych przez
Kwidzyński Klub Strzelecki VIS w Kwidzynie
BROŃ HISTORYCZNA WYPRODUKOWANA DO 1955R.
1. Cel zawodów: - popularyzacja sportu strzeleckiego i doskonalenie umiejętności strzeleckich ,
- wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach,
- integracja środowisk strzeleckich i kolekcjonerskich,
- pokaz broni kolekcjonerskiej,
2. Organizator: Kwidzyński Klub Strzelecki VIS w Kwidzynie, ul. Wiejska 1
3. Termin i miejsce zawodów: 23.12.2012r. Strzelnica Miejska, ul. Strumykowa, Kwidzyn
00
- godz. 10
00
- godz. 11
15
- godz. 11
00
- godz. 14
pokaz broni kolekcjonerskiej (Mauser 98k i Lee Enfield)
otwarcie zawodów i przegląd broni zgłoszonej do zawodów
rozpoczęcie konkurencji
zakończenie zawodów
4. Program zawodów: Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem KKS VIS a zawodnicy startują
wg kolejności zgłoszeń do konkurencji :
4.1 pistolet centralnego zapłonu – konkurencja 10 - strzałowa:
cel - tarcza TS-4
odległość - 25m
postawa - stojąc z wolnej ręki lub oburącz
ilość strzałów - 10 strzałów ocenianych
ocena wyników - suma wyników uzyskanych w strzelaniu
4.2 karabin centralnego zapłonu – konkurencja 13 - strzałowa:
cel - tarcza NT 23P
odległość - 100m
postawa - pozycja leżąca
ilość strzałów próbnych - 3 strzały próbne
ilość strzałów ocenianych - 10 strzałów ocenianych
ocena wyników - suma wyników uzyskanych w strzelaniu
5. Uczestnictwo: członkowie KKS VIS i osoby niezrzeszone
6. Klasyfikacja: Na podstawie uzyskanych wyników sędziowska komisja kwalifikacyjna
ustala kolejność miejsc zajętych przez zawodników w konkurencji:
- pistolet centralnego zapłonu 25m
- karabin centralnego zapłonu 100m
7. Zgłoszenia: zgłoszenia imienne należy dokonać w dniu 23.12.2012r. bezpośrednio przed
zawodami u Kierownika Zawodów.
8. Koszty uczestnictwa: startowe dla członków KKS VIS wynosi 25,00 zł,
- dla zawodników niezrzeszonych startowe wynosi 25,00 zł,
Startowe należy wpłacić w dniu 23.12.2012r. bezpośrednio przed
zawodami u Kierownika Zawodów.
W ramach startowego zawodnik otrzymuje broń klubową TT wz 33 i amunicję
do niej. Organizator zapewnia gorące napoje i poczęstunek z grilla.
9. Broń i amunicja: pistolet TT wz 33 i amunicje zapewnia organizator.
Organizator nie zapewnia karabinu centralnego zapłonu. Ta konkurencja będzie
przeprowadzona przez zawodników z bronią własną.
Organizator dopuszcza użycie broni własnej zawodnika w obu konkurencjach.
Organizator
KKS VIS

Podobne dokumenty