Zainstalowałam program, a następnie wpisałam kody

Transkrypt

Zainstalowałam program, a następnie wpisałam kody
CAD Decor: Zainstalowałam program, a nast pnie wpisałam kody
dost pu, m.in. Cad Wnetrza. Gdzie znajd bazy wyposa enia?
Bazy wyposa
Po klikni
enia wn
ciu na t
trz dost
ikon
pne s
pojawia si
po ikon
Elementy wn
okno z bazami wyposa
trzarskie
enia
Strona 1 / 2
(c) 2017 CR SOFT <[email protected]>
URL: https://www.crsoft.com.pl/index.php?action=artikel&cat=1&id=35&artlang=pl
CAD Decor: Zainstalowałam program, a nast pnie wpisałam kody
dost pu, m.in. Cad Wnetrza. Gdzie znajd bazy wyposa enia?
Unikalny ID rozwi zania: #1034
Autor: : CR SOFT
Zaktualizowano: 2011-01-03 20:49
Strona 2 / 2
(c) 2017 CR SOFT <[email protected]>
URL: https://www.crsoft.com.pl/index.php?action=artikel&cat=1&id=35&artlang=pl

Podobne dokumenty