Strona Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna

Transkrypt

Strona Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna
ABC gminnej profilaktyki uzależnień
16/03/2016
PDF DRUKUJ
DOPALACZE MOGĄ ZABIĆ!
"Dopalacze to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów o zróżnicowanym składzie,
zawierające substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków
kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii „.Działają na ośrodkowy
układ nerwowy (mózg). Spożycie ich wywołuje w organizmie człowieka reakcje podobne
do efektu substancji narkotycznych zdelegalizowanych (często silniejsze).Stanowią duże
zagrożenie dla zdrowia i życia osoby, która je spożyje. Są mieszankami groźnych trucizn,
toksycznych związków, powodujących mocne, nienaturalne reakcje organizmu. Łatwo je
przedawkować, co prowadzi do poważnych, niebezpiecznych konsekwencji dla zdrowia
fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci. Działają pobudzająco i halucynogennie. Ich
zażycie ma dać energetycznego "KOPA", wywołać stan odurzenia, euforii, halucynacje,
omamy. Producenci nie podają pełnego składu chemicznego dopalaczy, który w
kolejnych odmianach produkcji ulega ciągłym ewolucjom, a związków chemicznych o
psychoaktywnym działaniu, (które stosunkowo łatwo można otrzymać), szacuje się na
ponad 10 tys. W sprzedaży występują pod różnymi nazwami np. "kosiarz", "mocarz",
"konkret", "funky”, „papierek lakmusowy" i inne. W handlu spotykamy je w postaci
kolorowych tabletek, kapsułek, proszku, pokruszonych mieszanek ziołowych, znaczków
do lizania lub samoprzylepnych do ciała. Opakowanie dopalaczy stanowią foliowe lub
papierowe torebeczki, bez wyszczególnienia zawartych w substancji składników,
instrukcji stosowania, czy listy ubocznych skutków. W Polsce dopalacze wprowadzono na
rynek, jako "produkty kolekcjonerskie, nie nadające się do spożycia", a tym samym nie
podlegające kontroli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
Objawy po spożyciu, udzielenie pierwszej pomocy
Jeżeli zauważalna byłaby nagła zmiana w zachowaniu dziecka, które ze spokojnego,
radosnego zaczyna być agresywne, śmieje się, wygłupia, bez powodów przejawia
zmienne nastroje albo unika kontaktów, zamyka się w swoim pokoju, zaniedbuje naukę,
to winno wzbudzić niepokój rodziców. Dopalacze też mogą powodować bezsenność, bóle
brzucha, kołatanie serca, wymioty. W takiej sytuacji należy natychmiast podać dużo
wody do picia i zawieść dziecko do szpitala, gdzie zostanie podana kroplówka, która
rozcieńczy jego stężenie we krwi. W przypadku osłabienia akcji serca stosuje się
elektrolity. Dobrze jest zabrać ze sobą, (jeśli to możliwe), opakowanie po dopalaczu,
które może być przydatne do szybkiej identyfikacji środka, a tym samym szybszego
wyboru właściwej metody odtruwania organizmu.
Terapia
Zażywanie substancji psychoaktywnych powoduje szybkie uzależnienie, dlatego z
podjęciem leczenia nie można zwlekać. Podstawową jego formą są rozmowy z
psychoterapeutą oraz psychoedukacja. Dziecko poznając zagrożenia, jakie stwarza
zażywanie dopalaczy, zastanowi się, czy powinno sięgać po nie, czy nie. Terapia w
profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień, rozpoczyna się od odtrucia organizmu, a
następnie uczestnictwa w 6-tyg. programie terapeutycznym (indywidualne spotkania z
terapeutą i sesje grupowe). Po zakończeniu tego etapu winna nastąpić kontynuacja go, w
warunkach ambulatoryjnych (grupa wsparcia).Tak poprowadzona terapia winna
spowodować zmianę sposobu myślenia i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
W ostatnich latach odnotowano wiele przypadków silnego zatrucia dopalaczami (
trwałego uszkodzenia funkcji mózgu, innych organów, a także śmierci). Należy apelować
i ostrzegać młodych przed kupowaniem ich, korzystaniem z poczęstunku, zażywaniem.
Producenci, sprzedawcy, kierują się przede wszystkim zyskiem. Wiek użytkowników
niebezpiecznie obniża się, a jednocześnie gwałtownie wzrasta popularność tych środków
wśród młodzieży.
Sprzedając dopalacze - sprzedają śmierć!
Istnieje pilna potrzeba skoordynowania działań i wprowadzenia długofalowego programu
profilaktyczno-edukacyjnego, z udziałem wielu środowisk: medycznego, prawniczego,
nauczycielskiego, rodziców i młodzieży. Sprzeciw powinna budzić specyfika i taktyka
rozprowadzania substancji, jako "produktu kolekcjonerskiego, nie przeznaczonego do
spożycia". Na opakowaniach producenci powinni umieszczać dokładny jej skład i
informację dotyczącą skutków działania na organizm człowieka. Zakazem objąć należy
promocję i reklamę.
Warto poznać te zagrożenia, aby zdążyć w porę z zastosowaniem działań
profilaktycznych (rozmowy informacyjno-ostrzegawcze ukazujące zgubny wpływ środków
psychoaktywnych na młody organizm). Dr S. Wolniak, psychiatra, psychoterapeuta
ordynator kliniki psychiatrycznej i terapii uzależnień, ostrzega: "Wystarczy jednorazowe
zażycie dopalacza, by doszło do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Skutkiem
zniszczenia jednego z ośrodków kory mózgowej może być np. utrata wzroku, słuchu,
zaburzenia mowy".
Zbliża się czas świąteczno-noworoczny, Sylwester, karnawał, zimowe ferie, wzmożony
okres towarzyskich spotkań, wyjazdów na zimowiska, odwiedzin, dyskotek, w gronie
rówieśników i nie tylko. Korzystaj z dobrej zabawy bez "psychoaktywnego dopingu"!
Bądź asertywny podczas towarzyskiego poczęstunku i namawiania do zakupu nieznanej
Ci substancji.
Broń się przed zagrożeniem! Ty decydujesz o swoich wyborach Wybieraj mądrze!
Gdzie można uzyskać pomoc?
800-060-800 - całodobowa infolinia
800-100-100 - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa
Gminna Komisja RPAiN
(oprac. MaŹ, na pdst. S.Wolniak "Dopalacze mogą zabić", Wikipedia)