Karta finansowa - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Transkrypt

Karta finansowa - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Wyższa Szkoła Humanistyczna
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10, ul. Krótka 5
(65)529- 47 -77, (65)520-38-29
KARTA
FINANSOWA
Pani/Pan: ....................................................................................
imię i nazwisko studenta
Leszno, dnia …...............................
STUDENTA
..........................
nr albumu
nie posiada zaległości finansowych i może przystąpić do złożenia pracy dyplomowej lub zarejestrować się
na egzamin dyplomowy.
..........................................................................
data i podpis pracownika Kwestury
data i podpis pracownika Biblioteki
Wyższa Szkoła Humanistyczna
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10, ul. Krótka 5
(65)529- 47 -77, (65)520-38-29
KARTA
….....................................................................
FINANSOWA
Pani/Pan: ....................................................................................
imię i nazwisko studenta
Leszno, dnia …...............................
STUDENTA
..........................
nr albumu
nie posiada zaległości finansowych i może przystąpić do złożenia pracy dyplomowej lub zarejestrować się
na egzamin dyplomowy.
..........................................................................
data i podpis pracownika Kwestury
….....................................................................
data i podpis pracownika Biblioteki